29 april 2015 (rabu) 9:30 pagi 1.00 petang dewan harmoni

85
29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI – 1.00 PETANG DEWAN HARMONI ARAS 2, BANGUNAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU) PRESINT 3 PUTRAJAYA 1

Upload: others

Post on 19-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

29 APRIL 2015 (RABU)

9:30 PAGI – 1.00 PETANG

DEWAN HARMONI

ARAS 2, BANGUNAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU) PRESINT 3 PUTRAJAYA

1

Page 2: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Pembaharuan Undang-Undang

Kos Penyelesaian Lebih Efektif

Amalan Terbaik Antarabangsa

Peningkatan Daya Saing / Ekonomi

2

Page 3: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Ciri Utama

Mekanisme Menyelamat

(Rescue Mechanism)

Penambahbaikan Berkaitan Petisyen

Perlindungan Penjamin

Sistem Satu Perintah

3

Page 4: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Ciri Utama

Penghasilan Cagaran

Peluang Kedua

(Second Chance)

Penamatan Prosiding

Kesalahan & Pendakwaan

4

Page 5: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Ciri Utama

Kuasa Mahkamah

Tindakan Kebankrapan

Bukti Hutang

Patuh Shariah

5

Page 6: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Lebih Efektif

Penyusunan Sukarela

(Voluntary Arrangement)

Pelan Pembayaran

Semula Hutang (Debt Repayment

Plan)

Sebelum Perintah Kebankrapan

6

Page 7: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

7

Page 8: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

VA

Bermodelkan Konsep Di

Singapura & UK

Tambah baik Proses

Supaya Lebih Efektif &

Jelas

Terbuka Kepada Semua

Penghutang Kecuali LLP

Terpakai Kepada Semua Hutang

Tempoh Tidak

Ditetapkan

Pelaksanaan Oleh

Nominee

Page 9: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Akauntan Berdaftar

Juruaudit Berlesen

Peguam Yang Mengamal

Mana-Mana Orang Yang

Dilantik Oleh Menteri

9

Page 10: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

KELAYAKAN NOMINEE

Bukan Bankrap Tak Dilepaskan

Tiada Serahan / Penyusunan

Harta

Tidak Disabitkan Dengan

Kesalahan Jenayah

Bukan Seorang Kecelaruan

Mental

10

Page 11: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Orang yang layak dilantik sebagai Nominee hendaklah membuat permohonan untuk mendaftar sebagai Nominee dengan KPI

● Tempoh sebagai Nominee berdaftar ialah 2 tahun dan boleh diperbaharui untuk tempoh setiap 2 tahun

11

Page 12: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Orang yang layak dilantik sebagai Nominee hendaklah membuat permohonan untuk mendaftar atau memperbaharui pendaftaran dengan bayaran sebagai Nominee dengan KPI

● KPI boleh meluluskan atau menarik balik pendaftaran atau pembaharuan pendaftaran

● Tempoh sebagai Nominee berdaftar ialah 2 tahun dan boleh diperbaharui untuk tempoh setiap 2 tahun

12

Page 13: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Penghutang membuat permohonan ke mahkamah melalui Notis Niat untuk memasuki VA

● Mahkamah akan keluarkan Perintah Interim (Interim Order) bagi tempoh 3 bulan untuk persetujuan pihak-pihak mengikat VA

● Perintah Interim mempunyai kesan moratorium:

◊ tiada prosiding kebankrapan atau proses undang-undang boleh dimulakan atau diteruskan terhadap penghutang kecuali dengan kebenaran mahkamah

13

Page 14: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Nominee akan mengadakan mesyuarat pemiutang tentang cadangan penghutang dan dapatkan persetujuan pemiutang

● Nominee akan melaporkan keputusan mesyuarat (sama ada pemiutang bersetuju atau tidak) dan kemukakan sesalinan VA (dengan / tanpa pengubahsuaian) kepada Mahkamah dan KPI

