2015 - laman web rasmi agensi anti dadah kebangsaan · pdf filekandungan muka surat ......

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2019

292 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAANJalan Maktab Perguruan Islam 43000 Kajang, Selangor Tel: 03 - 8911 2200 Fax: 03 - 8926 2055

www.adk.gov.my

Kami Prihatin, Kami Sedia Membantu We Care, We Serve

2015AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

Laporan Tahunan

IsiKandungan

Kandungan Muka Surat

PERUTUSAN YAB MENTERI DALAM NEGERI 002

PERUTUSAN YBHG. KETUA SETIAUSAHA 003

PERUTUSAN KETUA PENGARAH 004

PROFIL KORPORATCarta Organisasi 005Pengurusan Tertinggi 006Visi, Misi, Nilai Teras Dan Keberhasilan 008Piagam Pelanggan AADK 009Sejarah AADK 010Akta dan Punca Kuasa AADK 011Fungsi dan Peranan AADK 012 Transformasi Perkhidmatan AADK 013

FUNGSI DAN AKTIVITI BAHAGIAN/UNITBahagian Rawatan, Perubatan Dan Pemulihan 016Bahagian Pencegahan 066Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan 088Cawangan Antarabangsa 100Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan 108Bahagian Teknologi Maklumat 118Unit Integriti AADK 122Unit Media & Komunikasi Korporat 132Unit Tindakan Mesyuarat Membanteras Dadah (MTMD) 138

GALERI AADK 140

JAWATANKUASA BUKU LAPORAN TAHUNAN 2014 142

HUBUNGI KAMI 144

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAANJalan Maktab Perguruan Islam 43000 Kajang, Selangor Tel: 03 - 8911 2200 Fax: 03 - 8926 2055

www.adk.gov.my

Kami Prihatin, Kami Sedia Membantu We Care, We Serve

2015AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

Laporan Tahunan

Kami Prihatin, Kami Sedia Membantu We Care, We Serve002

Perutusan YAB Menteri Dalam NegeriBismillahirrahmanirrahimAssalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Penyalahgunaan dan penyeludupan dadah bukan sahaja merupakan satu ancaman terhadap

kesihatan bahkan telah menjadi satu ancaman yang besar terhadap kestabilan global dan pembangunan sosio-ekonomi yang merentasi dunia. Dunia mengenali Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak bertoleransi dengan penyalahgunaan dan jenayah dadah. Kerajaan telah menunjukkan kesungguhan yang tinggi untuk mengadakan pelbagai program dan meningkat kerjasama antara agensi bagi bersama-sama membanteras dadah di Negara ini.

Tahun 2015 telah menyaksikan AADK telah berjaya menganjurkan 4th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD). Kejayaan kejayaan ini menunjukkan bahawa AADK sentiasa komited dalam memastikan permasalahan dadah di negara kita dibendung bukan sahaja melalui program-program di peringkat domestik, malah melalui penglibatan kerjasama serantau yang aktif. Platform AMMDM telah meningkatkan dan memperkukuh lagi kerjasama yang sedia ada di kalangan negara anggota ASEAN dalam menangani masalah dadah di rantau ini, dan meneruskan aspirasi serantau yang dikongsi daripada Drug Free ASEAN. AADK perlu mengambil kira cabaran semasa, belajar daripada pengalaman lalu dan merangka strategi pasca 2015. Oleh itu, dasar-dasar kita perlu dikaji semula dari semasa ke semasa berdasarkan program yang berasaskan evidence based practices.Saya juga amat berbangga kerana AADK turut memperkasakan peranan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) melalui penyediaan platform kepada pihak NGO bagi bersama-sama memberikan

sumbangan tenaga, pandangan dan idea dalam usaha pencegahan dan pemulihan dadah. Saya amat berharap AADK supaya terus mendampingi NGO, komuniti setempat, pemimpin masyarakat setempat dan orang perseorangan supaya dapat turut bersama-sama membantu dan menangani dan membasmi permasalahan dadah.Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada YBhg.Dato Suhaimi bin Abdullah serta semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menerbitkan Buku Laporan Tahunan AADK 2015. Penerbitan Buku Laporan Tahunan AADK 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan pelbagai pihak dalam usaha bersama-sama membanteras dadah di Malaysia dalam mencapai hasrat negara Malaysia Bebas Dadah.

Sekian, terimakasih.

DATO SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDIMenteri Dalam Negeri

Laporan Tahunan 2015Agensi Antidadah Kebangsaan 003

Perutusan YBhg. Ketua Setiausaha

BismillahirrahmanirrahimAssalamualaikum, Salam Sejahtera& Salam 1KDN

Terima kasih kepada semua warga AADK yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan Buku Laporan Tahunan AADK 2015. Tahun

2015 tidak terlepas dengan pelbagai cabaran getir mahupun duka. Walaubagaimanapun semua halangan berkenaan dapat kita atasi dengan semangat 1KDN. Merujuk surah Al-Insyirah yang membawa maksud, pada setiap kesulitan dan dugaan yang kita hadapi, pasti beriring dengannya kesenangan atau kebahagiaan yang berhikmah.

