22 lapangan

Click here to load reader

Post on 24-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E Majalah MRA edisi ke 22. MRA E Magazine 22nd edition

TRANSCRIPT

 • LAPANGAN

  LAPANGAN 22-2012

  Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Kepada Orang Lain

  KUKUH DI DALAM,

  MANTAP DI LUAR

  Pemantapan SAHABAT MRA

  Misi ARAKAN diteruskan

  Palestin agenda teras MRA

 • PRESIDEN Dato Dr. Abdul Razak Kechik

  TIM. PRESIDEN Dr. Ishak Masud

  SETIAUSAHA AGUNG Dr. Mohd Daud Sulaiman

  PEN. SUA Hj. Shirajuddin Sirat

  BENDAHARI Dato Shakir Husin Khalid

  PENGARAH KESIHATAN Dr. Shahrizal Azwan

  PENGARAH LATIHAN

  & PENGEMBANGAN

  En. Mohd Rezaidi Ishak

  PENGARAH

  PENGUMPULAN DANA Puan Sheerin Begum

  PENGARAH

  PEMBERDAYAAN EKONOMI

  Dr. Hyan Yusoff

  PENGARAH BANTUAN

  KECEMASAN & LOJISTIK

  Hj. Khairil Annuar Khalid

  PENGERUSI MRA PERAK Dr. Abdul Karim Russ

  PENGERUSI MRA KEDAH Dr. Saifullah Abdul Halim

  PENGARAH EKSEKUTIF En. Mohd Shahrulazilan Said

  PENGURUS SEKRETARIAT Cik Fauziah Tahar

  PENGURUS OPERASI En. Mohd Iqbal Abu Bakar

  KOORDINATOR ROHINGYA En. Johari Kan Abdullah

  KUKUH DI DALAM, MANTAP DI LUAR Kesibukan dalam menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa ben-

  cana dan musibah diluar negara sama sekali tidak menyebabkan MRA lupa

  kepada mereka yang memerlukan di dalam negara. Bantuan yang diberikan

  oleh MRA sentiasa konsisten dan terpandu.

  MRA mempunyai program-program dalam negara yang pelbagai dan berjalan

  secara konsisten sejak sekian lama, yang digerakkan oleh beberapa sub-komiti

  khusus untuk menangani persoalan tersebut.

  Antara program MRA yang konsisten sejak penubuhannya ialah Program Pem-

  bangunan Komuniti Orang Asli. MRA setakat hari ini telah membangunkan dua

  buah dewan komuniti Orang Asli serta beroperasi di beberapa buah perkampun-

  gan Orang Asli di Selangor, Perak, Kedah dan Pahang. MRA menumpukan

  kepada program pembangunan komuniti Orang Asli seperti pendidikan, perta-

  nian, kemahiran, kesihatan dan sosial. MRA turut bekerjasama dengan pelbagai

  agensi dan organisasi dalam mendekati masyarakat Orang Asli ini.

  Tidak ada jalan pintas dalam pembangunan komuniti Orang Asli selain daripada

  memahami, berkongsi dan menjiwai cara dan gaya hidup serta pemikiran

  mereka. Setelah mengenali mereka barulah kita boleh merancang keperluan

  yang bersesuaian dengan kemampuan mereka dalam membangunkan komuniti

  mereka sendiri.

  MRA turut terlibat aktif membantu komuniti Orang Kurang Upaya. Satu komiti te-

  lah ditubuhkan diperingkat MRA bagi menyelaras dan memantau keperluan

  yang boleh disalurkan melalui MRA kepada ahli-ahli komuniti ini yang memerlukan

  bantuan.

  Beberapa program latihan dan aktiviti bersama komuniti ini telah berjaya dilak-

  sanakan dengan komitmen yang tinggi dari setiap yang hadir. MRA memberikan

  tumpuan yang lebih kepada komuniti ini kerana kami percaya bahawa jika

  diberikan sokongan, bantuan dan tunjukajar, komuniti ini boleh berdikari dan da-

  pat membantu ahli-ahlinya dalam kehidupan seharian, tanpa perlu bergantung

  kepada orang lain.

