2010 pspm kedah ekonomiasas12 w ans

Post on 29-May-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  1/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  2/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  3/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  4/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  5/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  6/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  7/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  8/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  9/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  10/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  11/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  12/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  13/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  14/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  15/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  16/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  17/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  18/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  19/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  20/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  21/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  22/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  23/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  24/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  25/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  26/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  27/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  28/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  29/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  30/51

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  31/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  32/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  33/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  34/51

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  35/51

  Skema Pemarkahan3757/1Ekonomi AsasKertas 1Ogos-Sept.

  No.Soalan Jawapan No.Soalan Jawapan1 C 21 B

  2 B 22 D3 A 23 B4 A 24 A5 B 25 C6 C 26 D7 D 27 C8 B 28 C9 A 29 B10 D 30 D11 B 31 D12 D 32 C

  13 C 33 A14 A 34 C15 B 35 D16 D 36 C17 B 37 A18 C 38 D19 A 39 C20 A 40 B

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  36/51

  1

  Soalan Ekonomi Asas 2 / Jawapan Markah

  1(a)(i)

  F1-KekuranganH1-Faktor-faktor ekonomi/sumber-sumber ekonomi

  F2-PilihanH2-Mengeluarkan barangan/output yang memberikeuntungan maksimum

  F3-Kos lepasH3-Ouput/barangan kedua terbaik yang dilepaskan untukmendapat barangan/ouput terbaik/ alat penghawa dingin

  11

  11

  11

  [mak 4 m]

  1(a)(ii)

  F1-Berapa yang hendak dikeluarkanH1-Jumlah/kuantiti ketuhar yang hendak dikeluarkanbergantung kepada permintaan masyarakat/mekanismeharga/keperluan dan kehendak.

  F2-Bagaimana hendak dikeluarkanH2-Kaedah intensif buruh atau modal/palingcekap/meminimumkan kos/memaksimumkan untung.

  F3-Untuk siapa dikeluarkanH3-Agihan ouput/barang/ketuhar bergantung kepada corakagihan pendapatan wang/kemampuan membeli.

  11

  11

  11

  [mak 4 m]

  1(b)(i)Gambar 1 Sistem Ekonomi Kapitalis/Pasaran bebasGambar 2 Sistem Ekonomi Perancangan Pusat/Sosialis

  11

  [2 m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  37/51

  2

  Soalan Jawapan Markah

  1(b)(ii)

  Ciri Kapitalis SosialisB1-Pemilikansumber

  B2-Pembuatkeputusan

  B3-Pilihan

  B4-Penentuanharga

  B5-Persaingan

  B6-MotifPengeluaran

  Bebas dimiliki oleh pihakswasta/individu

  Keputusan ekonomi dibuatolehpengguna/pengeluar/swasta

  Pengguna/pengeluar bebasmembuat keputusan

  Ditentukan oleh mekanismeharga/ditentukan olehpermintaan dan penawaran

  Pengeluar bebas bersaing

  Keuntungan maksimum

  Milik penuhkerajaan

  Keputusanekonomi dibuatoleh kerajaan

  Kerajaanmenentukanpilihan barangan

  Harga barangditetapkan olehkerajaan

  Tiada persainganantara pengeluar

  Memaksimumkankebajikan rakyat

  Mana-mana 3 X 2m

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  2/0

  [6m][mak6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  38/51

  3

  Soalan Jawapan Markah

  1(c)(i)

  Jumlah Pendapatan Encik Muaz SetahunRM

  Gaji 36 000Bonus 2 000Jumlah Pendapatan 38 000

  Tolak PelepasanDiri sendiri 8 000Isteri 3 000Anak(1 000 X 3 orang) 3 000

  KWSP(RM3 960) & Insurans nyawa(RM 1 200) 5 160Buku & Majalah 300Jumlah Pelepasan Cukai 19 460

  Pendapatan Bercukai (RM38 000 RM19 460) = RM18 540

  Pengiraan CukaiRM 2 500 pertama (0% X 2500) = RM0.00RM 2 500 kedua (2% X 2 500) = RM50.00RM 5 000 berikutnya (5% X 5 000) = RM250.00RM8 540 berikutnya (7% X 9 460) = RM597.80

  Jumlah Cukai Pendapatan Setahun = RM897.80Tolak Zakat = RM5 00.00Jumlah Cukai perlu dibayar = RM397.80

  1

  1

  1

  [10m][mak6m]

  1(c)(ii)

  R1-Jumlah pendapatan Potongan wajibGaji RM36 000Bonus RM2 000Jumlah pendapatan RM38 000Tolah : Potongan wajib

