akta pusat jagaan

Download AKTA PUSAT JAGAAN

Post on 02-Jul-2015

340 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OLEH: DAYANG MAYANG BINTI AWANG ABAS UNIT PRASEKOLAH JABATAN PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS KENT, TUARAN

Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984 yang bertujuan memastikan standard minimum penjagaan kanak-kanak di pusat penjagaan dikaji semula pada tahun 2005 bagi menetapkan langkah penguatkuasaan yang lebih ketat dan meningkatkan kualiti penjagaan kanak-kanak. .

`

`

Di samping itu, sektor awam dan swasta digalak untuk menubuhkan kemudahan penjagaan kanak-kanak di tempat kerja melalui penyediaan pelbagai insentif seperti pemberian bantuan secara langsung dan rebat cukai. Dalam tempoh Rancangan, sebanyak 86 pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar telah ditubuhkan di tempat kerja manakala seramai 3,197 penyedia khidmat penjagaan kanak-kanak diberi latihan untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam Mengendalikan pusat penjagaan kanak-kanak.

` `

Dikenali sebagai akta 506 Akta Pusat Jagaan 1993 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan pusat-pusat jagaan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta Pusat jagaan 1993 ini terbahagi kepada 4 bahagian . Setiap bahagian terbahagi kepada seksyen-seksyen tertentu.

`

`

Akta ini juga menyediakan peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. Peraturan ini terbahagi kepada 6 bahagian.

`

Peraturan peraturan Pusat Jagaan q994 telah mula berkuatkuasa pada1ihb Jun 1994

BAHAGIAN 1.Permulaan

HURAIAN 1.Nama dan mula berkuatkuasa 2. Tafsiran

11.Pengendalian, pengurusan dan Pengawasan

3. Pendaftaran 4. Kakitangan 5. Pengawasan 6. Rekod-rekod 7. Aktiviti harian 8. Papan kenyataan 9. Sijil pendaftaran dipamerkan 10. Maklumat dikemukakan kepada ketua Pengarah

BAHAGIAN 111. Kehendak kehendak binaan Pusat

HURAIAN 11. Mematuhi undang-undang kecil tempatan mengenai bangunan

12.Permis disenggarakan dalam keadaan pembaikan 13. Dapur 14.Keluasan minimum ruang lantai

BAHAGIAN 1V. Pencegahan kebakaran

HURAIAN 15. Pegawai Bomba boleh memeriksa permis 16. Nasihat dan syor 17. Drill kebakaran dan tempat keluar 18. Alat pemadam api 19.Kemudahan tandas 20. Bekalan air 21. Kelmudahan kemudahan tambahan di pusat jagaan kediaman 22. Makanan 23. Pemeriksaan perubatan bagi pekerja 24. Pemeriksaan perubatan bagi penghuni 25. Penyakit berjangkit 26. Bilik sakit dan pertolongan cemas 27. Kematian penghuni

V. Kesihatan dan kebersihan

BAHAGIAN V1. Pelbagai

HURAIAN 28. laporan

29. Rayuan

30. Kesalahan

31. Penalti

`

Dalam peraturan-peraturan tafsiran bagi; PENJAGA- menjaga peghuni atau orang yang diterima untuk jagaan. PENYELIA- orang yang bertanggungjawab bagi pengurusan harian pusat itu PUSAT pusat jagaan berdaftar

PERATURAN (3) PENDAFTARAN

HURAIAN (1) Permohonan untuk pendaftaran sesuatu pusat di bawah seksyen 6 Dan dibuat kepada ketua Pengarah dalam borang yang ditetapkan dalam jadual 1 (2) Ada bayaran fee pendaftaran

(4) KAKITANGAN

(1) Melantik seorang penyelia (2) Melantik sebilangan penjaga tukang masak dan pekerja-pekerja yang mencukupi (3) Melantik sebilangan pembantu difikirkan patut untuk membantu penyelia yang berhubung dengan pengurusan pusat

PERATURAN (4) KAKITANGAN

HURAIAN 1. Kanak-kanak/remaja 4 tahun ke bawah 4 tahun -10tahun 10 tahun ke atas

PENGHUNI

PENJAGA

5 ORANG< 18 orang< 18 orang

Recommended

View more >