Trend jenayah dan keganasan global senantiasa berubah dan memerlukan kita supaya sentiasa bersedia dan selangkah ke hadapan. Perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan dan inisiatif bagi tahun 2016 perlulah disusun dan dirancang dengan mengambil kira faktor-faktor keberhasilan (outcome) dan impak serta elemen pengukuran prestasi seperti Key Result Area(KRA) dan Key Performance Indicator(KPI) yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya tidak akan berhenti untuk terus memberi sokongan dan dokongan kepada

AADK dalam memperkuatkan rasa kesamaan, esprit de corps serta bersama-sama bekerja keras dalam mengekalkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan Negara.

Memetik ucapan YBhg Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Ketua Setiausaha Negara Kita harus sentiasa membudayakan konsep Merakyatkan Perkhidmatan Awam yang saya tekankan selama ini, agar kita menjadi penjawat awam yang prihatin kepada keperluan rakyat, rajin untuk turun padang dan sentiasa terbuka kepada maklum balas. Pucuk pangkalnya, kita mendengar rungutan dan kritikan serta amat mengalu-alukan pandangan juga pendapat yang diberikan oleh semua golongan, hatta rakyat terbanyak di bawah. Namun, harus barang diingat, apa jua bentuk kritikan dan saranan, perlulah bersifat membina dan tidak semberono atau main hentam melulu sahaja. Kerana hanya dengan kritikan dan saranan-saranan yang membina, barulah kita mampu memperbetulkan, mengislah dan memperbaiki segala yang kurang dan kelemahan yang wujud di sana sini

Akhir kata, Tahun 2016 membuka lebaran baru bagi kita terutamanya fokus utama terhadap Rancangan Malaysia Ke -11. Marilah kita sama-sama memasang tekad bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. RMK-11 itu kelak, adalah bingkisan besar, sebagai pelonjak akhir segala perencanaan dan pelaksanaan Malaysia memasuki ambang 2020.

Sekian.

DATO SRI ALWI BIN HJ IBRAHIMKetua SetiausahaKementerian Dalam Negeri

Kami Prihatin, Kami Sedia Membantu We Care, We Serve004

Perutusan YBhg. Ketua Pengarah

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Sehati dan Sejiwa.

Kita melihat betapa peningkatan kadar jenayah, bilangan banduan di penjara-penjara, keruntuhan institusi keluarga dan pembolosan sempadan negara banyak

berkait rapat dengan ancaman Dadah. Sekiranya kita dapat membanteras kemasukan dadah di sempadan-sempadan dan mencegah penularannya, kita secara langsung dapat menyelesaikan isu jenayah, banduan dan penagihan. Secara umumnya lebih 50% daripada banduan disabitkan kesalahan jenayah yang berpunca daripada pengaruh dadah atau berkaitan dengan dadah.

Berdasarkan statistik AADK, jumlah penagih yang dikesan meningkat saban tahun. Pada tahun 2015, seramai 26,668 orang penagih yang dikesan berbanding pada tahun 2014 iaitu seramai 21,777 orang. Peningkatan jumlah sebanyak 22.5% adalah angka yang sangat membimbangkan kerana ianya bukan sahaja memberi kesan pada masalah sosial, tetapi juga kesan besar tehadap ekonomi dan keselamatan negara.

Isu Dadah ini bukan isu terpencil yang melibatkan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), PDRM atau Jabatan Penjara Malaysia sahaja tetapi ianya adalah isu utama semua Agensi Kerajaan. Sehubungan itu, kita telah meletakkan agenda pemulihan yang dijalankan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sebagai salah satu KPI KDN agar dapat mengekang permasalahan ini daripada terus membarah.

Selari dengan langkah kerajaan meletakkan aspek keselamatan sebagai agenda utama negara, saya amat bersyukur dengan langkah ke hadapan AADK untuk mengkaji semula pelan strategiknya dan seterusnya menghasilkan Pelan Strategik 2015 2020. Proses penggubalan pelan baru memberi penekanan pada lanskap keselamatan dalam negeri dan antarabangsa dengan mengambilkira senario serta cabaran semasa dan ekspekstasi perubahan tahun-tahun akan datang secara jangka pendek dan jangka panjang adalah satu lagi pencapaian memberangsangkan tahun 2014. Blueprint tersebut tidak syak lagi merupakan terjemahan komitmen dan ketersediaan AADK dalam memastikan khidmat bakti kepada masyarakat dan negara adalah yang relevan dengan perubahan persekitaran dan keperluan masa kini serta kepentingan masa hadapan.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan Buku Laporan Tahunan AADK 2015 dan semoga ianya dapat dijadikan rujukan kepada semua pihak dalam usaha penambahbaikan yang berterusan.

DATO SUHAIMI BIN ABDULLAHKetua PengarahAgensi Antidadah Kebangsaan

Laporan Tahunan 2015Agensi Antidadah Kebangsaan 005

Car

ta O

rgan

isas

i

KETU

A PE

NGAR

AHJU

SA B

(TER

BUKA

)

UNIT

INTE

GRIT

IPE

GAW

AI S

IASA

TAN

P52

(KUP

)

PENA

SIHA

T UN

DANG

- U

NDAN

GPU

U L4

8

UNIT

MTM

DPT

D M

48

PUSA

T LA

TIHA

NPA

D S4

8

AADK

NEG

ERI

PAD

S52/

S4