20 jilid 6 senarai perjawatan 2020 mengikut gaji sistem saraan malaysia (ssm) ... pegawai...

Download 20 JILID 6 Senarai Perjawatan 2020 Mengikut Gaji Sistem Saraan Malaysia (SSM) ... Pegawai Tugas-Tugas

Post on 30-Dec-2019

123 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MALAYSIA

  SENARAI PERJAWATAN DI KEMENTERIAN DAN JABATAN

  DALAM ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN

  20

  20

  JILID 6

 • (Muka surat ini dibiarkan kosong)

 • iii

  KANDUNGAN

  JILID 1

  Maksud Kementerian / Jabatan

  T.1 Peruntukan Diraja

  T.3 Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim T.4 Ketua Audit Negara T.5 Yang di-Pertua Dewan Rakyat T.6 Yang di-Pertua Dewan Negara T.7 Suruhanjaya Pilihan Raya T.8 Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan T.9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam T.10 Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran T.11 Suruhanjaya Pasukan Polis

  JABATAN PERDANA MENTERI

  B.1 Parlimen B.2 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja B.3 Jabatan Audit Negara B.4 Suruhanjaya Pilihan Raya B.5 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam B.6 Jabatan Perdana Menteri B.7 Jabatan Perkhidmatan Awam B.8 Jabatan Peguam Negara B.9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

  JILID 2

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.10 KEMENTERIAN KEWANGAN (PERBENDAHARAAN)

  B.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

  B.15 KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI

  B.20 KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA

  B.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

 • iv

  KANDUNGAN (samb.)

  JILID 3

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.22 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

  B.23 KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

  B.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

  B.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

  B.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

  B.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA

  B.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

  B.30 KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

  JILID 4

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA

  B.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

  B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

  B.42 KEMENTERIAN KESIHATAN

  B.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  B.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

 • v

  KANDUNGAN (samb.)

  JILID 5

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

  B.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

  B.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

  B.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN

  JILID 6

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

  JILID 7

  Maksud Kementerian / Jabatan

  B.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN

  SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran Perkara

  A Jadual Kod Gaji dan Gaji Minimum-Maksimum bagi Jawatan yang ditunjukkan dalam Senarai Perjawatan 2020 Mengikut Gaji Sistem Saraan Malaysia (SSM)

  B Senarai Kod Skim Perkhidmatan, Klasifikasi Perkhidmatan dan Skim Perkhidmatan di bawah SSM

  C Senarai Jawatan Berpencen yang Tidak Ditunjukkan di dalam Senarai Perjawatan 2020

  D Ringkasan Perjawatan 2020 Mengikut Kementerian/Jabatan dan Kumpulan Perkhidmatan

 • (Muka surat ini dibiarkan kosong)

 • AGC Jabatan Peguam Negara JAKOA

  ANM Arkib Negara Malaysia JANM

  APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia

  JaPen

  APMM Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

  JAS

  ATM Angkatan Tentera Malaysia JAWHAR

  Jabatan Kemajuan Orang Asli

  Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  Jabatan Penerangan Malaysia

  Jabatan Alam Sekitar

  Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji

  AUDIT Jabatan Audit Negara JBPM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

  CGSO Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia

  JIM Jabatan Imigresen Malaysia

  DOA Jabatan Pertanian Malaysia JKPTG Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

  DOF Jabatan Perikanan Malaysia JKR Jabatan Kerja Raya

  DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  DVS Jabatan Perkhidmatan Veterinar JLN Jabatan Landskap Negara

  JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

  JMG Jabatan Mineral dan Geosains

  JPBD Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

  JMM Jabatan Muzium Malaysia

  JPN Jabatan Pendaftaran Negara MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

  SENARAI AKRONIM DAN SINGKATAN

  vii

 • SENARAI AKRONIM DAN SINGKATAN

  JPPH Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

  MARINE Jabatan Laut MalaysiaJPPKK Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

  MESTECC Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  JPS Jabatan Pengairan dan Saliran

  MOTAC Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

  JPSM Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

  PDRM Polis Diraja MalaysiaJSKT Jawatan Sementara Kontrak Tetap

  PERHILITAN Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

  JSPS Jawatan Sementara Perubahan Skim

  PKPMP Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan

  JUPEM Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia

  PNM Perpustakaan Negara MalaysiaKBS Kementerian Belia dan Sukan

  PRIDE Jabatan Penjara MalaysiaKIMIA Jabatan Kimia Malaysia

  RTMKKMM Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

  SPRMKKR Kementerian Kerja Raya

  TUDM

  KPDNHEP

  KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

  Jabatan Penyiaran Malaysia

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

  Tentera Udara Diraja Malaysia

  viii

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

 • ix

  KENYATAAN

  Senarai Perjawatan ini mengandungi butiran lanjut mengenai bilangan jawatan yang diluluskan dan ditunjukkan di bawah emolumen bagi semua Kementerian dan Jabatan dalam Anggaran Perbelanjaan Mengurus bagi tahun 2020.

  2. Bilangan jawatan yang ditunjukkan dalam ruangan tahun 2019 adalah termasuk semua perubahan yang telah diluluskan di bawah seksyen 15(3) Akta Tatacara Kewangan, 1957 melalui Waran Perjawatan sehingga 31 Julai 2019.

  3. Jadual Kod Gaji dan Gaji Minimum-Maksimum Jawatan adalah seperti di Lampiran A. Kod gaji ini adalah mengikut Jadual Gaji Minimum-Maksimum berikutan kenaikan gaji pegawai perkhidmatan awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) seperti yang tertera dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013. Ringkasan perjawatan mengikut kumpulan perkhidmatan adalah berdasarkan klasifikasi dalam Pekeliling tersebut seperti di Lampiran D.

  4. Kod skim perkhidmatan yang ditunjukkan dalam dokumen ini adalah untuk pemprosesan data sahaja dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tuntutan terhadap Kerajaan.

 • (Muka surat ini dibiarkan kosong)

 • xi

  SENARAI PERJAWATAN

  2020

  JILID 1  T.1 hingga T.11

   B.1 hingga B.9

   Lampiran A hingga D

  JILID 2  B.10 hingga B.21

   Lampiran A hingga D

  JILID 3  B.22 hingga B.30

   Lampiran A hingga D

  JILID 4  B.31 hingga B.45

   Lampiran A hingga D

  JILID 5  B.46 hingga B.60

   Lampiran A hingga D

  JILID 6  B.62

   Lampiran A hingga D

  JILID 7  B.63

   Lampiran A hingga D

 • (Muka surat ini dibiarkan kosong)

 • B.62

  KEMENTERIAN DALAM NEGERI

 •   (Muka surat ini dibiarkan kosong)

 • Kod Kod Butiran Gaji Skim Kenyataan

  SSM 2019 2020

  PROGRAM 1 - PENGURUSAN 1.1 - PENGURUSAN AM

  1.1.1 - PEJABAT MENTERI

  (1) Menteri RM14,907.20 3T301 1 1 (2) Pegawai Tugas-Tugas Khas, Gred Utama C VU7 3P201 1 1 Jawatan Terbuka

  Khas Untuk Penyandang Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki Gred 54 Berkuat kuasa mulai

  23 Mei 2018 hingga 22 Mei 2020

  (3) Pegawai Tugas-Tugas Khas, Gred Utama B VU6 3P201 1 1 Jawatan Terbuka Khas Untuk Penyandang Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki Berkuat kuasa mulai Pegawai Tugas-Tugas Khas, Gred 48/52 23 Mei 2018 hingga

  22 Mei 2020 (4) Setiausaha Sulit Kanan, Gred Utama C VU7 3P201 1 1 Khas Untuk Penyandang

  Khas Untuk Penyandang Berkuat kuasa mulai Jawatan Hakiki 23 Mei 2018 hingga Setiausaha Sulit Kanan, 22 Mei 2020 Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M48/M52/M54

  (5) Setiausaha Akhbar, Gred Utama C VU7 3P201 1 1 Jawatan Terbuka Khas Untuk Penyandang Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki Berkuat kuasa mulai Setiausaha Akhbar, 23 Mei 2018 hingga Gred 48/52/54 22 Mei 2020

  (6) Pegawai Tugas-Tugas Khas, Gred 48/52 48/52 3P202 1 1 Jawatan Terbuka (7) Setiausaha Sulit, N36/N41/ 3LN07/ 1 1

  Penolong Pegawai Tadbir, Gred N36/ M41 3PN06/ Pegawai Tadbir, Gred N41/ 3PM01 Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M41

  (8) Koperal/Sarjan/Sarjan Mejar, YA4/YA5/6/ 3DY01 1 1 Jawatan Kader Pegawai Rendah Polis dan Konstabel, YA8 PDRM Gred YA4/YA5/6/YA8

  (9) Koperal, YA4 3DY01 1 1 Jawatan Kader Pegawai Rendah Polis dan Konstabel, Gred YA4 PDRM

  (10) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19/N22/ 3LN14 1 1 Gred N19 (TBK1 dan TBK2) N26

  (11) Pembantu Khas, N19/N22/ 3DN02 1 1 Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat, N30 Gred N19/N22 (TBK2)

  (12) Pembantu Operasi, Gred N14 N14/N16 3LN36 1 1 (TBK2)

  --------- --------- Jumlah Pe

Recommended

View more >