about libraries

Download about libraries

Post on 20-Dec-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 • 1

  PENGENALAN

  Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan perpustakaan khusus yang

  berperanan sebagai pusat sumber utama untuk rujukan maklumat mengenai

  perangkaan. Ia menyokong fungsi Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai pusat

  pengumpulan dan penyebaran maklumat perangkaan melalui perkhidmatan yang

  disediakan ke arah proses pembentukan kerja yang berpengetahuan serta bermaklumat

  di samping membawa kepada sikap positif dan budaya kerja cemerlang.

  PERPUSTAKAAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

  Perpustakaan,

  Jabatan Perangkaan Malaysia,

  Aras 4, Blok C6, Kompleks C,

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

  62514 Putrajaya

  Perpustakaan,

  Institut Latihan Statistik Malaysia,

  Jabatan Perangkaan Malaysia

  35600 Sungkai,

  Perak Darul Ridzuan

 • 2

  Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia telah wujud sejak tahun 70-an.

  Sebelum tahun 2001, perpustakaan ini terletak di Ibu Pejabat, Jabatan Perangkaan

  Malaysia, Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur. Pada masa itu, ia diletakkan di bawah

  Bahagian Pembangunan Perangkaan. Selepas penstrukturan Jabatan pada 2002 yang

  membabitkan pewujudan dan pertukaran nama beberapa Bahagian, perpustakaan

  seterusnya diletakkan di bawah Bahagian Latihan Perangkaan, Jabatan Perangkaan

  Malaysia, Blok C6, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di

  Putrajaya.

  Setelah pembinaan fasa pertama, Institut Latihan Statistik Malaysia siap

  dibina. Pada bulan Disember 2011, Bahagian Latihan Perangkaan dipindahkan ke

  Institut Latihan Statistik Malaysia yang terletak di Sungkai, Perak. Perkhidmatan

  Perpustakaan Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) mulai dibuka pada 5 Mac 2012.

  Manakala Perpustakaan sedia ada di Ibu Pejabat, Pusat Pentadbiran Kerajaan

  Persekutuan di Putrajaya dikekalkan dan diletakkan di bawah Bahagian Khidmat

  Pengurusan.

  Sehubungan itu, mulai tahun 2012, di bawah Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat

  2 buah Perpustakaan yang utama iaitu:

  1) Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia (Statistics Library)

  2) Perpustakaan Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM Library)

  LATAR BELAKANG

  PERPUSTAKAAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

 • 3

 • 4

  KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN

  Koleksi bahan yang dimiliki oleh Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia terdiridaripada berikut:

  KOLEKSI TERBITAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

  Koleksi Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan pelbagai buku

  yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, mengandungi bidang

  sosio-demografi seperti Laporan Banci Perumahan dan Penduduk, Penyiasatan

  Tenaga Buruh dan Laporan Penyiasatan Migrasi. Manakala bidang ekonomi

  pula meliputi Perangkaan Perdagangan Luar Negeri, Penyiasatan Perbelanjaan Isi

  Rumah, Indeks Harga Pengguna (CPI), Indeks Harga Pengeluar (PPI), Imbangan

  Pembayaran, Akaun Negara, Bank Data, Penyiasatan Kecenderungan Perniagaan,

  Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu, Penunjuk Ekonomi Malaysia dan Perangkaan

  Ekonomi Malaysia-Siri Masa. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki koleksi

  perangkaan komoditi seperti Perangkaan Getah dan Banci Hasil Pertanian,

  dan koleksi berkaitan sektor industri seperti Indeks Perindustrian, koleksi

  Perangkaan Pembuatan dan Perusahaan, Perangkaan Perkhidmatan dan

  Perangkaan Perkapalan. Di samping itu, terdapat juga koleksi lain seperti

  Statistics Handbook, Buletin Perangkaan, Siaran Khas dan Kompedium Alam

  Sekitar.

  Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia di Putrajaya juga berperanan sebagai

  Arkib Penyimpan bahan-bahan lama terbitan Jabatan Perangkaan Malaysia

  semenjak dahulu sehingga kini, Oleh itu, koleksi buku terbitan Jabatan

  Perangkaan Malaysia yang telah diterbitkan semenjak tahun 1950-an sehinga kini

  tersimpan di Perpustakaan Jabatan Perangkaan Malaysia, Putrajaya untuk

  tujuan rujukan.

  KOLEKSI PERPUSTAKAAN

 • 5

  KOLEKSI TERBITAN JABATAN PERANGKAAN SABAH

  Perpustakaan ini juga mengandungi bahan-bahan terbitan daripada Jabatan

  Perangkaan Sabah seperti Buku Tahunan Perangkaan Sabah dan Perangkaan

  Penting Sabah. Koleksi perangkaan Sabah berkaitan aktiviti ekonomi pula meliputi

  Perangkaan Perdagangan Sabah, Perangkaan Penyiasatan Perusahaan Terpilih

  Sabah, Anggaran Belanjawan Keluarga Sabah, Buku Maklumat Getah Sabah

  dan Indeks Harga Pengguna (CPI) Sabah. Di samping itu, terdapat juga koleksi

  mengenai Perangkaan Pelawat-Pelawat Sabah, Siaran Perangkaan Sabah dan

  Siaran Khas Sabah.

