229488212 tugasan projek pengurusan makmal sains sem 6

Download 229488212 Tugasan Projek Pengurusan Makmal Sains Sem 6

If you can't read please download the document

Post on 26-Dec-2015

33 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nm

TRANSCRIPT

1.0PENGENALANSains dan teknologi merupakan satu elemen penting sebagai asas pembangunan dalam sesebuah negara di dunia. Tanpa asas ini, sesebuah negara itu tidak dapat mencapai banyak kemajuan. Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D ) sesuatu produk itu bermula dari sebuah makmal sains.Di Malaysia, kewujudan makmal-makmal sains bukan saja terfokus kepada institusi pendidikan milik kerajaan semata-mata bahkan dimajoriti institusi pendidikan swasta juga ada disediakan kemudahan ini. Semua kemudahan ini disediakan adalah khusus bagi membolehkan murid-murid menjalankan kaji selidik dalam pelbagai bidang akademik.Dengan segala kemudahan dan kelengkapan makmal yang tersedia, proses pengajaran dan pembelajaran sains amat mudah difahami dan memberikan lebih impak langsung kepada pelajar dan kemahiran saintifik yang lebih optimum diperoleh. Aktiviti amali dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan wadah utama bagi membolehkan murid menguasai kemahiran.Bagi memastikan penggunaan makmal sains yang berkesan, sistem pengurusan dan pentadbiran makmal sains yang lebih cekap diwujudkan. Jawatan-jawatan pentadbiran dan pengurusan seperti Ketua Bidang Sains, Ketua Panitia Mata Pelajaran serta kakitangan sokongan seperti Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat telah diwujudkan.Dengan adanya organisasi ini, sistem pengurusan makmal sains akan lebih cekap dan penggunaan yang optimum serta berkesan dapat direalisasikan.Menurut Poh Swee Hiang ( 2001 ), makmal sains biasanya merujuk kepada bilik yang dibina khas untuk pengajaran dan pembelajaran sains pada peringkat sekolah menengah, Institusi Pendidikan Guru dan Universiti. Makmal Sains biasanya mempunyai beberapa meja luas sama ada berbentuk bulat atau segi empat tepat yang disediakan di bahagian tengah untuk kegunaan pelajar. Meja-meja ini dipasang dengan punca elektrik, air dan gas. Makmal sains ini juga biasanya disambungkan dengan bilik stor atau bilik persediaan untuk menyediakan dan menyimpan alat-alat dan bahan-bahan sains.Walau bagaimanapun, bukan semua sekolah terutamanya sekolah rendah mempunyai makmal sains. Jika tidak ada makmal sains, di manakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan di sekolah tersebut ? Di sekolah rendah, terdapat bilik khas untuk pengajaran dan pembelajaran sains yang dipanggil bilik sains untuk menggantikan makmal sains.Bilik sains ini mempunyai, meja guru yang sesuai digunakan untuk demonstrasi manakala meja murid pula sesuai untuk melakukan eksperimen. Meja dan kerusi mudah alih agar ruang bilik sains dapat disesuaikan untuk pengajaran dan pembelajaran sains. Bahagian belakang bilik sains terdapat kabinet untuk menyimpan alatan dan bahan sains yang tidak berisiko tinggi. Persekitaran bilik sains mempunyai poster, carta, model dan hasil kerja murid dipamerkan. Terdapat juga sudut sains, sudut pameran dan sudut bacaan untuk kemudahan murid-murid menggunakannya.Biasanya, terdapat hanya satu sahaja bilik sains yang disediakan di sekolah rendah. Jika bilik sains ini digunakan, di manakah kelas lain menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran sains ? Masalah ini boleh diselesaikan dengan menggunakan troli, dulang atau kotak yang bersesuaian untuk membawa alat dan bahan sumber sains dari bilik sains ke bilik darjah lain supaya sesi pengajaran dan pembelajaran masih dapat dijalankan.

Rajah 1:Makmal Sains Sekolah Menengah

Rajah 2:Bilik Sains Sekolah Rendah2.0Pengurusan Bilik Sains Sekolah Kebangsaan Temiang

Sekolah Kebangsaan Temiang merupakan sekolah di daerah Seremban, Negeri Sembilan. Sekolah ini merupakan sekolah Gred A yang mempunyai murid seramai 361 orang murid. Sekolah Kebangsaan Temiang mempunyai 3 blok bangunan .Sekolah ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk bilik-bilik khas bagi menampung keperluan pengajaran dan pembelajaran. Bilik-bilik khas ini termasuklah sebuah bilik sains bagi menjalankan pengajaran dan pembelajaran subjek sains. Setiap murid dan kelas mempunyai peluang menggunakan bilik sains bagi tujuan menjalankan kajian atau kerja amali.

2.1Carta Organisasi Bilik Sains

Semua anggota di bawah organisasi Bidang Sains adalah terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pentadbiran bilik sains. Guru Besar sekolah bertanggungjawab atas keseluruhan pengurusan bilik sains dalam pengendalian program kurikulum dan kokurikulum sains di sekolah dari segi perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan. Guru besar merupakan pemimpin kurikulum yang bertanggungjawab ke atas guru-guru dan bilik sains dalam aspek profesional dan pengurusan.Penolong Kanan Akademik, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Penolong Kanan Kokurikulum, Penolong Kanan Petang dan Ketua Panitia Sains bertanggungjawab membantu Guru Besar dalam keseluruhan pengurusan bilik sains berkaitan pengendalian program kurikulum dan kokurikulum sains di sekolah dari segi perancangan, pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan. Setiap anggota mestilah mempunyai komitmen dan berkemahiran untuk memastikan Bidang Sains berjalan dengan lancar.

