5. pengakuan pemohon unversiti teknologi ...spm stpm ijazah sarjana diploma ijazah sarjana muda phd...

2
UNVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK INSTITUT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMI) JENIS PERMOHONAN ( ) : PERMOHONAN BARU PERLANJUTAN 1. KETERANGAN DIRI Nama (Huruf Besar) :………………………………………………………………………………………………………………………… Alamat Surat Menyurat : Poskod : Negeri : Tarikh Lahir : Hari Bulan Tahun No Tel (R) : No KP/Pasport : No HP : Warganegara : .……………………………………………. Email : ……………………………………….. Umur : ……………………………………………… Jantina : LELAKI PEREMPUAN Taraf Perkahwinan : …………………………………………….. Nama Suami/Isteri : ………………………………………………………………………………………………………………………. Pekerjaan : ………………………………………… …. No Tel : Alamat Tempat Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. KELAYAKAN AKADEMIK Bil Kelulusan Dicapai Sekolah / Maktab / Universiti Pangkat / CGPA Tahun Lulus 1 2 3 4 3. WARIS/SAUDARA MARA YANG BOLEH DIHUBUNGI Nama : …………………………………………………………………………………………………………………… No K.P/Pasport : No Tel : Alamat : …………………………………………………………………………………………………………………… Hubungan : …………………………………………………………………………………………………………………… Sila Lekatkan Gambar Disini 4. MAKLUMAT BERKAITAN No Akaun Bank : ………………………………………………………………………………………………………………………………. KWSP : ………………………………………………………. PERKESO : ……………………………………….. 1 No Pekerja : *untuk kegunaan pejabat

Upload: others

Post on 30-Jan-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 5. PENGAKUAN PEMOHON UNVERSITI TEKNOLOGI ...SPM STPM Ijazah Sarjana Diploma Ijazah Sarjana Muda PhD Tandatangan & Cop Rasmi Ketua Projek

7. SENARAI SEMAK

5. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan betul.

Tarikh : …………….…………….

………………………………………………………..

Tandatangan

6. MAKLUMAT PROJEK Tajuk Projek :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod Rujukan Projek : ………………………………………………………………………………………………………..

Nama Ketua Projek/Kumpulan : …………………………………………………………………………………………………………

No Tel : Faks :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tarikh Mula Lantikan/Lanjutan : ……………………… Tarikh Tamat Lantikan/Lanjutan : …………………….

Kelayakan gaji yang telah dipersetujui :

SPM STPM Ijazah Sarjana

Diploma Ijazah Sarjana Muda PhD

……………………………………………………………………………. Tandatangan & Cop Rasmi Ketua Projek

Tarikh Permohonan Diterima : Hari Bulan Tahun

Borang Permohonan : Lengkap Tidak Lengkap

Bil DOKUMEN TANDAKAN (√) PEMOHON

UNTUK KEGUNAAN RMI

1 SALINAN KAD PENGENALAN / PASPORT / KAD MATRIK

2 SALINAN SIJIL-SIJIL BERKAITAN

3 SALINAN BUKU AKAUN BANK

4 SALINAN SURAT TAWARAN DARI IPSIS

5 GAMBAR SAIZ PASPORT Borang yang telah lengkap diisi dan telah mendapat pengesahan daripada Ketua Projek hendaklah dihantar ke alamat: Penolong Naib Canselor (Penyelidikan)

Institut Pengurusan Penyelidikan (RMI) Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 2094/2100/2090/2091/2097 Faks : 03-5544 2096 / 2767 Website : http://www.rmi.uitm.edu.my/

2

* Hari / Bulan / Tahun * Hari / Bulan / Tahun

UNVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK INSTITUT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMI)

JENIS PERMOHONAN ( √ ) : PERMOHONAN BARU PERLANJUTAN

1. KETERANGAN DIRI

Nama (Huruf Besar) :…………………………………………………………………………………………………………………………

Alamat Surat Menyurat : Poskod : Negeri : Tarikh Lahir : Hari Bulan Tahun No Tel (R) :

No KP/Pasport : No HP :

Warganegara : .……………………………………………. Email : ………………………………………..

Umur : ……………………………………………… Jantina : LELAKI PEREMPUAN

Taraf Perkahwinan : ……………………………………………..

