akibat derhaka kepada ibubapa

14
TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM M3 KUMP4 FIFY FARISA BINTI MOHD.FIRDAUS (IEB060027) NORHAYATI BINTI OSMAN (IEB060094) SITI ZAMRIAH BINTI MOHD.HUSSIN (IEB060141)

Upload: norfariszam

Post on 31-Oct-2014

307 views

Category:

Education


10 download

Tags:

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: akibat derhaka kepada ibubapa

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

M3 KUMP4

FIFY FARISA BINTI MOHD.FIRDAUS

(IEB060027)

NORHAYATI BINTI OSMAN

(IEB060094)

SITI ZAMRIAH BINTI MOHD.HUSSIN

(IEB060141)

Page 2: akibat derhaka kepada ibubapa

Models ARCSModel yang terkenal dan digunakan secara meluas. Mudah tetapi berdaya tinggi.Berakar umbi pada banyak teori dan konsep motivasi, khasnya

teori jangkaan-nilai atau expectancy-value.

Page 3: akibat derhaka kepada ibubapa

Models ARCS mengenalpasti 4 komponen strategi yang penting untuk memotivasikan instruksi: (Keller, 1983)

[A]ttention / Perhatian - Strategi untuk memberangsang dan mengekalkan rasa ingin tahu dan minat.

[R]elevance / Perkaitan - Strategi untuk menghubungkan keperluan, minat dan motif pelajar.

[C]onfidence / Keyakinan - Strategi untuk membantu pelajar membangunkan jangkaan positif untuk kejayaan pencapaian pembelajaran.

[S]atisfaction / Kepuasan - Strategi untuk membekalkan pengukuhan ekstrinsik dan instrinsik.

Page 4: akibat derhaka kepada ibubapa

Attention / Perhatian

Perangsangan Persepsi: Contoh: Guru menunjukkan gambar yang tidak lengkap atau kotak yang tertutup dan dihiaskan dengan tanda soal kepada murid-murid.

Perangsangan Inkuiri: Contoh: Guru menyampaikan satu senario tentang sesuatu masalah dan mengarahkan murid melakukan percambahan idea (brainstorm) penyelesaian yang munasabah berasaskan apa yang telah dipelajari dalam kelas.

Kepelbagaian: Guru menggunakan pelbagai jenis kaedah dan media untuk memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza.

Page 5: akibat derhaka kepada ibubapa

Relevance / Perkaitan

Orientasi Matlamat: Menerangkan objektif dan tujuan berkaitan dengan kaedah-kaedah spesifik untuk pencapaian berjaya. Contoh: Guru menjelaskan objektif dan kepentingan objektif pelajaran.

Pemadanan Motif:

Memadankan objektif dengan keperluan dan motif pelajar. Contoh: Guru membenarkan pelajar menyampaikan hasil projek dalam bentuk bertulis, lisan atau grafik demi menyesuaikan gaya dan keperluan pembelajaran yang berbeza-beza di kalangan muridnya.

Kebiasaan: Menyampaikan isi kandungan dengan cara yang mudah difahami dan berkatian dengan pengalaman dan nilai pelajar. Contoh: Murid-murid diminta memberi contoh tentang pengalaman diri sendiri yang berkaitan dengan konsep yang telah diterima dalam kelas.

Page 6: akibat derhaka kepada ibubapa

Confidence / Keyakinan Prasyarat Pembelajaran:

Memaklumkan pelajar tentang prasyarat pembelajaran dan prestasi serta kriteria taksiran. Contoh: Guru menyediakan pelajar dengan senarai kriteria taksiran tentang projek penyelidikan yang ditugaskan.

Kesempatan Berjaya:

Menyediakan kesempatan mencabar dan bererti untuk pembelajaran berjaya. Contoh: Sebelum memulakan projek penyelidikan, murid-murid dibenarkan untuk berlatih mencungkil dan merumuskan maklumat dari berbagai-bagai sumber. Usaha murid diberi maklumbalas agar murid berasa yakin tentang tugasan yang akan dilakukannya.

Page 7: akibat derhaka kepada ibubapa

Tanggungjawapan Kendiri: Mengaitkan kejayaan pembelajaran kepada usaha dan kebolehan peribadi pelajar. Contohnya: Guru menulis maklum balas tentang kualiti prestasi pelajar dan memperakukan dedikasi dan kesungguhan pelajar.

Page 8: akibat derhaka kepada ibubapa

Satisfaction / Kepuasan

Pengukuhan Intrinsik: 

Menyokong dan menggalakkan intrinsik akibat pengalaman pembelajaran. Contoh: Guru menjemput bekas pelajar untuk memberi perakuan tentang kepentingan kemahiran belajar dalam kerja rumah dan projek kelas.

Ganjaran Ekstrinsik:

Memberi pengukuhan positif dan maklum balas bermotivasi. Contoh: Guru menganugerahkan sijil kepada murid apabila murid telah menguasai satu set kemahiran yang lengkap.

Equiti:

Memastikan piawaian dan akibat yang konsisten untuk kejayaan. Contoh: Selepas tamatnya projek kumpulan, guru memberi maklum balas berdasarkan kriteria yang telah diedarkan terlebih dahulu.

Page 9: akibat derhaka kepada ibubapa

Rumusan

Model ARCS : Pendekatan yang mudah untuk

meningkatkan tarikan motivasi. ARCS menyediakan kerangka yang kuat

untuk meningkatkan mutu motivasi dalam pengajaran di bilik darjah, penyediaan bahan di internet, dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

Page 10: akibat derhaka kepada ibubapa

APLIKASI DALAMPENDIDIKAN ISLAM

Page 11: akibat derhaka kepada ibubapa

Hayatilah….

Page 12: akibat derhaka kepada ibubapa

“Ni la akibatnya

kalau derhaka kepada

kedua ibu bapa…!!

Hidup tidak diberkati oleh Allah.

Runtuh institusi kekeluargaan.

Mengancam keharmonian masyarakat.

Dikenakan azab Neraka di akhirat.

Page 13: akibat derhaka kepada ibubapa

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu

berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya

atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

(Surah al-Israa’:ayat 23)

Page 14: akibat derhaka kepada ibubapa

1) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari sebelum pergi ke sekolah.

1) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari sebelum pergi ke sekolah.

2) Saya selalu melengah-lengahkan suruhan ibu bapa.

2) Saya selalu melengah-lengahkan suruhan ibu bapa.

3) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari selepas balik dari sekolah.

3) Saya bersalaman dengan ibu bapa setiap hari selepas balik dari sekolah.

4) Saya suka membantah setiap kata-kata ibu bapa.

4) Saya suka membantah setiap kata-kata ibu bapa.

5) Setiap kali selepas solat, saya sentiasa mendoakan ibu bapa.

5) Setiap kali selepas solat, saya sentiasa mendoakan ibu bapa.

Ya / TidakFikirkan………