2003 soalan

32
Tema : Menyiasat Alam Kehidupan Tahun : 4 UPSR 2003 / S2 / Istilah / Rendah 1. Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran A air kencing dari badan B bahan tinja dari badan C wap air dari badan D bahan yang tidak diperlukan oleh badan Tema : Menyiasat Alam Kehidupan Tahun : 4 UPSR 2003 / S4 / Ekstrapolasi / Sederhana 2. Rajah 2 menunjukkan daun tumbuhan yang telah disapukan minyak. Antara berikut, yang manakah akan berlaku kepada daun- daun itu selepas dua minggu? Daun-daun itu akan I gugur II semakin layu III menjadi kuning IV semakin besar 1 Daun disapu Rajah 2

Upload: amalludin-amal-din

Post on 29-Oct-2015

49 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

soalan upsr

TRANSCRIPT

Page 1: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 4UPSR 2003 / S2 / Istilah / Rendah

1. Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran

A air kencing dari badan

B bahan tinja dari badan

C wap air dari badan

D bahan yang tidak diperlukan oleh badan

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 4UPSR 2003 / S4 / Ekstrapolasi / Sederhana

2. Rajah 2 menunjukkan daun tumbuhan yang telah disapukan minyak.

Antara berikut, yang manakah akan berlaku kepada daun-daun itu selepas dua minggu? Daun-daun itu akan

I gugur

II semakin layu

III menjadi kuning

IV semakin besar

A I dan II sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan III sahaja

D I, III dan IV sahaja

1

Daun disapu minyak

Rajah 2

Page 2: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 5UPSR 2003 / S1 / Fakta / Sederhana

3. Rajah 1 menunjukkan serangga X.

Antara berikut yang manakah kedudukan yang betul bagi X dalam rantai makanan berikut?

A Tumbuhan X Katak Helang

B X Helang Tumbuhan Katak

C Katak Tumbuhan X Helang

D Helang Katak Tumbuhan X

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 5UPSR 2003 / S3 / Fakta / Sederhana

4. P,Q,R dan S adalah empat jenis buah.

Antara berikut manakah cara penyebaran yang betul bagi biji benih buah-buahan itu?

Buah Cara penyebaran

I P Mekanisme letupan

II Q Haiwan

III R Angin

IV S Air

2

Serangga X

Rajah 1

Page 3: 2003 soalan

Rajah 3

A I dan II sahaja

B I, III dan IV sahaja

C II, III dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 5UPSR 2003 / S5 / Interpretasi / Sederhana

5. Rajah 3 menunjukkan satu siratan makanan.

Haiwan Q Haiwan P

Tumbuhan Haiwan T

Haiwan R Haiwan S

Antara penyataan berikut yang manakah betul?

A Q adalah karnivor

B S dan T ialah omnivor

C P berkurang jika R bertambah

D R akan berkurang jika tumbuhan bertambah

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 6

3

Page 4: 2003 soalan

Kucingjantan

Kucingjantan

Kucingbetina

UPSR 2003 / S6 / Ekstrapolasi / Sederhana

6. Rajah 4 menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada musim mengawan.

Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang?

A Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi

B Semua kucing akan melompat keluar

C Semua kucing akan bergaduh

D Kucing-kucing jantan akan bergaduh

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 6UPSR 2003 / S7 / Fakta / Sederhana

7. Rajah 5 menunjukkan tumbuhan yang berbeza saiz dan tinggi.

Antara berikut faktor manakah yang menyebabkan perbezaan itu?

4

Penghadang Makanan Air

Rajah 4

Rajah 5

Page 5: 2003 soalan

I Kuantiti udara yang diterima

II Kuantiti cahaya yang diterima

III Kuantiti air yang diterima

IV Ruang untuk pertumbuhan

A I dan IV sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 6UPSR 2003 / S8 / Fakta / Sederhana

8. Rajah 6 menunjukkan kawasan hutan pada tahun 1993 dan hutan yang sama pada tahun 2003.

Antara berikut, yang manakah dapat mengelakkan keadaan seperti tahun 2003?