Nama Suami/Isteri : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………… …. No Tel :

Alamat Tempat Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. KELAYAKAN AKADEMIK

Bil Kelulusan Dicapai Sekolah / Maktab / Universiti Pangkat / CGPA Tahun Lulus

1 2 3 4

3. WARIS/SAUDARA MARA YANG BOLEH DIHUBUNGI Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………

No K.P/Pasport : No Tel :

Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………………

Hubungan : ……………………………………………………………………………………………………………………

Sila Lekatkan Gambar Disini

4. MAKLUMAT BERKAITAN No Akaun Bank : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

KWSP : ………………………………………………………. PERKESO : ………………………………………..

1No Pekerja : *untuk kegunaan pejabat

Page 2: 5. PENGAKUAN PEMOHON UNVERSITI TEKNOLOGI ...SPM STPM Ijazah Sarjana Diploma Ijazah Sarjana Muda PhD Tandatangan & Cop Rasmi Ketua Projek

7. SENARAI SEMAK

5. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan betul.

Tarikh : …………….…………….

………………………………………………………..

Tandatangan

6. MAKLUMAT PROJEK Tajuk Projek :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod Rujukan Projek : ………………………………………………………………………………………………………..

Nama Ketua Projek/Kumpulan : …………………………………………………………………………………………………………

No Tel : Faks :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tarikh Mula Lantikan/Lanjutan : ……………………… Tarikh Tamat Lantikan/Lanjutan : …………………….

Kelayakan gaji yang telah dipersetujui :

SPM STPM Ijazah Sarjana

Diploma Ijazah Sarjana Muda PhD

……………………………………………………………………………. Tandatangan & Cop Rasmi Ketua Projek

Tarikh Permohonan Diterima : Hari Bulan Tahun

Borang Permohonan : Lengkap Tidak Lengkap

Bil DOKUMEN TANDAKAN (√) PEMOHON

UNTUK KEGUNAAN RMI

1 SALINAN KAD PENGENALAN / PASPORT / KAD MATRIK

2 SALINAN SIJIL-SIJIL BERKAITAN

3 SALINAN BUKU AKAUN BANK

4 SALINAN SURAT TAWARAN DARI IPSIS

5 GAMBAR SAIZ PASPORT Borang yang telah lengkap diisi dan telah mendapat pengesahan daripada Ketua Projek hendaklah dihantar ke alamat: Penolong Naib Canselor (Penyelidikan)

Institut Pengurusan Penyelidikan (RMI) Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 2094/2100/2090/2091/2097 Faks : 03-5544 2096 / 2767 Website : http://www.rmi.uitm.edu.my/

2

* Hari / Bulan / Tahun * Hari / Bulan / Tahun

UNVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK INSTITUT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMI)

JENIS PERMOHONAN ( √ ) : PERMOHONAN BARU PERLANJUTAN

1. KETERANGAN DIRI

Nama (Huruf Besar) :…………………………………………………………………………………………………………………………

Alamat Surat Menyurat : Poskod : Negeri : Tarikh Lahir : Hari Bulan Tahun No Tel (R) :

No KP/Pasport : No HP :

Warganegara : .……………………………………………. Email : ………………………………………..

Umur : ……………………………………………… Jantina : LELAKI PEREMPUAN

Taraf Perkahwinan : ……………………………………………..

Nama Suami/Isteri : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pekerjaan : ………………………………………… …. No Tel :

Alamat Tempat Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. KELAYAKAN AKADEMIK

Bil Kelulusan Dicapai Sekolah / Maktab / Universiti Pangkat / CGPA Tahun Lulus

1 2 3 4

3. WARIS/SAUDARA MARA YANG BOLEH DIHUBUNGI Nama : ……………………………………………………………………………………………………………………

No K.P/Pasport : No Tel :

Alamat : ……………………………………………………………………………………………………………………

Hubungan : ……………………………………………………………………………………………………………………

Sila Lekatkan Gambar Disini

4. MAKLUMAT BERKAITAN No Akaun Bank : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

KWSP : ………………………………………………………. PERKESO : ………………………………………..

1No Pekerja : *untuk kegunaan pejabat