  Banyak lagi program dalam negara yang digerakkan oleh MRA seperti Program

  berterusan di Rumah Warga Emas di Bagan Serai, Perak yang digerakkan oleh

  MRA Perak, juga program menyantuni saudara baru yang mendapat sokongan

  dari beberapa organisasi berkaitan. Tidak lupa juga program bantuan kepada

  pelarian berbangsa Rohingya dari Arakan yang menjadi mangsa sejak sekian

  lam.

  MRA turut terlibat dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir

  dikawasan yang memerlukan, setakat ini MRA telah terlibat dalam semua banjir

  besar negara seperti banjir utara 2010, banjir selatan 2011 dan banjir pantai timur

  yang baru sahaja melanda.

  MRA tidak lupa kepada rakyat Malaysia yang terus menerus menyokong kami.

  Kami ingin kelihatan mantap di luar negara tetapi terus kukuh terpahat di hati

  rakyat sendiri.

  MOHD SHAHRULAZILAN SAID

  Pengarah Eksekutif

 • INFO KORPORAT

  VISI

  MISI MOTO

  Maklumat Perhubungan

  Maklumat Perbankan

  Yayasan Malaysian Relief Agency (PPAB

  20/2010) merupakan sebuah organisasi

  bantuan kemanusiaan yang berdaftar

  dengan Jabatan Perdana Menteri,

  Malaysia. Sejak dari penubuhannya

  pada 2009, MRA telah membantu melalui

  progam bantuan kecemasan ke negara-

  negara yang ditimpa musibah, bencana

  alam, bencana buatan manusia dan

  program pembangunan komuniti dialam

  dan diluar negara

  Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling

  Bermanfaat Kepada Orang Lain

  MALAYSIAN RELIEF AGENCY

  No 7, Jalan Raja Uda, Kampung Baru

  50300 Kuala Lumpur

  MALAYSIA

  Tel: 60 3 2697 2007

  Faks: 60 3 2692 2002

  Emel: [email protected]

  Sawang: www.mra.my

  Facebook: malaysianreliefagency

  Twitter: malaysianrelief

  Youtube: malaysianrelief

  Menjadi sebuah badan bantuan

  kemanusiaan yang efektif dan efisien

  dalam membantu mereka yang

  memerlukan

  Memastikan pengurusan bantuan

  yang cekap dengan mengaplikasikan

  nilai-nilai murni seperti profesionalisme,

  komitmen, kerjasama, tidak me-

  mentingkan diri, penyayang.

  Membangunkan dan melatih kemahiran

  dalam aspek kerja-kerja kemanusiaan

  termasuk kemahiran teknikal, jaringan

  perhubungan, pengenal pastian

  masalah, penyediaan kertas kerja

  projek dan pelaksanaan, pencarian

  dana serta pengurusan.

  MALAYSIAN RELIEF AGENCY A/K No: 564098206365

  Bank: Maybank Islamic Berhad

  Swift Code: MBBEMMYKL

  A/K No: 3988591608

  Bank: Public Islamic Bank

  LAPANGAN 22-2

 • SAHABAT TERAS UTAMA MRA Malaysian Relief Agency (MRA) sentiasa menghargai

  sukarelawan yang datang membantu dalam setiap

  program yang dianjurkannya. Sehubungan dengan itu

  di MRA, kami menggelar sukarelawan kami sebagai

  SAHABAT., mengambil semangat dan berkat Sahabat

  Nabi SAW yang sentiasa ikhlas, bekerja tanpa lelah,

  gigih dan sentiasa berada disisi baginda waima apa

  pun sikonnya (situasi dan kondisi). Semangat inilah

  yang kami hendak terapkan, semangat inilah yang

  kami cuba suburkan didalam MRA.

