2 pertumbuhan penduduk (geo penggal 1)

Download 2 Pertumbuhan Penduduk (geo penggal 1)

Post on 30-Jun-2015

108 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pertumbuhan Penduduk (geo penggal 1)

TRANSCRIPT

  • 1. Sesebuah negara dikatakan berada pada paras penduduk optimum apabila bilangan penduduknya bersama-sama faktor pengeluaran yang lainmenggunakan sumber semula jadi yang ada, dan dapat mengeluarkan hasil yang optimum. Bilangan penduduk yang ada sama dengan sumber-sumber yang ada antaranya mengeluarkan hasil yang optimum Keseimbangan antara penduduk dengan sumber pengeluaran di sesebuah negaraSumber seperti manusia, sumber alam, ekonomi, modal dan teknologi dijana ke tahap maksimum untuk mencapai tahap sosio ekonomi dan dapat menanpung taraf hidup yang tinggi.

2. Ciri-ciri negara yang mencapai penduduk optimum Kadar kelahiran rendah Jangka hayat tinggi Kualiti hidup penduduk tinggi Kuasa beli tinggi/ tingkat teknologi tinggi Pendapatan perkapita tinggi Pemulihara an alam sekitar baik Contoh- sweden dan jepun 3. Pertumbuhan negatif Pertumbuhan sifar Pertumbuhan positif Pertumbuhan abnormal Kadar kematian melebihi kadar kelahiran Kadar kematian sama dengan kadar kelahiran Kadar kelahiran melebihi dari kadar kematian Kadar kelahiran dan kematian terganggu akibat peperangan 4. Kesan positif Membekalkan tenaga kerja untuk pelbagai sektor di bandar- pembinaan,perindustrian,perdagangan dll Mempercep atkan pembangun an ekonomi bandar Pasaran yang luas/kuasa beli penduduk bandar Kemudahan prasarana yang perkembangan mencukupi untuk menampung perkembangan penduduk bandar spt pusat membeli belah,kemudahan pengangkutan awam,kemudahan riadah,hospital dll untuk menampung penduduk yang semakin bertambah 5. Kesan negatif Pencemaran alam sekitar.air,udara, Sampah sarap. --kesan kepada penduduk Taraf hidup rendah Golongan yg tidak mampu bersaing kerana pendidikan rendah Masalah dalam penyediaa n kemudaha n asas- kesesakan lalu lintas Masalah pengganguran -penduduk ramai peluang pekerjaan kurang Masalah sosial Penyakit-penyakit sosial spt jenayah,pelacur, denggi dan malaria Kesesakan tempat tingga-setinggan Tekanan terhadap sember tanah -persaingan penggunaan smbr tnh untk,petemptan,perindustrian,per dagangan 6. Kesan positif Menggalakkan industri perlombongan kerana tenaga kerja yang cukup-perlombongan emas,berlian,batu arang dll Mempercepatkanpembang unan kwsn luar bandar bila sumber dpt dimajukan- proses pembandaran akan berlaku dgan cepat menjadikan kawasan luar sebagai bandar Kesan negatif Tekanan terhadap tanah pertanian-saiz tanah pertanian semakin dsempit penduduk semakin ramai-tanah menjadi tidak ekonomik Hasil pertanian semakin berkurangan-penduduk ramai-penduduk menjadi miskin dan mengalami masalah kekurangan makanan dan kebuluran Pencerobohan ke atas kwsn hutan simpan untuk menjadikan kwsn pertanian- mengancam hidupan liar Pengangguran meningkat-nisbah tanggungan tinggi menyebabkan kadar kemiskinan meningkat