I Mengawal aktiviti pembalakan

II Memajukan projek perumahan

III Menjalankan penanaman semula hutan

5

1993 2003Rajah 6

Page 6: 2003 soalan

IV Menguatkuasakan Akta Kawalan Alam Sekitar

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 4UPSR 2003 / S9 / Pengelasan/ Mudah

9. Rajah 7 menunjukkan beberapa cara yang boleh digunakan untuk mengukur jarak dan masa.

Apakah P dan Q?

P Q

A Celcius Lantunan bola

B Depa Lantunan bola

C Liter Ayunan bandul

D Depa Ayunan bandul

Tema : Menyiasat Alam Fizikal

6

Rajah 7

Pengukuran

Jarak Masa

Jengkal

Hasta

Pembaris

P

Titisan air

Jam pasir

Jam digital

Q

Page 7: 2003 soalan

Tahun : 4UPSR 2003 / S10 / Interpretasi / Sederhana

10. Rajah 8 menunjukkan tiga alat penimbang. Setiap penimbang menunjukkan perbandingan berat dua jenis buah.

Berdasarkan Rajah 8, pernyataan manakah yang betul?

A Rambutan lebih ringan daripada pisang

B Mangga lebih ringan daripada rambutan

C Manggis lebih berat daripada pisang

D Manggis lebih berat daripada mangga

Tema : Menyiasat Alam Fizikal

7

Pisang

PisangManggis

Mangga

Manggis

Rambutan

Rajah 8

Page 8: 2003 soalan

Tahun : 4 (KBSR semakan) / Tahun 3 (CS PPSMI)UPSR 2003 / S11 / Prinsip / Sederhana

11. Rajah 9 menunjukkan keratan rentas sebuah kereta api magnet.

Kereta api tersebut terapung di atas landasan dan bergerak sangat laju.

Antara berikut, yang manakah menerangkan mengapa ini berlaku?

I X dan Y menarik antara satu sama lain

II X ialah bahan magnet dan Y ialah bahan bukan magnet

III X dan Y mempunyai kutub magnet yang sama

IV Tiada geseran antara X dan Y

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

8

Kereta api magnet

Landasan

X

Y

Rajah 9

Page 9: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 5UPSR 2003 / S12 / Ekstrapolasi / Sederhana

12. Rajah 10 menunjukkan satu eksperimen.

Apakah akan berlaku apabila kelalang kon dimasukkan ke dalam bikar?

A Air di dalam bikar tersejat

B Aras air di dalam tiub kaca meningkat

C Air di dalam bikar berubah warna

D Suhu air di dalam bikar meningkat

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 5UPSR 2003 / S13 / Interpretasi / Sederhana

13. Rajah 11 menunjukkan sebuah carta palang bagi perubahan suhu dalam satu bikar air.

9

Kelalang kon

Cecair berwarna pada suhu bilik

BikarTiub kaca

Air pada suhu 100°C

Rajah 10

Suhu / °C

Masa / minit

Rajah 11

Page 10: 2003 soalan

Berdasarkan Rajah 11, pilih pernyataan yang betul tentang apa yang berlaku.

A Suhu air terus meningkat

B Air dipanaskan selama tujuh minit

C Air mula mendidih pada minit kelima

D Suhu air tetap ketika air mendidih

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 5UPSR 2003 / S14 / Fakta / Rendah

14.

Apakah istilah sains bagi X?

A Jalur cahaya

B Spektrum cahaya

C Warna-warna cahaya

D Jalur warna

10

Prisma kaca

Prisma kaca

Kuning

MerahJingga

Hijau

BiruIndigo

Ungu

X

Rajah 12

Page 11: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 6UPSR 2003 / S15 / Fakta / Sederhana

15. Berikut adalah tiga situasi

Situasi manakah menunjukkan kesan daya?