Berikut ialah Carta Organisasi Panitia Sains SK Temiang.

GURU BESARPUAN HAJAH ALINA BT OTHMAN

KETUA PANATIA SAINSPN AZIEDAWATY BT ZAINAL ABIDINGURU TAHAP 21. ENCIK MOKHTAR B NORDIN( AJK KEBERSIHAN )2. PUAN RAUZITA BT A MANAN( AJK INFO SAINS )3. PUAN NORIZAN BT. NORDIN4. PUAN AZLIZA BT. HAMATGURU TAHAP 11. PUAN AZIEDAWATY( AJK KECERIAAN )2. ENCIK RUMAIZI B ISMAIL( AJK BBM )SETIAUSAHA PEKAPN ASNIZA BT AHMADSETIAUSAHAPUAN MASBIHA BT MOHAMADPENOLONG KANAN 1ENCIK SHAH RIZAN B ABD RAUB2.2Peranan dan Tanggungjawab

Panitia bertanggungjawab membantu Guru Besar dalam perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penilaian daripada aspek pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan bilik sains sekolah. Panitia Sains yang diketuai oleh Ketua Panitia Sains terdiri daripada guru-guru yang bertanggungjawab mengajar mata pelajaran sains. Panitia Sains diketuai oleh Ketua Panitia Sains yang dilantik oleh Guru Besar secara rasmi untuk memimpin guru-guru mata pelajaran sains di bawah tanggungjawabnya. Ketua Panitia sains secara automatik menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Bagi memastikan semua tugas dapat dilaksanakan oleh panitia, Ketua Panitia bertanggungjawab untuk memastikan tugas panitia dilaksanakan dengan berkesan. 2.2.1Ketua Panitia SainsTugas Ketua Panitia Sains dalam pengurusan bilik sains adalah seperti berikut :a. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi peralatan dan bahan sains.b. Menyemak dan mengemas kini stok bilik sains dari segi keperluan peralatan dan bahan sains sepanjang tahun.c. Merekod peralatan dan bahan sains yang rosak dan hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan.d. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan, bahan sains dan manual operasi peralatan sains mengikut prosedur dan bersistem.e. Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan bilik sains.f. Menyelenggara peralatan dan bahan eksperimen dengan sempurna.g. Memastikan fizikal bilik sains, sistem bekalan elektrik, air, gas, perabot dan kemudahan lain berfungsi.h. Memastikan peraturan keselamatan bilik sains dipatuhi dan diamalkan oleh semua pihak yang mengguna bilik sains.i. Memastikan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat.j. Memberi bimbingan profesional kepada guru-guru dalam panitia.k. Membantu merancang anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitia.l. Membantu merancang dan melaksanakan arahan dan peraturan dengan bilik sains.m. Membantu merancang dan melaksanakan penyemakan stok tahunan.n. Merancang dan mengendalikan PEKA Sains.

2.2.2Guru SainsGuru sains secara automatik menjadi anggota Panitia sains. Tugas guru sains dalam pengurusan makmal dan bilik sains adalah seperti berikut :a. Mematuhi jadual penggunaan bilik sains.b. Melaksanakan PEKA Sains.c. Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bilik sains.d. Memastikan bilik sains sentiasa bersih, ceria dan selamat.e. Mengenal pasti keperluan peralatan dan bahan sains yang akan digunakan dalam kerja amali.f. Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan sains supaya digunakan dengan betul, cermat, jimat dan mematuhi langkah keselamatan.g. Membantu Ketua Panitia merekod, menyemak dan mengemas kini stok.h. Mengendalikan sistem maklumat bagi senarai dan bahan sains.3.0Kelengkapan Infra StrukturBilik sains merupakan tempat yang penting dan kondusif bagi guru dan murid meneroka tentang sesuatu konsep dengan menjalankan amali sesuai dengan pendekatan inkuiri penemuan yang sangat ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains.Kurikulum Sains memerlukan murid menjalani aktiviti hands-on menggunakan pendekatan inkuiri semasa proses pembelajaran. Pembelajaran melalui penerokaan dan menjalankan sendiri eksperimen dapat mencetuskan perasaan ingin tahu seterusnya memberi kefahaman mendalam yang menjadi asas kepada prinsip Sains.Pembelajaran sains perlu dijalankan di Bilik Sains untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains lebih efektif kerana sesuatu konsep itu akan lebih mudah difahami dengan membuat bukan setakat mendengar. Penggunaan Bilik Sains dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan kemahiran saintifik yang meliputi kemahiran proses sains dan kemahiran manipulative sains. Selain itu, penggunaannya juga membolehkan eksperimen dijalankan dengan selamat dan berkesan, dengan menyediakan tempat yang sesuai. Bilik sains juga dapat menyediakan ruang yang lebih kondusif dan sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran Sains pada setiap peringkat sekolah persekolahan.3.1Pelan Lantai Bilik Sains SK Taman Rakan

PAPAN PUTIH

MEJA GURU

RAK BERKACA

BILIK PERSEDIAAN DAN ABMBILIK STOR

Bilik Sains SK TEMIANG terletak di tingkat bawah yang berdekatan dengan bilik guru. Bilik Sains ini yang mempunyai kapasiti untuk menampung sejumlah 30 orang murid pada satu masa. Ruang pengajaran dan pembelajaran yang luas bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Bilik ini dilengkapi dengan skrin bagi membolehkan gu