● Mahkamah akan batalkan Perintah Interim

14

Page 15: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Jika VA dipersetujui oleh pemiutang, VA akan berkuat kuasa dari tarikh kuat kuasa (tarikh dipersetujui oleh pihak-pihak)

● Jika VA tidak dipersetujui oleh pemiutang:

◊ penghutang tidak boleh membuat permohonan untuk VA dalam masa 12 bulan dari tarikh keputusan mesyuarat

◊ prosiding kebankrapan boleh dimulakan

● Boleh diubahsuai melalui mesyuarat pemiutang

15

Page 16: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Kesan pelaksanaan VA: ◊ Mengikat penghutang dan semua pemiutang. ◊ Menamatkan perjanjian asal ◊ Tidak boleh membuat pinjaman semasa VA berkuat kuasa ◊ Mempunyai kesan moratorium sepanjang tempoh VA ● Jika penghutang gagal patuhi obligasi dalam VA, pemiutang boleh memulakan prosiding kebankrapan

16

Page 17: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

PENAMATAN

VA

VA Selesai

Penghutang Gagal Buat

Bayaran

Perintah Kebankrapan

Dibuat Ke Atas Penghutang

Penghutang Meninggal

Dunia

17

Page 18: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Prosedur VA akan ditetapkan dalam perundangan subsidiari

● Nominee hendaklah menyimpan dan menjaga semua rekod VA

● Apa-apa keputusan yang dibuat oleh KPI berkaitan VA boleh dirayu ke mahkamah

18

Page 19: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

19

Page 20: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

DRP

Bermodelkan Konsep Di

Singapura & Chapter 13 US

Selepas Petisyen Difailkan &

Sebelum Perintah

Kebankrapan

Permohonan Oleh

Penghutang & Syarat Dipenuhi

Terbuka Kepada Semua (Kecuali Perniagaan &

LLP

Terpakai Kepada Hutang

Tak Bercagar

Pelaksanaan Oleh KPI &

Tempoh ≤10 Tahun

Page 21: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Penghutang boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk menangguh pendengaran petisyen dan dirujuk kepada KPI untuk memasuki DRP

● Mahkamah akan mendengar pemohonan penghutang dan membuat perintah untuk rujuk penghutang kepada KPI jika penghutang penuhi syarat-syarat

21

Page 22: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Syarat-syarat untuk penghutang masuk DRP:

◊ Jumlah keseluruhan hutang termasuk faedah tidak melebihi RM100,000.00

(Jumlah ini ditetapkan berdasarkan kajian jumlah hutang dalam kes kebankrapan yang ditadbir)

◊ Penghutang bukan seorang bankrap yang tidak dilepaskan dan tidak pernah dihukum bankrap dalam masa 5 tahun kebelakangan dari tarikh petisyen kebankrapan

22

Page 23: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

◊ Penghutang tidak pernah terikat dengan atau memasuki penyusunan sukarela (voluntary arrangement) atau pelan pembayaran balik hutang (debt repayment plan) dalam masa sepuluh (10) tahun kebelakangan dari tarikh petisyen kebankrapan

◊ Penghutang bukan seorang pemilik tunggal perniagaan atau rakan kongsi sesebuah firma di bawah Akta Perkongsian 1961 atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

23

Page 24: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Jika mahkamah berpuas hati syarat-syarat dipenuhi, mahkamah akan tangguhkan pendengaran petisyen bagi tempoh 6 bulan dan rujuk penghutang kepada KPI ● Penghutang akan failkan: ◊ Penyata hal ehwal ◊ Cadangan DRP ● KPI akan hantar notis kepada pemiutang tak bercagar untuk failkan bukti hutang (proof of debt - POD) dalam masa 14 hari dari tarikh terima notis

24

Page 25: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● KPI akan panggil mesyuarat pemiutang untuk putuskan cadangan DRP