A P dan Q sahaja

B P dan R sahaja

C Q dan R sahaja

D P, Q dan R

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 6UPSR 2003 / S16 / Prinsip / Sederhana

16. Sebuah bas mengambil masa tiga jam untuk sampai ke destinasi sejauh 240 km. Berapakah kelajuan bas tersebut?

A 80 km/j

B 237 km/j

C 243 km/j

D 720 km/j

11

P- Bola berubah arah apabila ditanduk

Q- Bola bergerak lebih laju apabila ditendang

R- Bola berhenti apabila ditangkap

Page 12: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 4UPSR 2003 / S17 / Pengelasan / Sederhana

17. Rajah 13 menunjukkan dua kumpulan objek.

Bahan manakah boleh dikumpulkan dalam kumpulan P dan Q?

P Q

A Tayar Kertas

B Sutera Radio

C Botol Cincin emas

D Penyedut minuman Pasu bunga

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 4UPSR 2003 / S19 / Interpretasi / Sederhana

18. Beberapa batang paku bersih dimasukkan ke dalam beberapa bikar berisi air

dan diletakkan di tepi sebuah tingkap yang terbuka. Selepas beberapa hari,

air bertukar menjadi keperang-perangan.

Apakah kesimpulannya?

A Air bertindak balas dengan cahaya matahari

B Air bercampur dengan debu dan kotoran

C Air dan udara bertindak balas dengan paku

D Air yang dipanaskan cahaya matahari bertindak balas dengan paku

12

Kumpulan P Kumpulan Q

Kasut kulit

Gelang getah

Mangga kunci

Baju hujan

Telefon

Kamera

Rajah 13

Page 13: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 4 (berdasarkan CS PPSMI) / Tahun 6 (berdasarkan HSP KBSR Semakan)UPSR 2003 / S22 / Kaedah / Sederhana

19. Maklumat di bawah menunjukkan langkah-langkah mengitar semula surat

khabar lama.

Pilih urutan yang betul.

A N M K L

B K N L M

C L K N M

D M N L K

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 4 (berdasarkan CS PPSMI) / Tahun 6 (berdasarkan HSP KBSR Semakan)UPSR 2003 / S23 / Fakta / Sederhana

20. Antara berikut, pernyataan manakah yang betul tentang faedah mengitar

semula bahan buangan industri?

I Mengurangkan pencemaran

II Mengelakkan kepupusan sumber alam

III Menghasilkan barangan baru daripada bahan terpakai

IV Mengurangkan kos pelupusan bahan buangan

A I dan III sahaja

B I, II dan IV sahaja

C II, III dan IV sahaja

D I, II, III dan IV

13

K- Menapis

L- Merendam dan mengisar

M- Mengeringkan

N- Meratakan

Page 14: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 5UPSR 2003 / S18 / Aplikasi / Sederhana

21. Seorang tukang masak kehabisan asam jawa untuk masakan kari.

Buah yang manakah tidak sesuai menggantikan asam jawa itu?

A Mangga

B Betik

C Tomato

D Nanas

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 6UPSR 2003 / S20 / Fakta / Rendah

22. Semangkuk bubur diletakkan di atas sebuah meja. Mengapakah bubur itu

menjadi basi selepas seminggu?

A Ia disimpan terlalu lama

B Ia terdedah kepada udara

C Ia disimpan di tempat yang sejuk dan gelap

D Ia disebabkan oleh tindakan bacteria dan kulat

Tema : Menyiasat Alam BahanTahun : 6UPSR 2003 / S21 / Fakta / Rendah

23. Rajah 14 menunjukkan satu proses pengawetan makanan.

Proses itu ialah

14

Rajah 14

Page 15: 2003 soalan

A pengeringan

B pengasinan

C penjerukan

D penyejukbekuan

Tema : Menyiasat Bumi dan Alam SemestaTahun : 4UPSR 2003 / S24 / Ekstrapolasi / Rendah

24. Rajah 15 menunjukkan sebuah kapal belayar mengelilingi Bumi. Ia

memulakan pelayaran dari pelabuhan P menuju ke arah timur.

Apakah yang akan berlaku kepada kapal tersebut?

