5. pendidikan islam pendidikan rendah

of 108/108
Muka Surat 405 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA JAWI MENGGUNAKAN KAEDAH “KAD BACAANKU” Oleh: Ahmad Naim bin Jamaludin 1 & Mohammad Naim bin Mat Salleh 2 Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan di antara Kad Perkataan dengan Kad Bacaanku dalam meningkatkan kemahiran Membaca Jawi. Reka bentuk kajian ini berbentuk kajian tindakan dengan menggunakan ujian pra dan ujian pos terhadap responden yang terdiri daripada 5 orang murid tahun 3 Mawar di Sekolah Kebangsaan LKTP Belara. Responden terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan nilai min skor ujian dari 27.4 kepada 36.4 selepas rawatan diberi menggunakan Kad Perkataan. Walaubagaimanapun peningkatan ini meningkat kepada 76.2 selepas rawatan diberi menggunakan Kad Bacaanku. Kedua-dua kaedah ini digunakan sebagai alat kawalan terhadap responden. Instrumen yang digunakan ialah ujian pra, ujian pos, pemerhatian, soal selidik dan temu bual. Diantara dua kaedah ini, kaedah Kad Bacaanku dilihat lebih berkesan kerana dapat meningkatkan min skor markah responden dengan lebih tinggi. (Kata kunci: Membaca Jawi, Kad Perkataan, Kad Bacaanku) Pengenalan Ketika menjalani sesi praktikum, pengkaji dapati terdapat murid yang lemah dalam pembacaan jawi. Sudahlah peruntukan masa untuk bidang ini cuma setengah jam sahaja. Ianya tidak cukup kepada guru bagi memastikan murid-murid dapat menguasai bacaan jawi. Jadi bagi merialisasikan impian ini, peruntukan waktu selama setengah jam sememangnya tidak mencukupi. Ketidakmampuan murid menguasai Jawi memberi implikasi negatif kepada mereka, iaitu tidak minat dengan mata pelajaran jawi. Pengkaji merasakan bahawa mengajar Jawi sama seperti mengajar Mata Pelajaran Bahasa Melayu, cuma hurufnya sahaja yang berbeza. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, pengkaji dapati situasi yang sama berlaku terhadap murid-murid di dalam kelas 3 Mawar ini. Perkara ini amat membimbangkan pengkaji. Pengkaji perlu mendekati murid untuk mendalami permasalahan yang mereka hadapi dan mencari penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah tersebut. Pengkaji cuba untuk mengenalpasti murid tahun tiga yang menghadapi masalah kritikal dalam menguasai bacaan jawi. Walaupun kadangkala mereka kelihatan berminat, tetapi mereka sebenarnya menghadapi masalah yang sama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Apabila pengkaji meminta murid membaca teks jawi yang diberikan oleh guru, mereka menjawab tidak tahu. Selain itu, ketika murid tersebut diminta membaca teks jawi, terdapat murid yang mengemukakan soalan seperti “Ustaz, macam mana nak membaca teks jawi ini?”. Selepas soalan yang sama ditanya oleh murid yang lain pula, pengkaji berpendapat bahawa sebahagian murid tahun tiga tidak dapat menguasai bacaan jawi dengan baik. Tujuan Kajian Kepentingan kajian ini dijalankan adalah kerana responden di dalam kelas 3 Mawar yang masih berada pada tahap satu sekolah rendah perlu dibimbing dan dipastikan dapat menguasai kemahiran membaca jawi dengan baik sebelum mereka melangkah ke tahap yang seterusnya. Terdapat diantara murid ini yang terlalu lemah dalam pembacaan jawi kerana tidak diberi penekanan ketika berada di rumah oleh ibu-bapa mereka. Bagi kanak-kanak yang bersekolah di tadika, mereka mungkin dapat menguasai bacaan jawi kerana didedahkan dengan kaedah membaca jawi. Selain itu, kajian ini juga adalah selaras dengan sukatan pelajaran tahun tiga dimana mereka perlu menguasai bacaan ayat-ayat jawi pendek. Disamping itu, ianya adalah untuk menarik minat murid-murid dalam membaca jawi kerana kanak-kanak sememangnya suka membaca jika diberi bimbingan dan tunjuk ajar yang betul kepada mereka. Oleh sebab itu, kajian ini dirancang bagi membantu responden supaya dapat menguasai kemahiran membaca jawi dengan betul dan cepat. 1 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 2 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

Post on 01-Jan-2016

432 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAI

TRANSCRIPT

 • Muk

  a Su

  rat 4

  05

  MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA JAWI MENGGUNAKAN KAEDAH KAD BACAANKU

  Oleh:

  Ahmad Naim bin Jamaludin1 & Mohammad Naim bin Mat Salleh2 Institut Pendidikan Guru

  Kampus Dato Razali Ismail

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan di antara Kad Perkataan dengan Kad Bacaanku dalam meningkatkan kemahiran Membaca Jawi. Reka bentuk kajian ini berbentuk kajian tindakan dengan menggunakan ujian pra dan ujian pos terhadap responden yang terdiri daripada 5 orang murid tahun 3 Mawar di Sekolah Kebangsaan LKTP Belara. Responden terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan nilai min skor ujian dari 27.4 kepada 36.4 selepas rawatan diberi menggunakan Kad Perkataan. Walaubagaimanapun peningkatan ini meningkat kepada 76.2 selepas rawatan diberi menggunakan Kad Bacaanku. Kedua-dua kaedah ini digunakan sebagai alat kawalan terhadap responden. Instrumen yang digunakan ialah ujian pra, ujian pos, pemerhatian, soal selidik dan temu bual. Diantara dua kaedah ini, kaedah Kad Bacaanku dilihat lebih berkesan kerana dapat meningkatkan min skor markah responden dengan lebih tinggi. (Kata kunci: Membaca Jawi, Kad Perkataan, Kad Bacaanku) Pengenalan Ketika menjalani sesi praktikum, pengkaji dapati terdapat murid yang lemah dalam pembacaan jawi. Sudahlah peruntukan masa untuk bidang ini cuma setengah jam sahaja. Ianya tidak cukup kepada guru bagi memastikan murid-murid dapat menguasai bacaan jawi. Jadi bagi merialisasikan impian ini, peruntukan waktu selama setengah jam sememangnya tidak mencukupi. Ketidakmampuan murid menguasai Jawi memberi implikasi negatif kepada mereka, iaitu tidak minat dengan mata pelajaran jawi. Pengkaji merasakan bahawa mengajar Jawi sama seperti mengajar Mata Pelajaran Bahasa Melayu, cuma hurufnya sahaja yang berbeza. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, pengkaji dapati situasi yang sama berlaku terhadap murid-murid di dalam kelas 3 Mawar ini. Perkara ini amat membimbangkan pengkaji. Pengkaji perlu mendekati murid untuk mendalami permasalahan yang mereka hadapi dan mencari penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah tersebut. Pengkaji cuba untuk mengenalpasti murid tahun tiga yang menghadapi masalah kritikal dalam menguasai bacaan jawi. Walaupun kadangkala mereka kelihatan berminat, tetapi mereka sebenarnya menghadapi masalah yang sama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Apabila pengkaji meminta murid membaca teks jawi yang diberikan oleh guru, mereka menjawab tidak tahu. Selain itu, ketika murid tersebut diminta membaca teks jawi, terdapat murid yang mengemukakan soalan seperti Ustaz, macam mana nak membaca teks jawi ini?. Selepas soalan yang sama ditanya oleh murid yang lain pula, pengkaji berpendapat bahawa sebahagian murid tahun tiga tidak dapat menguasai bacaan jawi dengan baik. Tujuan Kajian Kepentingan kajian ini dijalankan adalah kerana responden di dalam kelas 3 Mawar yang masih berada pada tahap satu sekolah rendah perlu dibimbing dan dipastikan dapat menguasai kemahiran membaca jawi dengan baik sebelum mereka melangkah ke tahap yang seterusnya. Terdapat diantara murid ini yang terlalu lemah dalam pembacaan jawi kerana tidak diberi penekanan ketika berada di rumah oleh ibu-bapa mereka. Bagi kanak-kanak yang bersekolah di tadika, mereka mungkin dapat menguasai bacaan jawi kerana didedahkan dengan kaedah membaca jawi. Selain itu, kajian ini juga adalah selaras dengan sukatan pelajaran tahun tiga dimana mereka perlu menguasai bacaan ayat-ayat jawi pendek. Disamping itu, ianya adalah untuk menarik minat murid-murid dalam membaca jawi kerana kanak-kanak sememangnya suka membaca jika diberi bimbingan dan tunjuk ajar yang betul kepada mereka. Oleh sebab itu, kajian ini dirancang bagi membantu responden supaya dapat menguasai kemahiran membaca jawi dengan betul dan cepat.

  1 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 2 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  06

  METODOLOGI

  Prosedur kajian ini menggunakan model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis dan McTaggart (1988). Model ini menyarankan beberapa langkah tindakan berdasarkan kepada gelungan seperti berikut: I) Mereflek Masalah dapat dikenal pasti melalui ujian awal yang dijalankan oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas di mana pengkaji telah meminta murid dalam kelas tersebut membaca beberapa suku kata dan ayat pendek secara individu. Melalui kaedah ini, pengkaji dapat mengesan dan mengenal pasti murid yang menguasai dan tidak menguasai bacaan jawi. Seterusnya pengkaji menganalisis data yang telah diperolehi. Berdasarkan analisis tersebut, pengkaji akan merancang kaedah yang bersesuaian untuk membantu responden menguasai kemahiran membaca ayat-ayat jawi pendek. II) Merancang Selepas mengenalpasti masalah berdasarkan refleksi yang telah dibuat, pengkaji telah merancang untuk melakukan rawatan menggunakan kaedah yang telah dikenalpasti III) Bertindak Pengkaji akan melaksanakan beberapa aktiviti dengan menggunakan kaedah yang pertama. Setelah rawatan diberi menggunakan kaedah tersebut, pengkaji akan melakukan ujian pra dan pos. Keputusan yang diperolehi akan dibuat perbandingan dan dibuat analisis. Pengkaji juga akan mengumpul maklumat berdasarkan kepada soal selidik, pemerhatian dan temu bual bagi mendapatkan komen responden terhadap rawatan yang telah diberi menggunakan kaedah tersebut. IV) Memerhati Pada peringkat ini pengkaji akan melaksanakan ujian pos terhadap responden bagi melihat sejauh mana pencapaian mereka dalam bacaan jawi dan menilai keberkesanan kaedah yang digunakan. Item-item yang dibina di dalam ujian pos tersebut juga adalah sama jenis dengan ujian pra tetapi ditukarkan struktur ayat sahaja. Selain itu, bagi mengukuhkan lagi dapatan ujian tersebut, pengkaji akan melakukan soal selidik dan temu bual bagi mendapatkan respon responden terhadap rawatan yang telah dijalankan. Perbandingan akan dibuat untuk melihat sejauh mana keberkesanan intervensi yang dijalankan samada ianya dapat meningkatkan kemahiran membaca responden ataupun tidak. V) Merancang Semula Seterusnya, jika pengkaji mendapati tindakan yang dijalankan kurang berkesan, pengkaji akan merancang semula kajian dengan melakukan pemurnian terhadap kaedah pertama. Responden seterusnya akan diberi rawatan menggunakan kaedah yang telah dimurnikan tadi. Seterusnya, selepas rawatan dijalankan, responden akan diuji kembali untuk melihat sejauh mana keberkesanan aktiviti yang dijalankan tersebut. VI) Bertindak Semula Aktiviti yang sama diulang mengikut peringkat-peringkat pada perlaksanaan tindakan. Tindakan ini juga sama seperti tindakan yang dilakukan pada gelung yang pertama. VII) Memerhati Semula Setelah rawatan diberi menggunakan kaedah yang kedua, pengkaji akan melaksanakan ujian pos yang seterusnya. Kemudian, pengkaji akan membuat perbandingan berdasarkan keputusan ujian pos yang diperolehi dengan ujian pos yang telah dilaksanakan sebelum ini. Setelah analisis keputusan diperolehi, pengkaji akan membuat perbandingan untuk melihat kaedah yang paling berkesan dalam membantu murid meningkatkan kemahiran membaca jawi. Perlaksanaan Tindakan Tindakan yang akan dilaksanakan oleh pengkaji menggunakan beberapa peringkat penyelesaian iaitu: I) Peringkat pertama Pengkaji menunjukkan kad yang mengandungi perkataan dan suku kata kepada 5 orang responden berkenaan. Pengkaji membaca perkataan dan suku kata tersebut dan diikuti

 • Muk

  a Su

  rat 4

  07

  oleh responden. Setelah itu, pengkaji meminta responden membacanya secara individu. Langkah berkenaan diulang sehingga kesemua responden dapat membaca dan mengecam setiap perkataan dan suku kata yang terdapat pada kad. Langkah ini dijalankan selama seminggu. Pengkaji akan mempelbagaikan perkataan dan suku kata bagi mencambahkan lagi pengetahuan responden.

