aktiviti 5

Download AKTIVITI 5

Post on 03-Sep-2015

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AKTIVITI 5

TRANSCRIPT

TOPIK 1: TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TOPIK 1:TEKNOLOGI PENDIDIKANDisediakan Oleh:VIKNESWARY A/P MOHAN4 PISMP RBT / BT / SJHRANGKA PEMBENTANGANKONSEP- Definisi Teknologi & Teknologi Pendidikan

DOMAIN- Dua fasa, iaitu pada tahun 1977 dan 1994

PRINSIP

PERANAN DAN KEPENTINGANISTILAH TEKNOLOGIBahasa Yunani

techne => teknik/cara/kaedah

Teknologi merangkumi proses dan idea.

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran" Uhwin Derek (1976): Applying Educational TechnologyDEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan"

(Crowell (1971):Encyclopedia of education) RUMUSANTeknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.ELEMEN DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKANTeksAudioGrafikVideoAnimasi Proses sistematikuntuk merancang dan menentukan ciri-cirisertakeperluan pengajaran dan pembelajaranMerangkumi4aspek:1.Rekabentuksistempengajaran2.Rekabentukmesej3.Rekabentukstrategipengajaran4.Ciri-cirimurid

TEKSHuruf-huruf yang tersusun bagi membentuk satu makna yang boleh difahami atau membawa pengertian yang tertentu.

PANDUAN PENGGUNAAN TEKSRingkas tetapi padatTypeface/fon yang bersesuaianTeks boleh dibacaStail tulisan dan juga warna teks yang bersesuaianKawal pemilihan fon serta konsistenFon yang digunakan sedia ada pada sistem komputer lain

GRAFIKPelbagai persembahan imej atau paparan visual yang tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambar foto, ilustrasi dan sebagainya.

PANDUAN MENGGUNAKAN GRAFIKPANDUAN MENGGUNAKAN GRAFIKSesuai dengan kumpulan sasaranTidak menyentuh sensitiviti kaum atau agamaSpesifikasi grafik yang boleh digunakan tanpa masalah pada sistem berkeupayaan rendahKedalaman warna yang bersesuaian dengan keperluan aplikasiSesuai dengan keperluan tugas

AUDIOPelbagai jenis seperti rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas audio dan sebagainya.

PANDUAN MENGGUNAKAN AUDIOBersesuaian dengan isi kandungan aplikasi atau program.Digunakan sekiranya diperlukan atau pun terdapat rasional mengapa ia digunakan.Pengguna mempunyai kuasa kawalan semasa audio digunakan.

PANDUAN MENGGUNAKAN AUDIOElakkan menggunakan terlalu banyak audio bagi mengelakkan kebosanan.Gunakan saiz sampel atau kadar sampel yang tidak terlalu tinggi bagi tujuan rakaman atau semasa menyimpan fail audio.Elakkan menggunakan audio sekiranya boleh mengganggu persembahan.

VIDEOGabungan pelbagai media seperti teks, grafik, audio dan sebagainya di dalam satu medium. Hal ini boleh mempengaruhi motivasi seseorang terhadap proses penerimaan maklumat.

PENGGUNAAN VIDEO DIGITAL DALAM PENDIDIKAN

Maklumat lebih realistikMampu merangsang pelbagai deriaMemudahkan proses pengulanganMeningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaranPENGGUNAAN VIDEO DIGITAL DALAM PENDIDIKANMampu meraih emosi dan mengubah sikapMenyediakan kuasa kawalan kepada pelajarMembentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesanMenjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan

ANIMASI Suatu paparan visual yang bersifat dinamik. Ia juga merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah statik.

KEPENTINGAN ANIMASI DALAM PENDIDIKAN Menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamikMenarik perhatian pelajarPersekitaran pembelajaran secara mayaPersekitaran pembelajaran yang lebih menyeronokkanMemudahkan proses penerangan konsep atau demonstrasi sesuatu kemahiran

PRINSIP-PRINSIP TEKNOLOGI PENDIDIKAN

203 FASA

PEMIIHAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN BERDSARKAN KESESUAIAN OBJEKTIF PELAJARANTOPIKSAIZ KELASKEADAAN FIZIKAL KELASLATAR BELAKANG PELAJAR1.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF2.PENGENALAN TOPIKPERKEMBANGANPELAJARAN ATAU PENERANGAN KONSEPPENUTUP ATAU KESIMPULAN TOPIK PELAJARAN 123

PENILAIAN KEFAHAMAN TERHADAP TOPIK4SESUAIMERANGSANG PELAJARKETEPATAN WAKTU MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN3.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER RUJUKANGURU MERUJUK 4.

PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARANPERANANMembantu melicinkan proses pengajaranMembantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Mengekalkan minat pelajarMenjimatkanMasa tenaga dan wang.PERANANMerangsang semua deria pelajar.Memperkayakan pengalaman mengajarMemberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar.

KEPENTINGANMeningkatkan motivasi pelajarMemupuk kerja berpasukanMembolehkan pembelajaran kendiriPeluang belajar pada semua

KEPENTINGANMembentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesanMenyediakan kuasa kawalan kepada pelajar.Maklumat nampak lebih realistik.Memudahan proses pengulangan.

KESIMPULANDengan wujudnya gabungan literasi maklumat dan teknologi pendidikan yang baik, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan memberi impak yang besar dalam prosesMembangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualitiyang menjadi misi Kementerian Pelajaran Malaysia.

RUJUKANhttp://liquid-sharky39.tripod.com/KomponenUtama.htm

http://ctl.utm.my/web/online/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=58&Itemid=92&lang=en

Recommended

View more >