95572810-unit-1-ian-kendiri.ppt tingkatan 2.ppt

Upload: mohd-zakaria-my

Post on 26-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  1/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  2/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  3/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  4/24

  Cara meningkatkan kecemerlangan

  dalam pendidikan

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  5/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  6/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  7/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  8/24

  Bersikappositif

  CeriaBerkarisma

  Berpakaianlengkap

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  9/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  10/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  11/24

  Situasi 1 : Membuat Aduan

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  12/24

  Situasi 2 : Menyambut tetamu

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  13/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  14/24

  Datuk Dr Sheikh MuszapharShukor

  Angkasawan pertama

  Malaysia

  10 Oktober 2007

  MenaikiSoyu !MA"11

  ke Stesen AngkasaAntarabangsa#$SS%

  Misi selama 11 &ari

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  15/24

  Datuk M. Magendren &

  Datuk N. Mohandas

  'asukan Malaysia pertama

  ber(aya menakluki )unung*+erest

  2, Mei 2007

  )unung tertinggi di dunia

  #-.-/- m%

  / percubaan selama 1, (am

  untuk menawan puncak

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  16/24

  Datuk Nicol Ann Daid

  'emain skuasy

  anita Asia pertama yang

  menduduki tangga 1 dunia

  uara skuasy dunia termuda

  3amanya diabdikan di

  gelanggang utama

  'usat Skuasy 3asional

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  17/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  18/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  19/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  20/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  21/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  22/24

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  23/24

  Berbincang dengan indi+idu yangberpengalaman

  'enetapan matlamat

  Menerokai bidang ilmu

  Membuat analisis4pemer&atian

  Mengenal pasti potensi diri

  Berani mencuba

 • 7/25/2019 95572810-Unit-1-ian-Kendiri.ppt TINGKATAN 2.ppt

  24/24

  KEJAYAA

  N MILIK

  SETIAPINSAN!