  II) Peringkat kedua Pada peringkat ini, pengkaji memberikan pula kad yang mengandungi ayat-ayat pendek kepada responden. Ayat-ayat tersebut dibina berdasarkan kepada perkataan dan suku kata yang telah dipelajari pada peringkat pertama. Setiap responden diedarkan kad yang mengandungi satu ayat pendek sebagai permulaan. Responden diberi masa untuk mengenali dan membaca ayat berkenaan. Responden kemudiannya diminta membaca kuat ayat tersebut. Pengkaji memperbetulkan bacaan jika terdapat kesalahan pada bacaan responden. Setiap kad yang diberikan kepada responden adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi, semua responden akan membaca kad untuk dibetulkan oleh pengkaji.Setelah semua responden selesai membaca, pengkaji akan menggantungkan kad tersebut di belakang bilik darjah supaya responden dapat membacanya setiap hari. Responden diminta membaca secara berulang kali kesemua ayat yang terdapat pada kad. Langkah ini diulang selama seminggu bagi memahirkan bacaan responden.

  III) Peringat ketiga Pada peringkat ini pengkaji akan menggabungkan perkataan, suku kata dan ayat tersebut menjadi cerita pendek. Langkah ini adalah sebagai pengukuhan terhadap bacaan responden.

  Cara Mengumpul Data Pengkaji menggunakan kaedah pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Laure S. & Joy. F. (1997, seperti yang dinyatakan dalam Ilmu, 2008) menyatakan gabungan dua pendekatan ini mampu meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data penilaian. Oleh yang demikian, pengkaji menggunakan beberapa jenis instrumen iaitu soalan ujian pra-pos, pemerhatian, borang soal selidik dan temu bual. Melalui instrumen yang pelbagai ini, keputusan kajian dijangka akan menunjukkan keadaan senarionya yang sebenar.

  Instrumen Kajian

  I) Pemerhatian Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk melihat pencapaian responden sepanjang proses rawatan dijalankan. Pengkaji menandakan bilangan ayat yang dapat dibaca responden bagi setiap pusingan rawatan yang dijalankan. Selain itu, instrumen pemerhatian ini juga digunakan oleh pengkaji untuk mencatat markah responden semasa ujian pos dilaksanakan. Instrumen ini di namakan sebagai Borang Penilaian. Tujuan pengkaji menggunakan instrumen ini adalah untuk menilai tahap pencapaian kemahiran membaca responden.

  II) Ujian Pos Ujian pos ini digunakan bertujuan untuk menilai tahap pencapaian responden selepas mendapat rawatan. Ujian pos ini diberikan kepada responden selepas aktiv iti rawatan dilaksanakan. Item-item dalam ujian pos ini adalah tidak jauh berbeza dengan ujian pra yang dilaksanakan sebelum ini. Pengkaji hanya menukar struktur ayat dan membuat sedikit penukaran ayat sahaja. Ini dapat menunjukkan bahawa nilai kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut adalah boleh dipercayai. Pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian beserta instrumen Borang Penilaian bagi memudahkan proses memungut data dilakukan. Dengan menggunakan instrumen ini, pengkaji dapat mengukur tahap kelancaran bacaan responden. Oleh yang demikian, data daripada ujian pos yang dilaksanakan terhadap responden dapat dipungut dengan mudah. III) Soal Selidik Soal selidik dibuat terhadap responden bagi melihat kesan selepas rawatan diberikan. Soal selidik ini dilaksanakan selepas rawatan dijalankan bagi menilai tahap keberkesanan kaedah yang telah digunakan samada berjaya meningkatkan tahap penguasaan bacaan

 • Muk

  a Su

  rat 4

  08

  responden ataupun tidak. Soal selidik yang dijalankan adalah secara bertanda. Bagi soal selidik secara bertanda ini, responden hanya perlu memberi jawapan sama ada Ya ataupun Tidak. Hanya 5 soalan sahaja yang dikemukakan. Segala maklumat yang diterima akan direkodkan oleh pengkaji. Data daripada soal selidik ini di analisis untuk menyokong dapatan data daripada ujian pos dan juga untuk menjawab persoalan tentang keberkesanan kaedah yang digunakan sebagai rawatan.

  IV) Temu bual Temu bual dijalankan terhadap 5 orang responden berkenaan selepas rawatan diberikan terhadap mereka. Temubual dijalankan secara individu supaya responden tidak terpengaruh dengan faktor-faktor lain yang boleh mengganggu jawapan responden. Soalan-soalan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan respon dan penerimaan responden terhadap kaedah yang digunakan semasa proses rawatan berlangsung. Temubual juga dijalankan bagi mengukuhkan lagi dapatan daripada soal selidik yang dijalankan oleh pengkaji.

  DAPATAN KAJIAN

  I) Meningkatkan nilai min skor ujian pra-pos dengan menggunakan kaedah Kad Perkataan dan Kad Bacaanku Bagi menjelaskan objektif diatas, pengkaji menggunakan perisian SPSS 16.0 untuk menganalisis data yang diperoleh selepas aktiv iti pemulihan dijalankan. Statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan nilai min skor yang diperoleh selepas rawatan dijalankan. Pengkaji telah menggunakan kaedah Kad Perkataan dan Kad Bacaanku sebagai intervensi bagi membantu murid menguasai kemahiran membaca jawi. Seterusnya, pengkaji melaksanakan ujian-pra pos bagi mendapatkan markah responden. Analisis menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dari segi nilai min skor bagi ujian pra-pos 1 yang dilakukan terhadap responden. Nilai min skor ujian pra ialah 27.4 manakala nilai min skor bagi ujian pos 1 ialah 36.4. Terdapat sedikit perbezaan dari segi nilai min skor antara kedua-dua ujian ini iaitu sebanyak 9.0. Seterusnya, pengkaji telah menjalankan rawatan yang kedua menggunakan kaedah Kad Bacaanku. Analisis ujian pos 2 menunjukkan mencatatkan peningkatan min skor ujian kepada 76.2 berbanding min skor ujian pos 1 iaitu sebanyak 36.4. Perbezaan diantara min skor ujian pos 1 dengan min skor ujian pos 2 adalah sebanyak 39.8. Peningkatan ini dilihat sangat ketara apabila pengkaji menggunakan kaedah Kad Bacaanku berbanding penggunaan kaedah Kad Perkataan yang hanya mencatatkan peningkatan min skor ujian sebanyak 9.0.

  II) Menilai keberkesanan kaedah Kad Perkataan dan Kad Bacaanku dalam meningkatkan kemahiran membaca jawi Bagi menilai keberkesanan kedua-dua kaedah yang telah digunakan ini, beberapa instrumen telah digunapakai oleh pengkaji. Antaranya seperti ujian pra-pos, soal selidik dan temubual. Analisis ujian pra menunjukkan bahawa kelima-lima responden mencatatkan markah kurang dari 40%. Ini menunjukkan bahawa kesemua responden mencatatkan markah yang amat rendah sebelum kajian ini dilaksanakan. Ujian pos 1 yang menggunakan kaedah Kad Perkataan menunjukkan sedikit peningkatan markah. Terdapat seorang responden yang mencatatkan markah melebihi 50%, manakala responden yang lain masih mencatatkan purata markah kurang dari 40%. Manakala ujian pos 2 yang menggunakan kaedah Kad Bacaanku mencatatkan peningkatan markah yang amat ketara. Terdapat 2 orang responden yang memperoleh markah 80% ke atas, manakala responden yang lain pula mencatatkan markah diantara 60% ke atas.

  Seterusnya bagi menguatkan lagi dapatan kajian diatas, pengkaji telah menjalankan soal selidik terhadap responden. Berdasarkan kepada analisis soal selidik, didapati bahawa hanya seorang responden sahaja yang menyatakan bahawa kaedah kad perkataan dapat membantunya dalam menguasai kemahiran membaca jawi. Walaupun berlaku sedikit peningkatan dari segi markah responden namun, pengkaji merasakan bahawa kaedah yang digunakan tidak banyak membantu responden menguasai kemahiran membaca jawi. Seterusnya pengkaji juga menjalankan soal selididik bagi mendapatkan maklumat mengenai pembelajaran responden selain daripada yang di pelajari di dalam bilik darjah.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  09

  Pengkaji turut menjalankan analisis temubual bagi mendapatkan pandangan responden selepas kaedah Kad Perkataan digunakan. Penggunaan instrumen ini digunakan oleh pengkaji untuk melihat dengan lebih mendalam sejauh mana penerimaan responden terhadap kaedah tersebut. Berdasarkan analisis temubual, pengkaji mendapati terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kad perkataan tidak membantu responden dalam menguasai kemahiran membaca jawi. Faktor yang tersebut adalah faktor fizikal kad perkataan tersebut yang tidak menggunakan warna yang menarik. Terdapat juga responden yang lebih tertarik jika kad perkataan tersebut disertakan dengan gambar untuk memudahkan mereka memahami ayat yang ingin dibaca.

  Selain itu, responden juga meyatakan bahawa kad perkataan yang digunakan ini adalah sama seperti yang digunakan di dalam kelas sebelum kajian ini dilaksanakan. Ini menyebabkan responden tersebut menganggap kaedah ini sama sahaja seperti kaedah yang lain. Faktor yang seterusnya adalah faktor perkataan yang digunakan oleh pengkaji semasa melaksanakan kajian. Responden menyatakan bahawa kad yang digunakan adalah terlalu sukar untuk dibaca dan terlalu panjang. Ini memberi kesukaran kepada responden untuk mengenalpasti perkataan-perkataan yang terkandung di dalam kad tersebut. Berdasarkan analisis temubual tersebut juga pengkaji mendapati kebanyakan mereka tidak berminat dengan kaedah Kad Perkataan. Disebabkan keputusan yang kurang memberangsangkan, pengkaji merancang semula kajian untuk tindakan pada gelung yang seterusnya. Oleh sebab itu, pengkaji telah melakukan pemurnian terhadap kaedah yang pertama. Kaedah yang terhasil selepas penambahbaikkan dilakukan dinamakan sebagai kaedah Kad Bacaanku.

  Setelah ujian pos 2 dilaksanakan, pengkaji telah menggunakan instrumen yang sama bagi menilai keberkesanan kaedah kedua ini. Analisis soal selidik menunjukkan responden seronok belajar dengan menggunakan Kaedah Kad Bacaanku. Kesemua responden juga menyatakan bahawa mereka tidak mengulangkaji pelajaran jawi di rumah atau mengikuti sebarang kelas tuisyen Jawi selepas waktu persekolahan. Seterusnya, pengkaji telah menjalankan analisis temubual bagi melihat sejauhmana penerimaan responden terhadap kaedah Kad Bacaanku tersebut. Pengkaji mendapati kelima-lima responden menyatakan bahawa kaedah Kad Bacaanku sangat membantu mereka dalam menguasai kemahiran membaca jawi. Hasil analisis temubual menunjukkan bahawa 4 responden (80%) menyatakan bahawa Kad Perkataan tidak membantu mereka dalam menguasai kemahiran membaca jawi. Namun selepas Kad Bacaanku digunakan, kelima-lima responden (100%) menyatakan bahawa mereka dapat menerima dengan baik pembelajaran melalui kad tersebut.

  Perbincangan dan Cadangan

  I) Meningkatkan nilai min skor ujian pra-pos selepas menggunakan kaedah Kad Perkataan dan Kad Bacaanku Berdasarkan objektif di atas, pengkaji mendapati bahawa terdapat peningkatan dari segi nilai min skor ujian pra-pos terhadap responden selepas rawatan dijalankan. Statistik asas menunjukkan min pencapaian responden pada ujian pra ialah 27.40 manakala min pencapaian responden pada ujian pos 1 ialah 36.40. Perbezaan min antara ujian pra dan ujian pos 1 ialah 9.0. Korelasi antara ujian pra dan ujian pos ialah 0.833 dan statistik korelasi adalah signifikan (p

 • Muk

  a Su

  rat 4

  10

  Selain itu, peningkatan nilai min skor ujian yang ketara menggunakan kaedah Kad Bacaanku ini juga selari dengan dapatan kajian yang dibuat oleh Harison Bt Othman (2005) menerusi hasil kajian tindakan beliau yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membaca Jawi Dengan Menggunakan Kaedah Kad Bacaan Terhadap Murid Tahun Dua dimana beliau mendapati bahawa terdapat perbezaan yang ketara diantara skor min ujian pra dan uj ian pos selepas rawatan diberi menggunakan kaedah tersebut. Ini menunjukkan bahawa kaedah Kad Bacaanku amat membantu dalam meningkatkan nilai min skor ujian terhadap responden dengan baik. II) Menilai keberkesanan Kad Perkataan dan Kad Bacaanku dalam meningkatkan kemahiran membaca ayat-ayat jawi pendek Setelah pengkaji menganalisis data yang telah diperolehi, pengkaji mendapati bahawa kaedah Kad Bacaanku adalah lebih berkesan daripada kaedah Kad Perkataan dalam meningkatkan kemahiran membaca jawi terhadap responden. Hal ini dibuktikan apabila pengkaji mendapati terdapat peningkatan yang amat ketara dalam skor min ujian pos 2 berbanding ujian pos 1.