  KOLEKSI TERBITAN JABATAN PERANGKAAN SARAWAK

  Bahan-bahan terbitan daripada Jabatan Perangkaan Sarawak seperti Buku

  Tahunan Perangkaan Sarawak dan Perangkaan Penting Sarawak, merupakan

  sebahagian koleksi perpustakaan ini. Koleksi perangkaan Sarawak yang berkaitan

  bidang ekonomi di perpustakaan ini pula meliputi Perangkaan

  Perdagangan Sarawak, Indeks Harga Pengguna (CPI) Sarawak, Perangkaan

  berkaitan perusahaan, industri, perkilangan, pembalakan dan perkhidmatan

  Sarawak. Di samping itu terdapat juga koleksi mengenai Perangkaan

  Pelawat-Pelawat Sarawak, Buletin Perangkaan Sarawak, Siaran Perangkaan

  Sarawak, serta Siaran Khas Sarawak.

  KOLEKSI PERPUSTAKAAN

 • 6

  KOLEKSI MEMORI INSTITUSI, JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

  Buku-Buku yang mempunyai nilai memori Jabatan seperti Buku 60 Tahun Jabatan,

  Dokumentasi Publisiti Banci Penduduk & Perumahan Malaysia 2010, Pelan

  Strategik Jabatan, Buku Galeri Foto Majlis Sambutan 60 Tahun, Jabatan

  Perangkaan Malaysia 2009 dari Jilid 1 hingga Jilid 3, Berita Stats turut

  dikoleksikan sebagai Memori Institusi.

  KOLEKSI RED SPOT & EDARAN DALAMAN

  Koleksi Red Spot & Edaran Dalaman merupakan bahan terbitan Jabatan

  Perangkaan Malaysia yang dikhaskan dari segi pemeliharaan, penyimpanan serta

  pengaksesannya terhad kepada anggota dalaman Jabatan Perangkaan Malaysia

  sahaja.

  KOLEKSI KERTAS KERJA

  Koleksi ini mengandungi laporan lawatan kerja, menghadiri persidangan/

  mesyuarat/seminar/bengkel, laporan post mortem dan laporan kursus luar

  negara oleh anggota Jabatan Perangkaan Malaysia dari tahun 1980 sehingga tahun

  2012 .

  KOLEKSI JURNAL

  Merupakan koleksi Jurnal yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.

  KOLEKSI PERPUSTAKAAN

 • 7

  KOLEKSI LAIN-LAIN BAHAN TERBITAN JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

  Disamping menyimpan bahan-bahan terbitan yang merupakan Produk Data

  Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri. Selain itu, Perpustakaan Jabatan

  Perangkaan Malaysia di Putrajaya turut kaya dengan koleksi bahan-bahan

  lain/berkaitan yang turut dikeluarkan dari sumber Jabatan Perangkaan Malaysia

  bagi tujuan rujukan anggota dalaman terutamanya seperti Laporan Tahunan

  Jabatan Perangkaan Malaysia, Buku Program Latihan Jabatan, Laporan Anugerah

  Kualiti Teknologi Maklumat & Komunikasi: SISPEKS (Sistem Pengurusan Enterpris

  Kecil & Sederhana), Laporan Teknikal Penyiasatan, Laporan Taklimat, Prosedur

  Kualiti, Hasil Laporan Penyelidikan/Kajian berkaitan Perangkaan, Garis kasar

  kerja di Jabatan Perangkaan Malaysia, Laporan Sesi Strategi, Koleksi Laporan

  kumpulan Meningkat Mutu Kerja dan lain-lain.

  KOLEKSI PERPUSTAKAAN

 • 8

  KOLEKSI TERBITAN JABATAN/KEMENTERIAN LAIN (DALAM NEGARA)

  Perpustakaan ini turut menyimpan koleksi buku-buku terbitan yang diterima dari

  Jabatan/Kementerian lain seperti Jabatan Perdana Menteri, Unit Perancang

  Ekonomi (EPU), Majlis Perundingan Ekonomi Negara, Unit Penyelidikan Sosio-

  Ekonomi, Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran &

  Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU), Unit Penyelarasan Pelaksanaan,

  Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Akauntan

  Negara, Jabatan Audit Negara, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian

  Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia,

  Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, Kementerian Pertanian Malaysia,

  Kementerian Pembanggunan Wanita, Keluarga & Masyarakat, Kementerian

  Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian

  Pembanggunan Usahawan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,

  Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah, Kementerian Penerangan,

  Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri

  (LHDN), Malaysia International Trade & Industry (MITI), Perbadanan

  Pembanggunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Institut Integriti Malaysia,

  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Institut of Economic Research (MIER),

  Jabatan Bomba, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, KASTAM,

  Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Pendaftaran Negara, Suruhanjaya

  Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pilihan Raya, National Productivity Corporation

  (NPC) dan lain-lain.

  KOLEKSI PERPUSTAKAAN

 • 9

  KOLEKSI KHAS TERBITAN BANK NEGARA MALAYSIA

  Bahan-bahan terbitan Bank Negara Malaysia seperti Laporan Tahunan, Buletin

  Perangkaan Bulanan, Buletin Suku Tahunan, Laporan Kestabilan Kewangan dan

  Sistem Pembayaran, Laporan Tahunan Insurans serta Laporan Tahunan Takaful,

  juga boleh didapati di perpustakaan ini.

  KOLEKSI LUAR NEGARA

  Perpustakaan ini juga ada menerima buku-buku terbitan dari pelbagai Agensi/

  Institusi Luar Negara seperti dari Japan, China, Hong Kong, United States of

  America, New York, Germany, Paris, Sweden,