57290287 pemulihan dan pengayaan

Download 57290287 Pemulihan Dan Pengayaan

Post on 24-Apr-2015

20 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Pemulihan Dan Pengayaan

TRANSCRIPT

PEMULIHAN,PENGAYAAN & PENDIDIKAN INKLUSIF dan pendidikan khas

demi mencapai tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan berkesan. . belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelaskelas biasa kelas khas

Pemulihan dan pengayaan

Konsep pendidikan pemulihan 3MPeringkat pertama Kelas biasa Kaedah : ~aktiviti penilaian ~ ujian bulanan ~ latihan kerja rumah Selepas sesuatu kemahiran telah diajar Peringkat kedua kelas kecil gagal menguasai kemahiran dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

Rasional pendidikan pemulihan kadar keupayaan belajar mereka adalah berbeza kaedah secara tahap penerimaan pesanan yang keseluruhan ketinggalan semakin hari semakin jauh Ciri-ciri pelajar:tidak bermotivasi untuk belajar tidak beridea tentang cara belajar dan cara menyelesaikan masalah

lebih mudah berputus asa lebih mudah terganggu oleh persekitaran kurang cerdas dalam pemikiran ragu-ragu untuk bertindak cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta

Objektifektif-objektif pendidikan pemulihan Tujuan:menguasai kemahiran-kemahiran tertentu Mendapat layanan yang bersesuaian dengan kebolehan dan perkembangan kognitif mereka Mengurangkan masalah-masalah pembelajaran Mengembangkan potensi minat Memberi peluang yang sama dalam aktivitiaktiviti sosial

mengamalkan sikap positif meneruskan pelajaran dalam sistem persekolah biasa (mengurangkan masalah keciciran )

Faktor-faktor masalah pembelajaran Faktor peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor fizikal Faktor psikologi Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak.

Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar. Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat .

Faktor peribadi keadaan ekonomi keluarga : kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan masalah sosial segan dan malu

Faktor kurang kecerdasan berkait rapat dengan masalah mental Ciri-ciri: lebih lambat berfikir, cepat lupa, sukar memahami sesuatu, lemah pengamatan

Faktor fizikal Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih, tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya Kekurangan tenaga dan semangat kurang sihat :mengambil cuti sakit Masalah kecacatan fizikal

Faktor psikologi berkait rapat dengan masalah emosi lebih mudah berperasaan takut, benci, diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah diri

Caraa-cara mengesan kesukaran pembelajaranMengenal pasti masalah pembelajaran pelajar dalam penguasaan kemahiran asas 1. Pemerhatian 2. Pentafsiran Rekod Prestasi 3. Profil 4. Ujian kertas dan pensel 5. Latihan harian 6. Soal jawab/ kuiz

Senaraikan semua masalah pembelajaran Mengesan punca masalah dengan ujian diagnostik tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran membaca tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran menulis tanda-tanda bermasalah dalam kemahiran mengira

Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenalpasti Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik.

Pentafsiran rekod prestasi sejenis bentuk senarai semak mengesan kemajuan prestasi pelajar dalam sesuatu unit pembelajaran dapat menguasai sesuatu kemahiran, guru akan menandakan

Profil satu dokumen yang mengandungi rekod keputusan pelajar berdasarkan sesuatu penilaian sumatif

Ujian dan latihan harian Kualiti kerja rumah dan keputusan ujian boleh memberi satu gambaran memudahkan guru mencerminkan prestasi pelajar Panduan ibu bapa

Soal jawab/ kuiz cara yang tercepat untuk mengesan masalah pembelajaran sejenis aktiviti penilaian formatif

Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihan mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran menyediakan bahan dalam sesi pemulihan menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya

Langkahangkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa

Pengenal pastian murid

Penganalisian masalah

Perancangan dan penyediaan bahan

Pengajaran dan pembelajaran

Ujian dan penilaian

Tindakan susulan

Proses pengelolaan sesi pemulihan

Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas biasa

Pengajaran guru

Pembelajaran murid

Latihan lisan/ bertulis

Ujian dan penilaian

Langkah-langkah pengajaran pemulihan

Pengelolaan pengajaran program pemulihan diuruskan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dijalankan masa khas tidak diperuntukkan pelajar yang lain akan menjalankan aktiviti pengayaan mereka yang lebih cerdas dan berkebolehan atau telah menguasai kemahiran sepenuhnya didorong untuk membantu, membimbing mereka yang menghadapi masalah dengan aktiviti pengukuhan

Aktiviti penilaian program pemulihan tiga cara: 1. pemerhatian semasa aktiviti pembelajaran pelajar. 2. soal jawab selepas aktiviti pengajaran guru. 3. pemeriksaan hasil kerja pelajar selepas aktiviti pengukuhan. Semua keputusan penilaian ini harus direkodkan secara individu dalam satu boring rujukan.

Strategi pengajaran anpembelajaran pemulihan Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:Secara kumpulan

Secara individu

Penyediaan bahan sesi pemulihan1. aspek pendengaran Sebutan guru hendaklah jelas dan lantang dengan kedar yang berpatutan supaya semua pelajar dapat mendengar dengan jelas dan tepat. Hanya sebutan bunyi hendak dipelajari sahaja diajarkan. Sebutan bunyi yang lain tidak harus dicampurkan dalam sesi pemulihan. Ini adalah kerana untuk mengelakkan gangguan pendengaran pelajar.

2. aspek penglihatan Bahan pengajaran yang akan ditunjukkan hendaklah besar, ringkas dan menarik supaya pelajar boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. Gunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. Untuk menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata, warna-warna yang berbeza harus digunakan. Bagi pelajaran konsep, benda-benda maujud hendaklah digunakan.

3. Aspek psikomotor Guru harus menggunakan benda maujud yang boleh dipegang, disentuh atau dimainkan oleh pelajar. Bentuk huruf, nombor atau perkataan yang akan diajar lebih baik timbul supaya pelajar boleh mengesan dengan sentuhan mereka. Bagi pengajaran kemahiran menulis, huruf atau symbol harus ditulis dengan saiz yang sederhana besar. Untuk menarik minat pelajar, penggunaan pensel warna atau krayon adlah digalakkan untuk aktiviti menulis.

Penilaian sesi pemulihanPenilaian aktiviti pembelajaran murid Tempatkan dalam kumpulan sesuai Kes ringan: Ulang aktiviti pemulihan keputusan Kes gagal Kes berat: Rujuk kes kepada guru pemulihan

Rekod

Kes berjaya

Sesi pemulihan Memeriksa kerja latihan pemulihan pelajar

Proses penilaian untuk sesi pemulihan

Konsep pengayaan sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan mereka. selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu

Rasional pengayaan guru akan mengelaskan murid mereka dengan kumpulan-kumpulan sama ada secara diketahui umum ataupun hanya diketahui oleh guru sendiri sahaja. dibahagikan ialah kumpulan cerdas, kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. kumpulan cerdas dan kumpulan sederhana akan bosan terhadap pelajaran kerana aktiviti pembelajaran tidak sejajar dengan minat dan perkembangan mental mereka

Sambungan berpeluang menikmati pelbagi pengalaman, seterusnya menimbulkan minat mereka dalam proses pembelajaran.

Objektifektif-objektif pengayaan1. menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaranpelajaran tertentu. 2. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka. 3. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka.

4. 5.

6.

7.

memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan, ukiran, binaan dan sebagainya. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan.

Contohh-contoh Aktiviti Pengayaan Di dalam konteks KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada: bacaan (membaca) tulisan (menulis) kiraan (mengira)

Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca) Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan. Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan, Geografi dan Kesihatan. Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan, pantun, teka-teki, dialog, cerita dan berita.

Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis) Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik.

Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira)1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan bilangan benda, aktiviti juaI beli. - Meneka nombor, waktu, operasi. - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang.

2. Teka-teki 3. Projek

Sambungan..4. Pert