  Berdasarkan kepada analisis markah yang diperolehi pada ujian pra, markah responden adalah berada pada tahap yang rendah dan hampir sama. Hal ini kerana responden telah dikenalpasti mempunyai masalah dan tahap kognitif yang sama. Perkara ini penting bagi menilai tahap perbezaan markah setelah rawatan yang sama diberikan terhadap murid yang sama, agar nilai keesahan ujian ini tidak dipertikaikan. Selain itu, pengkaji juga berpendapat bahawa responden yang mempunyai ciri-ciri kemampuan, kemahiran dan kognitif yang rendah, berupaya untuk mendapat markah yang lebih tinggi jika diberi rawatan yang bersesuaian. Selepas sesi rawatan yang pertama diberi menggunakan kaedah Kad Perkataan dan ujian pos dilaksanakan, terdapat sedikit peningkatan dari segi markah responden. Namun begitu, peningkatan ini adalah terlalu kecil dan pengkaji merasakan kaedah yang digunakan kurang berkesan. Setelah itu, pengkaji melakukan sesi rawatan yang kedua menggunakan kaedah Kad Bacaanku dan ujian pos yang kedua dilaksanakan memperlihatkan peningkatan terhadap markah responden dengan begitu ketara. Ini menunjukkan bahawa kaedah Kad Bacaanku sangat berkesan dalam meningkatkan kemahiran membaca jawi terhadap responden. Dapatan kajian ini turut disokong oleh data yang diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan temu bual. Dapatan daripada kedua-dua instrumen ini menunjukkan bahawa 100% responden berminat dengan kaedah pembelajaran menggunakan kaedah Kad Bacaanku berbanding kaedah Kad Perkataan. Kaedah Kad Bacaanku amat membantu responden dalam meningkatkan kemahiran membaca jawi dengan baik. Responden juga menyatakan bahawa mereka tidak mengulang kaji pelajaran di rumah dan tidak mengikuti kelas tuisyen jawi selain mempelajarinya di sekolah sahaja. Oleh yang demikian, peningkatan nilai min skor ujian pra-pos yang diperoleh responden adalah 100% disebabkan oleh kaedah yang digunakan oleh pengkaji. Ini menunjukkan bahawa kognitif kesemua responden kajian tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran sewaktu kajian ini dilaksanakan. Kaedah ini juga dikesan mampu menarik minat pelajar dalam mata pelajaran lain jika digunakan. Contohnya dalam komponen kognitif, guru boleh menulis perkataan yang ingin diajar di dalam kad-kad bacaan yang mudah dilihat, difahami dan menarik minat pelajar untuk membaca ayat berkenaan. Pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan perlulah dapat menarik minat responden untuk belajar.

  Pengkaji juga mendapati penggunaan unsur grafik dan warna secara langsung dilihat dapat menarik minat perhatian pelajar untuk belajar. Unsur ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat mempertingkatkan kefahaman dan menghindar salah anggapan dan pentafsiran (Saifuddin, 2009). Selain itu, pengkaji turut mendapati bahawa pencapaian responden dalam sesuatu bidang kemahiran itu bergantung kepada kaedah yang digunakan, disamping amalan dan gaya pengajaran guru yang bersesuaian serta senario pengajaran dan pembelajaran yang diwujudkan.Kaedah yang bersesuaian dan menepati cita rasa responden akan dapat meningkatkan lagi tahap pencapaian responden dalam sesuatu mata pelajaran. Ini bertepatan dengan kajian yang dilakukan oleh Rulon dan Arnspinger (1983,

 • Muk

  a Su

  rat 4

  11

  dalam Norma Binti Haji Hassan, 2004) yang menyatakan bahawa penggunaan kaedah atau bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai boleh merangsangkan pemikiran dan pemahaman serta lebih banyak isi pelajaran yang boleh diterima oleh seorang pelajar. Perubahan positif yang terjadi hasil dari kajian ini menunjukkan keberkesanan kaedah yang diguna pakai dalam meningkatkan kemahiran membaca jawi terhadap responden. Pemilihan fokus kajian ini amat bertepatan memandangkan responden yang berada di dalam tahun 3 sekolah ini sememangnya bermasalah dalam pembacaan. Ini membenarkan lagi andaian bahawa Kaedah Kad Bacaanku yang dicetuskan pada asasnya oleh Smith dan diubah suai oleh beberapa pengkaji terdahulu ini amat bersesuaian dengan responden yang dipilih. Selari dengan Teori Behaviour oleh B.F Skiner yang menyatakan bahawa sesuatu perkara yang dilakukan mestilah berulang-ulang untuk memastikan kita mendapat hasil yang diharapkan. Oleh itu, bagi memastikan keberkesanan kajian ini, kajian kedua dan seterusnya harus dijalankan supaya masalah murid yang lemah dalam bacaan semakin berkurangan. Pengkaji bercadang untuk mengguna pakai kaedah Kad Bacaanku ini dalam mengajar kemahiran membaca ayat-ayat jawi yang lebih kompleks dan menggunakannya terhadap responden yang lebih besar. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran mengingat murid dalam membuat karangan pendek jawi berasaskan kepada kemahiran latih tubi membaca. Selain itu juga, pada masa akan datang, pengkaji akan menggunakan kaedah ini terhadap responden yang berlainan bagi menguji tahap keberkesanannya terhadap responden yang lain. Pengkaji juga berhasrat untuk mengubahsuai kaedah Kad Bacaanku ini melalui penambahan grafik yang lebih menarik agar dapat menarik minat responden, serta menggunakan ayat-ayat yang dapat menjana minda responden. Pengkaji mengharapkan agar hasil kajian ini dapat dimafaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi responden pada masa akan datang. SENARAI RUJUKAN Awang Mohamad Amin. (1989). Tulisan Jawi ke arah penggunaan yang lebih meluas dan berkesan.

  Jurnal Dewan Bahasa. 33(12), 937941. Che Siah Che man (2006). Pendekatan Pengajaran Jawi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala

  Lumpur. Mohd Hasbullah Bin [email protected] (2010). Kajian Tindakan: Keberkesanan Ting-Ting Minda

  Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Perkataan Jawi Gabungan Suku Kata Terbuka Dan Tertutup (KV KVK) Murid Tahun 3 Abu Hurairah. Kuala Terengganu. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail.

  Harison Bt Othman (2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Jawi

  Dengan Menggunakan Kaedah Kad Bacaan. Perlis. Institut Perguruan Perlis Isahak Haron dan Hassan Basri. (1994). Laporan Penguasaan Jawi Pelajar Sekolah Menengah.

  Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya (tidak diterbitkan). Mustapha Yazid. (1991). Penguasaan Jawi di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di negeri

  Kelantan: Satu kajian khusus di daerah Kota Bharu. Latihan ilmiah. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.

  Norazelina Binti Awang Man(2005) Kajian Tindakan:Meningkatkan Kemahiran Menyebut

  Suku Kata Konsonan Vokal (KV) Terbuka Dengan Menggunakan Kaedah Bacalah Sayang. Arau. Perlis. Institut Perguruan Perlis.

  Sawpi Lawi (1998). Menguasai Kemahiran Membaca: Satu Keperluan Manusia. Jabatan

  Bahasa. Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Siti Zaliha Binti Hasan (2005) Kajian Tindakan: Meningkatkan Kemahiran Membaca Ayat

  Tunggal Dalam Tajuk Jiran Saya Menggunakan Kaedah Kad Cantuman. S K Ujong Batu. Institut Perguruan Perlis. Kangar.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  12

  MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN SEBUTAN DAN PERBENDAHARAAN KATA DALAM PENULISAN JAWI MENGGUNAKAN SIMULASI WATAK (ROLE PLAY SIMULATION)

  Ahmad Wafiy bin Abdul Wahid3 & Mohammad Naim bin Mat Salleh4

  Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan untuk mempertingkatkan penguasaan murid dalam sebutan dan perbendaharaan kata dalam penulisan jawi. Kumpulan sasaran telah dikenal pasti dalam tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan LKTP Belara, Kuala Terengganu. Perancangan menitikberatkan pertuturan murid dalam komunikasi dan penulisan dalam jawi. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan kaedah simulasi watak bagi meningkatkan sebutan dan perbendaharaan kata jawi di kalangan murid. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah murid daripada tahun 4 Mawar di Sekolah LKTP Belara. Kaedah pengumpulan data yang diaplikasi dalam kajian tindakan ini ialah pemerhatian, temu bual, soal selidik dan dokumen. Dapatan kajian mendapati murid memberikan tindak balas positif semasa penggunaan kaedah simulasi watak dalam tajuk jenis pekerjaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran jawi berlansung. Dapatan kajian temu bual menjelaskan murid menunjukkan minat kepada kaeadah simulasi watak kerana terdapat faktor tarikan dan kelebihan bagi penggunaan kaedah simulasi watak. Hasil daripada tulisan dan komunikasi yang dilahirkan oleh seorang murid inilah yang akan mencerminkan kemahiran dan perkembangan pengetahuannya dalam pelajaran jawi, kerana keupayaan dalam sebutan perbendaharaan kata dan penulisan dalam jawi membantu murid memahami dan menguasai bidang jawi dan juga bidang-bidang tajuk lain dalam Pendidikan Islam. (Kata kunci: simulasi watak, sebutan, perbendaharaan kata, penulisan, tindak balas, minat) PENGENALAN Berdasarkan kajian dan laporan yang dijalankan, penguasaan pelajar dalam kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah lemah (Awang Mohamad Amin, 1989). Kajian daripada Mustapha Yazid (1991) mendapati, 95 peratus pelajar mempunyai sikap negatif terhadap tulisan Jawi seperti susah dipelajari, tidak penting dan tidak dinilai dalam peperiksaan. Hal ini memberi kesan terhadap pencapaian dan minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam (Sulaiman Ngah Ghazali, 1990; Azman Wan Chik, 1986). Antara kelas yang diajar ialah tahun 4 Mawar. Peruntukan masa yang diberikan kepada pelajaran jawi adalah selama 1 masa atau 30 minit. Jadi peruntukan selama setengah jam tidak memadai bagi mereka. Ketidakmampuan murid menguasai jawi memberi implikasi negatif kepada mereka, iaitu tidak minat dengan mata pelajaran jawi. Setelah 3 minggu mengajar, pengkaji dapati ramai daripada mereka tidak mahir dan berupaya menyebut perkataan-perkataan jawi sama ada daripada petikan ayat atau teks. Hal ini kerana, beberapa orang murid-murid di bahagian belakang kelas telah membuat bising semasa pengajaran saya. Ada kalanya pengkaji terpaksa berhenti mengajar kerana kebisingan murid-murid ini di dalam kelas telah menganggu pengajaran sehingga mereka tidak dapat memberi perhatian kepada pengajaran guru. Oleh itu, untuk menaikkan prestasi murid, pengkaji merangka satu pelan tindakan yang bernama simulasi watak (roleplay) supaya murid tahun 4 Mawar meminati untuk belajar pelajaran Jawi iaitu dengan menarik minat murid untuk mahir dalam penulisan dan menguasai perbendaharaan kata dalam pelajaran Jawi. Bruce Joyce dan Marsha Weil (1986) menyatakan bahawa model simulasi memberi faedah kepada murid seperti pembelajaran akan lebih mudah kerana murid dalam suasana dan situasi sebenar, murid juga akan dapat maklum balas hasil pembelajaran secara mendalam dan murid dapat mengikuti proses pembelajaran melalui penggunaan pancaindera mereka sendiri. Maklumbalas hasil daripada aktiviti akan dapat dimanfaatkan oleh murid secara mendalam. Dengan ini murid akan

  3 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 4 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  13

  memperolehi pengalaman dan meningkatan kefahaman di samping memupuk rasa seronok untuk belajar. Rio Sumarni (1997) menyebut simulasi membolehkan murid menjadi lebih aktif, bersifat konstruktif dan lebih bertanggungjawab terhadap subjek yang dipelajarinya. Sesuatu kaedah pembelajaran yang mampu menjadikan murid aktif dan dapat berinteraksi dengan baik bersama rakan-rakan murid yang lain, mampu mewujudkan rasa seronok murid terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan akan mampu menarik minat dan kefahaman untuk menguasai dan mencapai objektif mata pelajaran. Rozimah Jamaluddin (2003) menegaskan bahawa istilah permainan, simulasi dan permainan simulasi sering digunakan secara bertukar ganti, namun setiap istilah itu mempunyai maksud yang tersendiri. Permainan merupakan aktiviti yang melibatkan pelajar mengikut satu peraturan yang disediakan . Permainan semestinya berbeza dengan realiti kehidupan sebenar. Permainan biasanya cuma untuk menghiburkan sahaja,kadangkala menyebabkan murid cuai untuk menumpukan perhatian kepada objektif yang sebenar. Simulasi pula ialah satu aktiviti untuk memudahkan sebahagian situasi atau proses kehidupan sebenar. Dalam simulasi, murid biasanya akan berinteraksi dengan murid atau elemen lain. Jika aktiviti simulasi ini dirancang dengan baik, maka ia akan memberi kesan yang baik kepada murid untuk mengaplikasi sesuatu peristiwa dalam suasana pembelajaran sebenar dan akan mampu sampai ke tahap realisme. Permainan simulasi pula menggabungkan ciri-ciri simulasi dan permainan. Permainan simulasi biasanya melibatkan pembelajaran secara holistik, iaitu melalui model realiti dan interaksi murid untuk berusaha bagi mencapai sesuatu kejayaan.

