3 pertumbuhan penduduk (geo penggal 1)

Download 3 Pertumbuhan Penduduk (geo penggal 1)

Post on 30-Jun-2015

104 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pertumbuhan Penduduk (geo penggal 1)

TRANSCRIPT

  • 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PENDUDUK DI ASIA PASIFIK

2. FAKTOR KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN Faktor ini dikategorikan sebagai faktor semula jadi,kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah. Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah sederhana sekitar 2.3 peratus setahun. Amalan perkahwinan di usia muda yang pastinya meningkatkan kadar fertiliti. Amalan pemakanan yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan bayi dalam kandungan. 3. FAKTOR DASAR KERAJAAN Kerajaan mewujudkan Dasar 70 Juta Penduduk menjelang 2100. Dasar ini menjadi pemangkin untuk mempercepatkan pertumbuhan penduduk di Malaysia. Kerajaan memberikan insentif kepada penduduk untuk menggalakkan kelahiran. Antara insentif tersebut ialah: i )rebat cukai pendapatan ii )kemudahan cuti bersalin iii)kemudahan rawatan percuma untuk ibu-ibu mengandun 4. FAKTOR SOSIAL Taraf pendidikan yang rendah memungkinkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Taraf hidup dan pendapatan yang tinggi lebih cenderung untuk mengecilkan saiz keluarga kerana tekanan kerjaya dan sikap. Amalan adat dan status quo yang dipegang oleh sesetengah masyarakat juga mempengaruh pertumbuhan penduduk. Faktor agama merupakan salah satu ciri sosial masyarakat turut memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 5. FAKTOR PERKAHWINAN DI PERINGKAT USIA MUDA Perkahwinan di usia muda akan membantu pertumbuhan penduduk yang tinggi kerana pengaruh kadar fertiliti. Perkahwinan pada usia 20-an memungkinkan pasangan memiliki anak yang ramai. Penduduk yang berkahwin pada usia lewat 30-an telah menyebabkan kadar kesuburan wanita menurun. 6. FAKTOR BENCANA ALAM DAN PEPERANGAN Bencana alam dan peperangan tidak bole menambahkan pertumbuhan penduduk sebaliknya mengurangkannya. Kedua-dua faktor ini telah menbantutkan kelahiran semula jadi. 7. KESTABILAN POLITIK DAN EKONOMI Negara yang aman dan stabil memberi peluang dan ruang kepada kerajaan merancang aspek demografi negara tanpa bimbang tentang halangan dan kemungkinan perubahan dasar yang begitu cepat. Suasana yang aman menjadi daya penarik migrasi dari masuk ke Malaysia dan ini secara tak langsung akan turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk Malaysia. Kestabilan politik dan ekonomi memberikan ruang dan peluang dalam usaha mengeksploitasi sumber- sumber dalam negara-negara Asia Pasifik. 8. FAKTOR MIGRASI Kadar pertumbuhan penduduk di negara Asia Pasifik dipengaruhi kadar migrasi bersih iaitu nilai yang diperoleh setelah migrasi masuk ditolak dengan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk bersifat positif kerana Malaysia menerima ramai kemasukan penduduk asing. Kadar kelahiran akan bertambah dan pertumbuhan penduduk meningkat apabila berlakunya perkahwinan antara penduduk tempatan dengan penduduk asing.