8) hubungan etnik - cabaran hubungan etnik

Download 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

Post on 02-Jun-2018

309 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  1/21

  MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM [email protected]

  BAB 7

  CABARAN HUBUNGAN ETNIK

  DI MALAYSIA

  CTU553 HUBUNGAN ETNIK

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  2/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  PENGENALAN

  Hasil Pembelajaran Mengenalpasti asas hubungan

  antara etnik-etnik di Malaysia

  Mengenalpasti cabaran-cabaran hubungan etnik di

  Malaysia Menghuraikan isu-isu penting

  dalam konteks cabaran

  hubungan etnik di Malaysia

  Menjelaskan faktor-faktorpembinaan dan acuan jati diri

  rakyat Malaysia

  KANDUNGAN BAB 7

  7.1

  7.2

  7.3

  7.4

  2

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  3/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika PersekutuanTanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yangsama rata dengandasar perkongsian kuasa.

  Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunanmasyarakat yang adil di sisi undang-undang, amalan

  demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaiankaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia.

  Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatannegara secara adil, peluang pendidikan yang sama diantara kaum, kebebasan beragama yang dijamin olehperlembagaan negara, perlindungan terhadap kaumminoriti serta dasar-dasar yang lain, telah dapatmenjamin keharmonian rakyat berbilang kaum danetnik di negara kita.

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  3

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  4/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA

  Zaman Penjajahan

  Penjajahan meninggalkan kesan mendalam terhadap hubungan etnik dan

  pembangunan politik Malaysia

  Melalui penjajahan Inggeris, wujudmasyarakat perlbagai etnik melalui

  kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh Merekadiasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat

  tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesamakaum.

  Penjajahan Jepun pula mengamalkandasar pembahagian yang jelas antara

  kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya

  mencetuskan pergaduhan antara kaum.

  Selepas Perang

  Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang

  ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama

  berkaitan dengan isu kewarganegaraan.

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  4

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  5/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia Menjadi semakin rumit selepasdarurat diisytiharkan terutama antara kaum

  Melayu dan Cina

  Semakin teruk selepas British memperkenalkanrancangan penempatan semulayang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampungMelayu dan Cina di kampung Baru

  Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang,

  penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik

  mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan.

  Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan

  ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan

  Hubungan Etnik Masa Kini

  Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomibagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.

  Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar

  Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dansebagainya.

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  5

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  6/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

  Sabah

  Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan

  bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.

  Sistem penempatan dibentuk melaluisistem kepercayaan di kalangan penduduk;Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai)

  dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus)

  Mengamalkanhubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaankebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaankeagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama.

  Sarawak

  Brooke mengamalkan dasarmengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingankepada pentadbiran British di Sarawak

  Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi. Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikutpetempatan dan pekerjaan

  yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yangmembawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal.

  Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama,

  kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  6

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  7/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK

  Keperluan

  Hubungan

  Etnik

  Fitrah

  kemanusiaan

  Tuntutan

  keagamaan

  Memenuhi

  keperluanhidup

  Elak dari

  bergantungdengan

  kuasa luar

  FAKTOR KONFLIK

  7

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  8/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA

  Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa,

  agama dan adat resam.

  Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana

  kurang interaksi.

  Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.

  Prasangka dan prejudis yang menebal.

  Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosialkepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk

  mengekalkan identiti masing-masing.

  Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti

  politik atau perniagaan.

  Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebihkurang sama.

  FAKTOR KONFLIK

  8

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  9/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  CABARAN HUBUNGAN ETNIK

  CABARAN

  HUBUNGAN ETNIK

  POLITIK

  EKONOMI

  SOSIAL

  AGAMA DAN

  BUDAYA

  CABARANHUBUNGAN ETN

  9

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  10/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  POLITIK

  Politik Perkauman:

  Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik

  masing-masing.

  Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan

  dan kelangsungan kaum masing-masing.

  Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.

  Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.

  CABARANHUBUNGAN ETN

  10

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  11/21eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  EKONOMI

  Dominasi Sektor Ekonomi:

  Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan

  ketidakseimbangan pendapatan.

  Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan

  keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan

  ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.

  Perbezaan Pekerjaan:

  Menghalang interaksi yang lebih kerap.

  Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.

  Semangat perkauman terus menebal.

  CABARANHUBUNGAN ETN

  11

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  12/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  SOSIAL

  Pemisahan Fizikal

  Akibat dasar pecah perintah British.

  Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.

  Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.

  Sistem Pendidikan yang Berasingan

  Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang

  tersendiri Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa

  ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendirisahaja

  Polarisasi dalam Kalangan Pelajar

  Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah

  menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proseshubungan etnik di Malaysia

  Kontrak Sosial

  Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakatMalaysia seringkali di pertikaikan

  CABARANHUBUNGAN ETN

  12

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  13/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  AGAMA, ADAT ISTIADAT & BUDAYA

  Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadatbahasa dan kebudayaan yang berlainan:

  Mudah terjadinya konflik.

  Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan

  kebudayaan mereka sendiri.Mengutamakan anggota dari etnik yang sama

  dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat

  dan mencari teman hidup.

  CABARANHUBUNGAN ETN

  13

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  14/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA

  MASYARAKAT MALAYSIA

  Keazaman politik (Political

  Will)

  Golongan sasaran yangdikenalpasti (Critical Mass)

  Kekukuhan Ekonomi

  Peranan Islam

  Wawasan yang dikongsi(Shared Vision)

  Penggunaan Sains dan

  Teknologi (S&T)

  FAKTOR KEJAYAA

  14

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  15/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan

  hubungan etnik.

  Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang

  pentingnya hubungan etnik.

  Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti

  dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan.

  FAKTOR KEJAYAA

  15

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  16/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Adanya badan induk yang menjadi faktorpemangkin kepada semua program hubungan

  etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass

  seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi

  Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & LatihanIntegrasi Nasional (IKLIN).

  FAKTOR KEJAYAA

  16

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  17/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Faktor ekonomi memainkan peranan pentingdalam menentukan kejayaan hubungan etnik di

  Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei

  1969.

  Hubungan etnik dan integrasi hanya bolehterhasil jika keperluan asas untuk survival

  manusia dipenuhi. FAKTOR KEJAYAA

  17

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  18/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Islam telah memberi pengaruh yang mendalamdalam pertumbuhan dan perkembangan

  Tamadun Malaysia.

  Dengan majoriti penduduk beragama Islam,

  maka sewajar Islam menjadi asas hubunganetnik dan integrasi nasional kerana ia serasi

  dengan majoriti penduduk dan minoritinya.

  Sebagai agama rasmi, Islam mestilah dihormati

  kerasmiannya namun ia tidak menghalangkebebasan beragama.

  FAKTOR KEJAYAA

  18

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  19/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Mestilah mempunyai visi yang sama tentang

  hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.

  Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus

  dijadikan salah satu paksi terpenting pada

  keseluruhan gagasan hubungan etnik danintegrasi nasional negara ini.

  FAKTOR KEJAYAA

  19

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  20/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah

  imigresen, interaksi virtual dengan penggunaan

  teknologi tanpa wayar 3G, penerbangan yang

  lebih murah daripada Air Asia dan rangkaiansosial seperti Facebook dapat menangani

  masalah hubungan etnik dan integrasi nasional. FAKTOR KEJAYAA

  20

 • 8/10/2019 8) Hubungan Etnik - Cabaran Hubungan Etnik

  21/21

  eMKA

  HUBUNGAN ETNIKMALAYSIA

  FAKTOR KONFLIK

  CABARANHUBUNGAN ETN

  FAKTOR KEJAYAA

  PENGUKUHAN

  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia

  Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi

  kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan

  Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam

  menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.

  TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.

  TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.

  BincangkanEMPAT (4) cabaran hubungan etnik.

  HuraikanTIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan

  etnik.

  JelaskanTIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalahperpaduan di kalangan masyarakat.

  21