8 susunan keutamaan negeri perak

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

148 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. SUSUNAN KEUTAMAANSUSUNAN KEUTAMAAN NEGERI PERAK DARULNEGERI PERAK DARUL RIDZUANRIDZUAN PERINGKAT NEGERIPERINGKAT NEGERI PERINGKATPERINGKAT PERSEKUTUAN/PERSEKUTUAN/ NEGERI LAINNEGERI LAIN 3.3. Duli Yang Maha MuliaDuli Yang Maha Mulia Paduka Seri SultanPaduka Seri Sultan 4.4. Duli Yang Maha MuliaDuli Yang Maha Mulia Raja Perempuan/RajaRaja Perempuan/Raja PermaisuriPermaisuri 1.1. Seri Paduka Baginda YangSeri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongdi-Pertuan Agong 2.2. Seri Paduka Baginda RajaSeri Paduka Baginda Raja Permaisuri AgongPermaisuri Agong 2. 8. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda 5. a) Duli Yang Maha Mulia Sultan/Raja Negeri lain serta isteri b) Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Negeri lain serta isteri 6. Tuan Yang Terutama Yang Dipertua-Yang Dipertua Negeri serta isteri 7. Bekas Raja Permaisuri Agong 3. 9. Duli Yang TeramatMulia Raja Puan Besar/Cik Puan Besar 11. Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir 12. Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda/Cik Puan Muda 13. a) Yang Maha Mulia Raja Perempuan/Raja Permaisuri (balu gahara Almarhum Sultan) 10. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda/Tengku Mahkota Negeri lain serta isteri 4. c) Yang Teramat Mulia Balu- balu Almarhum Sultan d) Ahli-ahli Darjah Kerabat Sultan Azlan Shah 16. Yang Amat Berhormat Menteri Besar* dan isteri 18. Yang Teramat Mulia Raja Kecil Besar dan isteri 19. Yang Teramat Mulia Raja 14. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri (Malaysia)* 15. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri (Malaysia)* 17. Ahli-ahli Darjah Utama Seri Mahkota (D.M.N.) 5. 21. Yang Teramat Mulia Raja Kecil Bongsu dan isteri 23. Waris-waris negeri a) Yang Teramat Mulia Balu Almarhum Raja Muda b) Yang Amat Mulia Balu Almarhum Raja Di Hilir c) Yang Amat Mulia Balu Almarhum Raja Bendahara d) Yang Amat Mulia Raja Puan Mahkota 22. Yang Teramat/Amat Mulia Raja-Raja Bergelar Negeri lain serta isteri 6. 25. Yang Amat Mulia Putera- puteri Raja Pemerintah 26. Ahli-ahli Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah (S.P.S.A.) 27. Bekas-bekas Menteri Besar 24. a) Ahli-ahli Darjah Kebesaran Seri b) Ahli-ahli Darjah Kebesaran Seri Setia Mahkota Malaysia (S.S.M.) 28. Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara 29. Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan Negara (Malaysia) 30. Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan Rakyat 7. 31. Bekas-bekas Perdana Menteri Malaysia 32. Bekas-bekas Timbalan Perdana Menteri 33. Yang Berhormat Ahli-Ahli Jemaah Menteri (Malaysia) 34. Ketua Setiausaha Negara 35. Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar/Ketua-Ketua Menteri Negeri lain 36. Peguam Negara 37. Panglima Angkatan Tentera 38. Ketua Polis Negara 8. 39. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 40. a) Tuan Yang Terutama Pesuruhjaya- Pesuruhjaya Tinggi b) Tuan Yang Terutama Duta-Duta Besar c) Tuan Yang Terutama Menteri-Menteri Mutlak d) Tuan Yang Terutama Pemangku-Pemangku Pesuruhjaya Tinggi e) Tuan Yang Terutama Kuasa-Kuasa Usaha 9. 46. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi 47. Yang Arif Pesuruhjaya- Pesuruhjaya Kehakiman 48. Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri 41. Yang Amat Arif Presiden Mahkamah Rayuan 42. Yang Amat Arif Hakim Besar Malaya 43. Yang Amat Arif Hakim Besar Borneo 44. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan 45. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan 10. 49. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri 50. Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri 51. Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri 52. Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) 53. Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri 54. Yang Amat Arif Ketua Hakim Syarie 55. Yang Amat Mulia Putera- puteri Almarhum/Bekas Raja Pemerintah 11. 56. Orang Besar Empat : a) Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja* b) Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Maharaja DiRaja c) Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Temenggong Paduka Raja d) Yang Amat Berbahagia Orang Kaya Menteri Paduka Tuan 12. 57. Orang Besar Lapan : a) Yang Berbahagia Orang Kaya-Kaya Laksamana Raja Mahkota b) Yang Berbahagia Orang Kaya-kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda c) Yang Berbahagia Orang Kaya-Kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa Diraja d) Yang Berbahagia Orang Kaya-Kaya Panglima Bukit Gantang Seri Amar Diraja e) Yang Berbahagia Orang 13. 