4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

of 15 /15
Taklimat Instrumen Keberhasilan Guru PdP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP Kementerian Pendidikan Malaysia 1

Upload: shaharizan-hassan

Post on 21-Jun-2015

85 views

Category:

Career


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

TaklimatInstrumen Keberhasilan Guru PdP

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)Kementerian Pendidikan Malaysia

1

Page 2: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

Skop Taklimat

2 Keberhasilan Guru Akademik Biasa

1 Overview

2

Page 3: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

INSTRUMEN KEBERHASILAN INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN PDPKUMPULAN PDP

3

Page 4: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

4

ASPEK YANG DINILAIASPEK YANG DINILAI

Page 5: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

5

ASPEK YANG DINILAIASPEK YANG DINILAIBIL PERKARA KT S KS Skor

1.0 PEMBELAJARAN MURID

1.1 Peningkatan Pembelajarana

1.2 Pencapaian Akademikb 2.0 KOKURIKULUM

2.1 Penglibatan Kokurikulumb

2.2 Pencapaian Kokurikulumb

3.0 SAHSIAH

3.1 Kesedaran Intrapersonala

3.2 Kesedaran Interpersonalb

4.0 KHIDMAT KAUNSELING

4.1 Kaunseling Kelompokb

4.2 Kaunseling Individub

5.0 JURULATIH

5.1 Peningkatan Kemahiranb

5.2 Pencapaian Individub

5.3 Pencapaian Pasukanb

Guru diberi autonomi untuk

membuat sasaran berdasarkan

keupayaan murid

Page 6: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

6

ASPEK YANG DINILAIASPEK YANG DINILAIAspek Ukuran Deskripsi

Peningkatan Pembelajaran Murida

Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab, perbincangan kumpulan, pembentangan projek, tugasan penyelesaian masalah).

Pencapaian Akademik Muridb Peratus murid yang mencapai sasaran pencapaian akademik yang telah ditetapkan oleh guru sendiri

Penglibatan Murid dalam Ko-kurikulumb

Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum seperti yang dirancang.

Pencapaian Ko-kurikulum Murida

Penyertaan dan pengiktirafan murid dalam aktiviti ko- kurikulum pada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Kesedaran Intrapersonalb Peratus kehadiran untuk melibatkan diri dalam aktiviti program sahsiah

Kesedaran Interpersonalb Penghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar merujuk kes disiplin yang dilaporkan.

Kaunseling Kelompok Peratus murid yang hadir dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang

Kaunseling IndividuPeratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunseling

Peningkatan kemahiran Peningkatan kemahiran murid dalam sukan yang diceburi

Pencapaian IndividuPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Pencapaian Pasukan Penyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Page 7: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

7

ASPEK YANG DINILAIASPEK YANG DINILAIAspek Ukuran Deskripsi

Peningkatan Pembelajaran Murida

Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab, perbincangan kumpulan, pembentangan projek, tugasan penyelesaian masalah).

Pencapaian Akademik Muridb Peratus murid yang mencapai sasaran pencapaian akademik yang telah ditetapkan oleh guru sendiri

Penglibatan Murid dalam Ko-kurikulumb

Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum seperti yang dirancang.

Pencapaian Ko-kurikulum Murida

Penyertaan dan pengiktirafan murid dalam aktiviti ko- kurikulum pada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Kesedaran Intrapersonalb Peratus kehadiran untuk melibatkan diri dalam aktiviti program sahsiah

Kesedaran Interpersonalb Penghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar merujuk kes disiplin yang dilaporkan.

Kaunseling Kelompok Peratus murid yang hadir dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang

Kaunseling IndividuPeratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunseling

Peningkatan kemahiran Peningkatan kemahiran murid dalam sukan yang diceburi

Pencapaian IndividuPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Pencapaian Pasukan Penyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Page 8: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

Skop Taklimat

1 Overview

8

Page 9: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

9

GURU PDPGURU PDP

Keberhasilan Guru PdP

Page 10: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

10

GURU PDPGURU PDP

Page 11: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

11

GURU PDPGURU PDP

Page 12: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

12

GURU PDPGURU PDP

Page 13: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

13

GURU PDPGURU PDP

Page 14: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

14

GURU PDPGURU PDP

Page 15: 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

Sekian.Terima Kasih

15