adat kelahiran di malaysia

Download Adat Kelahiran Di Malaysia

Post on 04-Apr-2018

284 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  1/25

  Tajuk tugasan bagi modul Hubungan Etnik kumpulan kami ialah Mengkaji

  Pengetahuan Masyarakat Malaysia Terhadap Adat Kelahiran Pelbagai

  kaum Di Malaysia.

  Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup

  iaitu tingkah laku dan kepercayaan.

  Mengikut sejarah, adat menyambut kelahiran bayi pelbagai kaum di

  Malaysia merupakan sebahagian daripada kehidupan yang dilalui olehnenek moyang kita.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  2/25

  Apabila adat menyambut kelahiran diadakan oleh salah satu perumahan di

  sesebuah kampung, penduduk kampung berdekatan turut berkunjung

  untuk mengambil bahagian atau sekadar memberi tegur sapa. Suasana

  meriah di rumah yang menyambut kelahiran bayi boleh mewujudkan

  interaksi sosial antara penduduk kampung.

  Antara adat kelahiran umum yang diadakan oleh pelbagai kaum iaitu Cina,

  India dan Melayu pada zaman sekarang ialah adat mencukur rambut dan

  meraikan kelahiran bayi secara meriah dengan mengadakan jamuan makan

  sahaja.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  3/25

  OBJEKTIF UTAMA

  Untuk mengetahui tahap pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap adat

  kelahiran pelbagai kaum di Malaysia

  OBJEKTIF SAMPINGAN

  Memberi pendedahan terhadap adat kelahiran pelbagai kaum di Malaysia

  Mengetahui pendapat masyarakat Malaysia mengenai amalan adat kelahiran

  pelbagai kaum di Malaysia

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  4/25

  Bahagian ini memberi huraian literatur mengenai kajian ini.

  Huraian dibuat merujuk kepada kajian lepas yang pernah

  dikaji oleh pengkaji terdahulu serta bahan bacaan berkaitan

  dengan tajuk yang ingin dijalankan oleh kumpulan kami

  Menurut laman web Warisan Budaya Malaysia.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  5/25

  Membelah Mulut

  Upacara bermula dengan membacakan surah Al-Fatihah dan surah

  Al-Ikhlas.

  Diikuti dengan langkah mencecap atau merasakan sedikit air madu

  atau kurma pada mulut bayi yang baru lahir.

  Cukur Rambut/ Potong Jambul

  Dilakukan pada hari ketujuh selepas dilahirkan.

  Bilangan orang yang menggunting rambut bayi hendaklah dalam

  bilangan yang ganjil, iaitu 3, 5, 7 dan seterusnya.

  Kesemua rambut yang dicukur akan dimasukkan ke dalam kelapa.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  6/25

  Bersunat / Berkhatan

  Adat bersunat bagi bayi perempuan lazimnya dilakukan ketika bayi

  itu masih kecil iaitu beberapa hari selepas dilahirkan.

  Adat berkhatan akan dijalankan oleh Tok Mudim.

  Di dalam ajaran Islam, bersunat atau berkhatan adalah wajib

  kerana Islam menitikberatkan kesucian lahir dan batin.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  7/25

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  8/25

  Kenduri

  Bayi mencapai umur sebulan.

  Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning yangberintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai merah

  diberikan kepada saudara-mara yang terdekat.

  Mencukur Rambut

  Beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adalah rambutsementara.

  Adat ini sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru kedalam masyarakat.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  9/25

  Memberi nama

  Patah kata ke-2 mewakili nama generasi di kalangan adik

  beradik dan sanak-saudara. Nama ke-3 pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri.

  Nama mestilah mempunyai 5 unsur iaitu emas, air, api, tanah

  dan kayu serta saling melengkapi

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  10/25

  Adat Valaikaappu

  Ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia 7-9 bulan.

  Wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tanganbaru yang dikenali sebagai Suulkaappu.

  Suul bermaksud `kandungan ibu dan Kaappu pula bermaksud'perlindungan'. Gelang ini dipakai bertujuan untuk melindungi bayidi dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin.

  Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripadabeberapa jenis iaitu gelang kaca, pancalogam dan emas.

  Setelah anak dilahirkan, gelang tangan tersebut akan dileburkanuntuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikanpada hari pemberian nama.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  11/25

  Berpantang

  Bayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah padahari ganjil seperti ke-3, ke-5, ke-7 dan sebagainya.

  Wanita dan bayi diasingkan dari ahli keluarga yang lain di sebuahbilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya.

  Bagi 2 minggu pertama, orang luar dilarang melawat mereka kecualiuntuk tujuan perubatan.

  Jika proses bersalin secara pembedahan, ibu yang baru bersalin

  tidak dibenarkan mandi selama dua minggu manakala bagi ibu yangbersalin normal, si ibu akan mandi selang sehari selepas bersalin.