● KPI akan maklumkan keputusan mesyuarat pemiutang tentang DRP (dengan atau tanpa pengubahsuaian) kepada Mahkamah

● Jika pemiutang bersetuju, petisyen akan dibatalkan

● Jika pemiutang tidak bersetuju atau DRP tidak dimuktamadkan, mahkamah akan teruskan pendengaran petisyen

25

Page 26: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Pemiutang bercagar boleh masuk DRP sebelum DRP ditamatkan selepas pemiutang bercagar menghasilkan cagarannya

● Pemiutang bercagar hendaklah memfailkan POD dalam masa 14 hari selepas tarikh cagaran dihasilkan

26

Page 27: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

HUTANG BOLEH

DIBUKTIKAN DALAM DRP

Hutang Setakat Tarikh

Pemfailan Petisyen

Hutang Bertanggungan Selepas Tarikh

DRP & Sebelum Tamat DRP

Baki Hutang Selepas Cagaran

Dihasilkan

27

Page 28: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Tempoh DRP tidak melebihi 10 tahun

(Berdasarkan kajian tempoh maksima pinjaman tak bercagar)

● Tarikh kuat kuasa DRP ditentukan oleh KPI

● Pengubahsuaian DRS dibenarkan melalui mesyuarat dan persetujuan melalui undian majoriti dalam bilangan (majority in number)

● Lanjutan tempoh DRP yang dibenarkan ialah 2 tahun

28

Page 29: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Moratorium: dari tarikh petisyen ditangguhkan hingga DRP ditamatkan:

◊ pemiutang tidak mempunyai remedi berkaitan hutang yang dibuktikan dalam DRP

◊ tiada proses undang-undang boleh dimulakan atau diteruskan terhadap penghutang kecuali dengan kebenaran mahkamah

● Tidak menjejaskan hak pemiutang bercagar untuk menghasilkan cagaran

29

Page 30: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Jika melibatkan pelaksanaan (execution), pelaksanaan mestilah selesai sebelum tarikh DRP berkuat kuasa ● Pelaksanaan selesai apabila: ◊ Pelaksanaan (execution) terhadap harta selesai melalui penyitaan dan jualan ◊ Penahanan (attachment) hutang selesai dengan penerimaan duit ◊ Pelaksanaan tanah selesai dengan pendaftaran tanah bersama writ sita dan jual

30

Page 31: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Penamatan DRP

Penghutang Gagal Maklumkan KPI

Jika Ada Tuntutan Palsu /

Tidak Tepat

Penghutang Failkan Penyata

Hal Ehwal / Dokumen Palsu

Penghutang Gagal Kemukakan

Dokumen Apabila Diminta Oleh KPI

Penghutang Gagal Maklumkan KPI Semua Harta /

Penjualan Harta

31

Page 32: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Pemberhentian DRP

Selesai Pelaksanaan

Terdapat Perintah

Kebankrapan

Penghutang Meninggal

Dunia

Penghutang Ingkar

Ditamatkan Oleh KPI

32

Page 33: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Pemiutang boleh memfailkan petisyen jika DRP ditamatkan atau diberhentikan akibat berlaku keingkaran penghutang

● Apa-apa keputusan yang dibuat oleh KPI berkaitan DRP boleh dirayu ke mahkamah

33

Page 34: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

PERBANDINGAN RINGKAS ANTARA VA & DRP

PERKARA VA DRP

Konsep Pemakaian - Sebelum & Selepas Petisyen Difailkan - Sebelum Perintah

Kebankrapan

- Selepas Petisyen Difailkan - Sebelum Perintah

Kebankrapan

Pelaksana Nominee KPI

Tempoh - 10 Tahun

Jenis Hutang Semua Hutang Hutang Tak Bercagar

Pemohon Penghutang Selain Daripada LLP

Penghutang Selain Daripada Peniaga dan LLP

Syarat-Syarat Ya Ya

Jumlah Hutang - RM100,000 (agregat)