  METODOLOGI Kajian ini akan melibatkan seramai 26 orang pelajar tahun 4 Mawar di Sekolah Kebangsaan LKTP Belara, Felda Belara. Responden dipilih berdasarkan tiga kaedah yang diaplikasikan dalam tinjauan masalah iaitu pemerhatian, temu bual, soal selidik dan dokumen. Prosedur pelaksanaan kajian ini menggunakan model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis dan McTaggart (1988). Model ini menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle). Setiap instrumen yang dijalankan bertujuan untuk menyelesaikan objektif kajian berkaitan minat dan kefahaman murid. Pengkaji mengguna kaedah temu bual secara tidak berstruktur. Objektif kaedah temu bual ini untuk mengetahui pandangan dan pendapat responden terhadap pengunaan bahan bantu berdasarkan kaedah simulasi watak dan kesan serta kelebihan pada bahan bantu bagi simulasi watak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Melalui kaedah temu bual ini, pengkaji juga dapat mengetahui maklumat dengan lebih jelas berkaitan dengan minat responden, kefahaman tentang tajuk yang diajar,tindak balas murid dalam kelas sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam kaedah temu bual secara tidak berstruktur, pengkaji tidak membina senarai soalan terlebih dahulu tetapi membentuk soalan secara kasar bagi memengumpul maklumat daripada responden. Bentuk soalan adalah berdasarkan reaksi dan pendapat bagi setiap soalan dalam temu bual. Pengkaji mengguna kaedah pemerhatian secara berstruktur dalam kajian ini. Objektif kaedah pemerhatian ini adalah berfokus kepada tingkah laku responden sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji perlu melihat reaksi dan tindak balas responden terhadap pembelajaran semasa kajian dilaksanakan. Selain itu, pengkaji juga perlu meninjau keberkesanan kaedah simulasi watak ini sama ada dapat membantu responden memahami dan menguasai dan mempraktikkan daripada pembelajaran ketika kajian dijalankan. Pemerhatian dibuat sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bagi 30 minit bagi setiap sesi pertama dan kedua. Pemerhatian dijalankan oleh pengkaji berdasarkan borang senarai semak pemerhatian. Terdapat bahagian pendahuluan yang mengandungi latar belakang responden, tarikh dan masa pemerhatian dijalankan serta taju pelajaran yang diperhatikan oleh pengkaji. Borang senarai semak terdiri daripada dua lajur utama iaitu laju bagi jenis tingkah laku negatif dan lajur selang minit bagi masa. Masa peruntukkan 30 minit dibahagikan kepada selang 5 minit. Setiap selang lima minit semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, setiap jenis tingkah laku negatif yang wujud dicatat dalam lajur masa. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pengkaji perlu menganalisis jenis tingkah laku negati bagi mengenal pasti punca bagi setiap tingkah laku tersebut. Jenis soal selidik yang dpilih adalah likert dan tertutup. Pengkaji memilih bentuk soal selidik ini kerana mudah dan senang untuk mengumpul maklumat tentang responden. Pengkaji meminta 10 orang murid untuk menjawab soal selidik. Kaedah ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui latar

 • Muk

  a Su

  rat 4

  14

  65.00%

  70.00%

  75.00%

  80.00%

  85.00%

  90.00%

  S1 S2 S3

  Has

  il (%

  )

  Jenis soalan

  Jawapan murid

  Series1

  belakang responden, minat dan pengetahuan sedia ada murid dan penglibatan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji menguna kaedah dokumen iaitu lembaran kerja dalam kajian ini. Objektif kaedah dokumen ini adalah untuk menilai pemahaman dan pengetahuan terhadap tajuk yang diajar iaitu jenis pekerjaan dalam pelajaran jawi. Lembaran kerja dibahagikan kepada tiga soalan struktur. Soalan struktur pertama adalah mengenai berbentuk padanan. Murid perlu menjawab soalan ini dengan memadankan perkataan dengan gambar yang sesuai. Setiap perkataan perlu dipadankan dengan gambar yang mengandungi jenis pekerjaan. Soalan struktur kedua adalah mengenai mengariskan perkataan. Murid perlu membaca ayat terlebih dahulu sebelum menggariskan perkataan jawi yang telah dirumikan. Setiap ayat dibentuk dalam pebagai jenis ayat seperti ayat tanya, seru yang berfokuskan kepada jenis pekerjaan. Soalan struktur ketiga adalah menyesuaikan ayat. Murid merlu memadankan ayat yang betul dengan gambar yang sesuai. Setiap gambar mempunyai gambar yang berlainan mengikut jenis pekerjaan. Lembaran kerja dianalisis mengikut bilangan betul dan salah bagi setiap soalan. Markah akan dikira dalam bentuk peratus. Setiap markah akan dianalisis dalam bentuk jadual dan dirumus bagi mengetahui pencapaian dan penguasaan murid dalam tajuk tersebut.

  DAPATAN KAJIAN

  Temu bual telah dilaksanakan bersama dengan murid dengan menyediakan 3 soalan dalam bentuk struktur dan terbuka. Berdasarkan rajah 1, bagi soalan pertama didapati 87.5% orang murid suka kepada penggunaan bahan bantu mengajar oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hanya 12.5% orang murid menunjukkan sedikit kurang suka dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Bagi soalan kedua, pengkaji mendapati 75% murid menyukai bahan bantu mengajar terutama untuk simulasi watak dengan pelbagai sebab. Antaranya ialah kerana mempunyai gambaran yang cantik dan menarik yang menarik minat murid yang sukakan seni. Hanya 25% orang murid yang kurang jelas dengan penggunaan bahan untuk simulasi watak kerana kekurangan penumpuan perhatian dalam pengajaran guru. Bagi soalan ketiga, pengkaji menyentuh soalan tentang aspek kelebihan pada bahan bantu bagi simulasi watak. Didapati murid memberi pelbagai ciri kelebihan pada bahan bantu tersebut. Kebanyakan jawapan murid adalah kerana berpuas hati dengan penggunaan bahab bantu bagi simulasi watak. Berdasarkan jawapan murid, didapati 75% orang murid mengatakan faktor tarikan dan ciri-ciri yang penyebab murid berminat dengan bahan bantu tersebut seperti jelas dan memudahkan murid untuk memahami sesuatu tajuk, skop dan isu dalam pelajaran.

  Rajah 1: peratus jawapan murid dalam sesi temu bual

  Pengurangan masalah tingkah laku negatif semasa kaedah simulasi watak dijalankan. Melalui pemerhatian, terdapat lima jenis tingkah laku negatif dikenal pasti dan dianalisis sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Terdapat dua proses sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlainan waktu tetapi kaedah kajian dan murid yang sama dilaksanakan. Berdasarkan rajah 2,

 • Muk

  a Su

  rat 4

  15

  00.20.40.60.8

  11.21.41.61.8

  P1 P2

  Pura

  ta b

  agi s

  ela

  5 m

  init

  (bil)

  Pemerhatian

  Tingkah laku negatif

  02468

  Cemerlang Baik Sederhana Lulus Gagal

  Bila

  ngan

  Gred

  Gred pencapaian responden

  Soalan 1

  Soalan 2

  Soalan 3

  didapati berkurang 52.9% peratus bilangan murid yang melakukan tingkah laku negatif bagi kedua-dua proses sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagi pengajaran dan pembelajaran pertama, didapati secara purata 1.7 orang murid per minit melakukan tingkah laku negatif. Untuk pengajaran dan pembelajaran kedua, purata telah berkurang 0.9 kepada 0.8 orang murid yang melakukan kesalahan bagi setiap minit.

  Rajah 2: peratus purata bilangan murid bagi pemerhatian tingkah laku di dalam kelas

  Bagi bahagian pertama, didapati majoriti murid mempunyai pencapaian akademik yang kurang memuaskan dengan tahap maksmimum sekurang-kurangnya gred 2A. Bagi bahagian kedua, didapati murid mempunyai minat perasaan dan ingin tahu dalam pelajaran tetapi dibataskan disebabkan kekurangan bahan dan sumber dalam pelajaran jawi. Selain itu, murid tidak mempunyai inisiatif untuk mendalami ilmu bagi pelajaran jawi menyebabkan murid kurang mempraktikkan pengetahuan dan amalan dalam pelajaran jawi. Bagi bahagian ketiga, murid kurang menglibatkan dengan aktif apabila kurang memahami sesuatu tajuk dan skop dalam pelajaran jawi. Ini kerana kaedah pengajaran guru dan personaliti dan tingkah laku murid yang kurang sesuai yang menyebabkan murid kurang dan menjauhkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Situasi ini menjadikan murid menjadi semakin pasif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

  Berdasarkan rajah3, didapati murid mampu menjawab 3 soalan dengan minimum sekurang-kurang 1 jawapan betul. Bagi soalan pertama, 3 orang murid mendapat gred cemerlang dan 7 orang murid mendapat gread baik. Bagi soalan yang lebih sukar seperti soalan 2 dan 3, pencapaian murid adalah memuaskan. Bagi soalan 2, 2 orang murid mendapat gred cemerlang , 5 orang murid mendapat gred baik dan 3 orang murid mendapat gred memuaskan. Untuk soalan ketiga, 4 orang murid mendapat gred baik dan 6 orang murid mendapat gred memuaskan. Secara keseluruhan, tiada orang murid yang gagal menjawab keseluruhan soalan dengan 10 orang murid mendapat gred lulus bagi setiap soalan yang diberikan.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  16

  PERBINCANGAN DAN CADANGAN Bruce Joyce dan Marsha Weil, (1986) juga menegaskan bahawa model simulasi memberi faedah kepada murid, seperti proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan. Ini kerana murid akan merasai suasana sebenar bagi sesuatu pembelajaran. Murid akan melibatkan diri dan menggunakan pancaindera serta bahan bantu secara langsung. Maklumbalas hasil daripada aktiviti akan dapat dimanfaatkan oleh murid secara mendalam. Dengan ini murid akan memperolehi pengalaman dan meningkatan kefahaman di samping memupuk rasa seronok untuk belajar.

  Bagi murid, model pengajaran ini memberi peluang yang lebih luas kepada mereka untuk lebih memahami apa yang sedang mereka pelajari dan mampu menguji kefahaman melalui aktiviti pengukuhan yang disediakan, model ini juga mampu memberikan motivasi kepada murid. Pembelajaran Pendidikan Islam diharapkan akan dapat menarik minat murid seterusnya membimbing mereka ke arah pencapaian dalam memahami dan amalan praktikal serta akademik yang lebih cemerlang. Akhirnya murid akan dapat menggunakan ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari dalam kehidupan mereka.