  Pemberian Nama

  Sebaik sahaja bayi berusia 16 hari Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dan

  dikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua yang arif tentang agama

  Nama-nama yang dipilih lazimnya berdasarkan almanak denganmengikut tarikh kelahiran bayi.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  12/25

  1. Soal Selidik

  Borang soal selidik ini telah diedarkan kepada 40 responden

  pelbagai kaum di Malaysia (Melayu,Cina dan India) yang

  berumur 20 hingga 50 tahun ke atas. Ini disebabkan responden yang terdiri daripada golongan

  dewasa kebanyakan sudah terdedah kepada adat kelahiran

  pelbagai kaum di Malaysia.

  Responden yang dipilih adalah responden di luar UniversitiMalaya supaya hasil kajian kami lebih tepat.

  KAEDAH PENYELIDIKAN

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  13/25

  2 . Sumber Lain Kami telah mendapatkan maklumat mengenai adat kelahiran

  pelbagai kaum daripada buku , e-database dan secara online

  (bahan i-malaysiana daripada Perpustakaan Universiti Malaya)

  Bahan diperolehi dari buku:

  Adat resam dan etiket masyarakat Malaysia

  Ensiklopedia Perbidanan Melayu

  Adab Menyambut Kelahiran Zuriat

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  14/25

  27%

  43%

  30%

  Masyarakat Malaysia

  India

  Cina

  Melayu

  37%

  20%

  30%

  13%

  Purata Umur

  20 - 29

  30 - 39

  40 - 49

  50 keatas

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  15/25

  PENEMUAN

  DAN

  PERBINCANGAN

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  16/25

  QS 4. Orang luar dibenarkan untuk melawat ibu dan bayi dalam tempoh dua minggu pertama

  setelah mereka kembali ke rumah

  Tujuan orang luar dilarang melawat ibu dan bayi adalah untuk mengelak si ibu dan bayi dijangkitioleh kuman.

  Separuh daripada responden India tidak memahami adat ini. Majoriti responden Melayu dan Cinaturut tidak memahami tentang adat ini.

  Adat ini semakin lenyap ditelan zaman kerana banyak golongan India masih tidak peka terhadapkewujudan adat ini.

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  17/25

  QS 5. Menurut masyarakat India, anak yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah

  pada hari genap

  Anak akan dibawa pulang ke rumah pada bilangan hari ganjil.

  Ini secara tidak langsung mencerminkan bahawa pengetahuan kaum lain terhadap adat kelahiranIndia adalah rendah. Separuh daripada responden India turut tidak tidak memahami adat ini.

  Kesimpulannya, adat terhadap tersebut juga tidak dipraktikkan oleh golongan India atas pelbagaifactor dan kesulipan. Pada zaman dewasa, doctor yang menentukan sama ada ibu yang melahirkananak sudah sembuh dan boleh balik rumah .

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  18/25

  QS 9. Berkhatan / bersunat bagi kanak-kanak perempuan menurut adat kelahiran masyarakat

  Melayu dilakukan sewaktu bayi.

  Bagi responden yang tidak tahu tentang adat ini, majoriti daripada mereka adalahkaum Cina, sebanyak 10 orang. Hanya 2 orang responden Melayu tidak tahutentang adat ini.

  Tahap pengetahuan kaum Cina terhadap adat tersebut adalah sangat rendah.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  Ya Tidak Tidak Pasti

  11

  2

  0

  7

  4

  6

  4

  3 3

  Melayu

  Cina

  India

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  19/25

  QS 10. Upacara mencukur rambut bayi pada hari ke-7 kelahiran adalah merupakan satu adat

  kelahiran masyarakat Melayu.

  Sebenarnya, pernyataan di atas adalah betul. Daripada 50% responden yangmenjawab dengan betul, majoritinya merupakan kaum Cina dengan 9 orang.Antara yang tidak memahami tentang adat ini, kaum India merupakan majoriti.

  Kaum Cina dan kaum Melayu tahu tentang adat ini kerana mereka masing-masingmengamalkan adat tersebut apabila menyambut kelahiran

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  20/25

  QS 11. Masyarakat Cina melarang wanita yang sedang mengandung melakukan kerja-kerja yang

  berat.

  Kebanyakan responden Cina tahu tentang adat ini, hanya segelintir responden Cinatidak memahami tentang adat ini.

  Selain itu, semua responden India turut memahami adat ini dan dapat menjawabdengan betul.

  5

  3

  5

  14

  2

  1

  10

  0 00

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  Ya Tidak Tidak Pasti

  Melayu

  Cina

  India

 • 7/31/2019 Adat Kelahiran Di Malaysia

  21/25

  QS 14. Patah perkataan kedua dalam pemberian nama bayi mewakili nama segenerasi di kalanga