Moratorium Ya Ya

Kelulusan Mesyuarat Pemiutang Mesyuarat Pemiutang

Kelulusan Mahkamah Tiada Tiada

Kesan Penamatan Petisyen Kebankrapan Petisyen Kebankrapan

34

Page 35: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

35

Page 36: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Syarat-Syarat Petisyen

Serahan Petisyen

36

Page 37: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Serahan Cagaran

Anggaran Nilaian Nyatakan

salah satu

Petisyen Oleh Pemiutang Bercagar

Serah Cagaran Kepada KPI / Fail

Bukti Hutang Untuk Baki Hutang

KESAN KESAN

37

Page 38: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Syarat-syarat pemfailan petisyen oleh pemiutang bercagar telah ditambah baik kerana:

◊ Kebanyakan pemiutang bercagar gagal mematuhi syarat sedia ada dan menyatakan dalam petisyen

◊ Tiada kesan yang jelas akibat kegagalan pematuhan syarat

38

Page 39: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Sekiranya pemiutang bercagar tidak mematuhi syarat menyatakan pilihan yang perlu dipilih

maka cagarannya akan diserahkan kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk dihasilkan

39

Page 40: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Serahan Cagaran

Anggaran Nilaian

Tidak Patuh Syarat Untuk

Memilih

Petisyen Oleh Pemiutang Bercagar

Cagaran Akan Diserahkan Kepada KPI

KESAN KESAN

40

Page 41: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Petisyen hendaklah diserahkan secara ke diri di

alamat terkini penghutang

● Jika penghutang mengelak serahan petisyen

secara ke diri, petisyen boleh diserahkan secara

penyampaian ganti

41

Page 42: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Kelemahan

◊ Serahan petisyen secara ke diri kebanyakan dibuat di

alamat terakhir yang diketahui & bukan alamat terkini

dan penyampaian ganti sering disalahgunakan

◊ Lebih 90% kes kebankrapan petisyen diserahkan

secara penyampaian ganti

◊ Pentadbiran kes mengambil masa panjang untuk

diselesaikan kerana terpaksa mengesan bankrap

terlebih dahulu

42

Page 43: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Petisyen hanya boleh diserahkan secara ke diri sahaja

● Penyampaian petisyen secara penyampaian ganti tidak lagi dibenarkan

Kelebihan

◊ Supaya penghutang mengetahui prosiding kebankrapan telah diambil

◊ Supaya pentadbiran kes kebankrapan dapat diselesaikan dengan lebih cepat apabila bankrap dapat dikesan pada peringkat awal

43

Page 44: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

44

Page 45: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Perlindungan kepada penjamin telah diperketatkan kerana:

◊ pelaksanaan yang tidak berkesan oleh pihak-pihak yang berkaitan

◊ masih terdapat “penjamin sosial” yang dibankrapkan

45

Page 46: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Konsep “penjamin sosial” dikekalkan dengan penambahbaikan

● Pemiutang tidak boleh mengambil prosiding kebankrapan terhadap penjamin daripada kategori yang berikut:

◊ geran pendidikan atau penyelidikan

◊ pinjaman sewa beli kenderaan untuk kegunaan sendiri dan bukan tujuan perniagaan

◊ pinjaman perumahan untuk kediaman sendiri

46

Page 47: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Perlindungan dipanjangkan kepada penjamin yang lain

● Pemiutang boleh memulakan prosiding kebankrapan terhadap penjamin yang lain dengan kebenaran mahkamah

● Cara pelaksanaan yang lain (other modes of execution) masih boleh dimulakan terhadap penjamin

47

Page 48: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

48

Page 49: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Memperkenalkan sistem satu perintah (perintah kebankrapan) bagi menggantikan sistem dua perintah (perintah penerimaan dan perintah penghukuman)

