2012 rekod transit pmt1 gikgu

Click here to load reader

Post on 31-Jul-2015

54 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SUBJECT :NAMEB1D13E1

PENDIDIKAN MORALB2D31E1 B3D13E1 B4D13E1 B5D13E1 B6D13E1 B1D14E1 B2D14E1 B3D14E1

KELAS :

PBS :REKO

13 Kasih Sayang Terhadap Keluarga 14Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga 5 1 B4D14E1 B5D14E1 B6D14E1 B1D15E1

Mengekalkan Trad

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

SUBJECT :NAMEB1D17E1

PENDIDIKAN MORALB2D17E1 B3D17E1 B4D17E1 B5D17E1 B6D17E1 B1D18E1 B2D18E1 B3D18E1

KELAS :

PBS :REKO

17 . Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar Kemapanan Ala 18, 19.

B4D18E1

B5D18E1

B6D18E1

B1D19E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

35

SUBJECT :NAMEB1D21E1

PENDIDIKAN MORAL21. Cinta akan Negara B2D21E1 B3D21E1 B4D21E1 B5D21E1 B6D21E1 B1D22E1 B2D22E1 B3D22E1

KELAS :

PBS :REKO

22. Taat Setia kepada Raja dan Negara 23. Sanggup Berkorban B4D22E1 B5D22E1 B6D22E1 B1D23E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

33 34 35

SUBJECT :NAMEB1D24E1

PENDIDIKAN MORAL24. Melindungi Hak Kanak-kanak B2D24E1 B3D24E1 B4D24E1 B5D24E1 B6D24E1 B1D25E1 B2D25E1 B3D25E1

KELAS :

PBS :REKO

25. Menghormati Hak Wanita B4D25E1 B5D25E1 B6D25E1

26. Melindungi Hak P B1D26E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

32 33 34 35

SUBJECT :NAMEB1D29E1

PENDIDIKAN MORALB2D29E1 B3D29E1 B4D29E1 B5D29E1 B6D29E1 B1D30E1 B2D30E1 B3D30E1

KELAS :

PBS :REKO

29. Mematuhi Peraturan dan Undang-undang 30. Kebebasan Bersuara B4D30E1 B5D30E1 B6D30E1

31. Kebebasan Bera B1D31E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

31 32 33 34 35

SUBJECT :NAMEB1D34E1

PENDIDIKAN MORALB2D34E1 B3D34E1 B4D34E1 B5D34E1 B6D34E1 B1D35E1 B2D35E1 B3D35E1

KELAS :

PBS :REKO

36.Saling 34.Hidup Bersama Secara Aman 35. Saling Membantu dan Bekerjasama Menghormati

B4D35E1

B5D35E1

B6D35E1

B1D36E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

30 31 32 33 34 35

SUBJECT :NAMEB1D1E1

PENDIDIKAN MORAL1.1 Kepercayaan Kepada TuhanB2D1E1 B3D1E1 B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1

KELAS :

PBS :REKO1.3 Harga Diri

1.2B1D2E1

AmanahB2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1

B1D3E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

30 31 32 33 34 35

SUBJECT :NAMEB1D7E1

PENDIDIKAN MORAL1.7 BerdikariB2D7E1 B3D7E1 B4D7E1 B5D7E1 B6D7E1 B1D8E1 B2D8E1 B3D8E1

KELAS :1.8 KerajinanB4D8E1 B5D8E1 B6D8E1

PBS :REKO1.9 KasihB1D9E1

BAND TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B1

B2 B3

B4

B5

B6 B1

B2

B3

B4 B5

B6

B1

29 30 31 32 33 34 35

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 2 : KEKELUARGAAN15 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan 16 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

B6D155E1

B2

B2D15E1

B3

B3D15E1

B4

B4D15E1

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

B5D15E1

B1D16E1

B2D61E1

B3D16E1

B4D16E1

B5D16E1

B6D16E1

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 3 : ALAM SEKITAR19. Kemapanan Alam Sekitar B2D19E1 B3D19E1 B4D19E1 B5D19E1 B6D19E120. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

B1D20E1

B2D20E1

B3D20E1

B4D20E1

B5D20E1

B6D20E1

B2

B3

B4

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 4 : PATRIOTISME23. Sanggup Berkorban untuk Negara 20. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

B2

B2D23E1

B3

B3D23E1

B4

B4D23E1

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

B5D23E1

B6D23E1

B1D20E1

B2D20E1

B3D20E1

B4D20E1

B5D20E1

B6D20E1

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 5 : HAK ASASI MANUSIA26. Melindungi Hak Pekerja B2D26E1 B3D26E1 B4D26E1 B5D26E1 B6D26E127. Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya 28.

Melindungi Hak Pengguna B2D28E1 B3D28E1 B4D28E1 B5D28E1 B6D28E1

B1D27E1

B2D27E1

B3D27E1

B4D27E1

B5D27E1

B6D27E1

B1D28E1

B2

B3

B4

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 6 : DEMOKRASI31. Kebebasan Beragama B2D31E1 B3D31E1 B4D31E1 B5D31E1 B6D31E132.Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara 33.

Sikap Keterbukaan B2D33E1 B3D33E1 B4D33E1 B5D33E1 B6D33E1

B1D32E1

B2D32E1

B3D32E1

B4D32E1

B5D32E1

B6D32E1

B1D33E1

B2

B3

B4

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 7 : KEAMANAN & KEHARMONIAN36.Saling Menghormati antara Negara 20. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

B2

B2D36E1

B3

B3D36E1

B4

B4D36E1

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

B5D36E1

B6D36E1

B1D20E1

B2D20E1

B3D20E1

B4D20E1

B5D20E1

B6D20E1

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 1 : PERKEMBANGAN DIRI1.3 Harga DiriB2D3E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D3E1 B6D3E1

1.4 BertanggungjawabB1D4E1 B2D4E1 B3D4E1 B4D4E1 B5D4E1 B6D4E1

1.5 Hemah TinggiB1D5E1 B2D5E1 B3D5E1 B4D5E1 B5D5E1 B6D5E1

1.6 ToleransiB1D6E1 B2D6E1 B3D6E1 B4D6E1 B5D6E1

B2

B3

B4

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

PBS :REKOD TRANSITBIDANG 1 : PERKEMBANGAN DIRI1.9 Kasih SayangB1D10E1 B2D10E1 B2D9E1 B3D9E1 B4D9E1 B5D9E1 B6D9E1

1.10 KeadilanB3D10E1 B4D10E1 B5D10E1 B6D10E1 B1D11E1 B2D11E1

1.11 RasionalB3D11E1 B4D11E1 B5D11E1 B6D11E1

1.12 KeserdehanaanB1D12E1 B2D12E1 B3D12E1 B4D12E1 B5D12E1

B2

B3

B4

B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6

B6D6E1

B6D12E1