9.3~teknik ian idea

Upload: ana

Post on 10-Apr-2018

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  1/15

  ASSALAMUALAIKUMASSALAMUALAIKUMSALAM SEJAHTERASALAM SEJAHTERA

  NUR FARHANA MOHD ROOMNUR FARHANA MOHD ROOM

  NUR FARAHANA NAZRINUR FARAHANA NAZRI

  NUR HIDAYAH SAHRIMANNUR HIDAYAH SAHRIMAN

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  2/15

  TEKNIK PENYAMPAIAN IDEA

  DeduksiInduksi

  Pencerakinan

  Analogi

  Petikan

  Takrifan

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  3/15

  9.3.1 ~ Deduksi9.3.1 ~ Deduksi

  Kaedah/teknik penulisan deduksi ialahKaedah/teknik penulisan deduksi ialahkaedah yg memulakan sesuatu perenggankaedah yg memulakan sesuatu perenggandgn ayat topik atau kenyataan 2 umumdgn ayat topik atau kenyataan 2 umumterlebih dahulu.terlebih dahulu.

  Ini diikuti oleh ayat2 atau butiran lebihIni diikuti oleh ayat2 atau butiran lebihkhusus yg bertujuan untuk menyokongkhusus yg bertujuan untuk menyokongayat topik.ayat topik.

  Dlm penulisan pengujahan, penulisDlm penulisan pengujahan, penulisbiasanya mengemukakan sesuatubiasanya mengemukakan sesuatukenyataan yg umum & kemudian disokongkenyataan yg umum & kemudian disokongoleh bukti2 yg khusus utk meyakinkanoleh bukti2 yg khusus utk meyakinkan

  pembaca.pembaca.

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  4/15

  Cth;Cth;

  Pada tahun 1993, telah berlaku kemarau yang panjang di

  barat daya benua Amerika yang kemudiannya disusuli

  dengan hjan yang lebat. Perubahan cuaca yang berlaku

  secara mendadak ini telah menyebabkan tikus yang

  hidup di kawasan itu membiak dengan kadar 10 kaliganda. Kesan daripada itu, penyakit hantar-virus telah

  merebak dan menyerang paru-paru manusia di 20 buah

  negeri Amerika Syarikat dan meragut sejumlah nyawa

  manusia.

  (Ann Wan Seng, 2001, PerubahanSuhu: Punca Pembiakan Penyakit

  dlm. Dewan Kosmik, Januari.)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  5/15

  9.3.2 ~ Induksi9.3.2 ~ Induksi

  Kaedah yg memulakan sesuatu perengganKaedah yg memulakan sesuatu perenggandgn ayat2 yg khusus & dikuti oleh ayat2 ygdgn ayat2 yg khusus & dikuti oleh ayat2 yglebih umum. Oleh itu, ayat topik diletakkanlebih umum. Oleh itu, ayat topik diletakkandi akhir perenggan.di akhir perenggan.

  Tujuan utamanya adlh utk menarikTujuan utamanya adlh utk menarikkeseluruhan tumpuan pembaca terhadapkeseluruhan tumpuan pembaca terhadap

  perkara yg ditulis.perkara yg ditulis. Menerusi kaedah ini, setiap perengganMenerusi kaedah ini, setiap perenggan

  menuju ke arah generalisasi.menuju ke arah generalisasi.

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  6/15

  Cth;Cth;

  Pesawat Airbus A3XX mampu membawa seramai 555 hingga

  800 orang penumpang pada satu-satu masa dan mampu terbang

  melebihi jarak 10 000 batu tanpa henti dari New York ke Hong Kong.

  Malahan, pesawat ini direka dalam bentuk bersaiz jumbo dan tahan

  lasak. Ini bererti peasat Airbus A3XX mampu mengatasi pesawatkomersil terbesar hari ini, iaitu pesawat Boieng 747.