● Sistem dua perintah tidak dilaksanakan dengan berkesan dan teratur

49

Page 50: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Perintah Penerimaan &

Perintah Penghukuman

Perintah Kebankrapan

50

Page 51: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

51

Page 52: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Tempoh masa untuk pemiutang bercagar menghasilkan cagaran untuk melayakkan pemiutang bercagar menuntut faedah dipanjangkan dari tempoh 6 bulan ke 12 bulan 6 BULAN 12 BULAN Mengambil kira masa dan kos prosedur lelongan di Pejabat Tanah dan mahkamah

52

Page 53: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

53

Page 54: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Pelepasan Bersyarat

Tanggungjawab Selepas Pelepasan

Kesan-Kesan Pelepasan

54

Page 55: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

55

Page 56: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Seorang bankrap akan dilepaskan daripada kebankrapan selepas 5 tahun dari tarikh pemfailan Penyata Hal Ehwal ● Bankrap memenuhi syarat-syarat pelepasan ◊ Membayar sekurang-kurangnya 50% jumlah hutang ◊ Mematuhi setiap tugas dan tanggungjawab di bawah Akta Kebankrapan ◊ Mematuhi setiap arahan yang ditetapkan oleh KPI

56

Page 57: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Syarat dipenuhi:

◊ KPI akan keluarkan notis kepada pemiutang

◊ Pemiutang boleh membuat bantahan berdasarkan syarat-syarat

● Jika tiada bantahan, KPI akan keluarkan Sijil Pelepasan.

● Jika pemiutang membantah, pelepasan bankrap akan menjadi permohonan pelepasan oleh mahkamah.

57

Page 58: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Mahkamah akan membuat keputusan sama ada untuk:

◊ menerima bantahan pemiutang dan bankrap tidak dilepaskan.

◊ menolak bantahan pemiutang dan bankrap dilepaskan dengan atau tanpa syarat

58

Page 59: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh mahkamah berkaitan dengan:

◊ Pendapatan selepas pelepasan

◊ Perolehan harta selepas pelepasan

◊ Pembayaran baki hutang yang belum selesai pada tarikh pelepasan

59

Page 60: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

60

Page 61: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Penambahbaikan Tanggungjawab Bankrap Selepas Dilepaskan

● Pelepasan bersyarat boleh dibatalkan oleh mahkamah jika:

◊ Bankrap tidak mengisytiharkan semua hartanya dalam penyata hal ehwal

◊ Bankrap tidak memberi bantuan seperti diminta oleh KPI dalam penghasilan hartanya yang masih terletak hak kepada KPI

61

Page 62: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

62

Page 63: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Kesan-Kesan Pelepasan

● Kategori sedia ada dikekalkan

● Tambahan jenis-jenis hutang yang tidak dilepaskan

◊ Hutang yang tidak dinyatakan oleh bankrap dalam penyata hal ehwal

◊ Hutang berkaitan dengan nafkah pasangan atau anak atau alimoni atau di bawah prosiding mahkamah keluarga

◊ Hutang untuk kecederaan sengaja dan berniat jahat kepada orang atau harta

63

Page 64: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

◊ Hutang yang dibiayai atau dijamin oleh Kerajaan

◊ Hutang untuk kecederaan diri disebabkan pengendalian kenderaan

◊ Hutang yang ditanggung oleh bankrap selepas perintah kebankrapan

◊ Hutang berkaitan faedah bayaran terlebih (benefit overpayment)

64

Page 65: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

65

Page 66: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Penamatan prosiding kebankrapan bagi keadaan-keadaan yang tidak termasuk dalam kategori pembatalan (annulment)

◊ Tiada pemiutang memfailkan bukti hutang dalam tempoh masa yang ditetapkan

◊ Pemiutang Pempetisyen enggan membuat apa-apa bayaran seperti yang ditetapkan atau diarahkan

