20120227200258 hns2013 ri sem2 2011 2012 (1)

of 5 /5
SEKOLAH KEBANGSAAN TUALANG SEKAH, 31700 Malim Nawar, Perak Darul Ridzuan [email protected] MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL KALI-1 ( 2012 ) TARIKH : 11 Januari 2012 HARI : Rabu MASA : 12.40 petang TEMPAT : Bilik gerakan KEHADIRAN : 1. En Meor Zui Hassan b. Meor Harun 2. Cik Hairani bt. Bahari (Pengerusi) 3. Pn Roziana bt. Ismail. 4. Pn Sharifah Rozita bt Satit Isha 5. Pn Jamiah bt Abdul Hamid 6. Pn. Rofiah bt. Mohamad Isa 7. Cik Mahfuzah bt. Mohd Tahir 8. Pn. Norhaniza bt Baharom 9. Pn. Zamilah bt Saidi 10.Pn Fazilah bt. Shamsuddin 11. Pn Zawiyah bt Abdul Manap 1 Ucapan Pengerusi 1.1 Memulakan mesyuarat dengan ummul kitab Al-Fatihah. 1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru mata Pelajaran PSV yang hadir. Makluman 2 Ucapan PK Pentadbiran 2.1 Mengucapkan terima kasih atas jemputan mesyuarat. 2.2 Berharap guru-guru sentiasa komited dalam menjalankan tugas, walaupun sebagai guru subjek PSV yang bukan merupakan subjek teras. 2.3 Berharap guru-guru dapat menjadikan waktu PSV sebagai waktu untuk murid-murid mengasah bakat dan kreativiti mereka disamping waktu yang menyeronokkan untuk murid-murid. Makluman

Author: halalahbtabang

Post on 24-May-2015

2.329 views

Category:

Art & Photos


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SEKOLAH KEBANGSAAN TUALANG SEKAH,31700 Malim Nawar, Perak Darul [email protected] MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUALKALI-1 ( 2012 )TARIKH: 11 Januari 2012HARI: RabuMASA : 12.40 petangTEMPAT: Bilik gerakanKEHADIRAN : 1. En Meor Zui Hassan b. Meor Harun 2. Cik Hairani bt. Bahari (Pengerusi)3. Pn Roziana bt. Ismail.4. Pn Sharifah Rozita bt Satit Isha5. Pn Jamiah bt Abdul Hamid6. Pn. Rofiah bt. Mohamad Isa 7. Cik Mahfuzah bt. Mohd Tahir 8. Pn. Norhaniza bt Baharom 9. Pn. Zamilah bt Saidi10.Pn Fazilah bt. Shamsuddin11. Pn Zawiyah bt Abdul Manap1Ucapan Pengerusi 1.1 Memulakan mesyuarat dengan ummul kitab Al-Fatihah. 1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru mata Pelajaran PSV yang hadir.Makluman2Ucapan PK Pentadbiran 2.1 Mengucapkan terima kasih atas jemputan mesyuarat. 2.2 Berharap guru-guru sentiasa komited dalam menjalankan tugas, walaupun sebagai guru subjek PSV yang bukan merupakan subjek teras. 2.3 Berharap guru-guru dapat menjadikan waktu PSV sebagai waktu untuk murid-murid mengasah bakat dan kreativiti mereka disamping waktu yang menyeronokkan untuk murid- murid. Makluman3Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat 3.1 Pengerusi meminta guru-guru meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat kali-1 2011.Pencadang : Pn Sukma Suria bt. Abdul RahmanDisokong oleh : Pn Rofiah bt Mohd Isa.4Perkara berbangkit 4.1 Tiada5Sukatan pelajaran dan Rancangan Pelajaran 5.1 Pengerusi memaklumkan bahawa huraian sukatan dan rancangan pelajaran tahunan bolehdidapati dari komputer meja bilik guru atau dimuat turun dari internet. 5.2. Bagi KSSR, diharap guru-guru dapat mencetak dari CD yang dibekalkan atau muat turun

