alexander chmemann, din apa si din duh

Post on 29-May-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Alexander Chmemann, Din Apa Si Din Duh

  1/170

  ALEXANDER SCHMEMANN

  D INA P S IDINDUH

  Studiu liturgic al botezului

  Traducere Pr. Prof. Ion Buga

 • 8/9/2019 Alexander Chmemann, Din Apa Si Din Duh

  2/170

  PROLOGUL TRADUCTORULUI

  D a c p r i v e t i t i m p u l f r a t e n i e m a x i m i s e wp a r e c e l c u r g e p r i n a l b i a l u m i i

  m o n o t o n i n t m p l t o r f c n i m e n i n u r s p u n d e n d r e p t u l l u i i n u - l d i r i g u i e t e

  n v r e u n s e n s a n u m e . E s t e v o r b a d o a r d e o i l u z i e a a c u m s e p o a t e n t m p l a

  p r i v i t or u l u i u n u i r u c a r e c u r g e d e v e a c u r i, i n c o n t ie n t i i r e v e r s i b i l . T r e b u i e

  m u l t n c o r d a r e s d e s c o p e r i n i n i m a v r e m i i p e c e i c a r e h o t r s c s e n s u r i l e e i

  m a j o r e , v a l o r i l e i j u s t i f i c r i l e f i e c r u i v e a c n p a r t e , p e c e i c e p o a r t p e

  u m e r i i l o r p o v a r a r a i u n i i d e a f i a f i e c r u i v e a c . U n u l d i n r e p e r e l e h o t r t o a r e n m a r e a c u r g e r e a n v o l b u r a t u l u i s e c o l X X e s t e p r o f e s o r u l S c h m e m a n n c a r e ,

  n t r - o v r e m e n c a r e t o t u l p r e a p i e r d u t p e n t r u o r d i n e i f r u m u s e e , a r e c u r a j u l

  s r e st a b il e as c , n l i mi t e le a b s ol u t ul u i , u n i ve r su l l i tu r g ic c r e t i n, a t t d e

  a me n in a t d e f u rt un i l e d i n a fa r i d i nl u n tr u . F i in d c e s t e d e j a d e fi n i t i v

  r e c u n o s c u t , a n a l i z a t c h i a r p n l a s a t u r a i e c r i z a v a l o r i l o r c o n s u m a t n a c e s t

  v ea c i d ac c e l e m ai m ul te d in v a l or i l e a ut en t i ce a u p ie r i t s au a u f os tm a r g i n a l i z a t e , c u m p u t e a s r m n n e t u l b u r a t i n e t i r b i t t o c m a i l u m e a c e a

  m a i s e n s i b i l i m a i f r a g i l l u m e a l i t u r g i c , a c e a s t r e a l i t a t e d u m n e z e i a s c p o -

  g o r t n l i mi t el e o m en e ti p r i n tr - o t a in i c r a i u n e i i u b ir e d i v in . D e al t fe l

  m o m e n t e l e e s e n i a l e d i n e x i s t e n t a I u m i i s n t l i t u r g i c e i n u a m i n t i m d e c t p e

  c e l e d o u h o t r t o a r e : T e s t a m e n t u l v e c h i d i n S i n a i i T e s t a m e n t u l n o u d e l a

  C i na e u h ar i s ti c . A m be l e a u a v u t a c el a i m a re d u ma n : f o rm a li s mu l L it e ra

  u c i de i a r D u h u l f a c e v i u " i 2 C o r . 3 , 6 ) . A v e r t i s me n tu l e s t e v a l a bi l n o r ic e

  d o m e n i u , d a r n i c i e r i n u - i m a i a d e v r a t d e c t n u n i v e r s u l l i t u r g i c .

  C u m u l t n a i n t e d e a f i d r m a t t e m p l u l d i n I e r u s a l i m , f o r m a l i s m u l f c u s e d i n e l

  o p e t e r a m o r i i n c a r e a f o s t n g r o p a t i l i s u s H r i s t o s p e n t r u a - i d a v i a d i n

  i n t e ri or , cu mo ar te a p e m o ar te c l c n d n u l t im a n al iz ,

 • 8/9/2019 Alexander Chmemann, Din Apa Si Din Duh

  3/170

  s e n s u l s u p r e m a l n t r u p r i i l u i H r i s t o s e s t e c e l l i t u r g i c ; E l a v e n i t p e n t r u a

  r s p un d e l a n t re b ar ea e s en i a l : u n de s n e nc h in m ? ( cf . I n . 4 , 20 ) , i a r

  r s p u n s u l v i z e a z t o c m a i f o r m a l i s m u l u c i g t o r i m u t a i a n c h i n r i i n D u h i n a d e v r D a r m u n t e l e f o r m a l i s m u l u i a m e n i n n e c o n -

  t e n i t a d e v r a t a n c h i n a r e i t r e b u i e s a p a r m e r e u u n m n t u i t o r a a c u m s e

  n t m p l i c u A l e x a n d e r S c h m e - m a n n c a r e , n u n t m p l t o r , t r e c e p r i n S a m a r i a

  O cc id e nt ul ui u n de f or ma l i sm u l i m in im a li sm u l v a li d i t i i " s te ri l e i a

  r a i o n a l i s m u l u i c a z u i s t i c a d u s l i t u r g i c a c r e t i n l a t e a t r u l a b s u r d a l f o r m u l e im a x i m a l e a l u i e x o p e r e o p e r a t o O r t o d o x i a p a r e n c n e t u l b u r a t i a u t o m u l u -

  m i t c n e no r oc i r e a e n c ur te a v ec in u lu i f r s rec un o as c , c u f r i c i

  c ut re mu r, c n ic i t r i um fa l i sm ul o r tod ox n u- i m ai p u in a do rm it or dec t

  f o r ma l is m u l a p us e an , f i in d c i n A p u s i n R s r i t l i tu r g ic u l , n c e le m a i

  m u l t e s i t u a i i , n u d e p e t e n i v e l u l u n u i f u n c i o n a r i s m , c e l m u l t c o n t i i n c i o s .