  (Sharifah Mansor, 2001, Airbus

  A3XX, dlm. Dewan Kosmik,

  Januari)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  7/15

  9.3.3 ~ Analogi9.3.3 ~ Analogi

  Sejenis perbandingan, iaitu membandingkanSejenis perbandingan, iaitu membandingkan

  topik utama dgn menggunakan perkara ygtopik utama dgn menggunakan perkara yg

  hampir sama dgn topik utama tersebut.hampir sama dgn topik utama tersebut. Perbandingan secara analogi dibuat utkPerbandingan secara analogi dibuat utk

  menunjukkan persamaan & analogi ini dptmenunjukkan persamaan & analogi ini dpt

  menerangkan sesuatu ttg topik utamamenerangkan sesuatu ttg topik utama

  tersebut.tersebut.

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  8/15

  Cth penulis menggunakan teknik analogi,Cth penulis menggunakan teknik analogi,

  iatu menbandingkan Jose Rizal dgn sebijiiatu menbandingkan Jose Rizal dgn sebijiepal;epal;

  Orang-orang agung dianggap sebagai sebuah epal yang baik,yang dapatmelahirkan benih, bukan sebuah cangkukan. Lukisan yang

  sedemikianini tepat sekali ditujukan kepada Jose Rizal kerana beliau

  benar-benar seorang wira dan pemikir ynag agung, yang telah melahirkan

  buah fikirang yang dapat ditaburkan di atas hati sanubari berbagai-bagai

  manusia di dunia, bukan hanya di atas bangsa Filipina.

  (Jose Rizal, 1996, Jangan SentuhAku, terj. Noli Me Tangere, Institut

  Kajian Dasar: Kuala Lumpur)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  9/15

  9.3.4 ~ Takrifan9.3.4 ~ Takrifan

  Takrif/definisi sesuatu perkataan sering kaliTakrif/definisi sesuatu perkataan sering kali

  dimuatkan oleh penulis bg menjelaskandimuatkan oleh penulis bg menjelaskan

  istilah2 khusus.istilah2 khusus. Penulisan yg memuatkan kaedah takrifanPenulisan yg memuatkan kaedah takrifan

  ialah penulisan berbentuk penerangan krnialah penulisan berbentuk penerangan krn

  dlm penulisan penerangan, penulisdlm penulisan penerangan, penulis

  menjelaskan sesuatu konsep/perkara.menjelaskan sesuatu konsep/perkara.

  Biasanya digunakan dlm penulisan ilmiah.Biasanya digunakan dlm penulisan ilmiah.

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  10/15

  Cth takrifan yg digunakan dlm penulisanCth takrifan yg digunakan dlm penulisan

  ilmiah;ilmiah;

  Zgusta mendefinisikan kamus sebagai buku yang

  mengandungi senarai item leksikal seperti perkataan, frasa atauistilah tertentu yang lazimnya disusun mengikut turutan abjad,

  mengandungi keterangan tentang sebutan, ejaan, etimologi,

  makna dan bentuk penggunaan sesuatu perkataan.(Hartmann, R.R.K, 1973, Dictionary

  of Language and Linguistics,

  London: Aplied SciencePublishers Ltd.)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  11/15

  9.3.5 ~ Pencerakinan9.3.5 ~ Pencerakinan

  Teknik pencerakinan/analisis ialah teknik ygTeknik pencerakinan/analisis ialah teknik yg

  mengembangkan topik kpd beberapamengembangkan topik kpd beberapa

  komponen & setiap koponen dihuraikan satukomponen & setiap koponen dihuraikan satupersatu.persatu.

  Misalnya, utk menganalisis novel, kita akanMisalnya, utk menganalisis novel, kita akan

  membahagikannya kpd bebrapa komponen,membahagikannya kpd bebrapa komponen,

  iaitu tema, watak, & latar sama ada latariaitu tema, watak, & latar sama ada latar

  masa atau latar tempat.masa atau latar tempat.