  Rio Sumarni (1997) menyebut simulasi membolehkan murid menjadi lebih aktif, bersifat konstruktif dan lebih bertanggungjawab terhadap subjek yang dipelajarinya. Sesuatu kaedah pembelajaran yang mampu menjadikan murid aktif dan dapat berinteraksi dengan baik bersama rakan-rakan murid yang lain, mampu mewujudkan rasa seronok murid terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan akan mampu menarik minat dan kefahaman untuk menguasai dan mencapai objektif mata pelajaran. Berdasarkan dapatan kajian yang diterima, beberapa cadangan dan penambaibaikan boleh dilakukan untuk kajian seterusnya. Cadangan pertama adalah dari segi bilangan responden kajian. Diharapkan dalam kajian seterusnya, bilangan responden akan ditambah menjadi lebih ramai atau boleh menjalankan kajian ini untuk semua murid dalam satu kelas. Dicadangkan agar guru-guru Pendidikan Islam dan j-QAF dapat bersama sama mempelbagaikan kaedah pengajaran termasuk melaksanakan kaedah simulasi watak yang dapat mengaitkan pengetahuan sedia murid dengan keadaan atau situasi yang hampir kepada sebenar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan bantuan guru j-QAf ini, lebih banyak kumpulan dapat diwujudkan dan bilangan murid dalam sesebuah kumpulan juga dikurangkan. Oleh itu, murid dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan membina pengalaman mereka sendiri melalui kaedah simulasi watak. Pengunaan kaedah simulasi watak boleh dijalankan dengan objektif yang lain iaitu meningkatkan kefahaman teks berdasar gambar dalam pelajaran jawi. Kajian lanjutan ini boleh menggunakan ujian pra dan pasca untuk mengujian kefahaman dan pengetahuan murid. Bahan untuk kaedah simulasi boleh dipelbagaikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti diorama. SENARAI RUJUKAN n.n.(n.d.). Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran. Retrieved March 15, 2011 from http://bobezani.tripod.com/teknik.htm n.n.(n.d.). Bab tiga. Retrieved March 15, 2011 from http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/Kae_tek.htm Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman. ( 2003). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Kuala Lumpur: Quantum Books. Ahmad Mohd. Salleh. (19997). Pendidikan Islam (Falsafah, Pedagogi Metadologi). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Atan Long.(1980). Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Kamaruddin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Asas Pedagogi Pendidikan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

  Kamaruddin Hussin (1999). Psikologi Bilik Darjah : Asas Pedagogi. Kuala Lumpur: Utusan Publication And Distributors Sdn. Bhd.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  17

  Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR Mok Soon Sang (1994). Psikologi Pendidikan 2. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Mok Soon Sang.(1999). Ilmu Pendidikan KPLI Semester 1.Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mok Soon Sang.(2000). Siri pendidikan Perguruan Ilmu pendidikan untuk KPLI, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Noran Fauziah Yaakub.(1990). Guru dan Perguruan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Syarifah Alwiah Al Sagoff . (1985). Sosiologi Pendidikan, Hineman Kuala Lumpur

  Normaria Binti Che Husin(n.d). Meningkatkan Kemahiran Mengeja Kata Pinjaman Bahasa Arab Menggunakan Ejaan Jawi Melalui Kaedah Latih Tubi. Tesis. Sekolah Kebangsaan Tanjung

  Puteri Suhaimi Muhamad.(2007). Tahap Kesediaan Guru Terhadap pelaksanaan Model Pengajaran Simulasi Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Islam. University Teknologi Malaysia. Retrieved September 24, 2008 from http://eprints.utm.my/6575/1/SuhaimiMFP.pdf Norazura Yahya, Nor Haslina Rosli, Nor Amira Noor Ali, A. Rahim Ahmad.(2010). Kertas Cadangan

  Kajian Tindakan : Mempertingkatkan Penguasaan Sebutan Dan Perbendaharaan Kata Bahasa Inggeris Menggunakan Simulasi Watak (Role Play Simulation). Universiti Pendidikan Sultan Idris. Retrieved Julai 26, 2010. From http://www.slideshare.net/arzuco27/proposal- kajian-tindakan-5535546

 • Muk

  a Su

  rat 4

  18

  MEMANTAPKAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS JAWI MELALUI

  PEMBELAJARAN KOPERATIF MENGGUNAKAN PERMAINAN TABLET JAWI

  Oleh:

  Amyrudin bin Ab Karim5 & Rahim bin Mohamad6 Institut Pendidikan Guru

  Kampus Dato Razali Ismail

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan menulis jawi bagi murid lemah dan memperkukuhkan Jawi bagi murid yang mahir melalui pembelajaran koperatif.Dapatan daripada tinjauan awal, Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa hanya memiliki satu kelas sahaja bagi tahun tiga.Masalah timbul sewaktu pengkaji mengajar Jawi dan mendapati jurang tahap penguasaan yang sangat berbeza.Murid yang lemah menjadi pasif dalam belajar dan sering mengganggu sesi P&P. Justeru itu, pengkaji talah memperkenalkan permainan Tablet Jawi di mana murid yang lemah dan mahir Jawi akan belajar secara koperatif di dalam satu kumpulan kecil. Responden terdiri daripada sembilan orang dan dibahagikan kepada tiga kumpulan.Pemilihan responden adalah melalui ujian pra.Pengkaji juga telah membuat pemurnian pada Tablet Jawi pada gelung kedua berdasarkan dapatan dari temubual dan respon murid.Dapatan menunjukkan peningkatan sebanyak 71% pada ujian pos 1 daripada 46% sahaja pada ujian pra. Selepas pemurnian, dapatan peratus meningkat sebanyak 3% kepada 74% pada ujian pos 2 Dapatan juga berdasarkan temubual dan pemerhatian serta suasana pembelajaran juga telah menjadi lebih interaktif dan kondusif.

  (Kata kunci: kemahiran menulis perkataan Jawi, Tablet Jawi, pembelajaran koperatif)

  PENGENALAN

  Masalah yang dihadapi oleh murid adalah kesukaran hendak menumpukan pada P&P yang dijalankan oleh kerana pembelajaran yang bercorak tradisional iaitu secara chalk and talk dan berfokuskan kepada buku teks sahaja. Maka dengan itu, masalah yang timbul apabila pelajar yang lemah dan tidak boleh membaca Jawi akan membuat bisisng dan mengganggu rakan-rakan murid yang lain kerana mereka ini tidak boleh mengikuti P&P guru. Sebahagian murid lemah yang lain menjadi pasif dan tidak produktif di dalam kelas. Masalah juga timbul jika pengkaji menumpukan perhatian kepada pelajar yang lemah, pelajar yang lain akan membuat bising dan mengganggu rakan-rakan murid yang lain. Dalam erti kata lain, mereka tidak boleh belajar secara berkumpulan. Oleh yang demikian, P&P yang seimbang dan melibatkan murid-murid secara keseluruhanya amat sukar dan perlukan inovasi bagi mengatasi masalah ini.

  Objektif utama kajian ini adalah untuk menarik minat murid dalam mengikuti P&P bagi matapelajaran Jawi.Selain itu kajian ini bertujuan untuk membentuk semangat kerjasama berkumpulan dalam pembelajaran dalam mencapai objektif pembelajaran yang lebih berkesan. Walaupun pada asasnya menekankan kepada pencapaian hasil pembelajaran murid sebagai penanda aras murid, akan tetapi komponen-komponen yang dinyatakan dalam persoalan diatas tetap akan menjadi sebahagian daripada tumpuan pengkaji untuk mewujudkan keseimbangan emosi murid untuk belajar dalam keadaan yang menyeronokkan, memberi motivasi serta pencapaian objektif pembelajaran yang berkesan.

  Matlamat utama kajian ini adalah untuk menarik minat murid menikmati pengajaran dan pembelajaran Jawi.Selama pengkaji memasuki kelas ini, pengkaji mendapati murid tidak selesa belajar dengan kuantiti yang ramai dan kelas yang sempit. Bagi murid tahap pertama yang memerlukan perhatian 5 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 6 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  19

  yang sewajarnya sebagai bantuan untuk belajar, pengkaji telah memikirkan beberapa cara dan kaedah yang difikirkan boleh diguna pakai untuk mengatasi masalah ini. Guru-guru yang lain juga boleh memanfaatkan kaedah permainan koperatif untuk matapelajaran yang lain kerana ia sangat santai dan praktikal. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing murid dalam kumpulan yang lebih kecil dan mudah untuk diberi perhatian. Selain itu, konsep guru sebagai pengajar mutlak tidak boleh diguna pakai untuk kajian ini kerana setiap murid ada peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan rakan-rakan mereka faham dan guru boleh menjadi pemudahcara untuk membantu murid yang pandai supaya mempermudahkan bahasa atau konsep untuk membimbing rakan mereka.

  METODOLOGI KAJIAN

  Objektif Kajian

  1. Meningkatkan kemahiran murid dalam menulis Jawi menggunakan kaedah permainan Tablet Jawi.

  2. Menguji permainan Tablet Jawi dalam mewujudkan pembelajaran koperatif.

  Kumpulan sasaran

  Responden terdiri daripada sembilan orang murid tahun 3 Brilliant Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa, Kuala Terengganu bagi sesi 2011 dan pemilihan sampel berdasarkan analisis dokumen, ujian diagnostik dan pemerhatian. responden dibahagikan kepada tiga kumpulan kecil dan pembahagian kumpulan ini memerlukan beberapa kriteria yang berbeza seperti tahap penguasaan jawi (pandai/lemah), pasif/aktif, mampu membimbing dan dibimbing. Ia bertujuan untuk membentuk satu kumpulan sampel yang berkesan. Rasionalnya pemilihan responden berdasarkan perbezaan kriteria adalah untuk membentuk satu budaya tingkahlaku yang positif pada akhir kajian tindakan.

  Reka Bentuk Kajian

  Kajian ini menggunakan model model pemikiran John Elliot.Rasionalnya pemilihan model ini adalah kerana ianya lebih terperinci dan memudahkan pengkaji membuat kajian tindakan berpandukan model ini.

  Dalam kajian tindakan ini, pengkaji menggunakan dua gelung oleh kerana dapatan yang diperoleh tidak memuaskan hati dan kurang berkesan terhadap responden. Setelah itu, pengkaji membuat penambahbaikkan pada papan Tablet Jawi dengan menerapkan unsur warna yang lebih menarik, penambahan pada beberapa huruf jawi dan latihan yang lebih bercorak koperatif. Di dalam persediaan perancangan, pengkaji menggunakan permainan Tablet Jawi sebagai medium atau alat bantu mengajar yang akan digunakan responden. Di dalam papan Tablet Jawi merupakan huruf-huruf rumi tunggal dan pasangan huruf-huruf jawi tunggal. Setiap huruf mempunyai pasangan dalam rumi dan jawi. Selepas penambahbaikkan dibuat, pengkaji menambah beberapa huruf baru seperti huruf nga untuk NG dan huruf nya untuk huruf jawi nya.

  Instrumen kajian

  Ujian Pra dan Pos

  Oleh kerana kajian tindakan ini menggunakan dua gelung dalam perlaksanaan tindakan. Maka pengkaji telah menambahkan ujian pos yang kedua untuk mengukur aras perkembangan

  mengenalpasti masalah tinjauan awal

  membuat analisis

  persediaan rancangan

  tindakan perlaksanaan

  pengawasan (monitor)

  tinjauan, Refleksi terhadap hasil kajian

 • Muk

  a Su

  rat 4

  20

  penguasaan responden yang dikaji. Dalam ujian pra, pos 1 dan pos 2, pengkaji telah memberi 20 soalan merangkumi bahagian A iaitu menukarkan perkataan rumi kepada jawi dan bahagian B iaitu menukarkan ayat jawi kepada rumi. Setiap ujian pos 1 dan pos 2 diberikan selepas kajian tindakan dijalankan.

  Pemerhatian

  Dalam instrumen pemerhatian, pengkaji telah menggunakan skala likert dimana pengkaji akan membuat pemerhatian ke atas responden merangkumi sepanjang tempoh kajian tindakan dijalankan. Pemerhatian merangkumi beberapa item iaitu 1.Peranan mentor mantee, 2.Kerjasama dalam kumpulan,3.Interaksi dan komunikasi, 4.Pencapaian objektif, 5.Daya saing dalam kumpulan. Semua item yang disenaraikan ini merupakan item yang penting untuk menilai keberkesanan pembelajaran berkumpulan menggunakan permainan tablet jawi. Pengkaji akan membuat pemerhatian dan mencatat setiap pemperolehan data yang dikehndaki. Menggunakan skala penilaian satu hingga tiga, dari baik, sederhana dan lemah dan hasilnya akan dijumlahkan dalam kumpulan dan markah yang paling sedikit merupakan kumpulan yang berjaya.

