add maths juj 2006 [edu. ]

Download Add Maths JUJ 2006 [Edu. ]

If you can't read please download the document

Post on 27-Dec-2015

79 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HJGD

TRANSCRIPT

 • MATEMATIK TAMBAHAN

  FORMAT | ANALISIS | SET SOALAN & JAWAPAN | LATIHAN

  Sila pilih menu:-

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

  Administrator

  Administrator

 • FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAMBAHAN SPM

  MULAI TAHUN 2003 Bil Perkara Kertas 1 (3472/1) Kertas 2 (3472/2)

  1 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif

  2 Jenis Item Objektif (Respons Diberi)

  Bahagian A (Respons terhad dan struktur) Bahagian B (Respons terhad dan struktur) Bahagian C (Respons terhad dan struktur)

  3 Bilangan Soalan 25 soalan (JAWAB SEMUA) Bahagian A 6 soalan (Jawab SEMUA) Bahagian B 5 soalan (Pilih EMPAT) Bahagian C 4 soalan (2 soalan daripada Pakej AST, 2 soalan daripada Pakej ASS) (Pilih DUA)

  4 Jumlah Markah 80 100 5 Tempoh Ujian 2 jam 2 jam 30 minit

  6 Wajaran Konstruk

  Pengetahuan - 20% Kem. Manipulasi - 80%

  Kemahiran Mengaplikasi - 60% Menyelesaikan Masalah - 40 %

  7 Cakupan Konteks Mencakupi semua B.P. T4-5 Mencakupi semua B.P. T4-5

  R : S : T = 6 : 3 : 1 R : S : T = 4 : 3 : 3 8 Aras Kesukaran Rendah - R Sederhana - S Tinggi - T

  Keseluruhan R : S : T = 5 : 3 : 2

  9 Alatan Tambahan

  a. Kalkulator Saintifik b. Buku Sifir Matematik c. Alatan Geometri

  a. Kalkulator Saintifik b. Buku Sifir Matematik c. Alatan Geometri

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • KERTAS 1 KERTAS 2

  Bahagian A Bahagian B Bahagian C

  TAJUK 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

  T 1 Fungsi 1, 2 1,2,3 1,2,3

  I 2 Persamaan Kuadratik 3 4 4,5

  N 3 Fungsi Kuadratik 4 5,6 6 2

  G 4 Persamaan Serentak 1 1 1

  K 5 Indeks dan Logaritma 5, 6 7,8 7,8,9

  A 6 Geometri Koordinat 9, 11 14,15 14 2 11 9

  T 7 Statistik 23 5 4 4

  A 8 Sukatan Membulat 19 19 18 4 9 10

  N 9 Pembezaan 15,16 20,21 19,20 3 5b 2a 9a 10a 8a

  4 10 Penyelesaian Segi Tiga 15 13 12

  11 Penggunaan Nombor Indeks 13 12 13

  T 1 Janjang 7,8 9,10,11,12 10,11,12 6 3

  I 2 Hukum Linear 10 13 13 7 7 7

  N 3 Pengamiran 17,18 22 21 5a 2b 9b 10b 8b,c

  G 4 Vektor 12, 13, 14 16,17 15,16 6 6 8

  K 5 Fungsi Trigonometri 20, 21 18 17 3 5 8

  A 6 Pilihatur dan Gabungan 22, 23 23 22

  T 7 Kebarangkalian Mudah 24 24

  A 8 Taburan Kebarangkalian 24, 25 25 25 10 11 11

  N 9 Gerakan Pada Garis Lurus 12 15 15

  5 10 Pengaturcaraan Linear 14 14 14

  JUMLAH 25 25 25 6 6 6 5 5 5 4 4 4

  Catatan :

  Kertas 1 : Jawab semua soalan.

  Kertas 2 : Jawab semua soalan dalam Bahgian A, empat soalan dalam Bahagian B dan

  dua soalan dalam Bahagian C.

  F.H.LAN

  MATEMATIK TAMBAHAN (3472)

  SPM

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • Rumus-rumus berikut boleh digunakan untuk membantu anda menjawab soalan. . Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

  ALGEBRA

  1 x =a

  acbb2

  42

  2 am an = a m + n 3 am an = a m - n

  4 (am) n = a nm 5 loga mn = log am + loga n

  6 loga nm = log am - loga n

  7 log a mn = n log a m

  8 logab = ab

  c

  c

  loglog

  9 Tn = a + (n-1)d

  10 Sn = ])1(2[2

  dnan +

  11 Tn = ar n-1

  12 Sn = rra

  rra nn

  =

  1)1(

  1)1( , (r 1)

  13 r

  aS

  = 1

  , r

 • SULIT 3472/2

  [ Lihat sebelah 3472/2 SULIT

  2

  STATISTIK

  1 Panjang lengkok, s = j

  2 Luas sektor , L = 221 j

  3 sin 2A + kos 2A = 1 4 sek2A = 1 + tan2A 5 kosek2 A = 1 + kot2 A

  6 sin2A = 2 sinAkosA 7 kos 2A = kos2A sin2 A = 2 kos2A-1 = 1- 2 sin2A

  8 tan2A = A

  A2tan1

  tan2

  TRIGONOMETRI

  9 sin (A B) = sinAkosB kosAsinB

  10 kos (A B) = kos AkosB sinAsinB

  11 tan (A B) = BABA

  tantan1tantan

  12 C

  cB

  bA

  asinsinsin

  ==

  13 a2 = b2 +c2 - 2bckosA

  14 Luas segitiga = Cabsin21

  1 x = N

  x

  2 x =

  ffx

  3 = N

  xx 2)(

  = 2

  2( ) .x

  xN

  4 =

  f

  xxf 2)( =

  22( )