A Kembali semula ke pelabuhan P

B Sampai ke Kutub Utara

C Terhenti di sebelah Timur

D Kapal itu jatuh apabila tiba di garisan ufuk

15

Rajah 15

TimurBarat

Page 16: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Bumi Dan Alam SemestaTahun : 4UPSR 2003 / S25 / Fakta / Sederhana

25. Rajah 16 menunjukkan seorang angkasawan yang mendarat di Bulan pada

tahun 1969.

Antara berikut, yang manakah menerangkan mengapakah kesan tapak kaki

angkasawan itu masih kekal hingga kini?

I Tiada hujan di Bulan

II Tiada angin di Bulan

III Permukaan Bulan berpasir halus

A I sahaja

B I dan II sahaja

C II dan III sahaja

D I, II dan III

Tema : Menyiasat Bumi Dan Alam SemestaTahun : 4UPSR 2003 / S27 / Urutan / Rendah

26. Maklumat di bawah menyenaraikan beberapa planet dalam Sistem Suria.

16

Rajah 16

J- Zuhal

K- Musytari

L- Marikh

M- Bumi

Page 17: 2003 soalan

Pilih kedudukan planet dari yang paling jauh ke yang paling dekat dengan Matahari.

A J, K, L, M

B K, L, M, J

C L, M, J, K

D M, L, K, J

Tema : Menyiasat Bumi Dan Alam SemestaTahun : 5UPSR 2003 / S26 / Urutan / Sederhana

27. Rajah 17 menunjukkan bentuk-bentuk bulan yang kelihatan semasa gerhana

bulan.

Pilih urutan gerhana yang betul.

A P, R, S, T, Q

B P, Q, S, R, T

C P, S, Q, T, R

D P, T, R, Q, S

17

Rajah 17

Page 18: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Dunia TeknologiTahun : 5UPSR 2003 / S28 / Fakta / Sederhana

28. Rajah 18 menunjukkan empat bentuk asa yang terdapat dalam suatu binaan.

Apakah bentuk K, L, M dan N?

K L M N

A Kon Sfera Kubus Silinder

B Silinder Kon Sfera Kubus

C Kubus Silinder Kon Sfera

D Sfera Kubus Silinder Kon

Tema : Menyiasat Dunia TeknologiTahun : 5UPSR 2003 / S29 / Fakta / Sederhana

29. Struktur jambatan yang manakah paling kukuh?

A

B

18

Rajah 18

Page 19: 2003 soalan

C

D

Tema : Menyiasat Dunia TeknologiTahun : 6UPSR 2003 / S30 / Prinsip / Sederhana

30. Rajah 19 menunjukkan sebatang skru.

Antara berikut prinsip mesin ringkas yang manakah terdapat pada skru

tersebut?

I Satah condong

II Baji

III Roda dan gandar

IV Gear

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

19

Rajah 19

Page 20: 2003 soalan

BAHAGIAN B

Tema : Menyiasat Alam KehidupanTahun : 4UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 1

1. Rajah 1 menunjukkan perbandingan saiz beberapa jenis hidupan.

Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid mengumpul maklumat seperti

dalam Jadual 1

Jenis HidupanBilangan Degupan Jantung Semasa Rehat / minit

Ikan Paus9

Gajah 25

Manusia 70

Anjing laut 140

Burung layang-layang 500

20

Ikan paus

Gajah Manusia Anjing laut Burung laying-layang

Rajah 1

Jadual 1

Page 21: 2003 soalan

KPS: Mengawal Pembolehubah / Kriteria 10

a) Nyatakan dua pembolehubah dalam penyiasatan itu.

1.

2.

(1 markah)

KPS: Membuat Hipotesis/ Kriteria 14

b) Berdasarkan maklumat yang dikumpul, tuliskan satu pernyataan yang

menghubungkan dua pembolehubah itu.

(1 markah)

KPS: Meramal / Kriteria 4

c) Anggarkan bilangan degupan jantung seminit semasa rehat bagi seekor

lembu dewasa.

(1 markah)

KPS: Membuat Hipotesis/ Kriteria 15

d) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan di atas.

(1 markah)

21

Apabila Amin berehat degupan jantungnya ialah 70 kali seminit. Selepas

berlari degupan jantungnya ialah 80 kali seminit.