58. Yang Dihormati Ahli-ahli Dewan Negara Perak 59. Ahli-Ahli Darjah Kebesaran : a) Seri Paduka Cura Si Manja Kini (S.P.C.M.) b) Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.) c) Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S.) 60. a) Panglima Mangku Negara b) Panglima Setia Mahkota Malaysia (P.S.M.) 61. Yang Berhormat Timbalan-Timbalan 14. 66. Yang Berbahagia Datuk Bandar Ipoh 67. Yang Arif Hakim-Hakim Syarie 62. Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara (Malaysia) 63. Yang Berhormat Timbalan Yang Dipetua Dewan Rakyat (Malaysia) 64. Yang Berhormat Setiausaha-Setiausaha Parlimen (Malaysia) 65. Bekas-Bekas Ketua Setiausaha Negara 15. 72. Yang Berhormat Timbalan Speaker Undangan Negeri 73. Yang Berhormat Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri 68. a) Bekas Peguam Negara b) Bekas Panglima Angkatan Tentera c) Bekas Ketua Polis Negara 69. Ketua Audit Negara 70. Gabenor Bank Negara 71. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 74. Datuk Paduka Maharaja Lela, Istana Negara 16. 77. Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri 75. Profesor-Profesor Diraja 76. a) Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Besar/Timbalan- Timbalan Ketua Menteri (Negeri lain) b) Yang Berhormat Speaker-Speaker Dewan Undangan Negeri (yang lain) 78. Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negara (Senator) 79. Yang Berhormat Ahli-Ahli 17. 81. Ahli-Ahli Darjah Kebesaran : a) Dato Paduka Cura Si Manja Kini (D.P.C.M.) b) Dato Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P..) c) Dato Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S.) 80. Yang Berhormat Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri (yang lain) 82. a) Panglima Setia Diraja (P.S.D.) b) Panglima Jasa Negara (P.J.N.) 83. Panglima Tentera Darat 18. 91. a) Pengarah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu b) Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 84. Panglima Tentera Laut 85. Panglima Tentera Udara 86. Timbalan Ketua Polis Negara 87. Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian 88. Ketua-Ketua Pengarah Jabatan Persekutuan 89. Naib-Naib Canselor Universiti 90. Konsul-Konsul Negara Luar 19. c) Dato Pengelola Bijaya Diraja d) Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri e) Ketua Polis Negeri f) Panglima 2 Briged 92. Bekas-Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri 93. Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Seksyen 94. Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Agama Islam 95. Ahli-Ahli Suruhanjaya 20. 96. Setiausaha Politik kepada Menteri Besar 97. a) Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri b) Setiausaha Politik kepada Timbalan Perdana Menteri c) Setiausaha-Setiausaha Politik kepada Menteri- Menteri d) Setiausaha-Setiausaha Politik kepada Timbalan- Timbalan Menteri 21. 98. Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan : a) Pengarah-Pengarah (Negeri dan Persekutuan) di peringkat Negeri (mengikut gred gaji masing-masing) b) Pegawai-Pegawai Daerah (mengikut gred gaji masing-masing) c) Pengurus-Pengurus Besar Perbadanan-Perbadanan Negeri (mengikut kekananan masing-masing) d) Yang Dipertua-Yang Dipertua Majlis Perbandaran (mengikut kekananan masing-masing) 22. 99. Ketua Protokol dan Istiadat Negeri 100. Orang Besar Perak a) Yang Dihormati Toh-Toh Muda Orang Besar Ampat b) Yang Dihormati Toh-Toh Muda Orang Besar de- Lapan c) Yang Dihormati Orang Besar Enam Belas d) Yang Dihormati Orang Besar Tiga Puluh Dua 101. Setiausaha Majlis Bandaraya Ipoh 102. Yang Arif Majistret- 23. 103. Ahli-Ahli Darjah : a) Paduka Cura Si Manja Kini (P.C.M.) b) Paduka Mahkota Perak (P.M.P.) c) Perwira Taming Sari (P.T.S.) 105. a) Timbalan-Timbalan Ketua Jabatan Negeri (mengikut gred gaji masing-masing) b) Timbalan-Timbalan Ketua Jabatan Persekutuan (mengikut 104. a) Johan Mangku Negara (J.M.N.) b) Johan Setia Mahkota (J.S.M.) c) Johan Setia Diraja (J.S.D.) 24. 106. a) Penolong-Penolong Ketua Jabatan Negeri (mengikut gred gaji masing-masing) b) Penolong-Penolong Ketua Jabatan Persekutuan (mengikut gred gaji masing-masing) 107. Ahli-Ahli Darjah : a) Cura Si Manja Kini (A.C.M.) b) Mahkota Perak (A.M.P.) 25. c) Hulubalang Taming Sari (H.T.S.) d) Mangku Negara (A.M.N.) e) Kesatria Taming Sari (K.T.S.) f) Taming Sari (A.T.S.) 108. Jaksa-Jaksa Pendamai (J.P.) 109. Penghulu-Penghulu 110. Ahli-Ahli Pingat Negeri : a) Pingat Keberanian Handal (P.K.H.) b) Pingat Pekerti Terpilih 26. c) Pingat Kebaktian Jasa (P.J.K.) d) Pingat Lama Perkhidmatan (P.L.P.) 111. Naib-Naib Kadi 112. a) Ketua-Ketua Kampung b) Ketua-ketua Kaum