2013-10-03 excel instrumen pemantauan sarana

Download 2013-10-03 EXCEL Instrumen Pemantauan Sarana

Post on 09-Oct-2015

28 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MM

TRANSCRIPT

Sheet1PEMANTAUAN PELAKSANAAN INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITIItem 36- 38 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :DAN SEKTOR SWASTA0TiadaBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN1Belum DilaksanakanKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2AdaTAHUN : __________E. KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB)MAKLUMAT ASAS SEKOLAHJPNPPDBILSENARAI SEMAKSKORCATATANNama dan Alamat Sekolah012Kod SekolahKategori*1 B/LB/P1/P2/P336Penubuhan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)Jenis Sekolah*SK / SJKC / SJKT / SM / SMT / SABK37Perjumpaan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)Sila tandakan (/) di ruang yang berkaitanGred Sekolah*2 A / B / SKM / SKM A - B*Nota (Bulatkan yang berkenaan sahaja) 1: B(Bandar) / LB (Luar Bandar) / P1 (Pedalam 1)/ P2 (Pedalaman 2) / P3 (Pedalaman 3) 2.A(Gred A) / B(Gred B) / SKM (Sekolah Kurang Murid)/SKM A-B(Sarawak dan yang berkaitan sahaja)Setiap bulanSetiap 3 bulanSetiap 6 bulanLain-lain(Nyatakan)No. TelefonNo. FaksimiliEmel Rasmi38Jenis aktiviti yang telah dijalankan oleh Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) (contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh KSIB ialah keceriaan kelas, lawatan ke rumah murid bermasalah disiplin, perkongsian ilmu keibubapaan)1Laman Sesawang (Blog/FB/Web Sekolah)2No. Pendaftaran PIBG3Nama Pengetua/Guru Besar4Nama YDP PIBG5Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 2/9Keluaran 01 2013Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 7/9Keluaran 01 2013Item 1 - 4 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :Item 39- 44 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tiada0Ibu Bapa1Belum Dilaksanakan1Komuniti3Ada2Sektor SwastaA. PENGURUSAN DOKUMEN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHF. PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA DALAM AKTIVITI SEKOLAHBILSENARAI SEMAKCATATAN012BILBIDANGNAMA AKTIVITISKORCATATAN1Buku Sarana Ibu Bapa, Buku Sarana Sekolah beserta CD0 Ibu Bapa1 Komuniti2 Sektor Swasta2Menghadiri Kursus SaranaSekolah : ______________ PIBG : ______________3Menghadiri Kursus Pemantapan Sarana (Jika Berkenaan)Sekolah : ______________ PIBG : ______________39Akademik (pembelajaran di sekolah)14Data kehadiran pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dihantar ke PPD24.1 Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 134.2 Hari Penetapan Target44.3 Mesyuarat Agong PIBG54.4 Hari Pelaporan40Kokurikulum (persatuan,unit beruniform,sukan dan permainan)14.5 Mesyuarat Pemuafakatan24.6 Hari Sukan34.7 Hari Anugerah Cemerlang4541Bimbingan Kerjaya1Item 5 - 14 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :230Tidak Dilaksanakan41Akan Dilaksanakan52Telah Dilaksanakan424K (kebersihan, keceriaan, keselamatan dan kesihatan)12BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN301345Menubuhkan Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta56Carta Organisasi Struktur Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 3/9Keluaran 01 2013Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 8/9Keluaran 01 2013BILBIDANGNAMA AKTIVITISKORCATATANBILSENARAI SEMAKSKORCATATAN0 Ibu Bapa1 Komuniti2 Sektor Swasta0137Menyediakan pelan Strategik Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta43Penyelenggaraan Sekolah18Menyediakan pelan Tindakan Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta29Mendokumentasikan Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa. Komuniti dan Sektor Swasta310Menyediakan fail Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta411Membuat Promosi Penggunaan sarana melalui laman web, facebook, dll512Penubuhan Biro Maklumat44Motivasi / Disiplin Murid113Menyedia dan Mengedar Buku Komunikasi (jika ada)214Menyedia dan Mengedar Prospektus Sekolah345Item 15 - 20 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tidak MemahamiTandatangan:_________________________________1Kurang MemahamiNama Pegawai Pemantau:_________________________________2MemahamiBahagian / JPN / PPD:_________________________________B. TAHAF KEFAHAMAN MENGENAI INISIATIF PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTATarikh Pemantauan:_________________________________BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN(Untuk diisi oleh pentadbir sekolah) Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu salinan dapatan pemantauan ini telah diserahkan ke pihak sekolah.01315Pengetua / Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah16Pengetua / Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan komuniti dalam aktiviti sekolahTandatangan Nama Pentadbir Sekolah:________________________________ :________________________________17Pengetua / Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan sektor swasta dalam aktiviti sekolahJawatan Cop Sekolah:________________________________ :Tarikh : _______________________Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 4/9Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 9/9Keluaran 01 2013Keluaran 01 2013BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN01318Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah19Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan komuniti dalam aktiviti sekolahBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA20Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan sektor swasta dalam aktiviti sekolahItem 21 - 29 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tidak DilaksanakanINSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN INISIATIF PENGLIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA1Akan Dilaksanakan2Telah DilaksanakanC. SARANA IBU BAPABILSENARAI SEMAKSKORCATATAN01321Menyampaikan taklimat penerangan inisiatif dan penggunaan sarana ibu bapa kepada ibu bapa22Mengedar Buku Sarana Ibu Bapa kepada ibu bapaArahan :23Mengedar soal selidik sarana ibu bapa kepada ibu bapaInstrumen ini perlu dilengkapkan oleh Pegawai Pemantau24Mengedar Borang A (Maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada ibu bapa25Menganalisa data berdasarkan Borang ABil. Borang A yang diterima: _____26Dapatan analisa Borang A digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah27Mengedar Borang B (Bidang khidmat bantu) kepada ibu bapa28Menganalisa data berdasarkan Borang BBil. Borang B yang diterima:______29Dapatan analisa Borang B digunakan sebagai tindak susul pihak sekolahHak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianHak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianKeluaran 01 2013Muka Surat 5/9Keluaran 01 2013Muka Surat 1/9Item 30 - 35 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tidak Dilaksanakan1Akan Dilaksanakan2Telah DilaksanakanD. SARANA SEKOLAHBILSENARAI SEMAKSKORCATATAN01330Taklimat penerangan inisiatif dan penggunaan sarana sekolah kepada ibu bapa dan komuniti31Mengedar soal selidik sarana sekolah kepada ibu bapa dan komuniti32Menganalisa data berdasarkan soal selidik sarana sekolah (Lampiran 1)Bil. Lampiran 1 yang diterima:____33Dapatan analisa Lampiran 1 digunakan sebagai tindak susul pihak sekolah34Menganalisa data berdasarkan soal selidik bidang khidmat bantu kepada sekolah (Lampiran 2)Bil. Lampiran 2 yang diterima:____35Dapatan analisa Lampiran 2 digunakan sebagai tindak susul pihak sekolahHak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 6/9Keluaran 01 2013

Sheet2Item 1 - 4 : Sila tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tiada1Belum Dilaksanakan3AdaA. PENGURUSAN DOKUMEN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHBILSENARAI SEMAKCATATAN0121Buku Sarana Ibu Bapa, Buku Sarana Sekolah beserta CD2Menghadiri Kursus SaranaSekolah : ______________ PIBG : ______________3Menghadiri Kursus Pemantapan Sarana (Jika Berkenaan)Sekolah : ______________ PIBG : ______________4Data kehadiran pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dihantar ke PPD4.1 Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 14.2 Hari Penetapan target4.3 Mesyuarat Agong PIBG4.4 Hari Pelaporan4.5 Mesyuarat Pemuafakatan4.6 Hari Sukan4.7 Hari Anugerah CemerlangItem 5 - 14 : Sila Tandakan ( / ) berdasarkan panduan skor seperti berikut :0Tidak Dilaksanakan1Akan Dilaksanakan2Telah DilaksanakanBILSENARAI SEMAKSKORCATATAN0135Menubuhkan Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta6Carta Organisasi Struktur Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)Hak Cipta Terpelihara Bahagian Pengurusan Sekolah HarianMuka Surat 3/9Keluaran 01 2013

Sheet3