  Temubual

  Pengkaji menggunakan temubual tidak berstruktur untuk menilai respon yang diberi berdasarkan kajian tindakan yang dijalankan ini.Berdsarkan dapatan temubual, pengkaji telah menemui beberapa masalah di dalam Tablet Jawi dan hasilnya pengkaji membuat penambahbaikkan pada kajian tindakan ini.Antara yang dibuat oleh pengkaji adalah penambahan beberapa huruf baru seperti yang dinyatakan di atas, membentuk Tablet Jawi dengan lebih berwarna warni dan menambahkan aktiviti dalam latihan berkumpulan.

  DAPATAN KAJIAN

  Meningkatkan kemahiran murid dalam menulis Jawi melalui kaedah permainan Tablet Jawi.

  Dapatan daripada ujian pos yang dijalankan pada akhir kajian, pengkaji mendapati ada peningkatan markah berbanding ujian pra yang dijalankan sebelum ini. Setelah tempoh proses pemurnian tablet jawi yang dijalankan, peningkatan dari segi prestasi boleh dikira agak memberangsangkan bagi pengkaji. Ini kerana, bagi murid yang diketegorikan dalam kelompok pemulihan, waktu yang diperuntukan sangat tidak mencukupi.Dengan gangguan fokus dan latihan yang tidak mencukupi, dapatan dari ujian pos sudah dikira sangat Berjaya.Berdasarkan ujian pos yang diberikan sebanyak 20 soalan.

  Berdasarkan dapatan daripada skor ujian pos 1 dan pos 2 hanya menunjukkan peratus peningkatan sebanyak 13% peratus.Bagi peningkatan penguasaan murid, ini sudah dianggap satu peningkatan yang positif dan pada murid yang sudah ditahap yang baik.Walaupun penambahbaikkan berfokus untuk menarik minat dan meningkatkan mutu tindakan ini, secara keseluruhanya, penguasaan yang ditonjolkan oleh responden sangat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa murid sudah boleh memberi fokus yang baik dalam aktiviti yang dijalankan serta memberikan komitmen yang jitu untuk belajar.

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  100%

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

  pra

  pos 1

  pos 2

 • Muk

  a Su

  rat 4

  21

  Menguji keberkesanan pembelajaran koperatif.melalui permainan Tablet Jawi.

  Bagi menguji keberkesanan dalam pembelajaran koperatif dalam mewujudkan P&P yang berkesan, pengkaji telah menggunakan insterumen temubual dan pemerhatian bagi merekod dan menganalisis data untuk dinilai.Dapatan dinalisis dan direkodkan di dalam jadual seperti yang tertera di bawah.

  Temubual

  Dapatan untuk aspek yang pertama adalah berkaitan dengan pembelajaran koperatif menggunakan permainan Tablet Jawi merangkumi soalan 2 dan 3.Pengkaji membahagikan respon sampel berdasarkan 2 ketegori bagi memudahkan analisis iaitu setuju dan tidak setuju.Dapatan temubual yang diperoleh pengkaji telah diambil kira sebagai tunjang untuk pengkaji membuat penambahbaikkan pada gelung kedua. Antara masalah yang timbul adalah:

  I. Aktiviti permainan yang kurang membantu dalam peranan mentor mantee

  II. Kurang berwana warni

  III. Huruf pada cip tablet Jawi kecil

  IV. Ada beberapa huruf yang kurang membantu dalam penukaran teks rumi-jawi. Alasanya adalah pada beberapa perkataan yang tertentu seperti mempunyai huruf NG dan NY contohnya yang dan nyonya. Jika mengikut Tablet Jawi, ejaan jawi perkataan burung adalah ---- . Akan tetapi ejaan jawi sebenar ialah ---- .Jadi kelemahan ini membuatkan mereka keliru dalam penukaran perkataan jawi.

  Berpandukan respon daripada murid, pengkaji telah menganalisis dan membuat beberapa penambahbaikkan kepada Tablet Jawi yang asal bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan permainan Tablet Jawi dalam penguasaan jawi murid.Dan hasilnyadapatan temubual daripada responden selepas penambahbaikkan dibuat.Dan hasil daripada temubual yang dijalankan selepas penambahbaikkan dijalankan, pengkaji mendapati hampir kesemua responden memberikan tindakbalas yang positif dan ini menunjukkan pembelajaran berkumpulan mampu dibentuk dan pelajar menikmati pembelajaran yang dijalankan.

  Pemerhatian

  Menggunakan instrumen pemerhatian yang sama, pengkaji menilai respon murid sepanjang tempoh tindakan dijalankan. Dan dapatan pemerhatian direkodkan di dalam jadual dibawah.Skor P1 mewakili skor dapatan daripada pemerhatian tindakan sebelum ini.

  Dapatan data pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji sangat memberangsangkan.Pada pandangan pengkaji, aspek yang paling ketara yang dapat diperhatikan ialah hasil daripada penambahbaikkan permainan Tablet Jawi ini telah menarik minat mereka untuk belajar.Ekspresi dan riak wajah mereka melambangkan keseronokkan dalam pembelajaran.Mereka memberikan komitmen

  0123456789

  soalan 2 soalan 3

  setuju

  tidak setuju

  2. Adakah kamu membimbing dan dibimbing oleh rakan dalam kumpulan kamu?

  3.Adakah permainan ini membantu kamu belajar bersama-sama?(secara berkumpulan)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  22

  yang terbaik dan peningkatan ketara dapat dilihat dari sebelum pemurnian dijalankan. Pengkaji akan membuat analisis berdasarkan kumpulan demi kumpulan.

  skala Skor penilaian tahap 3 1-4 Baik 2 5-7 Sederhana 1 8-10 Lemah

  Secara keseluruhan, dapatan data melalui pemerhatian menunjukkan perkembangan yang positif daripada responden.Walaubagaimanapun ada sebahagian kumpulan tidak berjaya secara keseluruhan di dalam aspek pencapaian objektif.Akan tetapi peningkatan daya saing tetap berlaku.Dapatan pemerhatian mendapati masih ada segelintir responden agak perlahan untuk menerima dan mamahami sebahagian konsep yang diperkenalkan. Akan tetapi ia bukanlah menandakan bahawa mereka sebenarnya gagal akan tetapi secara umunya mereka telah berjaya meningkatkan kemampuan diri mereka dan objektif utama dalam kajian tindakan ini adalah untuk memberi peluang kepada responden yang memiliki kecerdasan yang pelbagai untuk belajar secara koperatif sudah tercapai. Di atas adalah pemerhatian secara keselurhan pemerhatian merangkumi sebelum dan selepas pemurnian dibuat.

  PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  Menguji keberkesanan pembelajaran koperatif.menggunakan permainan Tablet Jawi.

  Jika hendak diukur penguasaan murid, sudah tentu skor ujian menjadi instrumen penting dalam membuktikan keberkesanan dan seterusnya menjawab persoalan kajian samada berjaya ataupun tidak. Sepanjang tempoh kajian tindakan yang dijalankan, pengkaji telah memberi beberapa ujian bertujuan untuk mengukur penguasaan responden sebelum dan selepas tindakan dijalankan. Dapatan ujian ini dikumpulkan dan direkodkan dalam bentuk graf palang cara untuk dianalisis. Secara keseluruhanya, kaedah permainan Tablet Jawi ini telah meningkatkan penguasaan murid dengan baik.Jika dilihat dalam kumpulan kajian, bagi murid yang mahir, mereka sudah lebih menguasai Jawi dengan lebih lancar.Dan bagi murid lemah, mereka sudah mampu menukar perkataan jawi selari dengan tahap mereka. Jika tindakan berterusan dilakukan ke atas mereka, mungkin penguasaan mereka akan lebih baik dan tidak mustahil mereka boleh membaca, menulis teks jawi pula. Dengan menggunakan kaedah permainan, pembelajaran menjadi lebih seronok dan sudah tentu objektif

  01234

  peranan mentor mantee

  kerjasama kumpulan

  interaksi dan komunikasi

  pencapaian objektif

  daya saing

  skal

  a

  Aspek Pemerhatian 1

  kump 1

  kump 2

  kump 3

  01234

  peranan mentor mantee

  kerjasama kumpulan

  interaksi dan komunikasi

  pencapaian objektif

  daya saing

  skal

  a

  Aspek Pemerhatian 2

  kump 1

  kump 2

  kump 3

 • Muk

  a Su

  rat 4

  23

  pembelajaran lebih mudah tercapai.Berikut adalah dapatan daripada ujian yang dijalankan sebelum dan selepas kajian tindakan dijalankan.

  Jika dilihat berpandukan keputusan ujian pra, pos 1 dan pos 2, sudah menunjukkan peningkatan pada setiap responden.Ini membuktikan keberkesanan kajian tindakan ini kepada responden. Cuma ada beberapa responden yang masih selari skor ujianya pada ujian pos 2 akan tetapi masih ditahap yang sangat baik dan memuaskan.

  Menguji keberkesanan pembelajaran koperatif.menggunakan permainan Tablet Jawi.

  Salah satu tanggungjawab sebagai seorang guru ialah memperbaiki mutu pengajarannya supaya lebih berkesan. Seseorang guru perlu memikirkan kaedah pengajaran yang sesuai untuk membantu pelajar menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dalam pembelajaran mereka Menurut Khalid (1993), pembelajaran berkesan bermakna satu usaha yang teratur, bersistem, bertertib serta optimum yang menyatupadukan dan memanfaatkan kesemua komponen pembelajaran untuk kejayaan yang paling maksimum Dalam menilai wujudnya pembelajaran koperatif dalam permainan Tablet jawi ini, pengkaji menggunakan instrumen pemerhatian dan soal jawab untuk melihat respon daripada murid itu sendiri. Setiap dapatan data pemerhatian boleh merujuk Rajah 12 Sebagai rujukan. Jika dilihat daripada permulaan tindakan, murid hanya murid yang mahir dan sederhana sahaja menunjukkan minat untuk belajar, akan tetapi bagi murid yang lemah menjadi pasif da nada sebahagianya mengganggu rakan-rakan yang hendak belajar.

  Setalah pengkaji memberikan pembelajaran menggunakan permainan Tablet Jawi ini, setiap ahli memiliki peranan dan komitmen masing-masing untuk memajukan diri.Setelah membuat penambahbaikkan bertujuan untuk menarik minat responden ini, pengkaji mendapati setiap mereka mampu bekerjasama dan memberikan yang terbaik dalam memajukan diri mereka sendiri. Kajian ini selari dengan kajian yang dibuat oleh Effandi Zakaria (1998), pembelajaran koperatif adalah suatu strategi pengajaran di mana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil yang mempunyai matlamat bersama. Pembahagian pelajar ke dalam kumpulan kecil memudahkan guru-guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian mendapati min yang tinggi iaitu 4.37 untuk kenyataan ini. Dapatan kajian ini menyokong kajian oleh Hamm dan Adams (1994), yang menyatakan bahawa pembelajaran koperatif memudahkan dan mempertingkatkan keberkesanan pengajaran guru. Melalui proses penglibatan pelajar di dalam kumpulan secara aktif, guru juga dapat membuat penemuan-penemuan penting mengenai kaedah pelajar belajar dan apa yang mereka belajar. Oleh kerana pelajar terlibat dalam sebahagian proses pengajaran, keberkesanan guru mengajar dalam kelas dan proses pengajaran akan berganda. Kajian ini mendapati min 4.09 untuk kenyataan pelajar digalakkan berbincang ketika menyelesaikan masalah yang diberi di dalam kelas.

  CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

  Justeru itu, cadangan kajian seterusnya yang dicadangkan oleh pengkaji ialah mempelbagaikan lagi kaedah permainan dalam pembelajaran dan menekankan pembelajaran koperatif jika berhadapan dengan tahun yang memilki satu kelas dengan kondisi kognitif muridnya yang pelbagai.Bagi murid yang lemah dan sudah mampu untuk menukarkan perkataan rumi berpandukan padanan huruf jawi- rumi, maka kajian yang sewajarnya dijalankan adalah berbentuk menyambung huruf dan sebaliknya.Ini kerana, bagi murid yang beru menguasai asas jawi, kemahiran mengenal huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung merupakan masalah yang perlu diatasi dengan segera.Dengan kaedah yang berkesan dan latihan yang berterusan, maka mereka sudah boleh bersaing secara adil dalam peperiksaan dengan pelajar yang mahir.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  24

  SENARAI RUJUKAN

  Abdullah Jusuh. (1990). Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka

  Ahmad Mohd Salleh. (2008). Pengajian Agama Islam & j-Qaf: Metodologi dan Pedagogi Pendidikan, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Andang Ismail (2006) Education Games. Indonesia: Pilar Media

  Chua Yan Paw.(2006). Kaedah pengkajian. Kuala Lumpur: McGraw-Hill(Malaysia) Sdn. Bhd

  Kang KyoungSeouk. (1990). Perkembangan tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.