66

Page 67: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

◊ Bankrap tidak lagi mempunyai harta yang boleh dihasilkan dalam tempoh masa 5 tahun dari tarikh kebankrapan selepas pentadbiran ringkas (summary administration) dijalankan

● Penamatan akan dibatalkan dan kebankrapan akan dihidupkan semula jika masih terdapat harta bankrap yang tidak diisytiharkan dalam penyata hal ehwal dalam tempoh 5 tahun tersebut

67

Page 68: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Kesan Penamatan

● Segala tindakan (jualan hartanah, bayaran, tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh Ketua Pengarah Insolvensi atau pihak lain atau mahkamah sebelum penamatan ini adalah sah

● Penamatan ini tidak melepaskan bankrap daripada hutang-hutang yang dinyatakan di dalam peruntukan kesan-kesan pelepasan

68

Page 69: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Kesan Penamatan

● Bankrap/penghutang akan membayar secara terus kepada pemiutang

● Pemiutang Pempetisyen yang tidak failkan bukti hutang dilarang untuk memfailkan tindakan kebankrapan kali kedua

69

Page 70: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

70

Page 71: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Prosiding dan pentadbiran kes kebankrapan akan dipermudahkan dan ditambah baik

● Supaya pentadbiran kes akan lebih tersusun dan ditadbir dengan lebih efisien dan efektif

● Mengurangkan kos dan masa

71

Page 72: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

72

Page 73: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Kuasa memindahkan prosiding kebankrapan

● Kuasa meminta KPI menjawab siasatan dan memeriksa KPI secara bersumpah

● Kuasa memberi kebenaran untuk menjalankan perniagaan, menjadi pengarah syarikat dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan syarikat milik keluarga terdekat

73

Page 74: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Kuasa mendaftar apa-apa perjanjian penyusunan hutang

● Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa mengadakan mesyuarat pemiutang

● Kuasa mengeluarkan perintah pengasingan gaji

● Kuasa menerima bayaran jualan harta bankrap di masa hadapan, gadai janji, gadaian, cagaran, membuat kompromi atau penyusunan dengan pemiutang berkaitan dengan hutang dan harta bankrap

74

Page 75: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

75

Page 76: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Menambah baik peruntukan tindakan-tindakan kebankrapan (acts of bankruptcy) dengan memansuhkan beberapa tindakan-tindakan kebankrapan yang tidak lagi diamalkan

76

Page 77: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Tindakan-tindakan kebankrapan (acts of bankruptcy) yang dimansuhkan:

Subseksyen 3(1) (a), (b), (c), (e), (g), (h) & (j)

● Menambah tindakan kebankrapan yang baru:

Jika penghutang gagal mematuhi obligasi dalam VA dan DRP

77

Page 78: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

78

Page 79: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Penambahbaikan tempoh masa pemfailan bukti hutang oleh pemiutang

● Terdapat pemiutang yang tidak memfailkan bukti hutang atau difailkan dalam tempoh yang lama dari tarikh perintah kebankrapan

79

Page 80: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Tiada masa ditetapkan untuk fail bukti hutang

Masa untuk fail bukti hutang ditetapkan oleh KPI

80

Page 81: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Patuh shariah (shariah compliance)

● Proses pembayaran dividen ditambah baik agar patuh shariah apabila melibatkan institusi perbankan islam

81

Page 82: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

82

Page 83: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

● Kesalahan dan kuasa pendakwaan sedia ada ditambah baik agar penguatkuasaan yang lebih efektif dapat dilaksanakan

Kesalahan penghinaan mahkamah (contempt of court) diganti dengan kesalahan yang boleh dihukum dengan denda dan penjara

Kuasa untuk menjalankan pendakwaan

Kuasa untuk mengkompaun kesalahan

83

Page 85: 29 APRIL 2015 (RABU) 9:30 PAGI 1.00 PETANG DEWAN HARMONI

Sekian

Terima Kasih

85