3-t&t tukar&pindah

Download 3-T&T TUKAR&PINDAH

Post on 03-Apr-2018

286 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  1/18

  TUNTUTAN ELAUNPERTUKARAN & ELAUN

  PINDAH RUMAHPEKELILING PERBENDAHARAAN

  BILANGAN 4 TAHUN 1995

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  2/18

  2

  BERTUKAR:

  Pegawai bertukar ke luar Stesen, seterusnya

  berpindah rumah dan mendiami rumah berkenaan

  STESEN:

  Pertukaran - Satu lingkungan kawasan 25 km dari

  Pejabat lama ke Pejabat baru

  Pindah Rumah Satu lingkungan kawasan 25 km

  dari rumah lama ke rumah baru

  ELAUN KERANA BERTUKAR

  Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1995

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  3/18

  Pertukaran keluar stesen

  Tuntutan Elaun pertukaran yang boleh dibayaradalah:

  Diarahkan bertukar

  Berdasarkan kepada surat pertukaran

  Sekiranya permohonan sendiri Mengikut suami ( > 1 tahun)

  Telah berkhidmat dalam tempoh 5 tahun

  Masalah kesihatan pegawai atau ahli keluarga (anakdan isteri/suami)

  Menjaga ibu/bapa yang sakit

  Ketidaksesuaian penempatan di sesuatu jabatan

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  4/18

  Pertukaran

  Boleh tuntut untuk: Suami/Isteri

  Anak-anak di bawah 21 tahun bagi yang masihbelajar

  Tinggal bersama semasa perpindahan/pertukaranberlaku

  Anak daif-tiada had umur

  Anak tiri/Anak angkat

  Seorang orang gaji

  Jika pasangan kakitangan Kerajaan/Swasta,hanya seorang sahaja yang layak tuntut(kelayakan mengikut mana yang lebih tinggi)

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  5/18

  5

  Seseorang Pegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut Elaun, Kemudahan dan Bayaran

  bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebutmengikut syarat dan kadar yang ditetapkan:

  1. Tiada perbelanjaan, bayaran tambahan atau

  kemudahan yang layak dituntut bersabit

  dengan pertukaran tersebut2. Layak menuntut perbelanjaan bagi

  mengangkut kenderaannya yang disokong

  dengan resit (jika tiada cara berkereta)

  3. Tuntutan Elaun pertukaran yang dibuat

  sebelum bertukar secara Pendahuluan Diri bolehdibayar oleh Pejabat tempat bertugas lama

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  6/18

  6

  4. Bertukar secara berseorangan (tanpa

  membawa keluarga) hanya layak menuntuk

  elaun pertukaran atas kadar bujang (seorang)terlebih dahulu, bakinya apabila keluarga datang

  kelak.

  5. Bertukar ke luar Stesen & pindah rumah

  sahaja layak menuntut elaun pertukaran.

  Bertukar & tidak pindah rumah, hanya layak

  menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/Tambang

  Pengangkutan Awam kerana melapor diri.

  6. Bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut

  elaun, kemudahan & bayaran bagi pertukarantersebut

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  7/18

  7

  7. Pengangkutan melalui kapal laut

  dilaksanakan dengan menggunakan

  perkhidmatan Syarikat yang berdaftardengan Kementerian Kewangan

  8. Memohon untuk bertukar boleh

  dipertimbangkan bayaran elaun, kemudahan

  & bayaran bagi pertukaran tertakluk kepada

  peraturan & syarat JPA

  9. Tuntutan Elaun Gantian Makan tanpa resit

  adalah bagi tempoh 3 hari sebelum & 5 hari

  selepas bertukar mengikut bilangan sebenar

  ahli keluarga10. Tuntutan Elaun pertukaran yang melibat

  penginapan adalah bagi tempoh 3 hari

  sebelum & 5 hari selepas bertukar mengikut

  bilangan sebenar ahli keluarga yangdisokong dengan resit

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  8/18

  8

  11. Tuntutan tambang pengangkutan barang

  melalui jalan darat dibuat mengikut jarak

  perjalanan sebenar atas kadar yang ditetapkan(Jadual 1). Selain jalan darat, pegawai perlu

  kemuka resit.

  12. Jika invois catat kos pengangkutan barang-

  barang termasuk kos membungkus, kos buruh,

  stor, insurans, pegawai tidak layak dibayarPemberian Pindahan

  13. Tidak layak menuntut elaun, kemudahan &

  bayaran pertukaran jika segala kemudahan

  disediakan,14. Tuntutan pertukaran hendaklah dibuat

  dalam tempoh satu tahun daripada tarikh

  melaksanakan arahan pertukaran tersebut.