  Nur, Mohammad, dan Prima Retno Wikandari.2000. Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis dalam Pengajaran (edisi 3). Surabaya: UNESA Press.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  25

  KEBERKESANAN PENGGUNAAN KAEDAH PETA KONSEP DALAM MENINGKATKAN HAFALAN FAKTAFAKTA SIRAH DI KALANGAN MURID TAHUN 4

  Oleh:

  Ariffudin bin Dzulkhefli7 & Rahim bin Mohamed8 Institut Pendidikan Guru

  Kampus Dato Razali Ismail

  ABSTRAK

  Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran menghafal fakta-fakta untuk tajuk Sirah bagi murid tahun 4 Brilliant Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa. Penggunaan kaedah Peta Konsep semasa kajian adalah sebagai satu cara mengatasi mudah lupa dan mengekalkan ingatan murid bagi tajuk ini untuk satu tempoh yang lama. Respondan yang dipilih adalah berdasarkan tinjauan awal dari Ujian Pra dan Ujian OTI mereka iaitu seramai 12 orang. Kaedah pengumpulan data yang diaplikasi dalam kajian ini adalah pemerhatian, temu bual dan Ujian Pra dan Pasca. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa kaedah Peta Konsep ini mampu meningkatkan kemahiran menghafal fakta-fakta Sirah. Dapatan menunjukkan bahawa keputusan akhir meningkat dan daripada temu bual juga mendapati murid lebih mengingati, memahami dan seronok belajar Sirah menggunakan kaedah Peta Konsep.

  PENGENALAN

  Sirah merupakan salah satu kompenan yang terdapat didalam silibus mata pelajaran Pendidikan Islam mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Keperluan untuk mengetahui dan mempelajari tentang Sirah ini penting bagi menyemai rasa cintakan Rasulullah s.a.w. Memandangkan Sirah ini sarat dengan fakta-fakta yang perlu dingat oleh murid, maka sebuah kajian tindakan dibuat bagi membantu meningkatkan lagi pencapaian murid. Daya ingatan dapat ditingkatkan sekiranya kita mempunyai pengetahuan mengenai prinsip asas otak manusia dan bagaimana proses ingat dan lupa itu terjadi. Pengetahuan tentang ini mempunyai lapangan yang luas dari pelbagai sumber.

  Tinjauan Masalah

  Daripada proses ujian lisan dan pemeriksaan buku latihan murid serta keputusan ujian bulanan, terdapat sampel kajian lemah dalam mengingat fakta Sirah. Pengkaji sebagai guru pelajaran Pendidikan Islam kelas tersebut dapat mengenalpasti masalah mereka dengan mudah apabila mula mengajar Sirah pada akhir bulan Februari yang lalu. Mereka didapati tidak cekap.

  Analisis Tinjauan Masalah

  Kajian tindakan ini memerlukan kepada beberapa kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti masalah. Item-item ini merupakan hasil analisa yang pengkaji dapat dengan menggunakan kaedah analisis dokumen, temubual dan pemerhatian bagi menjalankan pengesanan terhadap masalah yang dihadapi oleh murid untuk mengingat fakta Sirah. Melalui pemerhatian, Proses pemerhatian berlaku sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, ianya dibuat secara tidak berstruktur. Sesi temubual dijalankan kepada 2 orang guru Pendidikan Islam dan kesemua 24 orang murid tahun 4 Brilliant, Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa. Pengkaji menggunakan temubual separa struktur kerana merasakan ianya lebih praktikal dan sesuai. Pengkaji menggunakan kaedah menganalisa dokumen. Pengkaji meneliti keputusan 24 orang tahun 4 Brilliant dalam ujian OTI 1 yang telah dijalani oleh murid-murid

  7 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 8 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  26

  Objektif Kajian

  Melihat keberkesanan pengunaan peta konsep dengan penguasaan mengingat fakta-fakta Sirah

  Melihat perbezaan ujian pra dan pos melalui peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Sirah.

  Mengenal pasti penggunaan peta konsep dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sirah.

  Soalan Kajian

  Setakat manakah keberkesanan penggunaan peta konsep dapat membantu penguasaan

  murid dalam mengingat fakta-fakta Sirah?

  Adakah terdapat perbezaan pencapaian murid di dalam ujian pra dan pos melalui peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Sirah?

  Sejauh manakah penggunaan peta konsep dapat meningkatkan pencapaian murid dalam

  mata pelajaran Sirah? METODOLOGI Responden Kajian

  24 orang murid tahun 4 Briliant 12 orang sebagai kumpulan kawalan dan12 orang lagi sebagai kumpulan rawatan.

  Perancangan Tindakan

  Pengkaji mengaplikasikan model Stephen Kemmis & McTaggart (1988) dalam kajian yang ingin dijalankan.

  Instrumen-instrumen kajian :

  a) Soalan ujian pra dan pos sebagai alat pengukuran. b) Pemerhatian sebagai alat pengukuran. c) Temu bual sebagai alat pengukuran.

  Cara Mengumpul Data

  Memilih 24 orang sampel terdiri daripada murid tahun 4 Brilliant Membahagikan murid kepada 2 kumpulan; Rawatan dan Kawalan Menjalankan ujian PRA bagi mengetahui pencapaian awal murid. Data diambil dan direkod Menjalankan pengajaran berdasarkan kumpulan masing-masing Kumpulan Kawalan; Pengajaran Tradisional, Kumpulan Rawatan; Pengajaran Peta Konsep Ujian POS dijalankan, data diambil dan direkod Pemerhatian dilakukan sebelum, semasa dan selepas rawatan dilakukan. Kaedah temubual akan dijalankan untuk mengumpul maklumat secara langsung mengenai

  kumpulan sasar. Cara Menganalisis Data

  Item-item pemerhatian yang dijalankan dan temubual bersama guru Pendidikan Islam Perbezaan keputusan kumpulan rawatan antara ujian Pra dan Pos. Perbandingan keputusan ujian Pra antara kumpulan kawalan dengan rawatan.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  27

  DAPATAN KAJIAN 1. Dapatan dari item pemerhatian dan temubual bersama guru Pendidikan Islam. Pengkaji telah membuat pemerhatian secara berstruktur terhadap daya ingatan, kefahaman serta tingkah laku mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pemerhatian direkodkan sendiri oleh pengkaji semasa proses pengjaran dengan menggunakan borang pemerhatian yang disediakan. Analisis dapatan adalah seperti berikut:- Jadual 4: Taburan Peratuan Pemerhatian mengikut pemfokusan (Kumpulan Rawatan)

  BIL FOKUS PEMERHATIAN BILANGAN RESPONDEN

  1 Memberikan perhatian semasa proses pengajaran

  10

  2 Berasa gembira ketika sesi pembelajaran 12 3 Menunjukkan minat terhadap kaedah peta

  konsep

  12

  4 Mengajukan soalan jika tidak faham 6 5 Terlibat dalam sesi soal jawab 12 6 Berjaya menjawab soalan yang diajukan.

  Soalan 1 12

  Soalan 2 12

  Soalan 3 8

  Soalan 4 12

  Soalan 5 10

  Soalan 6 12

  Daripada dapatan analisis ini, pengkaji mendapati hampir kesemua respondan dapat menjawab soalan yang dikeutarakan dalam sesi soal jawab. Ia menunjukkan penguasaan terhadap fakta Sirah yang dipelajari serta pemahaman terhadap keseluruhan pembelajaran. Selain itu, murid menunjukkan minat yang mendalam ketika menggunakan kaedah peta konsep ini. Kedua-dua guru Pendidikan Islam ini bersetuju bahawa murid berjaya memahami pengajaran yang disampaikan, namun apa yang menjadi masalah ialah keupayaan murid untuk mengingat fakta-fakta Sirah. Mereka juga bersetuju bahawa Peta Konsep dapat membantu murid untuk memudahkan untuk mengingat dan mengekalkan ingatan mengenai fakta Sirah. Berikut adalah penjelasan guru mengenai hal ini:- ...Bila ada sesuatu yang sistematik dan tersusun macam Peta Konsep ni, murid lebih senang nak faham. Perkara perkara penting dalam Sirah senang mereka nak hafal sebab sudah di highlight kan oleh guru seperti tarikh, bilangan dan sebab... (R1) ...Budak-budak ni bila ada Peta Konsep macam ni, tahulah dia apa fakta penting yang kena hafal, lagi senang nak hafal kalau dah tahu apa yang penting je... (R2)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  28

  2. Keputusan Ujian Pra dan Pos

  Dapatan kajian pada jadual di atas adalah pemerolehan data oleh dua belas orang responden daripada kumpulan rawatan. Dapatan ujian pra menunjukkan markah yang kurang memuaskan. Dapatan ujian Pra dijalankan pada 7 Julai 2011, iaitu ujian yang dilakukan sebelum diperkenalkan kaedah Peta Konsep dalam pengajaran, manakala ujian Pos dijalankan pada 14 Julai 2011 setelah diperkenalkan pengajaran menggunakan Peta Konsep kepada murid-murid. Ujian pos dilakukan bagi mengenalpasti dan melihat sejauh mana tahap kemampuan respon dan untuk mengingat fakta-fakta Sirah yang diajar. Tujuan lain adalah untuk melihat kefahaman respondan tentang pengajaran yang diajar dengan menggunakan kaedah Peta Konsep ini. Graf di bawah menunjukkan perbandingan antara keputusan ujian Pra dan Pos 3 Perbandingan keputusan ujian Pra antara kumpulan kawalan dengan rawatan pengkaji menggunakan graf bagi membuat perbandingan di antara kumpulan kawalan dan rawatan. Objektif di atas lebih kepada ingin mengetahui keberkesanan kaedah yang digunakan dalam mempengaruhi pencapaian murid di dalam meningkatkan pembelajaran Jawi. Berdasarkan kepada jadual, kumpulan rawatan mencatatkan pencapaian dari gred A hingga gred C manakala kumpulan kawalan menunjukkan pencapaian dari A hingga E. Bacaan MIN bagi kumpulan rawatan adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Begitu juga yang berlaku kepada bacaan MEDIAN.

  BIL RESPONDEN PRA ( % ) POS ( % )

  1. L1 83 96

  2. L2 78 93

  3. L3 56 79

  4. L4 54 75

  5. L5 48 70

  6. P1 82 98

  7. P2 83 100

  8. P3 61 78

  9. P4 53 73

  10.

  11.

  P5 50 70

  P6 42 57

  12. P7 41 59

 • Muk

  a Su

  rat 4

  29

  Jadual 7: Perbandingan ujian Pos antara kumpulan kawalan dengan rawatan

  KUMPULAN

  KAWALAN

  GRED

  KUMPULAN

  RAWATAN

  2 A ( 100-80 ) 4

  4 B (79-65 ) 6

  2 C (64-50 ) 2

  2 D (49-40 )

  2 E ( 39 0 )

  12 JUMLAH 12

  59.1 MIN 79

  50 MEDIAN 74

  PERBINCANGAN DAN CADANGAN Soalan Kajian 1

  Setakat manakah keberkesanan penggunaan peta konsep dapat membantu penguasaan murid dalam mengingat fakta-fakta Sirah?

  Dapatan daripada analisis secara pemerhatian, pengkaji menumpukan kepada kebolehan untuk menghafal fakta-fakta Sirah yang di ajar melalui sesi soal jawab yang diadakan. Ia menunjukkan pencapaian kejayaan dari semua responden. Hampir kesemua 12 orang responden dapat menghafal kesemua fakta-fakta Sirah yang telah dipelajari. Hal ini menunjukkan bagaimana peta konsep dapat meningkatkan penghafalan murid terhadap fakta Sirah.

  Melalui instrumen temubual juga, kedua-dua guru Pendidikan Islam yang ditemu bual telah memberikan dapatan positif terhadap keberkesanan penghafalan murid terhadap fakta Sirah menggunakan kaedah Peta Konsep ini. Dapatan temubual dapat dibaca pada bahagian dapatan kajian.

  Soalan Kajian 2

  Adakah terdapat perbezaan pencapaian murid di dalam ujian pra dan pos melalui peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Sirah?