  fxx

  f

  5 M = Cf

  FNL

  m

  + 21

  6 1000

  1 =PPI

  7 1 11

  W IIW

  =

  8 )!(

  !rn

  nPrn

  =

  9 !)!(

  !rrn

  nCrn

  =

  10 P(AB)=P(A)+P(B)-P(AB)

  11 p (X=r) = rnrrn qpC , p + q = 1

  12 Min(mean) = np 13 npq=

  14 Z = X

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • 1

  Tingkatan 4. Bab 2 (Persamaan Kuadratik) kertas 1

  1. Cari nilai k supaya persamaan kuadratik k (x2 + 1) = 6x mempunyai punca-punca yang sama. [ 2 markah ]

  Jawapan : _________________

  2. Persamaan 3x2 + mx = - 18 mempunyai punca-punca n dan 2. Carikan nilai m dan n. [ 3 markah ]

  Jawapan : m = ______________ n = ______________ 3. Diberi -1 ialah satu punca bagi persamaan kuadratik x2 vx + 5 = 0. Carikan nilai v.

  [ 2 markah ] Jawapan : v = ______________ 4. Persamaan kuadratik (t + 5) x2 = 8x 1 mempunyai punca nyata dan berbeza. Cari julat nilai t [ 3 markah ] Jawapan : t = _______________ 5. Jika persamaan kuadratik (h + 1)x2 + 2 = (h + 1)x mempunyai punca-punca yang sama , Carikan

  nilai h.

  [ 4 markah ]

  Jawapan : h = ______________

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • 2

  Kertas 2

  1. (a) Carikan julat nilai q jika persamaan x2 + qx = -2 - 21

  q mempunyai punca-punca nyata

  dan berbeza. [ 4 markah ]

  (b) Carikan julat nilai k jika garis lurus 2y + x = 3 tidak bertemu dengan lengkung 4y2 + 2x2 k = 0.

  [ 4 markah ]

  2. Diberi m dan n adalah punca-punca bagi persamaan x2 x 2 + k = 0 dan mn = -6. Cari nilai bagi k,m dan n.

  [ 6 markah ]

  3. Diberi dan adalah punca-punca bagi persamaan x2 + 6 = 4x, bentukkan persamaan

  kuadratik yang mempunyai punca-punca 3 dan 3 . [ 4 markah ]

  4. Satu daripada punca persamaan px2 + qx + r = 0 adalah tiga kali punca yang satu lagi..

  Tunjukkan 3q2 = 16pr. [ 4 markah ]

  5. Persamaan x2 + mx + n = 0 mempunyai punca-punca yang sama dengan persamaan 4x2 (2 3m)x + n 9 = 0. Cari

  (a) nilai m dan nilai n (b) punca-punca persamaan itu.

  [ 7 markah ]

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • 1

  Jawapan Tingkatan 4 Bab 2 (Persamaan Kuadratik) kertas 1

  1. k (x2 + 1) = 6x.

  kx2 + k 6x = 0 b2 4ac = 0 (-6)2 4(k)(k) = 0 36 4k2 = 0 k2 = 9 k = 3, k = -3.

  2. 3x2 + mx + 18 = 0

  H.T.P n + 2 = 3m

  H.D.P 2n = 3

  18 = 6

  n = 3

  3 + 2 = 3m

  m = -15. 3. Katakan punca persamaan x2 vx + 5 = 0 adalah -1 dan a

  -1 + a = v dan -a = 5 a = -5 v = -6.

  4. (t + 5) x2 8x + 1 = 0

  b2 4ac > 0 (-8) 4(t + 5)(1) > 0 -4t > -44 t < 11.

  5. (h + 1)x2 (h + 1)x + 2 = 0

  b2 4ac = 0 [ - (h + 1) ]2 4(h + 1)(2) = 0 (h + 1)2 8h 8 = 0 h2 6h 7 = 0 (h 7)(h + 1) = 0 h = 7, h = -1.

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • 2

  Kertas 2

  1. (a) x2 + qx + 2 + 21

  q = 0

  b2 4ac > 0 q2 4(1)(2 + 21

  q) > 0

  q2 8 2q > 0

  (q 4)(q + 2) > 0 q > 4 , q < -2

  (b) 2y + x = 3 -----------(1) 4y2 + 2x2 k = 0 ---------------(2)

  Dari (1) y = 2

  3 x

  Masukkan ke (2) 4(2

  3 x)2 + 2x2 k = 0

  9 6x + x2 + 2x2 k = 0 3x2 6x + 9 k = 0 b2 4ac < 0 (-6)2 4(3)(9 k) < 0 -72 + 12k < 0 12k < 72 k < 6.

  2. x2 x 2 + k = 0 dan mn = -6. H.T.P m + n = 1 H.D.P mn = -2 + k = -6 k = -4 x2 x 6 = 0 (x 3)(x + 2) = 0 x = 3, x = -2 Jika m = 3, n = -2 n = 3, m =-2.

  4 -2

  JUJ 2006 Pahang http://edu.joshuatly.com http://www.joshuatly.com

 • 3

  3. x2 4x + 6 = 0 H.T.P + = 4 H.D.P = 6 H.T.P + 3 3 = + - 6 = 4 6

  = -2 H.D.P ( 3 )( 3 ) = - 3 - 3 + 9 = - 3( + ) + 9 = 6 3(4) + 9 = 3 Persamaan kuadratik x2 + 2x + 3 = 0.

  4. px2 + qx + r = 0

  Katakan punca a dan 3a

  4a = -pq a = -

  pq

  4

  3a2 = pr

  3( - p

  q4

  )2 = pr

  p

  q163 2

  = r

  prq 163 2 =

  Tertunjuk.

  5. x2 +