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  9/18

  Bertukar dari Sabah/Sarawak ataubertukar ke Sabah/Sarawak Melalui kapal laut-sykt berdaftar dengan

  kementerian kewangan Had muatan

  1.84 m.p seorang bagi pegawai dan pasangan0.93 m.p bagi seorang anak yang berumur 3tahun dan ke atas dan seorang orang gaji dan0.45 m.p seorang bagi anak-anak yang dibawah umur 3 tahun

  Layak untuk tuntut pengangkutankenderaraan-resit

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  10/18

  Tambahan muatan

  6.79 m.p bagi pegawai berkeluarga dan

  3.39 m.p bagi pegawai bujang.

  Contoh : Berpindah dan mempunyai 3orang anak berumur 17, 15 dan 10tahun. Mempunyai orang gaji 2 orang.

  Kirakan jumlah m.p yang layak(1.84x2)+(0.93x4)+6.79=14.19 m.p

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  11/18

  Bayaran pindahan (kod 22155) Tambang pengangkutan awam

  Jalan Darat (21104) Jalan Air-resit (21105) Jalan Udara-resit (21106)

  Elaun perjalanan kenderaan-bertugas rasmi

  (21104) Elaun pengangkutan barang (22102)

  Ikut kadar dan jumlah km Rujuk Jadual 1

  Layak 1% atas tuntutan pertukaran bagi

  semenanjung dan 1.5% sabah /sarawak(22199)

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  12/18

  12

  BERPINDAH RUMAHSeseorang Pegawai yang berpindahrumah layak menuntut Elaun,Kemudahan dan Bayaran bagimembiayai perbelanjaan perpindahanrumah tersebut mengikut kaedah,

  syarat dan kadar yang ditetapkan:

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  13/18

  13

  BERPINDAH RUMAH

  KELAYAKAN MEMOHON: Berpindah dari rumah sendiri/sewa/Kerajaan ke

  rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar

  oleh Kerajaan atas arahan pihak berkuasa tertentu.

  Berpindah dari rumah Kerajaan atau rumah yang

  sewanya dibayar oleh Kerajaan ke rumah

  sendiri/sewa/rumah kerajaan atas arahan pihak

  berkuasa tertentu.

  Berpindah dari rumah sendiri/sewa/ Kerajaan ke

  rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman

  Perumahan Kerajaan.

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  14/18

  14

  SYARAT-SYARAT:

  Dibuat dengan menggunakan borang

  tuntutan yang disediakan Tertaktuk kepada syarat bahawa Pegawai

  mendiami rumah tersebut

  Perpindahan yang tidak melibatkan kos angkut

  barang (cth : pindah antara blok) layak tuntut 50%sahaja. Pindah antara tingkat tidak layak apa-apa.

  Tidak layak menuntut elaun, kemudahan &bayaran perpindahan jika segala kemudahan

  disediakan

  Tuntutan elaun perpindahan rumah hendaklahdibuat dalam tempoh tidak lewat daripada 3

  bulan selepas tarikh perpindahan rumah

  dilakukan

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  15/18

  Dokumen sokongan

  Surat Arahan Pertukaran / Berpindah Rumah Surat Penangguhan Surat Kelulusan Skim Pinjaman Perumahan Borang tuntutan

  Sijil Nikah Geran Kereta Sijil Lahir anak/Kad Pengenalan

  suami/isteri/orang gaji Dokumen sah anak angkat

  Resit(sekiranya ada) Surat pengesahan majikan bagi suami/isteri

  mengesahkan tidak menuntut.

 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  16/18

  Borang Elaun Bertukar

  Lampiran B-1

  Borang Elaun Pindah RumahLampiran B-2

  Pekeliling PerbendaharaanBilangan 4 Tahun 1995

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/pp041995%20-%20elaun%20tukar%20&%20pindah.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/pp041995%20-%20elaun%20tukar%20&%20pindah.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/pp041995%20-%20elaun%20tukar%20&%20pindah.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/pp041995%20-%20elaun%20tukar%20&%20pindah.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pindah%20Rumah%20LB-2.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Borang%20Elaun%20Pertukaran%20LB-1.xls
 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  17/18

  SOALAN ??

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Soalan%20Mudah.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_13/Soalan%20Mudah.doc
 • 7/28/2019 3-T&T TUKAR&PINDAH

  18/18

  SEKIAN TERIMA KASIH

  KEPADA

  JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA NEGERI KEDAH

  18