  Setelah menjalankan kedua-dua ujian kepada responden, pengkaji mendapati terdapat perbezaan ketara. Ianya dapat dilihat jelas pada perbezaan min ujian pos berbanding ujian pra. Min bagi ujian pos adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 79, manakala min bagi ujian pra ialah 60.9. Begitu juga dapatan hasil bagi median, keputusan ujian Pra menunjukkan median yang lebih rendah berbanding ujian Pos. Hal ini menunjukkan kaedah Peta Konsep yang digunakan oleh pengkaji dapat meningkatkan pencapaian murid dalam menguasai fakta Sirah. Pengkaji juga telah melihat kepada perbezaan gred pencapaian murid kumpulan rawatan dalam ujian pra dan ujian pos. Didapati bahawa gred terendah yang dicatatkan semasa Ujian Pos iaitu gred C berbanding gred yang terendah iaitu gred D dicatatkan dari kumpulan rawatan semasa ujian pra. Oleh itu, inovasi melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh pengkaji berjaya menghasilkan pencapaian yang lebih baik dan penggunaan kaedah peta konsep dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sirah.

 • Muk

  a Su

  rat 4

  30

  Soalan Kajian 3

  Sejauh manakah penggunaan peta konsep dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Sirah?

  Pembahagian kumpulan Rawatan dan Kawalan berdasarkan pencapaian mereka. Kedua-duanya dibahagikan dengan seimbanga tahap penguasaan mereka. Kedua-dua menjalani Ujian Pos dengan soalan yang sama. Setelah kaedah Peta Konsep dijalankan kepada murid, di dapati bahawa pencapaian di dalam ujian Pos Kumpulan Rawatan adalah lebih tinggi daripada keputusan ujian pos kumpulan Kawalan. Pencapaian MIN bagi kumpulan Rawatan telah mengatasi pencapaian MIN bagi kumpulan Kawalan, iaitu 79 berbanding 59.1. Perkara yang sama juga berlaku kepada hasil pencapaian median iaitu Kumpulan Rawatan 74 dan kumpulan Kawalan 50. Pengkaji telah melihat perbezaan pencapaian gred terendah bagi kedua-dua kumpulan. Hasil dapatan yang dapat dilihat melalui pencapaian terendah bagi kumpulan Rawatan iaitu C, berbanding kumpulan Kawalan dengan pencapaian terendah mereka ialah E. Oleh itu, melalui analisis perbezaan kedua-dua kumpulan ini, pengkaji mendapati, kaedah Peta Konsep yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Sirah ini dapat meningkatkan pencapaian murid dalam Sirah.

  SENARAI RUJUKAN

  Al-Quran dan Terjemahannya Abdul Rahim Abd. Rashid. (2000). Model Dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azizi Yahya (2005), Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan, Kuala Lumpur: PTS Publications Coleman, J., (1958), Relational Analysis : The Study of Social Organization with Survey Method, Human Organization, vol. 17. Dr. Muhd. Said Ramadhan al Buti, (2004) Fiqh Al Sirah, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Dr. Aidh Abdullah al Qarni (2008) Kisah Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w (Intisari Dari Sirah), Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication Forest & Richer. (1973) Social Research Method, New Jersey: Prentice-Hall Gagne, R.M.,(1996). The Conditions of Learning and Theory of Instruction, New York: CBS Publishing Asia Ltd. Hermann Ebbinghaus (1885), Memory: A Contribution to Experimental Psychology, New York: Columbia University Nik Abdul Aziz Nik Mat. (2004). Sirah Nabawiyyah Insan Teladan Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur : Nufair Street Sdn. Bhd. Novak, J.D. and Gowin, D.B., (1984). Learning How to Learn, Cambridge: Cambridge University Press. Reber, A.S. (1985): Dictionary of Psychology. London: Penguin Books Sims, R.R & Sims, S.J. (1995). The importance of learning styles : Understanding the implications for learning, course design and education. Westport, Connecticut : Greenwood Press. Media Elektronik Mohd. Rumaizudin Ghazali, Memahami Islam Melengkapkan Kefahaman. Diperolehi Februari 23, 2011 dari http://www.mindamadani.my/

 • Muk

  a Su

  rat 4

  31

  MENGHAFAZ SURAH AL-QARIAH TAHUN 4 NAIM DENGAN KAEDAH KOLABORASI DI SEKOLAH KEBANGSAAN KEBOR AYER

  Oleh:

  Azrai Bin Baharudin9 & Mohd Nor Bin Jusoh10 Institut Pendidikan Guru

  Kampus Dato Razali Ismail

  ABSTRAK

  Hafazan merupakan antara bidang dalam matapelajaran Pendidikan Islam di sekolah rendah. Namun ramai yang memandang remeh terhadap bidang ini. Sesetengah menganggap bidang ini adalah antara bidang yang susah untuk dikuasai kerana melibatkan kemahiran mengingat dan menghafaz. Justeru kajian ini cuba membawa satu kaedah yang mampu menangkis segala tanggapan yang tiada kebenarannya. Seterusnya dapat mengatasi segala permasalahan dalam menghafaz Quran terutamanya surah-surah lazim yang terdapat dalam sukatan matapelajaran Pendidikan Islam di sekolah rendah. Kajian ini telah dibuat terhadap murid tahun 4 Naim di Sekolah Kebangsaan Kebor Ayer. Sampel yang digunakan adalah seramai 12 responden terhadap kumpulan rawatan dan 6 responden terhadap kumpulan kawalan. Pelaksanaan kajian ini membawa satu pendekatan iaitu kaedah kolaborasi dalam menghafaz surah al-Qariah. Bagi membantu kajian ini beberapa instrumen telah digunakan seperti temubual, ujian pra dan pos serta soal selidik. Bagi menguji keberkesanan kaedah ini, satu pertemuan telah disusun antara pengakaji dan sampel sebanyak tiga kali yang mana dalam pertemuan ini juga telah disusun sebanyak empat aktiviti yang berbeza bagi melancarkan perjalanan kaedah ini. Hasil kajian ini telah membuktikan bahawa peratusan min telah meningkat sebanyak 35% iaitu dari 52% kepada 87% berbanding kumpulan kawalan telah meningkat peratusan min hanya sebanyak 8.6% iaitu dari 53% kepada 61.6%.

  (Kata Kunci: Kolaborasi, Hafazan, Peningkatan)

  PENGENALAN

  Pada 30 Januari 2011 yang lepas pengakaji telah menjalankan satu sesi pengajaran dan pembelajaran terhadap murid tahun 4 Naim dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Semasa sesi Pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran hanya ada 18 orang sahaja daripada 35 orang murid. 18 orang murid ini pula adalah dalam kalangan murid yang mampu dan mahir dalam membaca al-Quran. Walaupun begitu beberapa masalah telah dikenalpasti oleh pengkaji semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Asuhan Tilawah al-Quran dikelas tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pengkaji telah mengenal pasti beberapa masalah yang berlaku keatas murid tahun 4 Naim dalam menguasai ayat surah hafazan.

  Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Asuhan Tilawah al-Quran dalam surah hafazan, pengkaji telah meminta murid untuk mengingati ayat surah al-Qariah dari satu ayat kesatu ayat secara beransur-ansur dari masa ke semasa dengan cara talaqi musyafahah, namun dalam satu tempoh yang telah ditetapkan, sebahagian besar murid tidak mampu untuk mengingati ayat surah ini. Ini salah satu masalah yang perlu diatasi kerana sepatutnya murid yang boleh membaca Quran dengan baik mampu untuk menghafaz dengan baik tetapi hal ini tidak berlaku. Pengkaji telah menjalankan sesi tasmik terhadap beberapa orang murid dalam mengingat ayat surah ini. Sesi tasmik ini dijalankan bertujuan melihat sejauh mana tahap kebolehan mengingat murid dalam mengingat ayat surah ini. Hasil dari tasmik ini pengkaji melihat yang boleh membaca al-Quran tidak semestinya kebolehan mengingatnya adalah tinggi. Jika dilihat pada sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tahun 4 dalam bidang asuhan tilawah al-Quran dalam bahagian hafazan surah al-Qariah ini adalah surah yang teratas kedudukannya. Sepatutnya jika surah ini terletak antara yang teratas dalam sukatan maka seharusnya murid dapat mengusai surah ini dengan baik tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya.

  9 Pelajar PISMP Pendidikan Islam Pendidikan Rendah 10 Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Moral (JAPIM)

 • Muk

  a Su

  rat 4

  32

  Selain itu juga pengkaji berpendapat perkara yang menjadikan hal ini terus berlanjutan adalah disebabkan tiada sokongan dari ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka berpendapat sudah memadai jika anak merek boleh membaca Quran dengan baik. Mereka juga merasakan hafazan ini bukanlah satu perkara yang penting serta memandang remah akan hal ini. Sebagai langkah awal pengakaji telah memberi sedikit bimbingan, galakan dan motivasi kepada murid-murid yang masih tidak mampu dalam mengingat ayat al-Quran. Namun tiada perubahan yang dilihat oleh murid walaupun pengkaji telah cuba sedaya upaya untuk memberi semagat kepada murid agar tidak berputus asa dalam menghafaz ayat-ayat al-Quran.

  Sehubungan dengan itu pengkaji berpendapat bahawa satu inisiatif perlu dilakukan agar umat Islam khususnya murid-murid di sekolah rendah dapat menghafaz ayat-ayat al-Quran. Sekurang-kurangnya dapat menghafaz surah-surah pendek seperti surah al-Qariah pada usia muda agar kata-kata Allah ini sentiasa ada di dalam dada sebagai pelindung diri. Untuk itu pengkaji berpendapat kaedah kolaborasi perlu digunakan dalam kajian ini agar tahap penghafalan murid akan menjadi lebih berkesan. Seterusnya murid akan menambahkan lagi koleksi surah lazim yang telah dihafaz. Rasional pengkaji memilih kaedah ini adalah kerana kaedah ini melibatkan semua murid yang mana mereka perlu mengambil bahagian sekalipun terdapat murid yang kurang rajin mereka akan dapat menghafaz secara tidak langsung.

  METODOLOGI KAJIAN

  Reka bentuk Pengkaji menggunakan reka bentuk secara kuantitatif yang mana pengkaji telah melaksanakan ujian pra dan pos terhadap dua kumpulan reponden iaitu kumpulan kawalan dn rawatan. Kedua-dua kumpulan ini akan diberikan ujian yang sama bagi kedua-dua jenis ujian. Kumpulan kawalan akan diberikan pengajaran secara tradisional manakan kumpulan rawatan akan diberikan rawatan dengan menggunakan kaedah kolaborasi. Setelah selesai kedua-dua kumpulan akan diberikan ujian pos bagi melihat perbezaan markah.

  Populasi dan Sampel Kajian Bagi menjalankan kajian, pengkaji telah memilih 18 orang sebagai responden yang mana kesemua ini adalah golongan murid yang boleh membaca Quran dengan baik dan lancar. 18 orang ini juga dipilih berdasarkan pengalaman pengkaji semasa berada di sekolah ini serta hasil perbincangan bersama dengan guru Pendidikan Islam dan j-QAF. Pengkaji telah membahagikan 18 orang ini kepada dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan seramai 12 responden dan 6 responden bagi kumpulan kawalan. Pengkaji juga telah membahagikan kedua-dua kumpulan ini secara adil yang mana kedua-dua kumpulan ini terdiri dari pelbagai aras murid lemah sederhana dan cemerlang. Pengkaji juga telah meletakkan hanya 6 responden bagi kumpulan kawalan kerana memandangkan jumlah murid yang tidak ramai serta pengkaji memerlukan sebilangan murid bagi kumpulan rawatan kerana seiring dengan tajuk yang mana memerlukan penglibatan yang ramai. Bagi pengkaji walaupun kumpulan kawalan hanya 6 responden sahaja namun matlamat dan objektif kumpulan kawalan diwujudkan adalah untuk menguji keberkesanan kaedah yang digunakan terhadap kumpulan rawatan.

  Instrumen Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pencapaian murid-murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Kebor Ayer dari segi hafazan surah al-Qariah. Selain itu ia juga bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah secara kolaborasi dalam meningkatkan kemahiran menghafaz suarh al-Qariah. Bagi mendapatkan data pengkaji telah menggunakan beberapa instrumen seperti pemerhatian, soal selidik, ujian pra dan pos.

  DAPATAN KAJIAN

  Mengenalpasti tahap penguasaan hafazan mengikut ayat yang telah dihafaz dalam kalangan murid Tahun 4 Naim Sekolah Kebangsaan Kebor Ayer.

  Bagi mengenalpasti tahap penghafalan sampel, penyelidik telah menggunakan pemerhatian, temuabual dan ujian. Dalam sesi temubual pengkaji telah meminta sampel untuk membaca surah al-Qariah secara hafazan bagi mengetahui maklumat yang diterima adalah tepat dan benar. Semasa sesi temubual ini juga pengkaji telah menjalankan ujian lisan iaitu pada ujian pra sebanyak satu kali.

 • Muk

  a Su

  rat 4