2.0 sistem komputer - · pdf file2.3.2.1 menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ;...

23
2.0 SISTEM KOMPUTER

Upload: doannhan

Post on 19-Feb-2018

266 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.0 SISTEM KOMPUTER

Page 2: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 PERISIAN

Page 3: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

Sistem Pengoperasian menentukan bagaimana komputer kitaberfungsi dan bekerja.Ia adalah perisian pertama yang kitanampak setelah komputer di ON kan dan juga perisianterakhir yang kita lihat sebelum kita menutupnya. (Shutdown). Sistem pengoperasian adalah perisian paling penting dalam menguruskan sumber kedua-dua perisian dan perkakasan. Sistem pengoperasian bertanggungjawab bagi segala-galanya daripada kawalan, peruntukan memori dan mengkoordianasi semua aktiviti sumber perkakasan komputer.

Page 4: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

1. Satu Pengguna–Pelbagai Tugas (One User–Multi Tasking)2.Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem Pengoperasian

Rangkaian3.Satu Pengguna–Satu Tugas (One User One Task)4.Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time Operating

System)

Page 5: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

1. Satu Pengguna–Pelbagai Tugas (One User–Multi Tasking)Digunakan oleh kebanyakan pengguna seperti kita.Pelbagai tugas/program dapat dibuka serentak.Contoh: Sistem Pengoperasian Windows 7 / MacOS / Linux

Page 6: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

2. Ramai Pengguna (Multi user)/ Sistem PengoperasianRangkaian (Membolehkan ramai pengguna menggunakansumber komputer secara serentak. Pengguna hanyadisambung menggunakan terminal monitor dan keyboard.Contoh: Sistem Pengoperasian Window NT, LinuxWindows 2000 Server, Unix, Solaris

Page 7: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

3. Satu Pengguna–Satu Tugas (One User One Task)Menguruskan agar pengguna dapat melakukan denganefektif hanya satu tugas sahaja.Contoh : Sistem Pengoperasian Android, iOS , Windows Mobile

Page 8: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian yang digunakan dalam platform yang

berbeza

4. Sistem Pengoperasian Masa Nyata (Real Time OperatingSystem)Biasanya digunakan untuk mengawal mesin dikilang, sistem industri ataupun peralatan saintifikyang memerlukan ketepatan.Tidak digunakan untuk komputer di rumah.

Page 9: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.2 Menyatakan fungsi-fungsi sistem pengoperasian

- MEMBUKA KOMPUTER- MENYEDIAKAN ANTARAMUKA PENGGUNA- MENGURUS PROGRAM DAN DATA- MENGURUS MEMORI- MENGKONFIGURASI PERANTI

Page 10: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

BARIS ARAHAN ANTARAMUKA PENGGUNA (COMMAND-LINE USER INTERFACE)

- Pengguna perlu menaiparahan untuk memasukkandata dan ditaip baris demibaris pada satu masa.

- Sukar kerana perlu ejaantepat, sintaks atau setarahan

- Memerlukan ingatan. amatmudah berlakunya kesilapan menaip.

Page 11: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

- membolehkan pengguna mengelakdaripada meletakkan ingatan padakatakunci seperti menyalin dantampal serta sintaks.

- Mengandungi menu untukmeletakkan arahan yang dikehendaki.

- Memaparkan semua pilihan yang ada dalam bentuk teks.

- Sangat mudah dipelajari

ANTARAMUKA BERPANDUKAN MENU(MENU DRIVEN INTERFACE)

Page 12: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

- Fungsi grafik berkomputer menjadikanOS dan program lebih mudah digunakan.

- Digelar “mesra pengguna”. pc zamanini menggunakan GUI untuk paparan.

- Mudah untuk membezakan antara pelbagaijenis OS melalui jenis antaramuka keranahanya perlu melihat paparan desktop

- Pengguna boleh melihat / menggunadengan klik ikon yang ada dan pelbagaitugasan akan dapat dibuat.

ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK(GRAPHICAL USER INTERFACE)

Page 13: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS)2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian

ANTARAMUKA PENGGUNA BERGRAFIK(GRAPHICAL USER INTERFACE)

BARIS ARAHAN ANTARAMUKA PENGGUNA (COMMAND-LINE USER INTERFACE)

Pengguna perlu mengingat semuasintaks bagi memasukkan arahan

Pengguna tidak perlu mengingatsemua sintaks bagi memasukkan arahan

Sukar diguna Mudah digunakanTidak mesra pengguna Mesra pengguna

Mengambil masa lama untukdipelajari.

Mengambil masa singkat untukdipelajari.

Page 14: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.2 Perisian Aplikasi2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,

persembahan, grafik)

MS Word/ Easy Word/K Word/ Open Office Write

MS Excell/Easy Spreadsheet/K Spread/ Open Office Calc

MS Power Point/ Easy Presentation/K Presenter/ Open Office Impress

Adobe Photoshop/ Corel Draw/ GIMP/ PhotoScape/ Paint.net

Page 15: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.2 Perisian Aplikasi2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,

persembahan, grafik)

- Aplikasi pejabat yang membenarkan pengguna mereka,mengubah, menyemak ejaan, memformat dan mencetakdokumen.

- Pengguna boleh mereka dan memanipulasi dokumen yangberbentuk teks dan kadangkala bergrafik

- Membuat dokumen-dokumen yang berbentuk surat,memo, laporan, lampiran muka depan faks, label, suratkhabar dan muka laman web.

MS Word/ Easy Word/K Word/ Open Office Write

Page 16: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.2 Perisian Aplikasi2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,

persembahan, grafik)

- Aplikasi yang memproses maklumat dalambentuk “table”. Sel table ini akanmemegang nilai seperti formula matematik

- Membenarkan pengguna mengorganisasi danmemanipulasi data dalam bentuk baris dan lajur.

- Membuat lembaran yang mengandungi pengiraanseperti baget, gred, pengiraan pelaburan, gajipekerja, baget projek, kewangan dan sebagainya.

MS Excell/Easy Spreadsheet/K Spread/ Open Office Calc

Page 17: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.2 Perisian Aplikasi2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,

persembahan, grafik)

- Adalah perisian aplikasi yang membenarkan penggunamereka visual untukpersembahan bagi tujuanberkomunikasi, memberimesej dan maklumat kepadakumpulan atau audien yang ramai.

MS Power Point/ Easy Presentation/K Presenter/ Open Office Impress

Page 18: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.2 Perisian Aplikasi2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik,

persembahan, grafik)

Adobe Photoshop/ Corel Draw/ GIMP/ PhotoScape/ Paint.net

- Aplikasi yang membenarkanpengguna bekerja danmembuat penggubahan keatas maklumat bukan teksseperti lukisan, carta dangambar

- Ia memerlukan penggunamempunyai kebolehanmerekacipta, memanipulasidan mencetak grafik.

Page 19: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.3 Program Utiliti2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis

dan pemampatan fail)

- Dikenali juga sebagai program perkhidmatan.- Sejenis perisian sistem yang membenarkan

pengguna melakukan tugas pembaikan yang biasanya merujuk kepada pengurusankomputer, peranti atau program.

Page 20: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.3 Program Utiliti2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis

dan pemampatan fail)

PengurusanFail

Tugas berkaitan fail spt padam, salin, namakan semula & pengurusan cakerasepertiFormat & salin cakera

Windows ExplorerFree Commander

SE-Explorer

Diagnosis kumpulkan maklumat teknikal perkakasan pc & program perisian sistem tertentu serta menyediakan laporan hasil diagnosis spt masalah dsbnya.

CcleanerPC Diagnostic

Advance Sys.Care

PemampatanFail

Tugasnya mengecilkan saiz fail bagimengurangkan penggunaan ruang storanyang berlebihan dan memudahkanpenghantaran fdail menerusi internet

WinZipWinRarPKZip

Page 21: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

-Merujuk kepada mana-mana perisian komputer yang mempunyai sekatan ke atas mana-mana kombinasi penggunaan, pengubahsuaian, menyalin atau mengedarkan versi perisian yang telah diubahsuai. Juga boleh dipanggil perisian sumber tertutup

-Perisian percuma yang bebas diguna & juga boleh didapati dalam bentuk kod sumber & lain-lain hak tertentu yang biasanya dikhaskan di bawah lesen sumber terbuka yang membenarkan pengguna untuk mengkaji, mengubah, memperbaiki dan pada masa-masa tertentu juga untuk mengedarkan perisian.

Page 22: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

Bantuan penuh drpd pengedar jika terdapat masalahTerjamin daripada ancaman pepijat dan virus

Mudah diinstalasi dan diguna dan kajian berterusan dijalankan bagi memudahkan pengguna

Tiada siapa akan bertanggungjawab

Tidak terjamin daripada ancaman pepijat dan virusTiada kajian berterusan bagi memastikan ia mudah digunakan.

Page 23: 2.0 SISTEM KOMPUTER - · PDF file2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi ; (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, ... seperti lukisan, carta dan gambar - Ia memerlukan

2.3 Perisian2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian sumber terbuka

Disediakan dengan kod sumberDiperoleh secara percuma tanpa sebarang bayaran

Boleh diinstalasi pada mana-mana komputer tanpa sebarang masalah

Tidak disediakan dengan kod sumber

Mesti membayar harga perisianPerlu mempunyai lesen untuk menginstalasi