2 surah al qalam - © 2017 tafsir melayutafsirmelayu.com/pdf/juz29/2 surah al qalam.pdfmekah...

47
1 SURAH ALQALAM

Upload: hamien

Post on 18-Apr-2018

268 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

1    

SURAH  AL-­‐QALAM  

 

 

Page 2: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

2    

   

Page 3: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

3    

 

 

 

   

 

 

Page 4: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

4    

TERJEMAHAN  SURAH  AL-­‐QALAM  

Nuun,  Demi  Pena  dan  Demi  apa  yang  mereka  tulis  (dengannya).(1)  

 

Wahai  Muhammad,   Engkau  bukanlah   seorang  gila   kerana   Engkau  menerima  nikmat   pemberian   Tuhan   mu   (sebagai   seorang   Nabi)   sebagaimana   mereka  tuduh  itu.(2)  

Dan   sesungguhnya;   Engkau   akan   tetap   mendapat   pahala   yang   berterusan  (sebagai  seorang  Nabi).(3)  

Dan  sesungguhnya  Engkau  memiliki  akhlak  yang  tersangat  mulia.(4)  

 

Maka   pastinya   Engkau   akan   dapat   melihatnya   dan   mereka   juga   akan  melihatnya.(5)  

Sebenarnya  siapakah  orang  yang  gila  itu  di  antara  kamu  (yang  menuduh  atau  yang  dituduh?).(6)  

 

Page 5: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

5    

Sesunguhnya   Tuhan   Mu   itulah   yang   lebih   mengetahui   siapakah   yang  sebenarnya   sesat   dari   jalan   Nya,   dan   Dialah   juga   yang   paling   mengetahui  siapakah  sebenarnya  orang  yang  mendapat  hidayat.(7)  

 

Oleh   itu   janganlah  Engkau   tunduk  pada  orang  yang  mendustakan  ajaran  mu  itu.(8)  

Mereka   suka   jika   engkau   bersikap   tolak-­‐ansur   supaya   mereka   juga   akan  bertolak-­‐ansur  (pada  zahirnya).(9)  

Dan   jangan   engkau   tunduk   pada   orang   yang   suka   bersumpah   lagi   terhina  (keperibadiannya).(10)  

Yang  banyak  mengumpat-­‐mengumpat  mencaci,  suka  menyebar  fitnah  hasutan  (niat  memecah  belahkan).(11)  

Merupakan   penghalang   kepada   kebajikan,   pelampau   melanggar   hukum-­‐hukum  dan  banyak  berdosa.(12)  

 

Kejam  dan  selain  itu  tidak  diketahui  bapanya.(13)  

 

Page 6: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

6    

Adakah   kerana   dia   seorang   yang   banyak   harta   dan   ramai   anak-­‐pinaknya  (mahu  mendustakan  agama  Allah).(14)  

 

Mereka  ini  apabila  dibaca  ayat-­‐ayat  Allah,  mereka  akan  berkata  mengejek  “Ini  semua  dongeng  orang-­‐orang  dulu-­‐kala”.(15)  

 

(Kami   akan   dedahkan   ‘identiti’   mereka)   akan   Kami   tandakan   di   atas   hidung  mereka.(16)  

 

Sesungguhnya  Kami  telah  menguji  mereka  dengan  bala-­‐bencana  sebagaimana  Kami   telah   menguji     ‘tuan-­‐tuan   punya   kebun’   ketika   mereka   ini   bersumpah,  bahawa  mereka  akan  memetik  buah-­‐buah  kebun  itu  pada  esok  pagi.(17)  

 

Dan  mereka  tidak  mengecualikan  (sedikit  pun  untuk  fakir  miskin).(18)  

 

Lalu  kebun  itu  ditimpa  bala-­‐bencana  dari  Tuhan  mu,  pada  malam  hari  sewaktu  mereka  nyenyak  tidur.(19)  

Page 7: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

7    

Maka  jadilah  kebun-­‐kebun  itu  seperti  buahnya  telah  rosak  semuanya.(20)  

 

Kemudian   pada   pagi-­‐pagi,   (tanpa   mengetahui   apa   yang   dah   berlaku   pada  kebun   mereka   semalam)   mereka   panggil   memanggil   antara   satu   sama  lain.(21)  

Sambil   berkata-­‐kata;   “pergilah   pagi-­‐pagi   lagi   kekebun-­‐kebun   kamu   itu   jika  kamu  betul-­‐betul  mahu  memetik  buah2  nya”.(22)  

 

Lalu  keluar  berjalanlah  semua  mereka  sambil  berbisik-­‐bisik.(23)  

 

“Pada   hari   ini,   janganlah   hendaknya   ada   seorang   miskin   pun   yang   masuk  dalam  kebun  kita  untuk  menemui  kamu”(meminta-­‐minta).(24)  

 

Dan   pergilah   mereka   pagi-­‐pagi   itu,   dengan   kepercayaan   bahawa   mereka  berkuasa  menghampakan  fakir  miskin  itu  dari  hasil  kebun  mereka.(25)  

 

Page 8: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

8    

Maka  sebaik  sahaja  mereka  melihat  keadaan  kebun-­‐kebun  mereka  itu,  mereka  berkata  “sebenarnya  kita  ni  sesat  jalan”  (mungkin  ini  bukan  kebun  kita!).(26)  

 

(Setelah  mereka  perhati   dengan   teliti,  mereka  akui   yang  mereka   tidak   sesat)  ‘bahkan   kita   telah   kehilangan   hasil   kebun   kita!’   (mungkin   ini   balasan   kerana  sikap  niat  buruk  kita  tadi?).(27)  

Tempelak  salah  seorang  yang  paling  sederhana  sikapnya  dikalangan  mereka“  Kan   aku   dah   kata   pada   kamu   semua   sewaktu   kamu   berniat   (hendak  menghampakan  orang-­‐orang   fakir  dari  habuan  mereka)  amat  elok   sekali   jika  kamu   ingat   pada   Allah     (iaitu   membatalkan   semua   rancangan   buruk   kamu  itu).(28)  

Mereka  menjawab   (dengan   penuh   kekesalan)   “Mahasuci   Allah,   Tuhan   kami;  sesungguhnya  kami  adalah  orang  yang  melakukan  kezaliman”.(29)  

 

Kemudian   mereka   saling   tuding   menuding   di   antara   satu   sama   lain   sambil  mencela.(30)  

Mereka  berkata;  “Adohai!  Celakanya  kita  semua  ini!  Sesungguhnya  kita  adalah  dari  kalangan  orang-­‐orang  yang  melampaui  batas!.(31)  

 

Page 9: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

9    

“Semoga  Allah,  Tuhan  kita  (dengan  taubat  kita  ini)  akan  menggantikan  kepada  kita  sesuatu  yang  lebih  baik  (dari  kebun  yang  telah  binasa  itu);  Sesungguhnya  Kepada  Allah,  Tuhan  kita  sahajalah  yang  kita  berharap”.(32)  

 

Demikianlah  azab  kerugian  dan  kekecewaan!   (yang   telah  ditimpakan  ke  atas  orang  yang  buruk  niat  mereka  di  dunia  ini)  dan  sesungguhnya  azab  di  akhirat  nanti  lebih  mengecewakan,  kalaulah  mereka  faham  dan  beringat”.(33)  

 

Sesungguhnya  bagi  orang-­‐orang  yang  bertaqwa;  disisi  Allah  mereka  dijanjikan  dengan  taman-­‐taman  syurga  yang  penuh  nikmat.(34)  

 

Adakah  wajar  Kami   jadikan  orang-­‐orang  Islam  yang  taat,  sama  degan  orang-­‐orang  kafir  yang  berdosa?.(35)  

Apa  sudah  jadi  pada  akal  kamu?  Bagaimana  kamu  menetapkan  hukum  (yang  terang-­‐terang  salahnya  itu?).(36)  

Atau  apakah  jenis  kitab  yang  kamu  pelajari  dari  Nya?.(37)  

 

 

Page 10: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

10    

Bahawa   tersebut   di   dalamnya   semua   yang  membolehkan   kamu  memilih   apa  saja  yang  kamu  mahu?.(38)  

 

Atau  adakah  kamu  mempunyai  janji-­‐janji  yang  disanggupi  oleh  Kami  hingga  ke  hari  kiamat  bahawa  kamu  boleh  membuat  keputusan  sesuka  hati  kamu?.(39)  

 

Tanyalah   mereka   siapakah   di   antara   mereka   yang   menjamin   dakwaan  sedemikian  itu?  (bahawa  mereka  akan  mendapat  di  akhirat  sama  dengan  apa  yang  didapati  oleh  orang  Islam).(40)  

 

Atau   adakah   mereka   mempunyai   Tuhan-­‐tuhan   sekutu   mereka?   Kalau   ada!  Bawalah  sekutu-­‐sekutu  mereka   itu   (di  akhirat  kelak)   jika  betul  mereka  orang-­‐orang  yang  benar.(41)  

 

Pada   hari   akhirat   itu,   di   mana   penuh   dengan   kedahsyatan   huru   hara   dan  diminta   mereka   sujud   pada   waktu   itu,   dan   mereka   tidak   berupaya  melakukannya.(42)  

 

 Keadaan   luaran   wajah   mereka   (pada   hari   itu)   pucat   lesi,   dan   mereka   di  selubungi  oleh  kehinaan;  dan  mereka-­‐mereka  ini  pernah  diserukan  untuk  sujud  

Page 11: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

11    

pada  Allah  di  dunia  dahulu,  (tetapi  mereka  enggan)  sedangkan  pada  masa  itu  mereka  dalam  keadaan  boleh  berbuat  demikian.(43)  

 

Oleh   itu,   tinggalkan   saja  urusan  mereka   itu   pada  Aku,   khususnya  bagi   orang  yang  mendustakan  al  Quraan   ini;  Kami  akan  menarik  mereka  perlahan-­‐lahan  ke  jurang  kebinasaan  secara  yang  tidak  disedari  mereka.(44)  

 

Dan  aku  memberi  tempoh  pada  mereka,  sesungguhnya  rancangan  balasan  ku  ke  atas  mereka  itu  amat  rapi.(45)  

Atau  adakah  engkau   (wahai  Muhammad)  pernah  meminta  upah  dari  mereka  dan  kerana  itu  mereka  merasa  berat  dengan  hutang  tersebut?.(46)  

 

Atau   adakah   mereka   mempunyai   pengetahuan   mengenai   perkara-­‐perkara  ghaib   lalu   mereka   menyalin   (daripadanya   untuk   menentang   ajaran   dan  peringatan  darimu  itu?).(47)  

 

Maka   bersabarlah   wahai   Muhammad   menerima   hukum   Allah,   Tuhan   mu  (dengan   memberi   tempoh   kepada   mereka)   dan   janganlah   Engkau   bersikap  seperti   (Nabi   Yunus)   orang   yang   telah   ditelan   oleh   ikan.   Ingatlah   kisahnya!  

Page 12: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

12    

Ketika   ia   berdoa  merayu   dalam   keadaan   sesak   sebak   terkurung   dalam  perut  ikan.(48)  

Jika   dia   tidak   diselamatkan   oleh   nikmat   pertolongan   dari   Allah,   Tuhan   nya  nescaya  tercampaklah  dia  ke  tanah  yang  tandus  dengan  keadaan  tercela.(49)  

 

Lalu  dia  dipilih  Allah,  Tuhannya  dan  menjadikannya  dari  kalangan  orang  yang  soleh.(50)  

 

Dan  sesungguhnya  orang-­‐orang  yang  kafir  itu,  hampir-­‐hampir  mengelincir  dan  menjatuhkan  mu  dengan  pandangan  mereka  (yang  penuh  dengan  permusuhan  dan   kebencian),   semasa   mereka   mendengar   al-­‐Quraan   sambil   berkata;  “Sebenarnya  Muhammad  itu  sungguh-­‐sungguhnya  seorang  yang  gila”.(51)  

 

Padahal   al   Quraan   itu   tidak   lain   hanyalah   peringatan   bagi   umat   manusia  seluruhnya.(52)  

 

 

 

 

Page 13: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

13    

SINOPSIS  SURAH  AL-­‐QALAM  (UNTUK    MEMAHAMI  SURAH  INI)  

 

Surah  al  Qalam  ini  diturunkan  sepenuhnya  di  Mekah  mengandungi  52  ayat,  walaupun   ada   pendapat   yang   mengatakan   sebahagiannya   diturunkan   di  Madinah.    

Mengikut   pendapat   yang   diterima,   surah   ini   diturunkan   selepas   3   tahun    perlantikan  dan  penerusan  dakwah  oleh  Rasulullah  di  Mekah.  Pada  asasnya,  surah-­‐surah  yang  diturunkan  di  Mekah  lebih  menekankan  aspek  akidah  dan  pembangunan   minda   dengan   membawa   pembaca   kepada   aspek  mentauhidkan  Allah.  

Setelah  Allah  memerintahkan  supaya  Rasulullah  mengumumkan  dakwahnya  kepada   masyarakat   Mekah,   maka   konflik   di   antara   Rasulullah   dengan  penduduk  Mekah  dapat  dirumuskan  seperti  berikut:  

a) Masyarakat  Mekah  menuduh  Rasulullah  sebagai  ‘gila’  b) Mereka  menolak  al  Quraan  c) Mereka  menentang  pergerakan  dakwah  Rasulullah.    

Jadi   surah   ini   telah   bertanggungjawab  menggegarkan  mereka   kerana   ianya  melibatkan   isu   akidah   dan   pertembungan   dua   budaya   yang   berbeda;   di  antara  budaya  kafir  Jahiliyah  dan  budaya  Islam  yang  sedang  diterapkan.  

Tuduhan  Rasulullah  sebagai  ‘gila’  sedikit  sebanyak  telah  memberi  kesan  pada  Rasulullah   dan   mereka   yang   beriman   dengannya.   Hal   ini   dijelaskan   dalam  surah  ini  pada  ayat  51;  mafhum  nya:    

“Sesungguhnya   orang-­‐orang   kafir   itu   HAMPIR-­‐HAMPIR   mengelincirkan   kaki  engkau   (wahai   Muhammad)   dengan   pandangan-­‐pandangan   mereka   (yang  penuh  marah   itu)   dan   apabila  mereka  mendengar   al   Quraan,  mereka   lantas  berkata  sesungguhnya  dia    (iaitu  Muhammad  itu)  adalah  seorang  ‘gila’  ”  (51  al  Qalam)    

 

 

Page 14: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

14    

KEPERIHATINAN  ALLAH  

Allah  telah  menurunkan  awal  surah   ini  dengan  penafian  yang  Rasulullah   itu  seorang  yang  ‘gila’.  

Seterusnya   Allah   memberi   amaran   pada   Rasulullah   tentang   sikap   orang-­‐orang  musyrikin  yang  mahukan  Rasulullah  bersikap  tolak  ansur  dengan  cara  menurut   kemahuan   mereka,   bagi   membolehkan   mereka   bertolak   ansur    berlemah   lembut   pada   zahirnya   terhadap   Rasulullah.   Ini   kerana   mereka  sudah  mula  merasa   terancam   dengan   dakwah   dan   perkembangan   islam   di  Mekah  pada  masa  itu.  

Keperihatinan   Allah   ke   atas   Rasulullah   diawal   dakwah   ini   sangat   terserlah  dalam  surah  ini  dan  kita  akan  mengikuti  semuanya  dalam  analisa  ini.  

PERTEMBUNGAN  BUDAYA  

Dengan  dakwah  Rasulullah  itu  maka  berlakulah  pertembungan  dua  budaya  di  Kota  Mekah.  Budaya  yang  diwarisi  oleh  kaum  Quraish  di  Mekah  berasal  dari  Agama   Ibrahim   as,   tetapi   telah   tersasar   dari   landasannya   dan   telah  membudayakan   segala   macam   dongeng,   syirik   dan   ramai   Tuhan-­‐Tuhan  sembahan,  menyembah  malaikat  dan  menyembah  jin  dan  roh-­‐roh  tertentu.  

Budaya   Jahiliyah   ini   telah   berhadapan   dengan   budaya   Islam   yang   dibawa  oleh  Rasulullah  saw,  yang  mementingkan   jalan   lurus,  mementingkan   fikiran  dan   ketelitian   untuk   mengenal   Allah.   Akibat   pertembungan   ini   telah  menimbulkan  krisis  dalam  masyarakat  dan  meningkatnya  penentangan  pada  dakwah  Rasulullah  itu.  

Krisis  kepimpinan  juga  berlaku  dalam  masyarakat  Mekah.  Sistem  kepimpinan  Mekah   berdasarkan   kabilah   yang   diketuai   oleh   ketua-­‐ketua   kabilah   yang  masyhur.   Ketua-­‐ketua   kabilah   ini   merupakan   pemimpin   yang   diiktiraf   oleh  masyarakatnya.   Rasulullah   bukan   seorang   ketua   kabilah   atau   pemimpin  dalam   sistem  masyarakat   Jahiliyah.   Penerimaan   kepada   dakwah   Rasulullah  itu  terjejas  kerana  adanya  sistem  ini.    

Al  Quraan  pernah  menjelaskan  keadaan  ini  dalam  surah  Az  Zukruf  ayat  31:  

 

Page 15: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

15    

Mafhum  nya:  “  Dan  mereka  mencemuh  Nabi  Muhammad  sambil  berkata:  ‘Kalaulah  al  Quraan  menjadi  bukti  kenabian  seseorang  itu,  maka  sepatutnya  al  Quraan  itu  diturunkan  kepada  orang-­‐orang  besar  (ketua  kabilah)  yang  kaya  dan  terpengaruh  dari  salah  sebuah  

Bandar  yang  terkenal  itu’  (iaitu  Mekah  dan  Taif)  “  ayat  31  AzZukruf)  

Perkara   ketiga   menyebabkan   penolakan   dakwah   Rasulullah   ialah  ‘pertandingan’   sengit   di   antara   kabilah-­‐kabilah   yang   sentiasa   bertanding  untuk   mendapat   kedudukan   yang   tinggi;   dan   jika   bukan   dari   kabilahnya  maka  seseorang  itu  tidak  diterima.  

Contohnya   perbualan   di   antara   Al   Akhnas   bin   Suraik   dengan   Abu   Jahal  mengenai  penerimaan  Rasulullah  oleh  mereka,  setelah  mereka  mendengar  al  Quraan.   Tanya   Al   Akhnas   kepada   Abu   Jahal,   apa   pendapatnya   tentang   al  Quraan  dan  Muhammad?   Jawab  Abu   Jahal,  Muhammad   itu  dari  kaum  Bani  Abd  Manaf;   kaum  kami   sentiasa   bertanding   dan   berlawan  dengan  mereka;  untuk  merebut   kedudukan   yang   tinggi   jika  mereka   beri  makan   pada   orang  lain,  maka   kami   juga   ikut   beri  makan,   jika  mereka  memberi   sesuatu  maka  kami   juga   akan   memberi   sesuatu;   kami   seolah-­‐olah   dua   kuda   lumba   yang  setanding”.    Kata  Abu   Jahal   “  Demi  Allah,   kami   tidak  akan  beriman  dengan  Muhammad  dan  tidak  akan  percaya  kepadanya”.   (Syed  Qutub  ms  3652;   Juz  6)  

Perkara   ke   empat   ialah   adanya   sikap   ‘benci’   pada   Rasulullah   dan   sikap   ini  sangat   memberi   kesan   kepada   dakwah   dan   penerimaan   musyrikin   pada  dakwah   Rasulullah;   Tuduhan   ‘gila’   adalah   penghinaan   yang   sangat   keji   di  lontar   kepada  Rasulullah.  Penghinaan  yang   serupa   juga  menimpa  pengikut-­‐pengikut   Rasulullah   yang   telah   menerima   Islam   dan   akibatnya   keluarga  Rasulullah  juga  terkena  tempias   ini  dan  diboikot  dan  diseksa  dan  semuanya  ini  menekan  perasaan  Rasulullah.  

Dalam  suasana  begini,  Allah  telah  memainkan  peranan  Nya  dalam  memberi  semangat  kepada  Rasulullah,  melalui  surah  ini  dengan  meniupkan  semangat  untuk  keriangan  dan  keceriaan  Rasulullah;  Misalnya  dalam  ayat  1  hingga  4,    Allah   menjelaskan   bahawa   Rasulullah   bukan   seorang   gila,   tetapi   seorang  yang   mendapat   pahala   yang   besar   dari   Allah,   diakui   oleh   Allah   sebagai  seorang   yang   berakhlak   mulia.   Kenyataan   ini   menyokong   Rasulullah   dan  menafikan   tuduhan   dan   penghinaan   yang   disebarkan   tentang   peribadi  Rasulullah.  

Page 16: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

16    

Ayat-­‐ayat  24-­‐36  pula  menjanjikan  kepada  orang  yang  bertaqwa  dari  kalangan  penyokong   Rasulullah   dengan   taman-­‐taman   syurga   dan   menyesali   orang-­‐orang  musyrikin  yang  menyamakan  orang  yang  beriman  dengan  orang  yang  kafir  berdosa;  malah  mereka  dianggap  sebagai  tidak  berakal,  dan  yang  jelas  ianya  salah.  

Ayat-­‐ayat  10-­‐16  pula,  Allah  meminta  supaya  menjauhkan  diri  dari  mentaati  puak-­‐puak   musyrikin   yang   suka   bersumpah   terhina,   mengumpat   mencaci  Rasul,  penghalang  kepada  kebajikan,  kejam  dan  bukan  dari  anak  yang  halal.  Identiti  mereka  didedahkan  agar  segara  tipu  helah  mereka  diketahui  umum  masyarakat  Quraish.  

Malah  dalam  ayat-­‐ayat   44-­‐45;  Allah   sendiri   yang   akan  mengambil   tindakan  ke  atas  kumpulan  yang  menolak  al  Quraan  ini,  mereka  diberi  amaran  akan  di  tarik  perlahan-­‐lahan  ke  jalan  kebinasan  secara  tidak  disedari  mereka.  Balasan  ke  atas  mereka  akan  dibuat  secara  rapi  oleh  Allah  sendiri.  

Dalam   ayat   42   dan   43,   Allah   membawa   perhatian   mereka   kepada   hari  Akhirat  tentang  kedasyhatan  hari  bangkit  semula,  mereka  yang  diseru  sujud  pada   Allah,   tetapi   mereka   tak   boleh   berbuat   demikian,   dan   mereka   akan  tahu   bahawa   dengan   muka   yang   pucat   lesi   mereka   akan   diselubungi  kehinaan.    

Akhirnya   Allah   meminta   Rasulullah   agar   bersabar   meneruskan   dakwahnya  itu   kepada   kaum   yang   kufur   ini   tanpa   kecewa   dan   jangan  menjadi   seperti  Nabi  Yunus.  

KEFAHAMAN  SURAH  

Dengan  melihat  kepada   sirah  Rasulullah   ini,  maka   surah   ini  dapat  memberi  gambaran   sengitnya   cabaran   yang   dihadapi   Rasulullah   dalam   awal   dakwah  terbuka   kepada   kaum   musyrikin   Mekah,   tetapi   dengan   bantuan   Allah,  selepas   20   tahun   selepas   ini,   maka   tersebarlah   Islam   dengan   kemenangan  yang  nyata  dan  kemenangan  ini  adalah  berkat  sabarnya  Rasulullah  dan  orang  yang   beriman   bersama   baginda   dalam  mengharungi   saat-­‐saat   getir  mereka  ini.  

 

Page 17: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

17    

TAFSIRAN  SURAH  AL-­‐QALAM  

 

Mafhum  nya:  

Nuun!  (huruf  Nun)Demi  Pena  dan  Demi  apa  yang  mereka  tulis  dengannya!.(1)  

Wahai  Muhammad,   Engkau   bukanlah   seorang   ‘gila”   kerana   telah  menerima  nikmat   pemberian   Tuhanmu   (sebagai   seorang   Nabi)   sebagaimana   mereka  menuduh  engkau.(2)  

 dan   sesungguhnya;   Engkau   akan   tetap   mendapat   pahala   yang   berterusan  (sebagai  seorang  Nabi).(3)  

 Dan  sesungguhnya,  Engkau  memiliki  akhlak  yang  tersangat  mulia.(4)  

 

Tafsiran  ayat-­‐ayat  1-­‐4:  

 

(Nuun;  Demi  pena  dan  Demi  apa  yang  mereka  tulis  dengan  nya).(1)  

Allah   menyebut   huruf   ‘NUN’   yang   membawa   erti   Inilah   surah   Nun;   iaitu  inilah   surah   yang   Allah   bersumpah   dengannya.   (Tafsir   Ruhul   Bayan;   Ismail  Haqqi   ar   Rusawi;   Juz   10  ms.100);   atau  diertikan   sebagai   Pertolongan  Allah;  Jadi  Allah  dengan  huruf  ini  menggambarkan  pertolongan  Allah  ke  atas  orang  yang  beriman  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  surah  Rum  ayat  47:  

 

Page 18: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

18    

Mafhum  nya:  “dan  sememangnya  adalah  menjadi  tanggungjawab  Kami  menolong  orang-­‐orang  yang  beriman”  Ar  Rum  ayat  47.  

Al  Qalam  dalam  ayat   ini   ialah   alat   sumpahan  Allah   bererti   jenis   pena   yang  digunakan   untuk  menulis;   (ibnu   Kathir;   Juz   4,  ms   402)   bersesuaian   dengan  firman  Allah  dalam  surah  al  ‘ALAQ  ayat  4  dan  5:  

 

Mafhum  nya:  “yang  mengajar  manusia  melalui  pena  dan  tulisan:  Dia  mengajar  manusia  apa  yang  tidak  diketahui  mereka”  (4-­‐5  al’Alaq)  

Ianya   adalah   sumpah   Allah   demi   memberi   pengertian   kepada   hamba   Nya  tentang  nikmat  Allah  yang  dikurniakan  pada  mereka  yang  mempelajari   ilmu  melalui   tulisan   dengan   menggunakan   pena,   sebab   itu   Allah   menyambung  

sumpahannya   itu  dengan  perkataan     (dan  apa  yang  mereka  tulis).    

Dari  ayat  1  surah  ini,  ianya  menggambarkan  betapa  besarnya  nilai  ‘pena’  dan  tulisan  dalam  menggalakkan  kita  kepada  kepandaian  mendapatkan  ilmu  dari  satu   masyarakat   yang   mundur,   jahil   kepada   masyarakat   yang   dapat  menghayati   akidah   Islam   dan   sistem   hidup   yang   sempurna.   Ianya   sebagai  ilmu  dan  akan  ditulis  dan  disebar  agar  ianya  akan  tersebar  keseluruh  dunia.  Sesungguhnya   Allah   mengajar   manusia   dengan   ‘pena’,   mengajar   manusia  ilmu  pengetahuan  daripada  yang  tidak  diketahui  kepada  mengetahui.  

 

Kesimpulannya  melalui  ayat  1  ini:  

a) Inilah   cara   Allah   mendidik   muslimin   dan melengkapkan   mereka   untuk  menggalas  tanggungjawab  sebagai  seorang muslim  

b) Allah  menjunjung  tinggi  nilai  kepandaian  menulis  c) Menerangkan  Islam  berdasarkan  ilmu  dan  bukan  tahyul.  Ilmu  itu  boleh  di  

cari   dengan   menulis   dan   sekaligus   mengeluarkan   manusia   dari   gejala  buta  huruf.  

Page 19: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

19    

Tafsiran  ayat  2:  

 

(Wahai  Muhammad!  Engkau  bukanlah  seorang  gila,  kerana  menerima  nikmat  pemberian  Tuhan  mu  sebagai  seorang  Nabi).(2)  

Ertinya;   Demi   Allah,   Engkau   tidak   ‘gila’   sebagaimana   tuduhan   bodoh   dari  kaum   Engkau   yang   pendusta   itu,   semata-­‐mata   kerana   Engkau   cuba  membawa   mereka   kepada   hidayah,   dan   kebenaran   yang   nyata   sehingga  sanggup  mereka  menuduh  Engkau  sebagai  ‘gila’.  

Kesimpulan  dari  ayat  ini  dapat  disenaraikan  seperti  berikut:  

a) Kemesraan  Allah  terhadap  Rasulullah;  terus  menjawab  bagi  pihak  Rasul  Nya  sebagai  ungkapan  penuh  mesra;  satu  penghormatan  pada  Nabi.  

b) Allah   menafikan   sekeras-­‐kerasnya   yang   Rasulullah   itu   bersifat   ‘gila’,  tuduhan  ini  tidak  sesuai  dengan  pengurniaan  nikmat  Allah  sebagai  Nabi  kepada  Rasulullah.  

c) Mendedahkan  sikap  kaum  yang  jahat  di  mana  pada  satu  ketika  mereka  pernah  memberi  gelaran  ‘al  Amin’  pada  Rasulullah,  dan  apabila  baginda  dilantik  menjadi   Rasul  mereka  membuat   tuduhan   yang   tak   berasas   ini.  Abu  Sufian  pernah  ditanya  oleh  Hirekla,  Maharaja  Rom  di   Timur,   sama  ada   pernah   atau   tidak   Rasulullah   berbohong?   Jawabnya   ‘   Beliau   tidak  pernah  berbohong  atau  berdusta’.  Ini  menggambarkan  sikap  dendam  ke  atas  nabi.  

d) Tuduhan   ini   hanya   atas   rasa   dendam   musyrikin   ke   atas   Nabi,   kerana  Nabi   Muhammad   tetap   berbudi   tinggi,   mempunyai   akal   fikiran   yang  bijak  dan  perangai  yang  lurus.    

Tafsiran  ayat  3:  

 

dan  sesungguhnya  Engkau  akan  tetap  mendapat  pahala  yang  berterusan  sebagai  seorang  Nabi).(3)  

Page 20: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

20    

Ertinya:   ‘Bahkan  ditentukan  kepada  Engkau  wahai  Muhammad  pahala  yang  besar,   penganugerahan   pahala   yang   baik   dari   Allah,   semuanya   adalah  berterusan   dan   tidak   terputus-­‐putus   sedangkan   ia   tidak   menjejaskan  tugasmu   menyampaikan   risalah   Tuhanmu   dan   terus   menanggung   semua  kesengsaraan  tekanan  dari  musyrikin’  (Ibnu  Kathir)  

Pernyataan   ayat   di   atas   sebagai   pengakuan   Allah   yang   berjanji   akan  meneruskan  pahala  yang  terus  menerus  dan  tidak  terputus-­‐putus  dan  tidak  habis-­‐habis   pada   Rasulullah   kerana   ketinggian   martabatnya   sebagai   Rasul  Allah.  

Inilah   dia   hiburan   dan   gantirugi   yang   besar   diberikan   kepada   Rasulullah  terhadap  segala  serangan,  kekasaran  dan  tuduhan  dusta  dari  kaum  musyrikin  kepada  baginda.  

 

Tafsiran  ayat  4:  

(Dan  sesunguhnya  engkau  memiliki  akhlak  yang  tersangat  mulia).(4)  

Ertinya;   Bahawa   Rasulullah   saw   itu   menjadikan   al   Quraan,   segala  bayangannya  dan  akhlaknya  sebagai  akhlak  Rasulullah.  Inilah  dia  akhlak  yang  termulia   yang   dimiliki   oleh   Rasulullah,   termasuk   malunya,   kemurahannya,  keberaniannya,  sifat  pemaafnya,  kelembutannya  dan  semua  akhlak  dan  sifat  mulia  yang  ada  dalam  al  Quraan  itu.    

Sebuah  Hadith;  riwayat  Imam  Ahmad,  dari  Said  bin  Mansur,  dari  Abd  Aziz  bin  Muhammad,   dari  Muhammad   bin   Ajlan,   dari   Al   Qaqaq   bin   Hakim   dari   Abi  Soleh  dari  Abu  Hurairoh   ra;  Sabda  Rasulullah;  mafhum  nya:  “Sesungguhnya  aku  diutuskan  untuk  menyempurnakan  akhlak  yang  mulia”.    

Dalam  sohih  Bukhari  dan  Muslim,  sebuah  Hadith  riwayat  Anas,  katanya  ‘aku  berkhidmat  dengan  Rasulullah  selama  10  tahun,  aku  tak  pernah  dengar  dia  menengking   aku   dengan   perkataan   ‘uh’;   baginda   tidak   pernah   menyoal  mengapa   aku   tak   lakukan   sesuatu   itu   atau  membantah   apa   yang   aku   tak  

Page 21: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

21    

perlu   buat;   Muhammad   saw   itu   elok   sangat   perilakunya,   lembut   tapak  tangannya  lebih  dari  sutra,  dan  bau  peluhnya  lebih  wangi  dari  bau  kasturi”    (Ibu  Kathir)  

Seluruh  alam  akur  dan  tunduk  dengan  sanjungan  Allah  yang  unik  ini  kepada  Rasulullah  untuk  menjadikannya  sebagai  sumber  akhlak  yang  tertinggi.  Inilah  dia   pengakuan   Allah   mengikut   kacamata   Allah   sendiri   terhadap   Rasulullah  disamping   itu   Rasulullah   mempunyai   kemampuan   untuk   bersifat   dengan  akhlak  agong  itu.  

Inilah   gambaran   betapa  mulianya   unsur-­‐unsur   akhlak   dari   kacamata   Allah,  inilah  Islam  yang  memuliakan  akhlak.  

 

 

Mafhum  nya:  

“Maka   pastinya   Engkau   akan   dapat   melihatnya   dan   juga   mereka   akan  melihatnya  sendiri.(5)  

tentang   sebenarnya   siapakah  orang  yang   ‘gila’   itu  di  antara  kamu   (di  antara  yang  menuduh  atau  yang  dituduh).(6)    

Sesungguhnya   Tuhan   mu   itulah   yang   lebih   mengetahui   siapakah   yang  sebenarnya   ‘sesat’   dari   jalan   Nya,   dan   Dialah   juga   yang   paling   mengetahui  siapakah  sebenarnya  orang  yang  mendapat  hidayah.(7)”  

 

Tafsiran  ayat-­‐ayat  5-­‐7:  

Ibnu  Kathir  (ms  404)  mentafsirkan  ayat  di  atas  sebagai  “Wahai  Muhammad,  kamu   pasti   akan   mengetahui   dan   juga   mereka   yang   menuduh   dan  mendustakan  Engkau   juga  akan  mengetahui   siapakah  sebenarnya  penyebar  fitnah  yang  sesat  itu!    

Dalilnya  dari  al  Quraan  dari  surah  al  Qamar  ayat  25.  firman  Allah:    

Page 22: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

22    

 

(mereka  akan  mengetahui  kelak  siapakah  orang  yang  ‘pendusta’  lagi  sombong  angkuh  itu!)  

Dan  firman  Allah  dalam  surah  Saba’  ayat  24:  

 

(Tiap-­‐tiap  satu  golongan  itu  samada  dari  yang  beriman  atau  tidak  beriman  semuanya  tetap  di  atas  hidayah  petunjuk  ATAU  ianya  tenggelam  dalam  kesesatan  yang  nyata)  (24  Saba’)  

Allah   maha   mengetahui   puak   manakah   dari   kumpulan   kamu   wahai  Muhammad   atau   kumpulan   mereka   yang   mendusta   itu   yang   menerima  hidayah  Allah,   dan  Allah  maha  mengetahui   kumpulan   yang   sesat   dari   jalan  yang  benar.”  (Ibnu  Kathir  ms  404:  Jilid  4).  

Imam  Haqqi  ar  Rusawi  pula  mentafsirkan  ayat  di  atas   sebagai;   “Kamu  akan  mengetahui  dan  mereka  akan  mengetahui  di  hari  Akhirat  kelak;  iaitu  di  hari  semua   kebenaran   akan   terserlah   tentang   tuduhan   tesebut:   iaitu   siapakah  sebenarnya   yang   ‘gila”.   Adakah   gila   itu   terjadi   melalui   saluran   orang   yang  beriman   atau   melalui   saluran   orang   sesat   sehingga   dengan   penemuan   itu  akan  memastikan  sifat  itu  kepadanya.  

Gila   yang   dimaksudkan   di   sini   bukanlah   maksud   ‘hilang   akal”   tetapi   lebih  kepada   kesesatan   melalui   maksiat   dan   tidak   mahu   taat.   Ini   didorong   oleh  terlalu  suka  kepada  harta  dunia  dan  mirip  kepada  nafsu  yang  nyata.    

Jadi   dalam   hal   ini   Allah   maha   mengetahui   siapakah   di   antara   kamu,   dan  orang   yang   menuduh   kamu   itu   yang   sebenarnya   sesat,   dan   membawanya  kepada  kesesatan  yang  nyata  berbanding  dengan  orang-­‐orang  yang  menuju  kearah  jalan  yang  berjaya,  menerima  taufik  dari  Allah.    

Syed   Qutub   pula   berpendapat     (ms   3658)   bahawa   perkataan   ‘gila’   yang  dituduh  oleh  orang  musyrikin   pada  Rasulullah   itu   sebenarnya  bukan  hilang  akal,   tetapi  mengikut   kepercayaan  mereka,   bahawa  penyair   yang  mencipta  syair  yang  sedap  dan  baik  itu  dipengaruhi  oleh  syaitan  dan  jin;  sehingga  syair  mereka  itu  dicipta  dengan  penuh  indah  dan  agak  luar  biasa.    

Page 23: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

23    

Pengertian  begini  tidak  sesuai  kepada  Rasulullah  yang  menerima  wahyu  dari  Allah  dan  Allah  maha  mengetahui  siapa  sebenarnya  yang  mendapat  hidayah  Allah  dan  siapa  yang  sesat   lagi  menyesatkan.   Ini  membanggakan  Rasulullah  yang  secara  tidak  langsung  dibela  oleh  Allah.    

Allah  sendiri  yang  menurunkan  al  Quraan  melalui  wahyu  dan  sudah  pasti  Dia  mengetahui  siapakah  sebenarnya  yang  mendapat  Hidayah  Nya.  Jadi  dengan  penjelasan   ini,   orang-­‐orang   yang   menuduh   Rasulullah   sebagai   gila   akan  terperangkap  dengan  tuduhan  mereka  sendiri.  

Dalam  ayat-­‐ayat  8  dan  9  surah   ini,  Allah  mendedahkan  taktik  kotor  mereka  untuk   mencari   jalan   rundingan   agar   Muhammad   bertolak   ansur   untuk  mereka   juga   bertolak   ansur   dalam  dakwah  Rasulullah   ini,  mungkin  mereka  menerima   dakwah   Rasulullah   dan   Rasulullah   dapat   menerima   sedikit  cadangan-­‐cadangan  dari  mereka  itu,  Di  antara  cadangan  mereka  ialah:    

a) Tidak  mengaibkan  tuhan-­‐tuhan  sembahan  mereka.  b) Tidak  merendahkan  keturunan  mereka.  c) Tidak   menolak   sistem   kepimpinan   kabilah-­‐kabilah   yang   taksub  

dalam  masyarakat  Jahiliah  itu.  d) Menjaga  maruah  mereka  dalam  masyarakat.  

Perjuangan   mereka   bukanlah   mencari   kebenaran   akidah,   tetapi   hendak  meneruskan   kekufuran   dan   penentangan   mereka,   kerana   mereka   sudah  nampak   adanya   kebenaran   dari   dakwah-­‐dakwah   Rasulullah   itu   dan   ianya  mula   mempengaruhi   beberapa   orang-­‐orang   yang   berpengaruh   seperti  Syidina   Umar,   Syidina   Othman,   Syidina   Abu   Bakar   dan   lain-­‐lain   yang   telah  memilih   Islam.   Mereka   berpura-­‐berpura   mencari   helah   untuk   menekan  dakwah  dan  menolak  Islam.  

Mafhum  nya:    

“Maka  jangan  sekali-­‐kali  Engkau  taat  kepada  orang-­‐orang  pendusta  ini.(8)    

mereka  suka   jika  Engkau  bersikap   ‘bertolak-­‐ansur’   supaya  mereka   juga  boleh  bertolak-­‐ansur.(9)”  

Page 24: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

24    

Tafsiran  ayat  8-­‐9:  

Sebagaimana   Allah   telah   menganugerahkan   kepada   Engkau,   wahai  Muhammad,  nikmat-­‐nikmat  syariaat  ke  jalan  yang  istiqomah  dan  ketinggian  akhlak   yang   diakui   maka   janganlah   Engkau   taat   kepada   mereka,   mereka  adalah   pendusta   yang   berpura-­‐pura,   yang   cuba   bermain   tolak-­‐ansur   untuk  mereka  bertolak-­‐ansur.    

Tolak   ansur   yang   dimaksudkan   ini   termasuklah   berhenti   mendakwah  menolak   Tuhan   sembahan   mereka   atau   mahu   menerima   tuhan   patung  mereka   dengan   pertukaran-­‐pertukaran   tertentu.   Sebagai   contoh   sebuah  Hadith  riwayat  Ibnu  Ishak  yang  berkata  mafhum  nya:  

“Rasulullah  sewaktu  sedang  tawaf  di  Kaabah,  telah  didatangi  oleh  Ibnu  Abd  Uzza,  Walid   bin  Mugahirah,   Umayah   bin   Khalaf   dan   ‘Aas   bin  Wail   Sahmi,  yang   merupakan   ketua-­‐ketua   kaum   yang   berpengaruh”.   Mereka   berkata  pada  Rasulullah;  

 “Wahai  Muhammad;  Ok  lah  kami  akan  sembah  apa  yang  kau  hendak  kami  sembah,   dan   engkau   pun   sembah   apa   yang   kami   sembah,   kita   berkongsi  bersama.   Jika   apa   yang   kamu   sembah   itu   lebih   baik   dari   apa   yang   kami  sembah  maka  kami  akan  teruskan  sembahan  itu;  tetapi   jika  apa  yang  kami  sembah   itu   lebih   baik   dari   apa   yang   kamu   sembah  maka   kamu   hendaklah  sembah  apa  yang  terbaik  itu;”    

Allah   terus   menurunkan   surah   al   Kafirun   kepada   Muhammad,   dan  mengarahkan  Muhammad   supaya   menjawab;   “   Aku   tidak   sekali-­‐kali   akan  sembah  apa  yang  kamu  sembah!”  

Larangan   Allah   ini   supaya   Rasulullah   tidak   taat   pada   mereka   kerana  penglibatan   kaum   musyrikin   ini   dalam   kekotoran   dan   penghinaan   dan  mereka  adalah  pembelit  besar,  suka  pada  pertelingkahan,  terlalu  taksub  dan  perkauman,   dan   berbeda   niat   dan   cita-­‐cita   mereka;   mereka   tamak   untuk  bertolak  ansur  yang  akan  memberi  kemenangan  pada  mereka.  

Apakah   sifat-­‐sifat   orang–orang   musyrikin   pada   penilaian   Allah,   Ianya   di  jelaskan  dalam  ayat  berikut:  

Page 25: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

25    

Mafhum  nya:  

“Jangan  Engkau  tunduk  pada  orang  yang  suka  bersumpah  lagi  terhina  itu.(10)  

yang   banyak   mengumpat-­‐mengumpat   mencaci,   suka   menyebar   fitnah  hasutan.(11)  

menjadi   penghalang   kepada   kebajikan,   pelampau,   melanggar   hukum-­‐hukum  dan  banyak  berdosa.(12)  

kejam  dan  selain  itu  tidak  diketahui  siapa  bapa  mereka.(13)    

adakah  kerana  dia  seorang  yang  banyak  harta    dan  anak  pinaknya.(14)    

mereka  ini  apabila  dibaca  ayat-­‐ayat  Allah,  mereka  akan  mengejek  berkata:  “Ini  semua  dongengan  orang-­‐orang  dulu  kala.(15)    

Kami  akan  dedahkan  ‘identiti’  mereka  dan  akan  Kami  tandakan  di  atas  hidung  mereka.(16)  

 

Tafsiran  ayat-­‐ayat  10-­‐16:  

Al   Quraan   telah   menurunkan   9   sifat-­‐sifat   dari   mereka-­‐mereka   yang  menentang  Rasulullah  dan  dakwah  baginda,  dan  seterusnya  Allah  melarang  baginda  dan  orang  yang  beriman  taat  kepada  mereka-­‐mereka   ini  atas  sifat-­‐sifat  mereka  yang  buruk  ini,  Di  antaranya:-­‐  

a) Suka   bersumpah;   orang   yang   banyak   bersumpah   sukar   dipercayai  ‘kredibiliti’  mereka  

Page 26: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

26    

b) Manusia  hina;  iaitu  seseorang  yang  tidak  menghormati  dirinya  sendiri,  tidak   tahu   menghormati   orang   lain   dan   perlu   bersumpah   untuk  menyakinkan  orang  lain.  

c) Suka  mengumpat;  mengumpat  orang  lain  dibelakang  mereka.  d) Bersama   orang   lain   dan   merosak   perasaan   mereka;   suka   memutus  

silaturrahim.  e) Penghalang   kepada   kebajikan,   samada   untuk   dirinya   apa   lagi   untuk  

orang  lain.  f) Pelampau  batas  iaitu  melampaui  batas  keadilan  dan  kebenaran.  g) Banyak  dosa;  melakukan  dosa  sewenang-­‐wenangnya.  h) Keras  hati  iaitu  keseluruhan  sifat-­‐sifat  ini  membentuk  sifat  hina  diri.  i) Sifat   keji   iaitu   dia   bersama   jemaah   tetapi   tidak   dari   jemaah   itu;  

melekat  dan  banyak  sekali  jahatnya.    

Bagi  melengkapkan  sifat-­‐sifat  buruk  ini  pada  mereka,  kumpulan  orang-­‐orang  ini   selalunya   mempunyai   kekayaan   dan   anak   yang   ramai   dan   Allah  memperlihatkan  mereka  pada  kita,  apabila  orang-­‐orang  ini  didakwah  dengan  membaca   ayat-­‐ayat   Allah   pada   mereka,   mereka   akan   berkata;   Ini   semua  adalah  cerita-­‐cerita  dongeng  dulu  kala.  

Kemudian,   mereka-­‐mereka   ini   dikategorikan   sebagai   satu   kumpulan   yang  telah   ditanda   oleh   Allah     ‘atas   hidung  mereka’   agar   Rasulullah   dan   orang-­‐orang   yang   beriman   dengannya   berwaspada   pada   mereka,   dan   tidak   taat  pada  mereka,  apa  lagi  untuk  berkerjasama  dengan  mereka.  

Ayat  14  dan  15  memperlihatkan  kepada  kita,  buruknya  sikap  mereka-­‐mereka  ini,   di  mana   dari   satu   segi  mereka  mempunyai   anak   yang   ramai   dan  miliki  harta   yang   mewah,   dilimpahi   nikmat   dari   Allah   tetapi   mereka   mengejek  Rasulullah   apabila   dibaca   ayat-­‐ayat   al   Quraan   pada   mereka,   serta  mempersendakan   Rasulullah   dan   sekaligus   menyeterui   baginda.   Bukan   itu  sahaja,   mereka   membuat   fitnah   memperlekeh   al   Quraan   itu   sebagai  tinggalan  cerita-­‐cerita  dongeng  lampau.  

Allah  akan  menghitamkan  muka  mereka  di  hari  kiamat  nanti  dan  menempat  kan   mereka   ke   dalam   neraka   Allah   dan   di   dunia   didedahkan   rahsia-­‐rahsia  mereka   sehingga   diketahui   niat   buruk   mereka   sebagaimana   adanya   titik  hitam  di  atas  hidung  mereka.  (Ibnu  Kathir  ms.406).  

Page 27: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

27    

Seterusnya   dalam   ayat   17   hingga   ayat   23,   Allah   membanding   kaum   yang  menentang   Rasulullah   dan   dakwahnya   ini   dengan   satu   perbandingan   yang  sinis,  Firman  Allah:  

 

Mafhum  nya:  

“Sesungguhnya   Kami   telah   menguji   mereka   dengan   bala   bencana  sebagaimana  Kami  telah  menguji  ‘tuan-­‐tuan  Kebun’  ketika  mereka  bersumpah  setia,   bahawa   mereka   akan   memetik   buah-­‐buah   kebun   mereka   pada   pagi  kesesokkan  harinya.(17)  

dan  mereka  tidak  memperuntukkan  sedikit  pun  untuk  fakir  miskin.(18)  

Lalu   kebun-­‐kebun   itu  dilanda  bala  bencana  dari   Tuhan  mu  pada  malam  hari,  sewaktu  mereka  nyenyak  tidur.(19)  

maka  jadilah  kebun-­‐kebun  itu  di  mana  semua  buah-­‐buahnya  rosak.(20)  

kemudian   pada   pagi-­‐pagi   (tanpa   mengetahui   apa   yang   dah   berlaku   pada  kebun-­‐kebun   mereka   itu)   mereka   panggil   memanggil   di   antara   satu   sama  lain.(21)  

sambil   bercakap-­‐cakap   “pergilah   kita   semua   ke   kebun-­‐kebun   pagi-­‐pagi   lagi,  jika  mahu  memetik  buah-­‐buahnya”.(22)  

lalu  mereka  keluar  dan  berjalan  sambil  berbisik-­‐bisik  dengan  berkata.(23)  

Page 28: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

28    

‘pada   hari   ini,   hendaknya   janganlah   ada   seorang   miskin   pun   yang   dibenar  masuk  dalam  kebun-­‐kebun  kita  untuk  menemui  dan  meminta-­‐minta  pada  kita’.  (24)  

berangkatlah   mereka   pagi-­‐pagi   lagi   ke   kebun-­‐kebun   mereka   dengan  kepercayaan,   bahawa  mereka   berkuasa  menghampakan   fakir  miskin   itu   dari  hasil  kebun  mereka.(25)  

 

Mafhum  nya:  

“maka   sebaik   sahaja   mereka   melihat   keadaan   kebun   mereka   itu   mereka  berkata:  mungkin  kita  ni  sesat  jalan  (jangan-­‐jangan  ini  bukan  kebun  kita!).(26)  

(setelah  mereka   perhati   dengan   teliti,   mereka   akui   yang  mereka   tidak   sesat  jalan)    mereka  berkata;  ‘bahkan  kita  telah  kehilangan  semua  hasil  kebun-­‐kebun  kita  itu’!)  {mungkin  ini  adalah  balasan  kerana  niat  buruk  kita  pada  orang  fakir  miskin    yang  nak  cuba  kita  hindarkan  itu).(27)  

tempelak  salah  seorang  yang  sederhana  dikalangan  mereka;  katanya  ‘Kan  aku  dah  katakan  pada  kamu  semua  sewaktu  kamu  berniat  hendak  menghampakan  orang    fakir  dari  habuan  mereka  dulu!’  Sepatutnya  amat  elok  sekali  jika  kamu  semua   pada  masa   itu   ingat   pada   Allah   (dan  membatalkan   niat   buruk   kamu  itu).(28)  

mereka   menjawab   dengan   penuh   kekesalan:   “Mahasuci   Allah,   Tuhan   kami;  sesungguhnya  kami  telah  melakukan  kezaliman    atas  diri  kami  sendiri”.(29)  

mula   lah   mereka   saling   tuding   menuding   di   antara   satu   sama   lain   sambil  mencela.(30)  

dan   mereka   terus   berkata;   Aduhai!   Celakanya   kita   semua   ni!   Sesungguhnya  kita  adalah  dari  kalangan  orang  yang  melampaui  batas.(31)  

’semoga  Allah,  Tuhan  kita  (dengan  taubat  kita  ini)  akan  menggantikan  kepada  kita   akan   seuatu   yang   lebih   baik   (dari   kebun-­‐kebun   yang   telah   binasa   itu).  Sesungguhnya  kepada  Allah  sahajalah,  Tuhan  yang  kita  berharap’.(32)  

Page 29: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

29    

Demikian   lah  azab  kerugian  dan  kekecewaan!  (yang  telah  ditimpakan  ke  atas  orang  yang  berniat  buruk  di  dunia  ini)  dan  sesungguhnya  azab  di  Akhirat  nanti  lebih  mengecewakan;  kalaulah  mereka  faham  dan  beringat.(33)  

 

Tafsiran  ayat:  10-­‐33:  

Cerita  tentang  ‘tuan-­‐tuan  kebun  ini  dicatitkan  dan  difahami  dari  terjemahan  di  atas.  

Ayat-­‐ayat  10-­‐33  telah  memaparkan  kepada  kita  satu  ‘perbandingan’  kepada  musyrikin  Mekah.   Isu   perbandingan   ini   ialah   Allah   telah  menganugerahkan  kepada  mereka  seorang  Rasul;   iaitu  Nabi  Muhammad  saw  yang  merupakan  RAHMAT   yang   besar,   dan   dikurniakan   kepada   mereka   nikmat-­‐nikmat   dari  Allah   yang   terserlah   namun   mereka   telah   merancang   penolakkan   dakwah  baginda,  menerima  nikmat-­‐nikmat  Allah  itu  dengan  penentangan,  penolakan  dan  memerangi  baginda.  (Ibnu  Kathir  ms.  402;  Jilid  4).  

Kisah  tuan-­‐tuan  kebun:  

Tuan-­‐tuan  kebun  dalam  ayat-­‐ayat  19-­‐33  di  atas  berasal  dari  Yaman,  dari  satu  perkampungan   di   kenali   sebagai   DHARWAN;   kira-­‐kira   9   batu   dari   Bandar  “Sona   ’a”.  Berketurunan  Habsyah,  bapa-­‐bapa  mereka   terdahulu  adalah  dari  kalangan  agama  ahlil  Kitab,  Agama  Nabi  Isa  as.  

Bapa  mereka  mengendalikan   kebun   anggur   dengan  mengikut   ajaran   Kitab;  iaitu   hasil   kebun   mereka   diguna   untuk   kegunaan   persendirian,   manakala  sebahagiannya   disimpan  untuk   keluarganya,   dan   selebih   dari   semuanya   itu  disedekahkan   kepada   fakir   miskin.   Setelah   bapa-­‐bapa   mereka   meninggal,  tuan-­‐tuan   kebun,   yang   terdiri   dari   anak-­‐anak  mereka   telah   tidak  bersyukur  pada  Allah  dan  bermuafakat  di  antara  mereka  untuk  tidak  mahu  meneruskan  sedekah  itu  kepada  kaum  fakir  miskin.  

Mereka  berazam  untuk  mengutip  buah-­‐buah  kebun  mereka  tanpa  diketahui  oleh   fakir   miskin.   Tanpa   mahu   bersyukur,   mereka   tidak   tahu   perbuatan  mereka   itu   menyalahi   syariaat   Allah,   dan   berlakulah   ‘tangan   yang   tidak  nampak’   menghancurkan   semua   hasil   mereka   dan   mereka   kerugian.  Kerugian   yang   parah   ini   kerana   mereka   telah   tidak   mengikut   nasihat   di  

Page 30: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

30    

antara   mereka   yang   meminta   supaya   mereka   bersyukur,   dan   tidak  menghentikan   kerja   kebajikan   yang   pernah   dilakukan   oleh   bapa-­‐bapa  mereka   terhadap   fakir   miskin.   Mereka   seolah-­‐olah   mengkufuri   nikmat-­‐nikmat  Allah  ke  atas  mereka.  

Azab  yang  dikenakan  ke  atas  mereka  kerana  mereka:  

a) Menentang  urusan  Allah  b) Bakhil  untuk  memberi  sedekah  kepada  fakir  miskin  c) Tidak   mahu   mengiktiraf   hak   orang   miskin   dan   menentang   syariaat  

Allah  d) Menukarkan  nikmat  Allah  kepada  kekufuran.  

 

Apakah  Azab  yang  telah  diturunkan  ke  atas  kumpulan  ini?  

Di  antaranya  ialah:  

a) Allah  menentukan  kerugian  ke  atas  modal  mereka  sekaligus  b) Allah  melenyapkan  samasekali  keuntungan  dari  bisnes  mereka  c) Allah  menghilangkan  mereka  dari  rahmat  bersedekah  d) Allah   memastikan   mereka   muflis   dan   tiada   apa   yang   tinggal   untuk  

mereka.  

Inilah   hukuman   dari   Allah   atas   niat   buruk  mereka   dan  merupakan   azab   di  dunia  ini  dan  azab  di  akhirat  lebih  lagi  pedihnya.  Inilah  gambaran  kemurkaan  Allah  ke  atas  satu  kumpulan  manusia  yang  menentang  Allah  dan  menentang  urusan   Allah.   ADAKAH   kaum   musyrikin   Quraish   dari   golongan   penentang  urusan  Allah  dan  menentang  Rasul  mereka?  

Mengapa  ianya  satu  Perbandingan  dengan  Kaum  Quraish  di  Mekah?  

Segala   kekayaan,   pangkat   dan   harta   benda   yang   melimpah   ruah   pada  pembesar-­‐pembesar   Quraish   adalah   kesan   nikmat   dari   Allah;   disamping  perlantikan  Muhammad   sebagai   Rasul   yang  menyeru  mereka   kepada   jalan  Allah;   ianya   adalah   sebagai   satu   ujian   ke   atas   mereka.   Hasil   ujian   akan  menentukan   satu   nikmat   yang   tidak   disyukuri   itu   akan   hancur   berkecai;  lebih-­‐lebih  lagi  mereka  itu  dari  kalangan  orang  bakhil,  menentang  kebajikan  dan  kebaikan  dan  menipu  dalam  mendapatkan  harta  benda  itu.  

Page 31: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

31    

Dibandingkan   dengan   tuan-­‐tuan   kebun,   orang-­‐orang   Quraish   yang   terus  menentang   Rasulullah   akan   dilenyapkan   semua   kekayaan  mereka,   pangkat  dan  harta  benda  mereka  kerana  tidak  bersyukur  dengan  nikmat-­‐nikmat  dari  Allah;   khususnya   dihantar   seorang   Rasul   yang   menyeru   mereka   kepada  kebaikan   dan   jalan   Allah.   Ditakuti   akan   adanya   ‘tangan   tak   nampak’   yang  akan  menghapuskan  sama  sekali  nikmat-­‐nikmat  yang  telah  dikurniakan  pada  mereka.   Allah   tidak   pernah   tidur,   tetapi   Dialah   yang   mentadbir   dan   akan  membalas   kepada   mereka   yang   tidak   mahu   mengerti   bahawa   penentang-­‐penentang   kepada   kebajikan   dan   kebaikan   itu   akan   berakhir   dengan  kebinasaan  dan  kerugian.  

Begitulah   ruginya  mereka   jika   tidak  mahu  mengikuti   ajaran-­‐ajaran   yang   di  anjurkan   oleh  Allah   dan   Rasul  Nya   kepada  mereka,   (Syed  Qutub  ms.   3666;  jilid  6)  

Al   Qurtubi   memetik   perkataan   Ibnu   Abbas;   yang   berkata:   “Ini   adalah  perbandingan   bagi   ahli-­‐ahli  Mekah   yang   pernah   keluar   untuk   berperang   di  Badr.  Sebelum  mereka  keluar  mereka  ke  Baitullah  dan  bertawaf  dan  sambil  meminum  arak  dan  bersumpah  dengan  niat  untuk  membunuh  Rasulullah  dan  sahabat  baginda  dalam  peperangan  itu  nanti.    Niat  buruk  mereka  itu  ditukar  kepada   kebinasaan   mereka   yang   banyak   terbunuh   dalam   peperangan   itu.  Kemusnahan   mereka   samalah   dengan   kemusnahan   harta   benda   tuan-­‐tuan  kebun  kerana  niat  buruk  mereka”  (Al  Qurtubi;  jilid  17  ms  215).  

Bagi  menginsafkan   diri   mereka   yang  mencabar   dan  menentang   Rasulullah,  dan  dari  cerita  di  atas  yang  dibandingkan  dengan  mereka;  Allah  merakamkan  bahawa   azab   di   dunia   ini   hanya   sekadar   kerosakan   singkat   tetapi   azab   di  Akhirat  nanti  lebih  pedih.(ayat    33  al  Qalam).  

Allah  menjelaskan  bahawa  kedudukan  orang-­‐orang  yang  bertaqwa  dan  mahu  kan   Allah   dalam   hidup   mereka   dan   beriman   dengan   Nya   akan   disediakan  taman-­‐taman  syurga  yang  penuh  nikmat:  

 Mafhum  nya:  

Page 32: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

32    

Sesungguhnya  bagi  orang-­‐orang  yang  bertaqwa  di  sisi  Allah;  mereka  dijanjikan  dengan  taman-­‐taman  syurga  yang  penuh  nikmat.(34)  

 

Tafsiran  ayat  34:  

Ayat   34   ini   masih   dikaitkan   dengan   tuan-­‐tuan   kebun   yang   ‘bankrupt’   itu  kerana   melawan   syariaat   Allah.   Andai   kata   mereka   bertaqwa,   pastinya  mereka   akan   terhindar   dari   azab   yang   pedih   itu.   Ini   bererti   mereka   yang  beriman   dan   bertaqwa   tidak   sama   dengan   orang   yang   kufur   pada   nikmat  Allah.    

Demi  untuk  perbandingan  dengan  orang-­‐orang  yang  beriman,  di  manakah  kedudukan  orang-­‐orang  Quraish  Mekah  itu?    

Firman  Allah  dalam  ayat  berikut:  

 

Mafhum  nya:    

“Adakah  wajar  jika  orang-­‐orang  yang  beriman  (muslimin)  yang  taat  pada  Allah  hendak  disamakan  dengan  orang-­‐orang  kafir  yang  berdosa?”.(35)  

 

Tafsiran  ayat  35:  

Al   Qurtubi   mentafsir   ayat   ini   dengan   membawa   minda   kita   kepada   sebab  turunnya  ayat  ini  adalah:  

‘Bahawa   orang-­‐orang   yang   bertaqwa   di   Akhirat   nanti   akan   disediakan  dengan  Jannah  yang  dipenuhi  dengan  nikmat  yang   ikhlas  dari  Allah.   Jannah  di  Akhirat  ini  berbeda  dengan  kemewahan  di  dunia,  yang  dimiliki  oleh  orang-­‐orang  Quraish  ini.  Orang-­‐orang  Quraish  selalu  membandingkan  dunia  ini  dan  lebih  menyebelahi  orang-­‐orang  mereka  yang  kaya  berbanding  dengan  orang  Islam  dari  segi  nasib  dan  kemewahan  mereka.  

Page 33: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

33    

Apabila  mereka  mendengar  mengenai   akhirat  dan  apa  yang  dijanjikan  oleh  Allah  kepada  mereka  dan  orang  Islam  mereka  berkata:  

“Jika   benarlah   kita   semua   nak   dibangkitkan   sebagaimana   didakwa   oleh  Muhammad  dan  sahabat-­‐sahabatnya;   tidak  ada  beda  di  antara  kita  dengan  mereka  seperti  di  dunia  ini.  Kalaulah  mereka  itu  sekarang  ini  tidak  lebih  dari  kita  maka  mereka   tidak   akan   lebih   dari   kita   kemudian   nanti;   jadi   kita   dan  mereka  adalah  sama  saja  ”  Maka  turunlah  ayat:  

 

(wajarkah  Kami  menyamakan  orang-­‐orang  Islam  yang  taat  itu  sama  dengan  orang-­‐orang  kafir  yang  berdosa?).Tak  mungkin!  

Ibnu   Abbs   pernah   berkata   mengenai   ayat   ini;   seolah-­‐olah   ayat   ini   bererti:  “Adakah  apa  yang  akan  kami  dapat  di  Akhirat  nanti  lebih  baik  dari  apa  yang  boleh  kamu  berikan  pada  kami  sekarang?”  

Bagi  mempersoalkan  kewajaran  ini,  Allah  mengemukakan  beberapa  perkara  untuk  diperdebatkan.  Ini  semua  terdapat  dalam  ayat-­‐ayat  36-­‐41  dibawah  ini:  

 

Mafhum  nya:    

Apa  sudah   jadi  pada  akal   kamu  semua?  Bagaimana  kamu   telah  menetapkan  hukum  yang  terang-­‐terang  salah.(36)  

Atau  apakah  jenis  Kitab  yang  kamu  pelajari  darinya?.(37)  

Page 34: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

34    

bahawa,  tersebut  di  dalam  kitab  itu,  semua  yang  membolehkan  kamu  memilih  apa  saja  yang  kamu  mahu?.(38)  

Atau  adakah  kamu  mempunyai  janji-­‐janji  yang  disanggupi  oleh  Kami  hingga  ke  Hari  Kiamat  bahawa  kamu  boleh  membuat  keputusan  sesuka  hati  kamu?.(39)  

Tanyalah   mereka   wahai   Muhammad,   siapakah   di   antara   mereka   yang  menjamin  dakwaan  sedemikian   itu?   (bahawa  mereka   juga  akan  mendapat  di  akhirat  nanti  apa  saja    yang  didapati  oleh  orang  Islam).(40)  

Atau   adakah   mereka   mempunyai   Tuhan-­‐tuhan   sekutu   mereka?   Bawalah  sekutu-­‐sekutu  mereka  itu  jika  mereka  adalah  orang-­‐orang  yang  benar.(41)  

Pada   hari   akhirat,   di   mana   diselubungi   dengan   kedasyatan   huruhara   yang  amat   sangat;   dan   pada   hari   itu  mereka   diminta   sujud   pada  waktu   tertentu,  dan  didapati  mereka  tidak  berupaya  melakukannya.(42)  

Keadaan  pandangan  mereka  pada  hari   itu  pucat   lesi,  dan  mereka  diselubungi  oleh   kehinaan;   dan   mereka-­‐mereka   ini   pernah   diserukan   untuk   sujud   pada  Allah  di  dunia  dahulu,  tetapi  mereka  enggan,  sedangkan  pada  masa  itu  mereka  dalam  keadaan  boleh  berbuat  demikian.(43)  

 

Tafsiran  ayat-­‐ayat  36-­‐44:  

Isu   yang   diperkatakan   disini   ialah;   orang-­‐orang   kafir   Quraish   memandang  rendah   pada   orang-­‐orang   Islam   termasuk   Rasulullah   sendiri;   dan  membuat  hukum   secara   umum   dengan   berkata   bahawa;   ’orang-­‐orang   Quraish   pun  tidak  ada  bezanya  dengan  orang  mukmin  di  dunia  dan  di  Akhirat  nanti’      

Jadi  Allah  mencelah  dan  memberi  komen;  ”dengan  firman  nya”:  

(Adakah  wajar  bagi  KU  menjadikan  orang-­‐orang  Islam  itu  sama  dengan  orang-­‐orang  kafir  

yang  berdosa  itu?!  TAK  MUNGKIN)  

Jadi   berikut   dengan   itu,   Allah   berfirman;   mempersendakan   kenyataan  mereka  itu:    

 

Page 35: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

35    

1  (apa  sudah  jadi  pada  akal  kamu?  Bagaimana  kamu  menetapkan  satu  hukum  yang  terang-­‐terang  salahnya?)  

Dalam  kata   lain:   ‘mana  boleh  perkara  balasan  baik  dari  Allah  itu  disamakan  dengan   apa   yang   ada   pada   kamu   semua   pada   hari   ini   berbanding   dengan  yang   ada   pada   orang-­‐orang   Islam;   sehingga   kamu   membuat   kenyataan   di  atas?  

 

2.  (apakah  Kitab  yang  kamu  miliki  dan  yang  kamu  pelajari  darinya?  Yang  menyebabkan  kamu  mengeluarkan  kenyataan  tersebut  atau  kamu  punyai  Kitab  yang  menyebelahi  kamu  

sehingga  kamu  boleh  membuat  kenyataan  sesuka  hati  kamu?)  

Dalam  kata   lain:   ‘Kamu  mempunyai   Kitab   tertentu   yang  memberi   kebaikan  kepada   yang   zalim   kufur   berbanding   dengan   yang   baik   dan   taat?   Atau  dengan   Kitab   tersebut   membolehkan   kamu   membuat   pilihan   sesuka   hati  kamu?  

 

3.  (adakah  kamu  mempunyai  janji-­‐janji  yang  dipersetujui  oleh  Allah  sehingga  ke  hari  Akhirat  yang  kamu  boleh  berbuat  sesuka  hati  kamu?)  

Dalam  kata  lain;   ‘Apakah  perjanjian  yang  telah  kamu  merteri  dengan  Allah?  Dan   dengan   perjanjian   itu   kamu   boleh  menyamakan   yang   Islam   taat   pada  Allah  itu  sama  dengan  yang  zalim  kafir  pada  Nya?’  

 

4.  (Tanya  mereka  sebenarnya  siapakah  penganjur  yang  mereka  berpegang  dengannya?  

Dalam   kata   lain;   ‘mereka   dicabar   supaya   mengemukakan   penganjur   yang  menganjurkan  kepada  mereka  supaya  berpegang  dengan  kenyataan  ini?  

 

 

Page 36: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

36    

5.  (atau  adakah  mereka  mempunyai  Tuhan-­‐Tuhan  sekutu  mereka?  Kalau  ada!  Bawalah  mereka  sebagai  saksi-­‐saksi  mereka  di  akhirat  nanti,  jika  betul  mereka  dari  kalangan  orang  

yang  benar?)  

Dalam   kata   lain;   “Ada   tuhan-­‐tuhan   sembahan  mereka   yang  membenarkan  mereka  menyamakan  muslimin  dengan  kafirin  yang  zalim  itu?  Kalaulah  ada,  bawalah  tuhan-­‐tuhan  sekutu  mereka  itu  untuk  mempertahankan  kebenaran  mereka  itu!”    (Ibnu  Kathir;  Jilid  4  ms.407)  

Bilakah  agaknya  perkara  cabaran  ini  berlaku?  Kata  Ibnu  Kathir;  Ianya  berlaku  di  hari  Akhirat  nanti.  Apabila  Allah  menyatakan  yang  orang-­‐orang  yang  taat  dan   muslim   diberi   tempat   dalam   syurga   yang   penuh   dengan   nikmat  berbanding   dengan   orang   kafir   yang   zalim   yang   diberi   azab   pedih   dan  menyatakan   bahawa   tidak   sama   sama   sekali   antara   orang   islam   dengan  orang  kafir;  Allah  telah  menjelaskan  ianya  berlaku  di  Hari  yang  penuh  dengan  huru  hara  yang  dasyat,  iaitu  pada  hari  Akhirat:  (ibnu  Kathir  ms  409)  

Melalui   tafsiran   ayat   di   atas,   adakah   tercalar   iman   seorang   muslim   yang  berkata;  Ah!  Semua  agama  sama  saja;  semua  agama  suruh  orang  buat  baik  dan   mencegah   orang   berbuat   jahat!   Tidak   ada   beza!.   Adakah   hukumnya  sama   dengan   kenyataan   orang   Quraish   di   atas?   Mereka   akan   ditempelak  oleh  Allah  sebagaimana  Allah  menempelak  kaum  Quraish  tersebut.  

Sebuah  Hadith  dikeluarkan  oleh  Sohih  Muslim  dari  hadith  Abi  Musa  dan  Ibnu  Masuud   dari   Hadith   Abi   Said   Khudri   ra:   iaitu   Ibnu   Masuud   menceritakan    kepada  Syidina  Umar  ibnu  Khattab  dengan  kataNya;  mafhum  nya:  

“Di   hari   Kiamat   kelak,  Manusia   berdiri   atas   arahan  Allah   selama   40   tahun  lamanya   dan   memusatkan   muka-­‐muka   mereka   ke   atas,   keadaan   mereka  bertelanjang   bogel   dan   berkaki   ayam,   peluh   terus   memenuhi   ruang   muka  mereka,   pada   masa   itu   Allah   tidak   bercakap   dengan   siapa   pun   dan   tidak  menjengok  mereka  sedikit  pun,  terbiar  selama  40  tahun.  “  

Selepas  40  tahun,  maka  kedengaranlah  suara  kuat  yang  menyatakan;  Wahai  manusia   semua!   Adilkah   atau   tidak   dari   Tuhan   mu   yang   telah   mencipta  kamu,  mencipta  gambaran  kamu,  yang  memati  dan  menghidup  kamu  tetapi  kemudiannya   kamu   kufur   padaNya   untuk  menghukum  mereka   pada  masa  ini?  Jawab  mereka  Adil  Ya  Rabb.    

Page 37: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

37    

Maka,   kemudiannya   keluarlah   dari   kaum-­‐kaum   itu   mereka-­‐mereka   yang  kufur   dan   menjurus   masuk   ke   dalam   neraka   Allah,   dan   yang   berbaki   dari  kaum-­‐kaum   yang   tinggal   itu   ialah   orang-­‐orang   muslimin   dan   munafik.  Kemudian   dikatakan   pada   mereka:   “Hai   kamu   semua   mengapa   tak   kamu  mengikut  mereka   pergi?   Jawab  mereka;   ‘kami  menunggu   sehingga  muncul  nya  Allah,  Tuhan  kami!’    

 Maka   dikatakan   pada   mereka   lagi;   ’adakah   kamu   semua   kenal   dengan  Tuhan  kamu  itu’  ?    Jawab  mereka;  jika  Dia  muncul  kami  mengenali  Nya!.    

 Dengan   sekelip   mata   muncul   lah   Allah,   dan   dengan   kemunculan   Nya   itu  maka   sujudlah   semuanya   yang   pernah   sujud   kepada   Nya   dengan   ikhlas   di  dunia  lalu.    

Dan  orang-­‐orang  yang  munafik  tidak  berkuasa  untuk  sujud  kerana  belakang  mereka  seperti  dicucuk  dengan  besi  menghalang  kepala  mereka  untuk  sujud.  Mereka  gagal  untuk  sujud  dan  dicampak  ke  dalam  neraka  dan  mana-­‐mana  yang   berbaki   dari   mereka   yang   sujud   pada   Allah   itu   bergerak   ke   syurga  Allah.(  Al  Qurtubi  ms  219  Jilid  18)  

Berdasarkan  Hadith  di  atas,  maka  kita  dapat  memahami  ayat  berikut:  

 

Mafhum  nya:    

Pada  hari  Akhirat  itu,  di  mana  ianya  penuh  dengan  kedasyatan  huru  hara,  dan  pada  hari   itu  diminta  pada  mereka   supaya   sujud  dan  mereka   tidak  berupaya  untuk  melakukannya.(42)  

Keadaan   mereka   pada   hari   itu,   muka   mereka   pucat   lesi   dan   mereka   di  selubungi   dengan   kehinaan;   dan   mereka-­‐mereka   ini   pernah   diserukan   untuk  sujud  pada  Allah  di  dunia  dahulu;  tetapi  mereka  enggan  sedangkan  pada  masa  itu  mereka  dalam  keadaan  boleh  berbuat  demikian.(43)  

 

Page 38: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

38    

Tafsiran  ayat-­‐ayat  42-­‐43:  

Allah   menjelaskan   balasan   kepada   orang   yang   kufur,   munafik,   zalim   yang  tidak  taat  pada  Allah  berbeda  dengan  orang-­‐orang  yang  beriman,  ianya  tidak  sama.  Di  hari  Mahsyar,  hari  yang  penuh  diselubungi  oleh  keadaan  huru  hara  yang  dasyat,  dan  semua  manusia  berkumpul,  termasuk  yang  islam  yang  kafir  dan  yang  munafik.  

Di  satu  ketika,  tiba-­‐tiba  Allah  menjelang  menemui  semua  di  Mahsyar  itu.    Di  waktu   itu   semua  yang  beriman  akan   terus   sujud  pada  Allah,   tetapi  mereka  yang   munafik   tidak   berkuasa   berbuat   demikian,   kerana   apabila   mereka  hendak  sujud  maka  datang  yang  lain  melanyakkan  dari  atas  belakang  mereka  atau   muka   mereka   sehingga   menyebabkan   mereka   tidak   boleh   sujud   ke  bawah.   Yang   boleh   sujud   ke   syurga   Allah   dan   yang   kufur   dan   munafik   ke  dalam  neraka  Allah.  

Oleh   kerana   kezaliman   mereka   dan   sikap   mereka   di   dunia   dahulu,   maka  mereka  diseksa  mengikut  apa  yang  mereka  lalui  dahulu.  Sepatutnya  mereka  sujud  pada  Allah  dahulu,  tetapi  mereka  enggan  sujud  pada  Allah  pada  masa  itu,   sehingga  mereka  tidak  boleh  sujud  pada  Allah  di  Mahsyar  nanti.  Muka-­‐muka  mereka  pucat  lesi,  merasa  terhina  dan  tersisih  dari  orang  yang  beriman  lain.  

Kemudian  dalam  ayat  seterusnya,  Allah  membawa  minda  kita  kepada  orang-­‐orang   yang   mendustakan   al   Quraan,   samada   dari   kalangan   kaum   kuffar  Mekah   atau   pada   siapa   sahaja   yang   membelakangkan   al   Quraan   dan  memperlekehkannya.    

Firman  Allah:  

 

Mafhum  nya:  

“Oleh  itu  tinggalkan  sahaja  kepada  Ku  (untuk  Aku  uruskan)  akan  orang-­‐orang  yang  mendustakan  al  Quraan  ini;  Kami  akan  menarik  mereka  secara  perlahan-­‐

Page 39: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

39    

perlahan   ke   jurang   kebinasaan   secara   yang   tidak   disedari   mereka   dan   aku  akan  memberi  tempoh  kepada  mereka.(44)  

Sesungguhnya  rancangan  balasanku  itu  amat  rapi.(45)”  

 

Tafsiran  ayat-­‐ayat  44-­‐45:  

Ayat  ini  ditujukan  pada  Rasulullah  supaya  meninggalkan  urusan  orang-­‐orang  yang  mendustakan  al  Quraan  itu  kepada  Allah  dan  biar  Allah  secara  sendirian  yang  menentang  mereka  yang  menolak  al  Quraan   itu;  atau  cukuplah  hanya  Allah  yang  memerangi  mereka.  

Dalam  kata  lain:  Allah,  seolah-­‐olah  berkata  pada  Muhammad  begini  “Wahai  Muhammad   tinggalkanlah   kepadaku   sahaja   tentang   urusan   makhluk   yang  lemah  tetapi  sombong  ini.  Bersenang-­‐senanglah  engkau  dengan  orang-­‐orang  mukmin  yang  berselesa  dengan  Engkau.  Peperangan  dia  adalah  dengan  Aku  dan  bukan  denganmu  dan  bukan  pula  dengan  orang-­‐orang  mukmin.  Makhluk  ini  adalah  musuh  ku,  Aku  sendiri  akan  menyelesaikan  urusan  mereka  biarkan  sahaja   mereka   dengan   aku.   Pergilah   Engkau   dan   orang-­‐orang   yang   ada  bersamamu  berehat-­‐rehat”.  

Hebatnya  ancaman  ngeri  ini  terhadap  para  pendusta  al  Quraan  dan  alangkah  besar   ketenteraman   yang   dirasai   oleh   Rasulullah   dan   para  mukminin   yang  ketika  itu  masih  berada  dalam  keadaan  yang  lemah.  

Bagaimana   Caranya   Allah   menghina   mereka?   Firman   Allah,   maksudnya;  “Kami   (Allah)   akan   menarik   mereka   perlahan-­‐lahan   ke   arah   jurang  kebinasaan   mereka   secara   yang   tidak   disedari   mereka   dan   Kami   memberi  tempoh   pada   mereka   (supaya   mereka   sedar   sebelum   luput   waktu).  Sesungguhnya  rancangan  balasanku  itu  sangat  rapi”  (ayat  44-­‐45  Al  Qalam).  

Ibnu  Kathir  mentafsir  ayat  di  atas  sebagai:  

“biarkanlah  mereka  yang  menolak  al  Quraan  itu  di  bawah  pengawasan  Aku!  Wahai   Muhammad.   Atau   serahkan   lah   urusan   mereka   yang   menolak   al  Quraan   itu   kepada   Aku!   Tahulah   aku   bagaimana   akan   Aku   heret   mereka  sedikit  demi  sedikit  dan  mereka  tidak  sedar  akan  tindakanku  itu!  “  

Page 40: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

40    

Ertinya   “Aku   akan   lupakan   mereka   dan   aku   angkatkan   mereka   kemercu  kejayaan  dan  kemudian  aku  tarik  mereka  dengan  tarikan  yang  sangat  sakit”.    Ini   bererti,   mula-­‐mula   keadaan   mereka   seolah-­‐olah   Allah   memuliakan  mereka   tetapi   mereka   tidak   sedar   yang   mereka   sedang   dihina.   Ini  bersesuaian  dengan  ayat  Allah  dalam  surah  al  ‘An’aam  ayat  44:  

 

(Kemudian  apabila  mereka  telah  lupa  kepada  apa  yang  telah  diperingatkan  kepada  mereka,  maka   Kami   bukakan   kepada   mereka   pintu-­‐pintu   segala   kemewahan   dan   kesenangan,  sehingga  apabila  mereka  bergembira  dan  bersukaria  dengan  segala  nikmat  yang  diberikan  itu,   maka   Kami   timpakan   ke   atas   mereka   secara   mengejut   dengan   bala   bencana   yang  membinasakan  mereka,  maka  mereka  pun  berputus  asa  dari  sebarang  pertolongan  (44-­‐  Al  An’aam).  

Kata   Ibnu   Kathir   lagi   “Aku   akan  melambatkan   tindakanku   ke   atas  mereka;  aku  terus  mengawas  mereka  dan  aku  akan  merentap  mereka  dan  inilah  cara  aku  memerangkap  mereka   sesungguhnya  perangkapku  ke  atas  orang-­‐orang  yang   menentang   urusanku,   menentang   Rasulku   dan   yang   meneruskan  maksiat  mereka  pada  kau  amat  rapi  dan  tak  disedari”.   (Ibnu  Kathir  ms.408;  Jilid  4);  Inilah  yang  dikenali  sebagai  ISTIDRAJ.  

Syed  Qutub  pula  mencatitkan  tafsiran  ayat  di  atas  sebagai  berikut:  

“Kedudukan  para  pendusta  terhadap  ayat-­‐ayat  Allah  adalah  terlalu  jahat  dan  mereka   adalah   terlalu   kecil   dan   tidak   padan   dengan  Allah   untuk  mengatur  rancangan-­‐rancangan   ini   bagi   menghadapi   mereka,   tetapi   Allah   mahu  menakutkan  mereka  supaya  mereka  sedar  sebelum  luput  waktu.  

Penentang-­‐penentang   al   Quraan   dan   Rasul   ini   hendaklah   tahu   bahawa  keamanan   yang   lahir   yang   diberikan   kepada   mereka   hanya   merupakan  PERANGKAP   yang   akan   memerangkapkan   mereka.   Penangguhan   balasan  terhadap   kezaliman,   pencerobohan,   keengganan   beriman   dan   kesesatan  mereka   itu   merupakan   “ISTIDRAJ’   atau   satu   dorongan   halus   yang   akan  menjurus  mereka   kepada   kesudahan   yang   paling   buruk.   Itulah   tadbir   Allah  

Page 41: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

41    

supaya   mereka   memikul   dosa-­‐dosa   mereka   sepenuhnya   dan   datang   ke  Padang   Mahsyar   penuh   sarat   dengan   dosa-­‐dosa   yang   wajar   menerima  penghinaan,   penderitaan   dan   penyiksaan”   (syed   Qutub:   terjemahan   Yusop  Zaki;  Juzuk  Tabarak  ms.178)  

Ayat  46  dan  47  berikutnya  adalah  sambungan  sindiran  Allah  kepada  orang-­‐orang  yang  menentang  Rasul  yang  dicatitkan  dalam  ayat-­‐ayat  41  di  atas;  di  antaranya   Allah   bertanya   adakah   mereka   mempunyai   tuhan-­‐tuhan  sembahan   sebagai   saksi   bagi   pihak   mereka   di   akhirat   nanti;   dan   jika   ada  bawalah   saksi-­‐saksi   itu   untuk   membenarkan   apa   yang   mereka   dakwa  tersebut!    Allah  menyambung  sindiran  itu  dengan  2  ayat  berikut:  

 

Mafhum  nya:  

Atau   adakah   engkau  Wahai  Muhammad   pernah  meminta   upah   dari  mereka  dan  oleh  kerana  itu  mereka  merasa  terlalu  berat  dengan  hutang  tersebut?.(46)  

Atau   adakah   mereka   mempunyai   pengetahuan   mengenai   perkara-­‐perkara  ghaib   lalu   mereka   menyalin   daripanya   untuk   menentang   ajaran   dan  peringatan  dari  Engkau  itu?.(47)  

 

Tafsiran  nya  46-­‐47:  

Allah   menyambung   sindiran   kepada  mereka   yang  menentang   Rasul   dan   al  Quraan,  dengan  mengemukakan  2  pertanyaan  sinikal:    

a) Adakah  pernah  mereka  berhutang  denganmu  wahai  Muhammad  atas  kerja-­‐kerja   kerasmu   mendakwah   mereka   kepada   beriman   itu;   yang  mereka   terpaksa   membayar   upahnya?   Dan   berat   sekali   hutang   itu  untuk  mereka  langsaikan?  

b) Adakah   mereka   itu   mempunyai   Kitab   seperti   di   Loh   Mahfuz   dan  mereka   menyalinnya   dan   menulis   untuk   menentangmu   Wahai  Muhammad   untuk   menentang   ajaran   dan   peringatanMu   kepada  

Page 42: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

42    

mereka?   Misalnya   mereka   bebas   menulis   apa   saja   termasuk  mendakwa  sama  saja  orang  yang  islam  dengan  yang  kufur.  

Jadi  apa  masalah  mereka?  Penentangan  mereka  itu  hampir  mengelincir  dan  menjatuhkan  usaha  dakwah  Rasulullah  degan  pandangan-­‐pandangan  mereka  yang  penuh  dengan  kebencian  dan  permusuhan.  

