ahlul bait nabi muhammad saw

Click here to load reader

Download Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW

Post on 20-Jun-2015

388 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wahai ahlul bait Rasulullah, mencintai kamu kewajiban dari Allah yang diturunkan dalam al-Qur’an Cukuplah kebanggaan yang agung bagi kamu, orang yang tidak bershalawat atas kamu, ia belum melaksanakan shalat

TRANSCRIPT

  • 1. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH DAN AHLUL BAIT

2. AL-IMAM AL-SYAFII DAN AHLUL BAIT Wahai ahlul bait Rasulullah, mencintai kamu kewajiban dari Allah yang diturunkan dalam al-Quran Cukuplah kebanggaan yang agung bagi kamu, orang yang tidak bershalawat atas kamu, ia belum melaksanakan shalat 3. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya. KEWAJIBAN MEMULIAKAN AHLUL BAIT SERTA KEUTAMAAN MEREKA 4. HADITS DUA PUSAKA Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Pertama, Kitab Allah, mengandung petunjuk dan cahaya. Barangsiapa yang berpegang teguh dengannya dan mengambil isinya, ia mengikuti petunjuk. Kedua, ahlul-bait-ku, aku ingatkan kamu mengenai ahlul bait-ku. 5. Abu Bakar al-Shiddiq : Perhatikan dan muliakan Nabi Muhammad melalui ahlul bait-nya. PESAN ABU BAKAR 6. MAKSUD AHLUL BAIT Ahlul bait adalah; 1) mereka yang haram menerima zakat, yaitu kaum Mukmin Bani Hasyim dan Bani Mutthalib, dan 2) istri-istri Nabi 7. ISTRI-ISTRI NABI 8. PUTRA-PUTRI NABI DAN KHADIJAH 9. ANAK CUCU SAYYIDAH FATHIMAH RA 10. Rasulullah : Setiap sebab (hubungan) dan nasab teputus pada hari kiamat, kecuali sebab dan nasabku. KEUTAMAAN AHLUL BAIT 11. Rasulullah : Sebaik-baik kalian, adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku sesudahku. KEUTAMAAN AHLUL BAIT 12. Imam Malik bin Anas tidak mau melakukan kisas terhadap Jafar bin Sulaiman al-Abbasi yang pernah memukulnya, karena ia masih kerabat Rasulullah . Beliau memilih memaafkannya dan berkata: Aku khawatir, besok aku mati, aku bertemu Nabi dengan rasa malu, karena sebagian keluarganya masuk neraka karenaku. KEUTAMAAN AHLUL BAIT 13. Barangsiapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah , istri-istrinya yang suci dari setiap noda, dan anak cucunya yang disucikan dari kotoran, maka ia telah bebas dari kemunafikan. KEUTAMAAN AHLUL BAIT 14. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 15. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 16. Tidak dianjurkan bagi seseorang yang menjadi panutan masyarakat, mengagungkan dan memuji orang yang bodoh meskipun ia memiliki nasab yang mulia dan nenek moyang yang saleh, karena mengagungkan dan memujinya secara lahiriah dapat menjadi fitnah atau malapetaka bagi agamanya, membuatnya enggan beramal saleh dan melalaikannya untuk mencari bekal bagi akhiratnya. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 17. Terkadang terjadi pada sebagian orang, ketika dikatakan kepadanya bahwa si anu dari ahlul bait melakukan pelanggaran dan kesalahan begini dan begini, maka orang tersebut berkata, Mereka itu keluarga Rasulullah . Rasullullah pasti memberi syafaat bagi mereka. Barangkali dosa tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Ini perkataan yang buruk, membahayakan yang berkata dan orang lain yang sama-sama bodoh. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 18. Barang siapa berpendapat atau berasumsi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat tidak berbahaya pada seseorang karena kemuliaan nasabnya atau kesalehan leluhurnya, maka ia telah membuat-buat kebohongan kepada Allah dan menyalahi ijma kaum Muslimin. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 19. Kemudian terjadilah fitnah kesenangan, asapnya berasal dari bawah kedua telapak kaki seorang laki-laki dari ahlul bait-ku, ia berasumsi bahwa termasuk golonganku, padahal ia bukanlah bagian golonganku. Sesungguhnya, para kekasihku hanyalah mereka yang bertakwa. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 20. Kemudian terjadilah fitnah kesenangan, asapnya berasal dari bawah kedua telapak kaki seorang laki-laki dari ahlul bait-ku, ia berasumsi bahwa termasuk golonganku, padahal ia bukanlah bagian golonganku. Sesungguhnya, para kekasihku hanyalah mereka yang bertakwa. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 21. Kemudian terjadilah fitnah kesenangan, asapnya berasal dari bawah kedua telapak kaki seorang laki-laki dari ahlul bait-ku, ia berasumsi bahwa termasuk golonganku, padahal ia bukanlah bagian golonganku. Sesungguhnya, para kekasihku hanyalah mereka yang bertakwa. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 22. Kekerabatanku akan tersambung di dunia dan akhirat. Sesungguhnya aku wahai manusia, menjadi pendahulu kalian ke telaga. Apabila kalian datang, maka seorang laki-laki berkata: Aku anu bin anu. Yang lain juga berkata: Aku anu bin anu. Aku menjawab: Aku tahu nasab kamu, tetapi kamu berbuat sesuatu sesudahku dan kembali mundur ke belakang. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI 23. Rasulullah mengabarkan bahwa kekerabatan beliau bermanfaat di dunia dan akhirat. Akan tetapi orang-orang yang kembali ke belakang dengan keluar dari agama, Rasulullah akan berlepas diri dari mereka, beliau tidak dapat memberi mereka syafaat karena mereka bukan ahlinya. AHLUL BAIT HARUS HATI-HATI

View more