2013 bm t2 s2 tulis.pdf

Download 2013 BM T2 S2 TULIS.pdf

Post on 17-Jan-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN SARINGAN

  LITERASI MENULIS

  SARINGAN 2

  TAHUN 2

  2013

  MAKLUMAT MURID:

  NAMA :

  KELAS :

  JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

 • 1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

  1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

  Nota guru:

  Konstruk 1: Keupayaan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.

  Huruf besar atau huruf kecil boleh diterima.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  1

  1.

  2.

  3.

  6.

  4.

  5.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 2: Keupayaan menulis suku kata terbuka.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  2

  1.

  e u d

  r i

  a i s

  u r s a

  2.

  a j u

  r a

  3.

  a i r

  j a

  5.

  e m i

  k e j a

  4.

  o e t

  m a t o

 • 3. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  Nota guru

  Konstruk 3: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  3

  lu yu ju

  1.

  bu

  bu pu su

  kayu

  topi topi topi

  yu ka

  2.

  no ro to

  3.

  hi si li

  topi topi topi

  da

  4.

  pa la

  ge re ke

  5.

  ni pe

  pa ta ja

  da

 • 4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  Nota guru:

  Konstruk 4: Keupayaan menulis suku kata tertutup.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  4

  4.

  5.

  1.

  2.

  o e t

  o d a h a n

  l

  b

  u n a h

  e n s k a n

  i o c l a d u k

  3.

  e l t s

  p i t a

  e m

  w i

 • 5. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  Nota guru:

  Konstruk 5: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  5

  3.

  rum ja

  rum ram rim

  5.

  tah

  lun

  lin len

  4

  lat

  cok cak cik

  fi

  lom lum lem

  2.

  ke

  tum tam tim

  1.

  si

  pit pet put

  jarum

 • 6. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 6: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  6

  4.

  1.

  2.

  kumbang

  3.

  long lang ling

  5.

  ceng cung cang

  bing bang

  g

  bong

  g

  rung rang reng jang jong jing

  rang reng rung

  kum bang

  sa

  an

  te

  kang

  kih

 • 7. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 7: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  7

  3. 4. 5.

  1. 2.

  li ko

  tam kel ge

  pe tai

  kau rau mau

  boi poi goi

  poi hoi noi

  lai dai fai

  cau jau tau

  petai

  bai tai sai

 • 8. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  8

  4.

  i o a

  d

  buaian

  u r n

  5.

  u a i

  k c i

  a u e

  g a n u

  1.

  i a u

  s h

  2.

  i u a

  d t

  3.

  e u a

  gaun

  t l a

 • 9. Tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  9

  5.

  1.

  3.

  li

  2.

  4.

  ngat ngut nget

  tra tro tre

  se

  ri

  be

  ngi ngu nga

  ke na

  kri kro kra

  su ngut

  nyum nyam nyim

  strew struw straw

  se

  sesungut

  yon

 • 10. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  10 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Nota guru:

  Konstruk 10: Keupayaan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

  Guru perlu menyebut perkataan berdasarkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  2.

  garisan

  galian

  1.

  berdayung

  berpayung

  5.

  memanjat

  memasak

  3.

  tertidur

  terkejut

  mendaki

  memandu

  memandu

  4.

  menjala

  menjahit

 • 11. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

  Contoh:

  Nota guru:

  Konstruk 11: Keupayaan menulis ayat mudah.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  11

  1.

  2.

  3.

  menggoreng

  gg

  makan nasi saya

  menggoreng di dapur

  emak

  keropok

  sambil kakak menyidai menyanyi sambil kain

  gosok rajin gigi adik

  saya makan nasi

 • 12. Tulis ayat berdasarkan gambar.

  Nota guru:

  Konstruk 12: Keupayaan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

  Guru perlu menyebutkan gambar.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 12

  1.

  2.