  E s te a d ev r a t c n O rt o do x ie s - a p s t r a t a pr o ap e n e t i r b i t f or ma i n e

  m n d r i m c u l u n g i m e a s l u j b e l o r n o a s t r e . E s t e d e j a s i m p t o m a t i c f a p t u l c p o p o r u l

  d e l a a r a p r e c i a z v a l o a r e a u n e i s l u j b e d u p l u n g i m e a e i d a r c n u m a i

  t r i e t e e v e ni m en t u l p r o pr i u -z i s e s te c u t o tu l a l t p ov es te , d e c a r e a u t or u l

  a c e s t u i m o n u m e n t l i t u r g i c , S c h m e m a n n , s e o c u p c u m u l t c o m p e t e n i p u t e r e .

  D a r s c o n tu r m n c te v a l i ni i i m ag i n ea p m n t ea s c a p r o fe s o ru l u i t e o l o g ,

  P r e o t u l A l e x a n d e r S c h m em a n n .

  S - a n s c u t l a R e v e l E s t o n i a , n t r - o f a m i l i e r u s , d e o r i g i n e b a l t i c d i n pa rt ea

  t a t l u i, n a n u l 1 9 2 1 . n t i n e r e e p l e a c l a P ar is , m p r eu n c u t o a t f a m i l i a i

  r m n e a i c i p n l a p l e c a r e a s a n A m e ri c a, n 1 9 51 , c n d l c u n o a t e p e P r e o t u l

  G e o r g e F l o r o v s k y c a r e a e x e r c i t a t a s u p r a l u i o v i e a t r a c ie i a c r u i c o n c e p i e

  l i t u r g i c i p a t r i s t i c o r t o d o x a m p r t i t - o d e p l i n .

 • 8/9/2019 Alexander Chmemann, Din Apa Si Din Duh

  4/170

  Dup s tudi i secundare la Par i s apoi l a Ins t i tu tu l de teologie or todox Saint Serge , se

  cs torete cu Juliana Ossorguine n 1943. Urmeaz o vreme cursur i de l i te ratur la

  Sorbona. Studiile teologice l-au atras definitiv de partea lor i mai ales liturgica.n 1946 este hirotonit preot n parohia rus din emigraie de la Clamart, unde locuia Nicolae

  Berdiaev. Orientarea proprie a Preotului Alexander Schmemann a fot marcat profund de

  mrturia pe care a fost chemat s o dea ca ortodox n anii vieuirii lui la Paris.

  n perioada imediat urmtoare a celui de-al doilea rzboi mondial, Catolicismul era angajat

  ntr-o rennoire patristic, l i turgic i ecleziologic. Ortodoxia din emigraie, prin vrfurile

  e i impuntoare ca Bulgakov, Evdoki- mov, Zenkovsky, Kar tacev, Kern , Afanass iev ,Kniazeff, Florovsky, Losskyetc. influena discret i profund aceste frmntri occidentale. n

  aceast lupt de clarificare a duhului autentic li turgic i patristic cretin s-a angajat total

  tnrul teolog Schmemann. A vnd o mare putere de sintez istorico-patristic i preocupat

  de liturgic n mod fundamental el reuete s consemneze n domeniul li turgicii , aa cum a

  reuit Lossky n cel dogmatic, duhul cel mai autentic, mai pur i mai viu al Ortodoxiei, n

  cazul n care frmntrile i mutaiile de ordin social- politic ale lumii contemporane vor

  conduce la o nou universal izare (semnele actuale duc inevitabil la aceast formul),

  emigra ia or todox , cu preponderen coplei toare cea rus , va avea ro lu l de nain te

  mergtor ntr-o lume de reevaluri i restructurri n plan religios. Soluia ortodox att de

  minunat conturat de Schmemann n cele dou lucrri de teologie liturgic Din Ap i din

  Duh " i Euharistia " va rmne un fericit reper n drumul de azi i de mine al mrturisirii

  ortodoxe.

  n aceste dou lucrri fundamentale autorul reuete s redescopere, pentru el i pentru noi,

  elementul

  liturgic de permanen, duhul autentic i sensul originar al cultului cretin, care, de-a lungul

  veacurilor a suferit destule modificri, de form mai ales dar i de fond, mai mult n Apus

  dect n Rsrit Primejdia care amenin permanent este aceea a unei hiperadaptibilizri a

 • 8/9/2019 Alexander Chmemann, Din Apa Si Din Duh

  5/170

  cultului cretin la posibilitile, din ce n ce mai comode, ale omului contemporan, cnd, de

  fapt, adevrata cretere t rebuia s se nt mple exact invers ridicarea omului pe o l inie

  ascendent nesfrit spre msurile dumnezeieti ascunse n inima nchinrii adevrate.Exilulemigraia, a obligat ntotdeauna pe cei lovii de aceast tragedie la o reconsiderare

  profund a valorilor fundamentale dintre care cea dinti este nchinarea. Dup tit lul foarte

  sugestiv aI scriitorului romn Horia Vintil Dumnezeu s-a nscut n exil", aceste mutaii

  radicale s-au fcut pe