Isu  pertama  itu,  sebenarnya  Rasulullah  tidak  pernah  meminta  sebarang  upah  atas  dakwah  yang  dilakukan  itu;  dan  isu  kedua  pula,  yang  tahu  perkara  ghaib  hanya  Allah   saja   dan   tidak   boleh   dimiliki   oleh  mereka   yang   kufur   sehingga  boleh  bebas  membuat  tuduhan  yang  tidak  berasas  itu.  

Oleh   kerana   tekanan-­‐tekanan   ini,   maka   Allah   memberi   nasihat   berguna  kepada  Rasulullah,   yang   ketika   itu   bersama  orang   yang   beriman   yang   agak  lemah  dan  kuat  ditentang  oleh  musuh  baginda.  

Firman  Allah:  

     

Mafhum  nya:    

Maka   bersabarlah   wahai   Muhammad   menerima   hukum   Allah,   Tuhan  Mu;(dengan  memberi  tempoh  kepada  mereka)  dan  janganlah  Engkau  bersikap  seperti   Nabi   Yunus;   iaitu   orang   yang   telah   ditelan   ikan.   Ingatlah   kisahnya,  ketika  ia  berdoa  merayu  dalam  keadaan  sebak  terkurung  dalam  perut  ikan.(48)  

 

Tafsiran  ayat  48:  

Ibnu  Kathir  mentafsirkan  ayat  di  atas  sebagai:    

“Bersabarlah   wahai   Muhammad   menanggung   kesakitan   dari   penentangan  kaum   Engkau   itu   dan   penolakkan   mereka   terhadap   dakwahmu   itu.  Sesungguhnya   Allah   akan   menghukum   mereka   atas   perbuatan   mereka   itu  dan  melepas   kamu  dan  pengikut-­‐pengikut   Engkau  di   dunia  dan  di   akhirat”.    (ms  409)  

Page 43: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

43    

Syed  Qutub  pula  menjelaskan  bahawa  Allah  telah  menyarankan  kepada  Nabi  Muhammad  agar   bersabar   sehingga  muncul   keputusan  dari  Allah  mengikut  janji-­‐janji   Allah   itu,   Isu   pertama   ialah   bersabar   dari   apa?   Iaitu   bersabar    daripada  kesukaran  berdakwah  itu  kerana:    

a) Adanya  kedustaan  dan  penyeksaan  dari  kaumnya  b) Adanya  putarbelit  dan  kedegilan  manusia  c) Adanya  perkembangan  kebatilan  dan  keangkuhan  manusia  d) Adanya   kesukaran   kerana   manusia   telah   terpesona   dengan   kebatilan  

yang  bongkak  dan  yang  menang  pada  mata  kasar  e) Adanya   kesukaran   menahan   dan   menyabarkan   diri   dalam  menghadapi  

semua   kesukaran-­‐kesukaran   ini   dengan   hati   yang   rela,   mantap   dan  tenteram  disamping  menunggu  janji-­‐janji  Allah  itu;  Agar  dengan  itu  hati  ini  tidak  ragu-­‐ragu  dan  tidak  teragak-­‐agak  lagi.  

Jadi  dalam  bersabar   ini   ianya  memerlukan  keazaman  untuk   terus  bersabar,  melaksanakan  kesabaran  itu  sendiri  dan  memerlukan  pertolongan  dan  taufiq  dari  Allah.  

Apakah  yang  telah  dijanjikan  oleh  Allah  yang  sedang  ditunggu  dengan  penuh  kesabaran  oleh  Rasulullah?  

Allah  telah  menjanjikan  yang  Dia  sendiri  akan  mengendalikan  semua  urusan  mereka  yang  menentang,  dan  menolak  al  Quraan  itu  dengan  firmannya:  

 

“tinggalkan  saja  kepada  Ku  untuk  Aku  uruskan  mereka  yang  mendustakan  al  Quraan  itu!)  dan  aku  beri  tempoh  kepada  mereka,  Sesungguhnya  rancangan  balasanku  ini  amat  rapi”  

(ayat  45)  

Bukan   setakat   nasihat   bersabar   sahaja,   tetapi   Allah   membawa   contoh  kepimpinan   yang   baik   akan   terjadi   jika  Muhammad   dapat   menguasai   rasa  MARAH,   tidak   bertindak   dengan   gopoh   gapah   dan   tidak   merungut   serta  merasa  bosan  sebagaimana  yang  telah  dilalui  oleh  Nabi  Yunus  as:  

Nabi  Yunus  dalam  dakwah  kaumnya  telah  merasa  keimanan  penduduk  yang  didakwahnya   itu   begitu   lambat   dan   penuh   dengan   sikap   teragak-­‐agak  

Page 44: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

44    

mereka.  Oleh   itu   beliau   telah  meninggalkan   kaum  dengan   sedikit   perasaan  marah,   agak   tergopoh-­‐gopoh   dan   merasa   bosan   serta   berkata   dalam   hati  dengan   mengugut:   ‘Allah   tidak   akan   menyusahkan   aku   tinggal   dalam  kumpulan   orang-­‐orang   yang   degil   dan   keras   hati   dan   Allah   boleh  mengutuskan  aku  kepada  kumpulan  manusia  yang  lain’.    

Nabi   Yunus   ditakdirkan   ditelan   oleh   seekor   Ikan   Paus.   Ketika   itulah   Nabi  Yunus   berdoa   di   mana   beliau   dalam   keadaan   lemas   dan   kesusahan   yang  amat  sangat  dalam  perut  ikan  yang  gelap  gelita  itu  dengan  doa  yang  masyhur  ini:  

 

(hanya  Engkau  saja  yang  aku  sembah,  Mahasuci  mu  Ya  Allah;  dan  akulah  yang  sebenarnya,  yang  telah  menzalimi  diri  ku  sendiri  dan  termasuk  dalam  kumpulan  orang  yang  menzalimi  

dirinya  sendiri)  (al  Anbiya  ayat  87)  

Di  atas  pengakuan  diri  sendiri  kepada  Allah  itu  maka  Allah  telah  melepaskan  Nabi  Yunus  dari  perut  ikan  itu  atas  nikmat  dan  rahmat  dari  Nya.  Nabi  Yunus  telah  diluahkan  oleh   Ikan  di   tepi  pantai  dengan  hanya   tinggal  daging   tanpa  kulit  kerana  kulitnya  telah  larut  dalam  perut  ikan  itu.  Allah  telah  memelihara  nyawa  Nabi  Nya  itu  dengan  kudrat  Kuasa  Nya  yang  tidak  terikat  dengan  apa-­‐apa  ikatan  yang  biasa.    (syed  Qutub  ms  187:  terjemahan    Yusof  Zaki)  

 

Mafhum  nya:    

Jika   dia   (Nabi   Yunus)   tidak   diselamatkan   dari   ihsan  Nikmat   Pertolongan   dari  Allah,   Tuhan   nya,   nescaya   dia   akan   tercampak   ke   tanah   tandus   dengan  keadaan  tercela.(49)  

Lalu   dia   (Nabi   Yunus)   dipilih   oleh   Allah,   Tuhan   nya,   maka   dijadikannya   dari  kalangan  orang  yang  soleh.(50)  

 

Page 45: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

45    

Tafsiran  ayat  49-­‐50:  

Kedua-­‐dua   ayat   di   atas   mengakhirkan   cerita   kesengsaraan   nabi   Yunus   as  selepas   beliau   berdoa   dan   bertasbih   dalam   perut   ikan   itu,   Hanya   dengan  nikmat   dan  Rahmat  Allah   sahaja   yang  beliau   itu   dilepaskan  dari   kesusahan  tersebut.   Jika   tidak  dia  akan  tercampak  di   satu  kawasan  tanah  yang   tandus  dengan  keadaan  yang   tercela;   tetapi  dia   telah  dijaga  oleh  Allah  dan  dilepas  dan  diterima  kembali  sebagai  seorang  yang  soleh.  

Kedua-­‐dua  ayat  di  atas  ini  memperingatkan  Rasulullah  dan  juga  kita  tentang  pengalaman   yang   dilalui   oleh   Nabi   Yunus;   agar   Rasulullah   yang   sedang  menghadapi  pendustaan  kaumnya  terus  bersabar  dan  menunggu  terlaksana  nya   janji-­‐janji   Allah   itu.   Kerana   nikmat   pertolongan   Allah   itu   akan  menyelamatkan  Nabi  Yunus  dan  akan  menyelamatkan  Rasulullah  dari  kaum  nya   dan   Allah   maha   mengetahui   yang   Nabi   Yunus   itu   wajar   menerima  anugerah  Allah  kerana  kesabarannya  dan  tasbihnya  itu.    

Dorongan   cerita   nabi   Yunus   ini   akan   memperkuatkan   semangat   dan  ketabahan   Rasulullah   yang   sangat   tertekan   mengahadapi   kaumnya;   iaitu  kaum   yang   marah,   penuh   hasad   dengki   yang   mendalam   hingga   tercurah    dalam   pandangan-­‐pandangan  mata  mereka   yang   beracun   dan  membunuh.  Inilah  yang  dijelaskan  oleh  Allah  dalam  ayat  berikut  nya:  

 

Mafhum  nya:  

Dan   sesungguhnya   orang–orang   kafir   itu   hampir-­‐hampir,   mengelincir   dan  menjatuhkan   kamu   dengan   pandangan   berbisa  mereka   (yang   penuh   dengan  permusuhan   dan   kebencian)   semasa   mereka   mendengar   al   Quraan,   sambil  mereka   berkata;   (dengan   niat   menghina)   “sebenarnya   Muhammad    sesungguh-­‐sungguhnya    adalah  seorang  yang  gila”  (51)  

 

Page 46: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

46    

Tafsiran  ayat  51:  

Ayat   di   atas   mengungkap   satu   persembahan   yang   sangat   baik   bagi  membayangkan   betapa   mereka-­‐mereka   yang   menolak   al   Quraan   itu  menyimpan   rasa  dendam  dan  kebencian   yang   tersangat  beracun,  niat   yang  jahat,   hasad   dan   dengki,   marah   dan   panas   hati   pada   Rasulullah   yang  membaca  al  Quraan  kepada  mereka.    

Bukan   setakat   itu   sahaja,   dengan   penuh   perasaan   menghina   mereka  mengungkap   perkataan   berbisa   dengan   berkata;   Muhammad   itu   sebenar-­‐benarnya  sebagai  orang  gila!”  

Inilah  cara  mereka  hendak  menafikan  kewibawaan  Rasulallah  dengan  agama  nya,   dakwah   dan   bimbingannya   agar   terus   dihina.   Adakah   al   Quraan   itu  sebagai  perosak  kepada  manusia;   Jawab  Allah  dengan   tegasnya  dalam  ayat  berikut:  

   

Mafhum  nya:  

Padahal   al   Quraan   itu   tidak   lain   hanyalah   sebuah   peringatan   bagi   umat  manusia  seluruhnya.(52)  

 

Tafsiran  ayat  52:  

Sudah   tentunya   jika   al   Quraan   ialah   sebuah   peringatan   kepada   umat  manusia,  maka  ianya  bukan  boleh  diucapkan  oleh  seorang  yang  ‘gila’.   Ianya  adalah   perkataan-­‐perkataan   Allah   yang   benar,   menjelaskan   peringatan  kepada   seluruh   manusia   untuk   mendapat   keredaan   Nya   di   dunia   dan   di  akhirat.  

Dunia  hari   ini   telah  dipenuhi  dengan  anti-­‐Islam  yang  sangat  berbisa  yang  di  pelopori   oleh   Yahudi   dan  musuh-­‐musuh   Islam,   dan   sangat   berbeda  dengan  permusuhan  kaum  Quraish  dengan  dakwah  Rasulullah.  Alat  komunikasi  yang  canggih   termasuk   media-­‐media   barat   dan   sebaran   melalui   internet   dan  

Page 47: 2 SURAH AL QALAM - © 2017 Tafsir Melayutafsirmelayu.com/pdf/JUZ29/2 SURAH AL QALAM.pdfMekah berdasarkan kabilah yang diketuai& oleh ketua(ketua kabilah yang masyhur.&Ketua(ketuakabilah&ini&merupakan&pemimpin&yang&diiktiraf&oleh&

47    

rangkaiannya   menuduh   Islam   itu   sebagai   ‘terrorist’   dan   keganasan.   Niat  mereka  tidak  lain  dari  penghinaan  dan  menentang  muslimin  di  seluruh  dunia.  

Bagaimana   kita   boleh   mengambil   iktibar   dari   surah   ini   berhubung   kait  dengan  apa  yang  sedang  dihadapi  oleh  muslimin  pada  masa  ini?. ووهللا أأعلمم