akibat derhaka kepada ibubapa

of 14 /14
TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM M3 KUMP4 FIFY FARISA BINTI MOHD.FIRDAUS (IEB060027) NORHAYATI BINTI OSMAN (IEB060094) SITI ZAMRIAH BINTI MOHD.HUSSIN (IEB060141)

Author: norfariszam

Post on 31-Oct-2014

241 views

Category:

Education


10 download

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKANISLAM M3 KUMP4 FIFY FARISA BINTI MOHD.FIRDAUS (IEB060027) NORHAYATI BINTI OSMAN (IEB060094) SITI ZAMRIAH BINTI MOHD.HUSSIN (IEB060141)

2.

 • Models ARCS
 • Model yang terkenal dan digunakan secara meluas.
 • Mudah tetapi berdaya tinggi.
 • Berakar umbi pada banyak teori dan konsep motivasi, khasnya
 • teori jangkaan-nilai atau expectancy-value.

3.

 • Models ARCS mengenalpasti 4 komponen strategi yang penting untuk memotivasikan instruksi:(Keller, 1983)
 • [A]ttention / Perhatian- Strategi untuk memberangsang dan mengekalkan rasa ingin tahu dan minat.
 • [R]elevance / Perkaitan- Strategi untuk menghubungkan keperluan, minat dan motif pelajar.
 • [C]onfidence / Keyakinan- Strategi untuk membantu pelajar membangunkan jangkaan positif untuk kejayaan pencapaian pembelajaran.
 • [S]atisfaction / Kepuasan- Strategi untuk membekalkan pengukuhan ekstrinsik dan instrinsik.

4. Attention / Perhatian

 • Perangsangan Persepsi :
 • Contoh: Guru menunjukkan gambar yang tidak lengkap atau kotak yang tertutup dan dihiaskan dengan tanda soal kepada murid-murid.
 • Perangsangan Inkuiri :
 • Contoh: Guru menyampaikan satu senario tentang sesuatu masalah dan mengarahkan murid melakukan percambahan idea (brainstorm) penyelesaian yang munasabah berasaskan apa yang telah dipelajari dalam kelas.
 • Kepelbagaian :
 • Guru menggunakan pelbagai jenis kaedah dan media untuk memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza.

5. Relevance / Perkaitan

 • Orientasi Matlamat :
 • Menerangkan objektif dan tujuan berkaitan dengan kaedah-kaedah spesifik untuk pencapaian berjaya. Contoh: Guru menjelaskan objektif dan kepentingan objektif pelajaran.
 • Pemadanan Motif :
 • Memadankan objektif dengan keperluan dan motif pelajar.
 • Contoh: Guru membenarkan pelajar menyampaikan hasil projek dalam bentuk bertulis, lisan atau grafik demi menyesuaikan gaya dan keperluan pembelajaran yang berbeza-beza di kalangan muridnya.
 • Kebiasaan :
 • Menyampaikan isi kandungan dengan cara yang mudah difahami dan berkatian dengan pengalaman dan nilai pelajar. Contoh: Murid-murid diminta memberi contoh tentang pengalaman diri sendiri yang berkaitan dengan konsep yang telah diterima dalam kelas.

6. Confidence / Keyakinan

 • Prasyarat Pembelajaran:
 • Memaklumkan pelajar tentang prasyarat pembelajaran dan prestasi serta kriteria taksiran. Contoh: Guru menyediakan pelajar dengan senarai kriteria taksiran tentang projek penyelidikan yang ditugaskan.
 • Kesempatan Berjaya:
 • Menyediakan kesempatan mencabar dan bererti untuk pembelajaran berjaya. Contoh: Sebelum memulakan projek penyelidikan, murid-murid dibenarkan untuk berlatih mencungkil dan merumuskan maklumat dari berbagai-bagai sumber. Usaha murid diberi maklumbalas agar murid berasa yakin tentang tugasan yang akan dilakukannya.

7.

 • Tanggungjawapan Kendiri :
 • Mengaitkan kejayaan pembelajaran kepada usaha dan kebolehan peribadi pelajar. Contohnya: Guru menulis maklum balas tentang kualiti prestasi pelajar dan memperakukan dedikasi dan kesungguhan pelajar.

8. Satisfaction / Kepuasan

 • Pengukuhan Intrinsik :
 • Menyokong dan menggalakkan intrinsik akibat pengalaman pembelajaran. Contoh: Guru menjemput bekas pelajar untuk memberi perakuan tentang kepentingan kemahiran belajar dalam kerja rumah dan projek kelas.
 • Ganjaran Ekstrinsik :
 • Memberi pengukuhan positif dan maklum balas bermotivasi. Contoh: Guru menganugerahkan sijil kepada murid apabila murid telah menguasai satu set kemahiran yang lengkap.
 • Equiti :
 • Memastikan piawaian dan akibat yang konsisten untuk kejayaan. Contoh: Selepas tamatnya projek kumpulan, guru memberi maklum balas berdasarkan kriteria yang telah diedarkan terlebih dahulu.

9. Rumusan

 • Model ARCS :
 • Pendekatan yang mudah untuk meningkatkan tarikan motivasi.
 • ARCS menyediakan kerangka yang kuat untuk meningkatkan mutu motivasi dalam pengajaran di bilik darjah, penyediaan bahan di internet, dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

10.

 • APLIKASI DALAM
 • PENDIDIKAN ISLAM

11. Hayatilah. 12. Ni laakibatnyakalauderhakakepadakedua ibu bapa!!

 • Hidup tidak diberkati oleh
 • Allah.
 • Runtuh institusi kekeluargaan.
 • Mengancam keharmonian
 • masyarakat.
 • Dikenakan azab Neraka di
 • akhirat.

13.

 • Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamuberbuat baikpadaibu bapamudengansebaik-baiknya . Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kalijanganlahkamumengatakankepada keduanyaperkataan "ah"danjanganlahkamumembentak merekadanucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia .
 • (Surah al-Israa:ayat 23)

14.

 • 1) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari sebelum pergi ke sekolah.

2) Saya selalu melengah-lengahkan suruhan ibu bapa. 3) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari selepas balik dari sekolah. 4) Saya suka membantah setiap kata-kata ibu bapa.5) Setiap kali selepas solat, saya sentiasa mendoakan ibu bapa. Ya / Tidak Fikirkan