2. dari internet.5.3 Mengingatkan guru-guru supaya sentiasa meletakkan rancangan tahunan di dalam rekodmengajar .Tindakan :semua guru6. Persediaan Rekod Mengajar. 6.1 Penulisan rekod mengajar adalah seperti berikut : Bidang : Tajuk : Objektif : Aktiviti : 6.2 Untuk KSSR, 6.3 Diharap semua guru-guru tidak menghadapi sebarang masalah dalam penulisan bukurekod.TIndakan : semua guru7. P&P7.1 Pengerusi berharap guru-guru dapat mengadakan aktiviti P&P yang menarik dan bukannya aktiviti yang biasa dilakukan murid-murid.7.2 Menggalakkan guru-guru untuk membuat pencarian di internet untuk aktiviti-aktiviti yang lebih menarik.7.3 Guru-guru juga boleh berhubung dengan pembantu pusat sumber untuk melihat buku- buku berkaitan matapelajaran PSV yang terdapat di pusat sumber sekolah. Tindakan : semua guru8.Bahan bantu mengajar8.1 Pengerusi meminta guru-guru menyenaraikan alatan yang diperlukan dan serahkankepada setiausaha untuk tindakan selanjutnya.8.2 Diharap guru-guru dapat menggunakan alatan sepenuhnya dan memulangkan alatantersebut setelah digunakan.8.3 Pengerusi menyatakan yang semua alatan akan diletakkan di dalam almari PSV yangdisediakan.8.4 Pn Jamiah bertanya tentang kertas lukisan murid dan pengerusi memaklumkanbahawa kertas lukisan hanya disediakan untuk peperiksaan PKSR 1 dan PKSR 2sahaja. Murid-murid boleh membeli kertas lukisan daripada kedai buku sekolah.Tindakan :semua guru9.Penilaian dan peperiksaan/ujian bulanan9.1 Mengingatkan guru-guru bahawa ujian bulanan 1 akan diadakan pada bulan Mac.9.2 Terdapat hanya 3 ujian sahaja pada tahun ini iaitu ujian bulanan 1, PKSR 1 danPKSR 2.9.3 Untuk matapelajaran PSV, guru-guru hanya perlu menyediakan soalan untuk PKSR 1 dan 2 sahaja.9.4 Membincangkan tentang pengubal soalan untuk PKSR 1 dan 2. (seperti lampiran)9.5 Pn Sapina memaklumkan, untuk KSSR, tiada ujian 1, dan PKSR . penilaian diadakan secara berterusan dan perlu direkodkan.Tindakan : semua guru10.Headcount 10.1 Berharap guru-guru dapat mengisi TOV dan target didalam Zoom A dan SAPS. 10.2 Jika ada sebarang masalah harap guru-guru dapat berjumpa dengan En Razif. 10.3 Bagi murid-murid KSSR, diharap guru-guru dapat mengisi data-data yang diperlukan mengikut garispanduan dari KPM.Tindakan:semua guru 3. 11. Aktiviti Tahunan11.1 Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan untuk tahun 2012a)Pertandingan mewarna sempena hari alam sekitar.b) Pertandingan mewarna dan melukis poster sempena hari Kebangsaan.c)Pertandingan mewarna sempena Hari anti Dadah.d) Pameran dan bengkel seni (batik, anyaman dll) Tindakan: semua guru12. Hal-hal lain Tiada13. Penutup13.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PK Pentadbiran dan guru-guru yang hadir.13.2 Berharap agar guru-guru dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan bersungguh-sungguh13.3 Berharap guru-guru dapat memberikan kerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang.Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.15 petangDisediakan oleh, Disemak oleh...(Pn Roziana bt. Ismail) (En Meor Zui Hassan b Meor Harun) Setia usaha Panitia PSV PK Pentadbiran, SK Tualang Sekah, Malim NawarSK Tualang Sekah, Malim Nawar