4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

Click here to load reader

Download 4 instrumen keberhasilan_guru pd_p

Post on 21-Jun-2015

72 views

Category:

Career

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Taklimat Instrumen Keberhasilan Guru PdP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1

2. Skop Taklimat 1Overview2Keberhasilan Guru Akademik Biasa2 3. INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN PDP3 4. ASPEK YANG DINILAI4 5. ASPEK YANG DINILAI BIL 1.02.03.0Pencapaian Kokurikulumb SAHSIAH3.1Kesedaran Intrapersonala3.2 4.0Kesedaran Interpersonalb KHIDMAT KAUNSELING4.1Kaunseling Kelompokb4.2 5.0Kaunseling Individub JURULATIH5.1Peningkatan Kemahiranb5.2Pencapaian Individub5.3SkorPenglibatan Kokurikulumb2.2KSPencapaian Akademikb KOKURIKULUM2.1SPeningkatan Pembelajarana1.2KTPEMBELAJARAN MURID1.1Guru diberi autonomi untuk membuat sasaran berdasarkan keupayaan muridPERKARAPencapaian Pasukanb 5 6. ASPEK YANG DINILAI Aspek Ukuran Peningkatan Pembelajaran MuridaDeskripsi Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab, perbincangan kumpulan, pembentangan projek, tugasan penyelesaian masalah).Pencapaian Akademik Muridb Peratus murid yang mencapai sasaran pencapaian akademik yang telah ditetapkan oleh guru sendiri Penglibatan Murid dalam Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum b Ko-kurikulum seperti yang dirancang. Pencapaian Ko-kurikulum MuridaPenyertaan dan pengiktirafan murid dalam aktiviti ko- kurikulum pada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.Kesedaran IntrapersonalbPeratus kehadiran untuk melibatkan diri dalam aktiviti program sahsiahKesedaran InterpersonalbKaunseling IndividuPenghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar merujuk kes disiplin yang dilaporkan. Peratus murid yang hadir dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang Peratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunselingPeningkatan kemahiranPeningkatan kemahiran murid dalam sukan yang diceburiPencapaian IndividuPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.Kaunseling KelompokPencapaian PasukanPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa 6 7. ASPEK YANG DINILAI Aspek Ukuran Peningkatan Pembelajaran MuridaDeskripsi Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab, perbincangan kumpulan, pembentangan projek, tugasan penyelesaian masalah).Pencapaian Akademik Muridb Peratus murid yang mencapai sasaran pencapaian akademik yang telah ditetapkan oleh guru sendiri Penglibatan Murid dalam Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum b Ko-kurikulum seperti yang dirancang. Pencapaian Ko-kurikulum MuridaPenyertaan dan pengiktirafan murid dalam aktiviti ko- kurikulum pada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.Kesedaran IntrapersonalbPeratus kehadiran untuk melibatkan diri dalam aktiviti program sahsiahKesedaran InterpersonalbKaunseling IndividuPenghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar merujuk kes disiplin yang dilaporkan. Peratus murid yang hadir dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang Peratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunselingPeningkatan kemahiranPeningkatan kemahiran murid dalam sukan yang diceburiPencapaian IndividuPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.Kaunseling KelompokPencapaian PasukanPenyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa 7 8. Skop Taklimat 1Overview8 9. GURU PDPKeberhasilan Guru PdP9 10. GURU PDP10 11. GURU PDP11 12. GURU PDP12 13. GURU PDP13 14. GURU PDP14 15. Sekian. Terima Kasih15