5. refleksi individu

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2016

68 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Refleksi

TRANSCRIPT

BINA INSAN GURU FASA 6

BINA INSAN GURU FASA 6

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:EDDONA MAJAKUI

No kad pengenalan:930907-12-6164

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:ELLIF MOPILIN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:ESTHER ROBERT

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:HAZAIRI BIN HERMAN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:HERMAN MARUIS

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:HERNA JULIAN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:JACKWARIOR JACKOL

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:JESSYCA ANAK UNGAT

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:JUMARDI BIN MUHLIS

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:LIM TING LEN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:LINTON JUBIN THIEN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:MOHD HAMDAN BIN PALLAO

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:MOHD ZABRI BIN ASHIM

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:MUHAMMAD TAUFIQ BIN AMIN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:NUR AMIRA AFIQAH BINTI ALI

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:NUR ANISAH BINTI MAJIT

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:NUR HIDAYAH BINTI JOHN

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:NUR SYAKILLA BINTI MADNURU

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:RAS ANISHA BINTI RASHID

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:ROZIYANNA BINTI RAHIM

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:SHAHRUL BIN MALIMBRONI

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKANREFLEKSI INDIVIDU

Nama:THADDEUS IMMANUEL

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:WAFA FARHANA BINTI ABD KADIR

No kad pengenalan:

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Bina Insan Guru Fasa 6 Lawatan ke Sekolah

PENGENALANKEKUATANKELEMAHANCADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI INDIVIDU

Nama:JUMARDI BIN MUHLIS

No kad pengenalan:930423-12-5851

Kumpulan / Opsyen:PISMP PJ 1113

Refleksi Lawatan ke Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan Semerah Padi, Petrajaya

Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya maka dapatlah tugasan ini disudahkan tepat pada masanya. Ucapan penghargaan didedikasikan khusus kepada pensyarah pembimbing Puan Salmi binti Lilek yang banyak memberi panduan kepada kumpulan PISMP PJ 1113 sepanjang menyediakan tugasan ini. Pendidikan Jasmani Suaian (PJM 3142) adalah satu kursus yang wajib diambil oleh pelajar Program Pensiswazahan Guru Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani Suaian adalah merupakan satu aspek penting yang perlu diambil kira oleh seorang guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah rendah. Ianya bertujuan memberi pengetahuan dan pengalaman tentang kesesuaian aktiviti pelajar berkeperluan khas agar dapat memenuhi aspirasi objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan generasi seimbang dari aspek jasmani, intelek, emosi dan rohani.Sebelum pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) Suaian ini dijalankan kumpulan kami menghadapi masalah dalam mencari dan memilih tajuk yang sesuai untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi murid-murid berkeperluan khas di mana saya telah diberikan satu format yang telah ditetapkan iaitu penyediaan RPH KSSR Tahun 3. Justeru, bagi mengatasi masalah ini kami telah berusaha dengan usaha sendiri mencari dan mengakses maklumat yang berkaitan melalui laman sesawang Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang telah disediakan khusus untuk murid-murid berkeperluan khas. Hasilnya, kami berjaya mendapatkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penyediaan RPH Bersepadu ini. Melalui dokumen standard dan modul pengajaran yang telah kami perolehi kami memilih dan menentukan tajuk yang bersesuaian dan menyediakan Rancangan Semester berdasarkan dokumen tersebut. Kesimpulannya, dokumen-dokumen dan modul ini telah membantu kami dalam merancang sekaligus berjaya menyediakan RPH yang lengkap berpandukan dokumen dan modul yang diperolehi itu

Antara kekuatan yang dapat saya kenal pasti hasil daripada sesi lawatan ke kelas-kelas pendidikan khas pula, saya dapat mengetahui proses-proses yang dilakukan bagi mengenal pasti murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Selain itu, saya dapat merasakan sendiri suasana dan persekitaran yang dikelilingi oleh murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Sememangnya ianya merupakan pengalaman yang amat berharga bagi diri saya. Kerana ianya amat berguna kepada diri saya sebagai seorang pendidik. Antara kekuatan yang diperolehi melalui pemerhatian yang dijalankan semasa pengajaran mikro saya mendapati semasa pengajaran dan pembelajaran PJ Suaian dijalankan mendapati aktiviti yang dijalankan sesuai untuk murid-murid di mana murid-murid slow learner melakukan aktiviti yang disediakan. Kawalan kelas juga baik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan menyeronokkan mereka. Ini dapat dicapai oleh kumpulan saya semasa pengajaran dan pembelajaran disebabkan oleh guru mengamalkan konsep perencah (scaffolding) di mana menurut Haliza dan Joy (2009) konsep scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, individu yang lebih berkemahiran yakni guru akan mengubahsuai tahap bantuan atau bimbingan yang diberikan mengikut keupayaan murid itu sendiri. Selain daripada itu, saya dan ahli kumpulan mampu mengawal kelas dengan baik adalah disebabkan arahan dan organisasi semasa melakukan minit mesyuarat yang kerap kali dijalankan. Arahan yang kami berikan adalah jelas, ringkas dan padat serta tidak berjela-jela atau memberikan penerangan yang panjang. Ini bertepatan dengan gaya pengajaran yang dikemukan oleh Mosston dan Ashworth (1994) di mana dalam gaya ini, guru yang mengawal Apa yang akan dipelajari, Bagaimana ia dilakukan, serta Mula dan Akhir sesuatu aktiviti. Proses-proses menggunakan gaya ini adalah seperti saya memberikan penerangan ringkas dan membuat demonstrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari murid dan murid-murid akan berlatih. Di sebalik kekuatan yang telah saya nyatakan pada penerangan di atas, tidak dapat dinafikan juga masih terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti semasa pengajaran dan pembelajaran Mikro PJ Suaian i