  Mempunyai SAHABAT yang ramai sahaja tidak men-

  cukupi, SAHABAT ini mestilah dilatih dan diberikan

  maklumat dan pengetahuan, didedahkan kepada kema-

  hiran dan peluang agar mereka dapat menjadi pekerja

  bantuan kemanusiaan yang terlatih dan berpengeta-

  huan.

  Justeru itu, MRA telah siap merangka rancangan bagi

  memperkasa dan menambah ilmu kepada SAHABAT-

  SAHABATnya. Pelbagai program latihan dan pro-

  gram-program susulan akan diatur bagi memastikan

  setiap SAHABAT dapat berfungsi dan berperanan

  mengikut kemampuan dan kemahiran masing-masing.

  Sebagai teras utama MRA, SAHABAT merupakan

  antara elemen penting dalam menentukan jatuh

  bangunnya organisasi bantuan kemanusiaan yang

  masih muda ini.

  Sokongan dan dokongan SAHABAT MRA yang tiada

  batasan pada umur, agama, kerjaya dan taraf pendidikan

  selama ini telah membawa MRA ke satu kedudukan yang

  agak baik walaupun belum begitu selesa lagi. MRA telah

  menjadi satu nama yang tidak asing lagi dalam dunia

  bantuan kemanusiaan dan juga dikenali sebagai tapak bagi

  seseorang untuk terlibat dengan kerja-kerja kesukarelaan.

  Kami sedar lagi akur pada beberapa kekurangan dalam

  interaksi bersama SAHABAT sebelum ini, oleh itu

  beberapa usaha penambahbaikkan dan pembaharuan

  sedang dilakukan dengan giat dan teratur bagi memastikan

  SAHABAT MRA terus mantap dan berperanan. Seorang

  pegawai khusus telah ditugaskan untuk menjaga hal ehwal

  SAHABAT bagi memastikan ianya berjalan dengan baik.

  Selain daripada penggandaan kepada program latihan dan

  interaksi bersama SAHABAT, kami juga akan mem

  perkenalkan program Jam Pembabitan atau Credit Hours bagi SAHABAT yang terlibat dalam misi bantuan MRA, selain dari menghargai kehadiran SAHABAT ianya

  juga dapat dijadikan sebagai penanda aras pembabitan

  SAHABAT dalam kerja-kerja bantuan kemanusiaan yang

  akan dicatat didalam sekeping kertas transkrip yang boleh

  digunakan untuk menyatakan apakah kerja-kerja bantuan

  kemanusiaan yang telah beliau lakukan, berapa lama dan

  bila ianya dilakukan.

  Kami amat menghargai dan berbangga dengan SAHABAT

  MRA seperti anda, terima kasih.

  LAPANGAN 22-3

 • MRA telah terlibat dalam Program Pengurusan

  Banjir Bersepadu Jabatan Pengairan dan Saliran

  (JPS) yang telah diadakan di Pejabat JPS Ampang.

  Dalam program ini, MRA telah membuka booth

  pameran dan berkongsi mengenai perlaksanaan ban-

  tuan yang telah MRA berikan semasa banjir

  melanda.

  Alhamdulillah, MRA telah berpengalaman terlibat

  didalam program bantuan banjir didalam dan diluar

  negara. Di luar negara, MRA telah terlibat dengan

  bantuan banjir di Pakistan dan Thailand.

  Projek bantuan banjir MRA di Pakistan, khususnya

  di negeri Khyber Pakhtun Khwa masih berjalan se-

  hingga ke hari ini, kami telah membangunkan 80

  buah rumah bagi mangsa banjir disana serta ber

  puluh-puluh pam air untuk kegunaan di kawasan

  tersebut.

  Dalam banjir Bangkok, Thailand pula, MRA ber

  operasi selama 4 bulan, tidak h