2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

Download 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

Post on 08-Jul-2018

258 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  1/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  2/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  3/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  4/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  5/30

  VIDEO

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  6/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  7/30

  Kesan Penyalahgunaan Dadah

   Terhadap Koordinasi BadanDan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  8/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  9/30

  Bahan kimia yangmempengaruhi fungsi sistemsaraf 

  Dadah

  SteriodUbatmenahan

  sakit

  Antibiotik

  Kebaikan dadah

  • Untuk merawatpenyakit yang

  disebabkanoleh bakteria.

  • Contoh  :Penicillin

  Untukmelegakankesakitan.

  • Contoh: Parasetamoldan Aspirin

  • Untuk merawat

  penyakitdengan adanyapreskripsidoktor.

  Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  10/30

   Stimulan

  KesanContoh Jenis

  • Kokaine

  • Nikotin

  • Merangsang tindakan• Menaikkan kadar metabolisme

   Depresen • Morn• Barbiturat

  • Memperlahan tindakan

  • Menenangkan minda dan

  mengurangkan perasaancemas seseorang

  • !eroin

   Opiat /

  Narkotik • Morn• !eroin

  • "pium #candu$

  • Melegakan

  kesakitan

  • Menyebabkan seseorang bolehtidur

   alusino!en • Mari%uana #gan%a$• Kanabis

  • Menyebabkan khayalan

   Inhalan • &am• Menyebabkan khayalan dan

  kerosakan otak' peparu dan

  gin%al

  • Pelarut cat

  Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  11/30

  Kesan pen"alah!unaandadah terhadap

  koordinasi badan

  Stimulasi Otak menjadi aktif.

  Kadar metabolisme bertambah.  Aktif, agresif dan tidak boleh tidur .

  #erak balas badan men$adiperlahan

  Kurang peka terhadap rangsangan.

  Koordinasi otot yang kurang baik.

  Mengantuk dan kurang sedar

  akan persekitaran.

  alusinasi

  Fungsi otak terjejas. Salah persepsi terhadap

   jarak, ruang dan masa.

  %en"alah!unaan Dadah Dan Kesann"a&erhadap Koordinasi 'adan

  Penyalahgunaan dadah adalah pengambilan dadahsecara berlebihan dan bukan untuk tu%uan perubatan.

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  12/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  13/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  14/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  15/30

  Faktor MenyebabkanPenyalahgunaan Dadah

  Pengaruhrakan sebaya

  Keinginanuntuk

  mencuba

  Melarikan diridari masalahperibadi dan

  tekananharian

  Mencarikeseronokan

  Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  16/30

  Bimbingan dan kasih sayang ibu bapa.

  Cara Mencegah Penyalahgunaan Dadah

  endidikan bagi men!egah penyalahgunaan dadah dan kempen anti dadah melalui

  media masa.

  Menguatkuasakan undang"undang.

  emulihan penagih dadah.

  enekanan atas pendidikan agaman dan moral.

  Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  17/30

  VIDEO

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  18/30

  Kesan Alkohol&erhadap

  Koordinasi 'adan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  19/30

  Minuman keras yang berbeza mengandungi peratusan etanol yang

  berbeza.

  Contoh minuman

  keras

  Contoh minuman

  keras

  Tapai, ake dan !ain beras

  !ain dan Brendi Todi

  !iski, Bir, "le dan #in Cider 

  #iperbuat dari nasi yang ditapai

  #iperbuat dari jus

  bunga kelapa yang

  ditapai

  #iperbuat dari

  anggur yang ditapai

  #iperbuat dari bijiran yang ditapai

  seperti gandum dan barli

  #iperbuat dari epal

  yang ditapai

  Semua minuman keras mengandungi etanol.

  Minuman Keras

  $tanol adalah bahan psikoaktif yang boleh menjejas ke!ekapan

  koordinasi badan dan kesihatan.

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  20/30

  (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk)

  berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

  rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamumendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan

  itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu

  lantaran (meminum) arak dan berjudi itu, danmenghalang kamu daripada mengingati Allah

  dan sembahyang; maka berhentilah kamu(daripada mengerjakan pekerjaan itu).)