Page 22: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam FizikalTahun : 5UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 2

2. Jadual 2 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penyejukan 500mℓ air.

Masa / minit 0 2 4 6 8 10 12

Suhu air / °C 98 86 76 68 62 58 56

KPS: Mentafsir Data/ Kriteria 6

a) Apakah tujuan penyiasatan itu?

(1 markah)

KPS: Membuat inferens/ Kriteria 1

b) Cadangkan satu sebab mengapa air menjadi sejuk.

(1 markah)

KPS: Meramal / Kriteria 4

c) Ramalkan suhu air pada minit ke-9.

(1 markah)

KPS: Mentafsir data / Kriteria 9

d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu?

(1 markah)

22

Jadual 2

Page 23: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Alam BahanUPSR 2003 / Bhg. B Soalan 3

3. Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu

penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Enam sudu garam

dimasukkan ke dalam 500 mℓ air. Kemudian, sebiji telur dimasukkan ke dalam

larutan itu. Telur didapati terapung dan ketinggiannya dari dasar bikar diukur.

Penyiasatan ini diteruskan dengan menambahkan kuantiti garam.

Keputusan penyiasatan direkodkan dalam Jadual 3

Kuantiti garam / sudu 6 8 10 12

Ketinggian telur dari dasar bikar / cm 4.0 4.5 5.0 5.5

KPS: Membuat hipotesis/ Kriteria 14

a) Berdasarkan Jadual 3, tuliskan satu hipotesis.

(1 markah)

23

SuduGaram

Telur

Bikar

Larutan garam

Ketinggian yang diukur

Rajah 2

Jadual 3

Page 24: 2003 soalan

KPS: Meramal / Kriteria 5

b) Ramalkan ketinggian telur dari dasar bikar apabila 16 sudu garam

dimasukkan.

(1 markah)

KPS: Mentafsir Data / Kriteria 7

c) Berdasarkan Jadual 3, nyatakan corak perubahan ketinggian telur dari

dasar bikar.

(1 markah)

KPS: Membuat inferens / Kriteria 2

d) Nyatakan satu inferens berdasarkan pernyataan di atas.

(1 markah)

KPS: Membuat inferens / Kriteria 3

e) Tuliskan satu pemerhatian bagi menyokong inferens di (d)

(1 markah)

24

Terapung di laut lebih mudah berbanding di sungai.

Page 25: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Bumi Dan Alam SemestaTahun : 5UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 4

4. Jadual 4 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu

penyiasatan.

Tarikh mengikut Takwim Qamari Bentuk Fasa Bulan

5 haribulan

10 haribulan

15 haribulan

20 haribulan

25 haribulan

KPS: Mentafsir Data / Kriteria 6

a) Apakah tujuan penyiasatan itu?

(1 markah)

25

Jadual 4

Page 26: 2003 soalan

KPS: Mentafsir Data / Kriteria 9

b) Nyatakan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat

dalam Jadual 4.

(1 markah)

KPS: Membuat inferens / Kriteria 1dan 2

c) Nyatakan dua sebab berdasarkan pemerhatian ini.

1.

2.

(2 markah)

26

Pada satu malam 15 haribulan Takwim Qamari, bulan tidak kelihatan

Page 27: 2003 soalan

Tema : Menyiasat Dunia TeknologiTahun : 5UPSR 2003 / Bhg. B Soalan 5

5. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

Objek P dan Q mempunyai saiz, bentuk dan bahan yang sama. P dan Q

ditiup dengan kekuatan yang sama. P didapati tumbang dahulu.

Berdasarkan penyiasatan itu, nyatakan :

KPS: Mengawal pembolehubah / Kriteria 11

a) Pembolehubah dimanipulasikan.

(1 markah)

KPS: Mengawal pembolehubah / Kriteria 12

b) Pembolehubah bergerak balas.

(1 markah)

KPS: Mengawal pembolehubah / Kriteria 13

c) Pembolehubah dimalarkan.

(1 markah)

27

Rajah 3