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  12/15

  Cthnya analisis terhadap cerita jenakaCthnya analisis terhadap cerita jenaka

  Melayu;Melayu;

  Tema yang terdapat dalam cerita jenaka ini dapat dibahagikan

  kepada tiga bahagian, iaitu kesombongan dan perasaan tamak yang

  membawa kerugian; kejujuran tanpa memikirkan akibat buruk dan

  kecerdikan; dan kepintaran yang dapat mengatasi segala rintangan.

  kesombongan diri selalu menimbulkan ketamakan sehingga dayafikir tidak lagi dipergunakan dan ini tentu sahaja akan membawa kerugian

  diri sendiri. Dalam cerita Pak Kaduk, tema seperti ini dapat dilihat dalam

  kisah Pak Kaduk menyabung ayam dan Pak Kaduk pergi kenduri. Kedua-

  dua kisah ini memperlihatkan sifat sombong, tamak dan tidak berfikir

  dengan baik sehingga menimbulkan kerugian.

  (H. Ahmad Samin Siregar, 1997,Analisis Tema dan Perwatakan Cerita

  Jenaka Melayu, Universiti Malaya:

  APM)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  13/15

  9.3.6 ~ Petikan9.3.6 ~ Petikan

  Teknik ini sering digunakan bg menyokongTeknik ini sering digunakan bg menyokong

  atau mengukuhkan sesuatu hujah,atau mengukuhkan sesuatu hujah,

  kenyataan atau idea yg dikemukakan.kenyataan atau idea yg dikemukakan. Melalui teknik ini, penulis dpt meyakinkanMelalui teknik ini, penulis dpt meyakinkan

  pembaca ttg sesuatu penulisan.pembaca ttg sesuatu penulisan.

  Dlm penulisan terdapat 2 jenis petikan.Dlm penulisan terdapat 2 jenis petikan.Petikan langsungPetikan langsung

  Petikan tidak langsungPetikan tidak langsung

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  14/15

  Petikan langsungPetikan langsung

  Petikan yg keseluruhannya diambil dr sumberPetikan yg keseluruhannya diambil dr sumber

  tertentu, tanpa melakukan sebarang perubahan.tertentu, tanpa melakukan sebarang perubahan.Umumnya petikan langsung ditandai oleh pengikatUmumnya petikan langsung ditandai oleh pengikat

  kata.kata.

  hal ini diperkatakan oleh Aphorpe (1970a: 17-18) apabila ia

  menulis bahawa,Kontinum folk-bandar merupakan satu cara melihat masayarakat

  dan perubahan sosial dari sudut pandangan, misalnya, seorang migran

  dalam perjalanan dari kampung kelahirannya di pedalaman dan menuju ke

  pusat bandar bagi mencari pekerjaan. Di sepanjang perjalanan itu iamelihat

  pelbagai corak masyarakat. Dengan mengandaikan bahawa pelbagai corak

  masyarakat adalah binaan mental yang tepat mengenai pengkelassaperubahan sosial, ia adalah satu binaaa tipologi,

  (Norman Long, 1984, Pengenalan Sosiologi

  Pembangunan LuarBandar, DBP:Kuala

  Lumpur)

 • 8/8/2019 9.3~Teknik ian Idea

  15/15

  Petikan tidak langsungPetikan tidak langsung

  Petikan yg diambil drpd sumber tertentu dgnPetikan yg diambil drpd sumber tertentu dgn

  melakukan pengolahan semula dgn menggunakanmelakukan pengolahan semula dgn menggunakan

  perkataan sendiri.perkataan sendiri.

  Cth di atas merupakn petikan tdk lgsung.Cth di atas merupakn petikan tdk lgsung.

  Penulis tlh menggunakan perkataannya sendiriPenulis tlh menggunakan perkataannya sendiri

  untuk mentakrifkan perkataan konkordansuntuk mentakrifkan perkataan konkordans

  Menurut Sinclair (1991:32), korkodans ialah himpunan

  kehadiran sesuatu bentuk kata dengan setiap bentuk kata

  mempunyai lingkungan teksnya yang tersendiri.