4.0 multimedia - · pdf file4.2 perkakasan dan perisian 4.2.2 perisian penyuntingan 4.2.2.1...

10
4.0 MULTIMEDIA

Upload: trinhnhan

Post on 26-Feb-2018

266 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.0 MULTIMEDIA

Page 2: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:
Page 3: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.1 Perkakasan

4.2.1.1 Mengenal pasti perkakasan yang digunakan untuk menghasilkan produk

multimedia:

Page 4: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.2 Perisian Penyuntingan

4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan

elemen-elemen multimedia:

PenyuntingTeks

Penyunting Grafik & Imej

PenyuntingAudio

Penyunting Video & Animasi

Page 5: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.3 Alat Pengarangan

4.2.3.1 Mendefinisikan pelbagai konsep dalam alat pengarangan:

Konsep Kad

(Card Concept)

Konsep Ikon

(Icon Concept)

Konsept Kerangka Masa

(Time Frame Concept)

Elemen-elemen multimedia dikoordinasi dan diselaraskan menerusi satu

garis masa. Setiap element multimedia yang dimainkan mengandungi lapisan(layer) dimana setiap layer ada bingkaicontoh : flash director

Page 6: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.3 Alat Pengarangan

4.2.3.1 Mendefinisikan pelbagai konsep dalam alat pengarangan:

Konsept Kerangka Masa

(Time Frame Concept)

Konsep Kad

(Card Concept)

Konsep Ikon(Icon Concept)

Pendekatan program visual.Elemen dan persembahandiuruskan oleh rangkai kerjastruktur. Pengguna merujukkepada ikon gerakan. Mengguna cara tarik dan letak.Contoh : Authorware

Page 7: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.3 Alat Pengarangan

4.2.3.1 Mendefinisikan pelbagai konsep dalam alat pengarangan:

Konsept Kerangka Masa

(Time Frame Concept)

Konsep Kad

(Card Concept)

Konsep Ikon

(Icon Concept)

Elemen dan persembahandiuruskan sebagai mukasurat dalambuku atau kadMeletak objek dalam beberapamukasurat iaitu sebagai bukuMultimedia. Antara mukasuratboleh dibuat transisi/pergerakan• contoh: toolbook / super card

Page 8: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.4 Penyunting Web

4.2.4.1 Menerangkan dan memberikan contoh-contoh penyunting web:

Berasaskan teks (text-based) dan WYSIWYG (apa yang dilihat itu yang dapat)

berasaskan….

- Mengedit secara asas

di mana tag html

merekacipta halaman

web

- Boleh digunakan untuk

mengubahusai kod html

**contoh: notepad

- Mengandungi antaramuka

untuk mengubahsuai

bagaimana ia mahu

kelihatan ketika carian web

mencapainya.

**Contoh : microsoft

frontpage / joomla /

macromedia dreamweaver

Page 9: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.4 Penyunting Web

4.2.4.1 Menerangkan dan memberikan contoh-contoh penyunting web:

Berasaskan teks (text-based) dan WYSIWYG (apa yang dilihat itu yang dapat)

berasaskan….

Page 10: 4.0 MULTIMEDIA - · PDF file4.2 Perkakasan dan Perisian 4.2.2 Perisian Penyuntingan 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen multimedia:

4.2 Perkakasan dan Perisian

4.2.4 Penyunting Web

4.2.4.1 Menerangkan dan memberikan contoh-contoh penyunting web:

Berasaskan teks (text-based) dan WYSIWYG (apa yang dilihat itu yang dapat)

berasaskan….