98787319 fail meja ketua panitia sains cover

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2016

316 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PELAN

TRANSCRIPT

FAIL MEJANAMA PEGAWAI: FARHANA BINTI RAZALI(841114-03-6260)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT DIMAN, AJIL HULU TERENGGANUALAMAT

: SMK. BUKIT DIMAN 21800 AJIL HULU TERENGGANU.TELEFON

: 09-6861352FAX

: 09-6861493E-MAIL : [email protected] [email protected]

PANDUAN1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :

a) Visi, Misi, Slogan dan Misi Strategik

b) Objektif..............( umum dan operasi )

c) Carta Organisasi...............

d) Objektif Program

e) Carta Organisasi Program (kedudukan Pegawai)

f) Senarai Tugas/ Kuasa/ Hubungan dengan lain-lain pegawai

g) Peraturan-peraturan Pentadbiran

h) Proses Kerja

i) Carta Aliran Kerja

j) Senarai Semak / Checklist

k) Senarai Undang-undang Pekeliling dan lain-lain Rujukan

l) Senarai Keahlian Jawatankuasa jika berkenaan

m) Senarai Borang-borang yang diperlukan

n) Norma kerja bagi tiap-tiap tugas di mana sesuai

o) Contoh Senarai Tugas Harian

3. Fail meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir Program.4. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini :-

Setiap dua (2) tahun sekali dan

Apabila pertukaran pegawai berlaku.

5. Catitan hendaklah dibuat di atas grid yang disediakan di sebalik fail ini.

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERAMISIMELESTARIKAN SISTAM PENDIDIKANYANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARAMOTO

ILMU PENJANA KECEMERLANGANPIAGAM PELANGGAN

BERUSAHA MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA SEMUA MURID DENGAN ADIL DAN SAKSAMA.

BERTANGGUNGJAWAB MENJAGA KESELAMATAN, KEBAJIKAN, KESIHATAN, KEBERSIHAN, DISIPLIN DI SEKOLAH.MENGADAKAN AKTIVITI-AKTIVITI KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MEMANTAPKAN PENDIDIKAN MURID-MURID KE ARAH KECEMERLANGAN.

MENGADAKAN HUBUNGAN YANG BAIK DAN MENINGKATKAN PERMUAFAKATAN DENGAN IBU BAPA / PENJAGA DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

MENGAMALKAN ETIKA KERJA YANG CEMERLANG.IKRAR

BAHAWASANYA, KAMI GURU SK.MARABA, BEAUFORT BERIKRAR:

1) AKAN MENUNAIKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK BELAJAR DENGAN PENUH DEDIKASI , BERBUDAYA SAING SERTA TIDAK PUTUS ASA.

2) AKAN BERUSAHA UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH MURID DAN DIRI KE ARAH KECEMERLANGAN.DENGAN ITU, KAMI MENAWARKAN KOMITMEN DENGAN PENUH IKHLAS KEPADA IBU BAPA, MURID-MURID DAN MASYARAKAT .

RUKUN NEGARA:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAANOBJEKTIF

1. Menjelang tahun 2012 semua murid yang menamatkan pengajian mereka dari sekolah ini mampu menguasai 3M.

2. Semua murid dapat menguasai Kemahiran Berfikir menjelang Tahun 2012.

3. Mempastikan pencapaian lulus 100% iaitu penguasaan sepenuhnya kemahiran penilaian UPSR dan sekurang-kurangnya 50% mendapat kelulusan cemerlang.

4. Memmastikan Sek.Keb. Maraba akan berada di antara 5 buah sekolah terbaik dalam daerah Beaufort yang mana memperolehi 100% kelulusan.

5. Melahirkan warga pendidik yang berkemahiran, berpengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia.

6. Melahirkan guru yang berkualiti kepimpinan, dinamik, progresif, positif dan produktif.

7. Melahirkan murid yang cintakan ilmu pengetahuan, berketrampilan, bersemangat juang,kasihkan ibupertiwi dan berakhlak tinggi.

8. Menghasilkan ibubapa / penjaga yang perihatin terhadap potensi dan perkembangan anak-anak mereka.

3.0 CARTA ORGANISASI INDUK SEKOLAH KEBANGSAAN MARABA BEAUFORT 2012

CARTA ORGANISASI INDUK

Penaung

GURU BESAR

EN. JAIDIN HJ TIMBANG

Pengerusi

PK. KURIKULUMEN. NORSINGSANG HJ INSIM

Penasihat

SHAPE \* MERGEFORMAT

GURU KELAS

PN. SITI MUSIAH MATNOR

Ahli Jawatan Kuasa

GURU KELAS

Semua guru kelas

KETUA KELAS

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK

Kebersihan & KeceriaanSudut Mata Pelajaran

Pengawas

Pembimbing Rakan Sebaya

Pengawas Pusat Sumber

OBJEKTIF PROGRAM

1. Memastikan pengurusan kelas bersistematik dan terancang dengan membentuk organisasi kelas.

2. Memastikan kelas sentiasa selesa dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran.

3. Membantu pihak pentadbiran memungut yuran sekolah.

4. Mengedarkan buku teks dan borang BMM.

5. Memastikan Guru Kelas mengetahui maklumat latar belakang murid sebagai rekod.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN/UNIT : KURIKULUM

JAWATAN : GURU KELAS

Tugas Pegawai Atasan yang ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

KURIKULUM1. Bertanggungjawabmengurus dan membentuk organisasi kelas.

GURU KELASPK HEM

2.Memastikan jadual kedatangan murid sentiasa dikemaskini.

3. Membuat laporan akademik, sijil Berhenti Sekolah, Surat Akaun dan mengisi Kad 001 R serta Kad Kesihatan murid.

-kaunselor

-kerani sekolah

4. Sentiasa peka kepada kesihatan murid, masalah pembelajaran dan disiplin.

Guru kesihatan

5. Membantu tugas guru SPBT dan pengagihan buku Teks.

Guru SPBT

6. Mengutip yuran sekolah.

Unit Kewangan

7. Menceriakan kelas bagi membentuk bilik darjah yang selesa dan kondusif.

Unit Keceriaan

8. Memastikan

maklumat latar belakang murid direkodkan.

PK HEM

PERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN

1. Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003.

2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992.

3. Peraturan peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah.

5. Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) dan Peraturan peraturan Terpilih.

6. Surat surat Pekeliling Iktisas 1998 2000.

7. Pekeliling pekeliling Pentadbiran yang Sedang Berkuatkuasa.

FAIL MEJA KETUA PANITIA SAINS1.LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan utama atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah-Sekolah Rendah yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Beaufort, Negeri Sabah mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti.

2.OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1. OBJEKTIF UMUM

2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.

2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.

2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.

2.1.4 Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2. OBJEKTIF KHAS

2.2.1Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan

kurikulum yang berkesan.

2.2.2Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di

kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam

proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2.3Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan

bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan

mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2.2.4Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains

(i) Lulus 100% mata pelajaran Sains UPSR

(ii) Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.

(iii) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains.

(iv) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi

:Ketua Panitia

Setiausaha

:Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)

Ahli

:Semua Guru Mata Pelajaran Sains5.1 KURIKULUM

5.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran