6 cabaran pengurusan updated 2 dec.ppt

Download 6 CABARAN PENGURUSAN UPDATED 2 DEC.ppt

Post on 06-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CABARAN DALAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN SAHSIAH DIRI MURIDPENGURUSAN BERKUALITIOLEHTUAN HAJI MOHAMED YAMIN BIN MOHAMED YUSOFTIMBALAN PENGARAH (MURID)BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 6 CABARAN!!!Mengetahui, memahami "pengurusan" bidang tugas dengan lebih komprehensif.

  Meningkatkan kesedaran peranan setiap individu.

  Mampu menterjemahkannya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti.

  Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilan personel.

  Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan amnya dan pengurusan sekolah khasnya

  Sedia menghadapi bidang tugas dan peranan yang lebih berat dalam hubungan prestasi dan kemajuan serta peningkatan kerjaya.

 • Cabaran 1:Mengetahui, memahami 'pengurusan organisasi' bidang tugas dengan lebih komprehensif.

  Tahu dan faham semua Bidang Tugas, Senarai Tugas dan Pentadbirandi bawah pengurusan organisasi.

  Kena faham betul-betul istilah "GURU PEMBANGUNAN SAHSIAH"

 • Oraganizational Management (Pengurusan Organisasi)PlanningOrganisingLeadingControlling1. Pengurusan Sumber Manusia (HRM)2. Pembangunan Sumber Manusia (HRD)

  - Efficient & effective

 • Pengurusan Sumber ManusiaPersonel / Kakitangan (Manusia)KewanganPeralatanGaji CutiRekod PerkhidmatanKenaikan pangkatTatatertib

 • Pembangunan Sumber ManusiaSatu kerangka untuk membantu pekerja membangunkan kemahiran individu dan organisasi, pengetahuan dan kebolehan mereka.Latihan Pengetahuan, kemahiran dan sikapPeningkatan kerjaya - Pendidikan Membangunkan potensi personelPelan Penggantian (Succession Planning)Pengurusan prestasiCoaching & mentoring

 • Pembangunan Sumber Manusia Dalam Konteks PendidikanMembangunkan Modal Insan (Wawasan 2020)Pembangunan potensi dan sahsiah murid - FPK (JERI) - Visi KPM Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtrera - Misi KPM: Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

 • Cabaran 2: Meningkatkan Kesedaran Pada Tanggungjawab

  Aspek-aspek yang kena bertanggungjawab iaitu pengurusan murid - Murid sebagai pelanggan utama - PPPM berfokus kepada murid (6 Aspirasi Murid)Kena sedar betapa 'beratnya' peranan yang guru patut dan boleh mainkan. Seorang Guru berperanan dalam situasi dan keadaan yang berbeza-beza: pemimpin, pemudahcara, penyelesai masalah, motivator, dan instruktor, ibu bapa,pembimbing kepada guru-guru terutama dalam pengurusan murid (mentor)

 • Cabaran 3: Mampu menterjemahnya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti Meningkatkan kesedaran peranan Guru Pembangunan Sahsiah

  Apa yang diketahui, apa yang difahami tidak cukup dengan mengakuinya sahaja; ia mesti dibuktikan dengan 'kerja-buat' kita berdasarkan ciri-ciri;

  1. sentiasa on-time 2. Tidak menangguhkan kerja 3. sentiasa menghasilkan kerja berkualiti 4. menampakkan unsur imaginatif, kreatif inovatif dan proaktif 5. berfikir di luar kotak

 • Menghayati Aspirasi Pemimpin KPMY.Bhg. Tan Sri Dr. KSU:Excellence Ultimate Reach of an Organisation (EURO)Y.Bhg Datuk Seri KPPM: Strong Implementaion Rapid Execution (SIRE)Y.Bhg Dato TKPPM (SOP) Earlier than punctual (ETP)

 • Cabaran 4: Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilan personel

  Personel yang berwibawa bercirikan: i. ilmu pengetahuan & pengalaman ii. kemahiran: mengurus dan teknik iii. sikap positif: fikir positif dan buat positif iv. komunikasi: interpersonal dan intrapersonal v. Penampilan yang menarik dan meyakinkan

  Ketrampilan juga bermakna 'sentiasa ke depan' dalam banyak aspek tidak hanya 'penonton' tetapi menjadi 'teraju utama' dalam menyempurnakan tugas dan tanggungjawab.- Menjadi pemimpin

 • Ketrampilan Utama Guru Bimbingan Kaunseling Pengetahuan yang mendalamKomunikasi berkesanPerwatakan yang menarik magnetMudah mesraMempunyai sifat empati yang tinggiBerkemahiran dalam teknik menemu duga

 • Cabaran 5: Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan organisasi amnya dan dalam pengurusan sekolah khasnya

  Pendekatan jangka panjang dalam menentukan kejayaan organisasi melalui kepuasan pelangganKonsep kualiti secara keseluruhan yang dipamerkan dalam semua aspek Menyeluruh bererti: i. semuanya terlibat secara bersepadu (sistem, personel, unit, prosedur) ii. melibatkan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang iii. tidak ada aspek, walau bagaimana kecil sekali pun dibiarkan tanpa ditangani iv. diketahui dan difahami oleh seluruh warga organisasi. v. Berfokuskan kepada pelanggan

 • Cabaran 5: 4 prinsip perlu dipatuhi bagi mencapai kualiti:

  Prinsip 1 : Kualiti ialah sebarang produk atau servis yang memuaskan hati pelanggan. Ia bukan soal berjaya atau tidak berjaya permintaan pelanggan. Tetapi ia soal menepati kepuasan interaksi bersama pelanggan.Prinsip 2: Standard kerja ialah 'defect free' (tiada kecacatan).Setakat hampir-hampir belum cukup. Untuk capai kualiti setiap orangmesti ada sikap'defect free' dalam apa sahaja yang dibuat. Prinsip 3 : Kualiti diukur dengan 'price of non quality' (PONQ). PONQ - Apa yang jadi kos kepada organisasi dari segi masa, kewangan atau peluang apabila perkara-perkara tidak dilakukan dengan cara yang paling baik.

  Prinsip 4 : Menghayati dan mengamalkan prinsip ISO ( DRIFT & Continous Improvement/ KAIZEN)

 • Cabaran 6: Sedia Menghadapi Tugas Yang Lebih Berat

  Mampu menjadi seorang 'ketua' yang bertanggungjawab malah berani menghadapi 'risiko' dalam segala keputusan dan tindakannya. Seorang ketua sejati tidak melepaskan segala-galanya kepada orang-orang bawahannya sahaja. "You can delegate authority, but not responsibility". Delegate not Abdicate 360 Degree Leadership - everyone in an organisation is a leader

  Mampu berfikir secara rasional berdasarkan prinsip yang betul dalam mengambil sebarang tindakan, tidak terpinga-pinga atau tenggelam punca apabila berhadapan dengan kerenah staf dan anak buah. Edward de Bono CAF (Consider All Factors) Mampu memimpin organisasi atau unitnya dengan berkesan dan cemerlang dan dengan semangat "kesejawatanan" yang tinggi .Mampu menyumbang buah fikiran, tenaga dan kepakaran serta bakat istimewa yang dimiliki bagi membantu sekolah.

 • SEKIANTERIMA KASIH

  **********