5.1- kepemimpinan

Download 5.1- KEPEMIMPINAN

Post on 15-Dec-2015

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

power point

TRANSCRIPT

KEPEMIMPINAN GURU

KEPEMIMPINAN GURU

Apa itu kepemimpinan?Mengikut kamus Dewan edisi ke 3 :Kepemimpinan bermaksud keupayaan (kebolehan, pencapainan) sebagai pemimpin, daya (tindak tanduk,kecekapan) seseorang pemimpin dalam pentadbirannya. Pemimpin adalah orang yang memimpinKonsep Asas Kepemimpinan

Sorotan LiteraturIbrahim Mamat (2001) pemimpin merupakan individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaras aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut. Kim dan Maubourgne(1992) kepimpinan sebagai kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam kalangan sekumpulan manusia yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasiFidler (1997) kepemimpinan :1. Keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya2. Mempengaruhi pengikut ke arah matlamat Namun.Murphy (1988) kepemimpinan tidak harus diperkaitkan dengan ciri-ciri pemimpin semata-mata, malah aspek interaksi, pengaruh pengikut terhadap pemimpin, situasi dan sebagainya.

Teori TransformasiTeori Semasa

Bermula tahun 90 an, paradigma kepimpinan berubah kepada Kepimpinan Bahru @ The New LeadershipFokus beralih kepada teori kepimpinan transformasiJames MacgGregor Burns (1978) pelopor istilah Kepemimpinan Transformasi sebagai satu situasi ideal antara pemimpin dengan pengikut. Kepimpinan TransformasiPemimpin berupaya menggerak pengikut untuk bertindak mencapai matlamat berdasarkan nilai dan motivasi, keperluan dan kehendak, aspirasi dan jangkaan kedua belah pihak (pemimpin dan pengikut)Kepimpinan TransaksiKepimpinan organisasi yang biasa digunakan adalah kepimpinan transaksiPemimpin memotivasikan pengikutnya dengan menawarkan ganjaran sebagai pertukaran barter kepada tugas yang yang dilaksanakan.

Perbezaan kepimpinan Transformasi dan TransaksiTransaksi : Fokus kepada keperluan asas dan ganjaran ekstrinsik sebagai motivasi untuk bekerjaTransformasi : Bukan sahaja memberi tumpuan kepada keperluan pengikut, cuba juga meningkatkan keperluan aras motivasi dan kematangan yang lebih tinggiGaya kepimpinan terbaik : Transformasi + Transaksi

Transformasi merupakan nilai tambah kepada keberkesanan kepimpinan transaksi

Kepimpinan MoralTeori SemasaMemberi perhatian kepada nilai dan etikaKuasa dan pengaruh atas pertimbangan yang baik dan benar

Sergiovanni (1992) kepimpinan moral sebagai suatu bimbingan yang memotivasikan orang lain melalui pegangan nilai terpujiBertindak demi kebaikan sejagatMemperoleh kepercayaan ahli

Unsur kemoralan disebatikan dalam cara hidup pemimpin moralMengukuh kepimpinan transformasi yang menggerak ahli bertindak melalui motivasi, keyakinan diri, dan keupayaan mengembang potensi diri