  KWSP RM3 960.00Cukai pendapatan RM397.80Bayaran zakat RM500.00Jumlah potongan RM4 857.80

  Pendapatan boleh guna RM33 142.20

  1

  1

  1

  1[4m][mak3m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  39/51

  4

  Soalan Jawapan Markah

  2(a)

  F1-kenalpasti punca pendapatan dan potongan wajibH1-jumlahkan semua pendapatan dan tolak potongan wajibF2-catat semua perbelanjaan yang perlu dilakukan

  H2-termasuk perbelanjaan tetap/harian/luar jangkaF3-susun perbelanjaan ikut keutamaanH3-utamakan perbelanjaan yang perlu/perbelanjaan kurangpenting ditangguhkanF4-imbang anggaran pendapatan dan perbelanjaanH4-pastikan pendapatan boleh guna melebihi perbelanjaan/tabungan

  Nota: Jawapan perlu mengikut urutan

  111

  111

  11

  [8m][mak6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  40/51

  5

  Soalan Jawapan Markah

  2(b)(i)Barang Q = 1.5Barang R = 1Barang S = 0.5

  111

  [3m]

  2(b)(ii)

  Barang QH1a-turunkan hargaH2a-permintaan anjal/Ed > 1H3a-peratus perubahan kuantiti diminta melebihi peratusperubahan harga

  H4a-harga turun 1% kuantiti diminta naik 1.5%

  ATAU

  Barang SH1b-naikkan hargaH2b-permintaan tidak anjal/Ed < 1H3b-peratus perubahan kuantiti diminta kurang daripada peratusperubahan hargaH4b-harga naik 1% kuantiti diminta turun 0.5%

  111

  1[4m][mak3m]

  111

  1[4m]

  [mak3m]

  2(c)(i)

  Dari titik A ke titik BH1-perubahan dalam kuantiti ditawarkan

  Dari titik A ke titik CH2-perubahan penawaran

  1

  1

  [2m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  41/51

  6

  Soalan Jawapan Markah

  2(c)(ii)

  Dari titik A ke titik BH1-Pergerakan atas keluk penawaran yang samaH2-harga meningkat dari P2 kepada P1H3-kuantiti penawaran meningkat dari Q0 kepada Q1H4-berlaku disebabkan faktor harga barang itu

  Dari titik A ke titik CH5-berlaku peralihan keluk dari SoSo kepada S1S1H6-harga tetap pada P2/harga tidak berubahH7-Kuantiti penawaran bermula pada Q0 Q2

  H8-berlaku disebabkan faktor selain harga barang itu

  1111

  [mak3m]

  111

  1[mak3m][6m]

  2(c)(iii)

  F1-harga barang lain/pengganti/penggenapH1-apabila harga petrol jatuh, penawaran kereta akan bertambah

  F2-harga faktor pengeluaranH2-apabila harga faktor pengeluaran jatuh, penawaran keretabertambah

  F3-Jangkaan harga pada masa depanH3-harga kereta dijangka jatuh pada masa depan, penawarankereta pada masa kini meningkat

  F4-Dasar kerajaanH4-cukai jualan diturunkan/memberi subsidi, penawaran keretabertambah

  F5-matlamat pengeluarH5-memaksimumkan pengeluaran/menguasai pasaran,

  penawaran kereta bertambah

  F6-tingkat teknologiH6-berlaku penggunaan teknologi moden, penawaran keretameningkat

  Mana-mana 3 X 2m

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  [12m][mak 6m]

  *k

 • 8/8/2019 2010 PSPM Kedah EkonomiAsas12 w Ans

  42/51

  7

  Soalan Jawapan Markah

  3(a)

  H1-keadaan/tempat penjual dan pembeli bertemu untukberurusniagaH2-secara langsung/di pasar raya/kedai runcitH3-tidak langsung/telefon/e-dagang/myeg/internetH4-melibatkan jual beli barang/perkhidmatan

  1

  111

  [4m]

  [mak2m]

  3(b)

  Permintaan Pasaran Penawaran PasaranH1a-Jumlah permintaansemua individu dalam pasaran

  H1b-Jumlah penawaransemua firma dalam pasaran

  H2a-Keluk permintaanpasaran diperolehi denganmenjumlahkan kuantiti DDyang dilakukan oleh semuaindividu secara mendatar

  pada suatu tingkat hargatertentu

  H2b-Keluk penawaranpasaran diperolehi denganmenjumlahkan kuantiti SSyang dilakukan oleh semuafirma secara mendatar pada

  suatu tingkat harga tertentu

  H3a-Keluk permintaanpasaran mencerun kebawahdari kiri kekanan

  H3b-Keluk pe