2. koko bsepak

Download 2. Koko Bsepak

Post on 14-Nov-2015

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bola

TRANSCRIPT

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPATPERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : BOLA SEPAK

ISUSTRATEGIKMATLAMATSTRATEGIK2013OBJEKTIFPETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)INDIKATOR PENCAPAIANSTRATEGIKDANPELAN TINDAKAN2013

1. Pencapaian Bola Sepak di Kejohanan Peringkat Daerah Mersing merosotMeningkat pencapaian pingat dalam Kejohanan Bola Sepak Peringkat Daerah MersingMenyediakan latihan-latihan yang mencukupi sebelum pertandingan

Meningkat pengetahuan kejurulatihan Bola Sepak

Kedudukan tempat kejohanan

Bilangan guru menyertai kursus kejurulatihan1. Pasukan sekolah kembali menjuari kejohanan bola sepak peringkat daerah mersing

2. Guru dapat menjadi jurulatih yang bertauliahMeningkatkan kualiti pencapaian murid1.1 Sesi pemilihan wakil sekolah1.2 Latihan Intensif1.3 Perlawanan persabahatan

Meningkatkan kualiti kejurulatihan guru

1.1 Kursus Kejurulatihan Peringkat Sekolah

PELAN TINDAKAN(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUM

OBJEKTIF: (1) Meningkat pencapaian pingat dalam Kejohanan Bola Sepak Peringkat Daerah Mersing

STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.

BILAKTIVITIPEGAWAIBERTANGGUNG JAWABKOSDANSUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTCATATAN

TARIKHJANGKATARIKHLAKSANA

1.Sesi Pemilihan wakil sekolah

En. Muhammad Nidzam Bin Rosni

En.Abdul Aziz Bin Hussin

En.Abdul Latiff

Sepanjang TahunJanuari

Bilangan murid yang mahir dan cekap bermain bola sepak

Meningkatkan pengetahuan asasbola sepak dari segi teori dan praktikal

2.

Latihan Intensif

En. Muhammad Nidzam Bin Rosni

En.Abdul Aziz Bin Hussin

En.Abdul Latiff

RM50.00

SepanjangTahunFebruari

Bilangan murid bermain bola sepak

1. Mendedahkan murid kepada asas bola sepakdan teknik permainan

2. Melahirkan murid yang mahir bermain bola sepak

3.Perlawanan PersahabatanEn. Muhammad Nidzam Bin Rosni

En.Abdul Aziz Bin Hussin

En.Abdul Latiff RM50.00SepanjangTahunJanuari

Peratus penglibatan murid dalam bola sepak

1. Memberi peluang kepada murid untuk menonjolkan bakat diri

2. Meningkatkan penglibatan murid-murid dalam aktivitisukan

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : BOLA SEPAKSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.1) Pemilihan Wakil Sekolah

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat JanuariKetua Unit

2.Menyediakan bahan berkaitan

JanuariRM50.00Semua AJK

3.Melaksanakan programFebruari-AprilRM50.00Semua AJK

4.Penilaian MeiKetua UnitLatihan Intensif

5.Post MortemAkhir MeiCadangan menambah baik program

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : BOLA SEPAKSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.2)Latihan Itensif

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat agihan tugasJanuariKetua Jurulatih

2.Menyediakan bahan berkaitan

JanuariRM100.00Semua Guru Penasihat

3.Melaksanakan programFebruari-AprilSemua Guru Penasihat

4.Penilaian Akhir AprilKejohanan MSSDKetua Jurulatih

5.Post Mortem MeiCadangan menambah baik program

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : BOLA SEPAKSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.3) Perlawanan Persahabatan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat JanuariKetua jurulatih

2.Menyediakan bahan berkaitan

JanuariRM50.00Semua Guru Penasihat

3.Melaksanakan programFebruari-AprilSemua Guru Penasihat

4.Penilaian Akhir AprilRM150.00Kejohanan MSSDJurulatih, Pengurus & Guru Penasihat

5.Post MortemMeiCadangan menambah baik program

CARTA GANTT

Program : Pemilihan Wakil Sekolah

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8

CARTA GANTT Program : Latihan Intensif

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8

CARTA GANTT Program : Perlawanan Persahabatan

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8