  #*+. Al Ma,idah: -,-/$

  Dalil yang Menun$ukkan Pengharaman "rak

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  21/30

  %en!ambilan Alkohol 'erlebihan

  Indi(idu Keluar!a )as"arakat %idak boleh

  bekerja denganbaik.

  Men%adi agresif

  lalu menderaisteri atauanak.

  Melambatkan

  masabergerak balasdanmenyebabkankemalangan

   %alan raya.

  'erbaha"a ba!i

  Menjejas

  kesihatan

  seseorang.

  Kehilangan kerja

  lalu melakukan

   jenayah.

  Keluargaberpecahbelah.

  Ketidaksempurnaan keluargamenyebabkanpelbagaimasalah sosial.

  Kesan "lkohol Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  22/30

  Dos Kesan %ada Koordinasi 'adan

  *endah

  • Mengurangkan ketegangan.

  • Mengurangkan tekanan.• Mengurangkan penumpuan.• Badan bertindak lambat.

  • Anggaran %arak kurang tepat.

  • Ber%alan secara bergoyah,goyah.

  Sederhana

  • Penglihatan kabur.

  • Pertuturan ter%e%as.• Mengantuk.• 0mosi ter%e%as.

  &in!!i

  • Muntah.• +esak nafas.• Ketidaksedaran.• Koma.

  Kesan Alkohol %ada Dos 'erlainan

  Alkohol adalah depresen yang meperlahankan fungsi sistem sarafdan otak.

  Kesan "lkohol Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  23/30

  Or!an Kerosakan "an! disebabkan oleh pen!ambilan berlebihan

  Otak 

  • Melambatkan fungsi otak.

  •  1idak peka.• Kerosakan sel otak menyebabkan sai2 otak menyusut.

   Jantun! • Kerosakan otot %antung.

  •  1ekanan darah tinggi.

  %erut• Menyebabkan gastrik dan ulser.

  Kesan Alkohol &erhadap Kesihatan

  Alkohol adalah molekul kecil

  ati• Pengerasan hati atau +irosis.

  • Keradangan hati.

  #in$al• Kurang air diserap balik di gin%al.

  • Menyebabkan dehidrasi.

  Alkohol mudah masuk ke dalamaliran darah Alkohol melarut dalam cecair dan air

  Kesan "lkohol Terhadap Koordinasi Badan Dan Kesihatan

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  24/30

  VIDEO

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  25/30

  Kepentin!an

  )inda +an! ,aras Dan Sihat

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  26/30

  Membolehkan seseorang

  berkir secara rasional.

  )inda "an! -aras dansihat

  )inda "an! -aras dansihat

  +eseorang tidak boleh berkirsecara betul.

  )inda "an! kuran!-aras dan kuran!

  sihat

  )inda "an! kuran!-aras dan kuran!

  sihat

  )inda adalahkebolehan

  otakseseoran!ber.kir

  3iri,ciri:

  Prihatin dan berkasih sayang.

  Berkiran positif.

  4a%ar semasa membuatpenilaian.

  )inda )inda 

  3iri,ciri:

   1idak dapat mengawal perasaan.

  +entiasa berasa tertekan.

   1idak wa%ar semasa membuatpenilaian.

  Kepentingan Minda %ang !aras Dan ihat

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  27/30

  Faktor&'aktor %ang Mempengaruhi Minda

  0aktor 1uaran 0aktor Dalaman

  &ekanan minda#peperiksaan atau pengalaman sedih$

  0aktor sosial

  #keluarga dan rakan sebaya$

  Keadaan persekitaran

  #cuaca dan suhu$

  Ke2ederaan otak #penyakit atau kemalangan$

  Ketidakseimban!an

  hormon#kekurangan5berlebihan

  rembesan hormon$

  %en"alah!unaan dadah

  #berkhayal$

  %en!ambilan alkoholse2ara berlebihan

  #sistem saraf pusat ter%e%as$

  %en"akit#&astrik atau kesakitan badan$

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  28/30

  Kepentin!an )inda +an!Sihat

  +upaya

  indi6idu selaluceria danberkiranpositif.

  Membolehkan

  indi6idumembuatpenilaian yanglogik sebelumbertindak.

  Kepentingan Minda %ang !aras Dan ihat

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  29/30

 • 8/19/2019 2.8-2.9 kesan dadah n alkohol (1).ppt

  30/30