1st lecture

of 49 /49
PENGENALAN KEPADA PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN MAKLUMAT DAN KOMPUTER KOMPUTER

Author: azreen-m-amin

Post on 12-Jan-2016

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

my first lecture about computer, ni duplicate dari internet jugak

TRANSCRIPT

 • PENGENALAN KEPADATEKNOLOGIMAKLUMAT DANKOMPUTER

 • PERBEZAAN ANTARA ISDAN IT

 • SISTEM MAKLUMAT (IS)Merupakan gabungan daripada beberapa elemen untuk mengumpul, memproses, menyimpan dan mengagihkan maklumat bagi membantu dalam proses pembuatan keputusan.Elemen tersebut ialahManusia ,Prosedur, Perisian, Perkakasan, Data, dan rangkaian

  A system, whether automated or manual, that comprises people, machines, and/or methods organized to collect, process, transmit, and disseminate data that represent user information.

 • TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT)Adalah merujuk kepada aspek teknikal/teknologi dalam sistem maklumat.Merupakan subsistem kepada ISIa merangkumi elemen seperti perkakasan, perisian, pangkalan data, rangkaian dan lain-lain peranti komputer.Tidak melibatkan eleman manusia dan prosedur.

 • IT deals with the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, process, transmit, and retrieve information.

  Selalunya istilah IS dan IT seringkali digunakan secara bersama.

 • KOMPONEN SISTEM MAKLUMATManusiaPerisianPerkakasan

 • MANUSIAKumpulan pakarJuruanalisa sistem, pengaturcara dan pengurus pengkalan data

  Kumpulan bukan pakarPengguna biasa

 • PERISIANDikenali juga sebagai aturcara merupakan suruhan yang memberitahu komputer bagaimana untuk memproses data dalam bentuk yang dikehendakiTerdapat dua perisian utama dalam sistem komputerPerisian sistemPerisian Aplikasi

 • PERISIAN SISTEMProgram yang membantu komputer mengawal dan mengurus operasi komputer dan perkakasannyaMenjadi perantara untuk pengguna, aturcara aplikasi dan perkakasan berinteraksiTerdiri daripada 4 jenis aturcara: Sistem pengendalianUtiliti Pemacu peranti Penterjemah bahasa

 • SISTEM PENGENDALIANMerupakan satu set program yang mengandungi arahan untuk mengkoordinasi aktiviti-aktiviti membabitkan sumber dan perkakasan komputerSetiap komputer mempunyai sistem pengendalian yang berfungsi untuk:Menguruskan sumber Antaramuka sistem (GUI)- membolehkan pengguna berinteraksi dengan perisian menerusi teks, grafik dan imej visual seperti iconMenjalankan aplikasimenyokong fungsi berbilang tugas

 • Antara jenis sistem pengendalian yang banyak digunakan kini ialah :Windows Digunakan dalam mikrokomputer intel Bermula dari Windows3.1 hingga XPMac OSDireka untuk komputer MacintoshUNIXSistem operasi berbilang tugas yang di perkenalkan pada 1970anDirekabentuk untuk persekitaran rangkaian minikomputerBanyak digunakan dalam sistem serverLINUXOpen source vs proprietary

 • UTILITIAturcara yang dibangunkan untuk membantu pengendalian komputer, perkakasan dan program-program.Membantu pengguna melakukan penyelenggaraan terutamanya sekiran berlaku masalah.

 • 5 aturcara utiliti yang penting ialah:Mengesan ralat Antivirus Menghapuskan fail atau aplikasi Membuat salinan sekirannya fail hilang & rosakMemampatkan failAda utiliti yang berbentuk windows & himpunanseperti: McAfee & Norton System Work

 • Perisian AplikasiPerisian pengguna akhir

  Terbahagi kepada 2 jenis iaitu aplikasi am dan aplikasi khususAplikasi am bermaksud aplikasi yang direka untuk semua orang tidak kira apa bidang tugasnya utuk melakukan tugas-tugas yang lazim contoh: web browser, perisian pemprosesan perkataan, hamparan kerja, pengurusanpangkalan data dan persembahan grafik.

 • Aplikasi yang khusus pula bermakna aplikasi tersebut dibangunkan untuk bidang yang tertentu sahajaSistem maklumat perakaunan Sistem maklumat perubatan Sistem maklumat kewangan

 • PERKAKASANJENIS-JENIS KOMPUTERKOMPONEN SISTEM KOMPUTERUNIT SISTEM (PEMPROSES)PERANTI INPUTPERANTI OUTPUTSTORAN

 • KomputerKomputer merupakan peranti elektronik yang boleh menerima input, memproses data dan menghasilkan maklumatTerdapat 5 jenis sistem komputer yang utama iaitu:SuperkomputerKerangka utama (mainframe)Mini komputer/(midrange server)Komputer peribadi dan Stesen kerja (workstation)Komputer dan peralatan mudah alih

 • Jenis-jenis komputerSuperkomputerKomputer yang paling berkuasa. Berkapasiti tinggi & digunakan oleh organisasi besar. Eg: Nasa

  Kerangka utama (Mainframe) Merupakan komputer yang bersaiz besar yangmemerlukan bilik yang khas. Kuasanya kurang daripada super komputer tetapi mempunyai keupayaan memproses dengan laju dan menyimpan data yang banyak Contoh: sykt insuran menggunakannya utk proses berjuta polisi insuran.

 • Mini komputerKomputer bersaiz sederhana (meja pejabat) Sering digunakan di U, kilang & makmal kajian. Contoh: jabatan pengeluaran menggunakannya utk mengawasi proses perkilangan dan operasi pemasangan barang.

  Komputer Peribadi dan Stesen kerja (Workstation)Bersaiz sederhana dan boleh diletakkan dimeja.Mempunyai kuasa memproses matematik dan grafik yang tinggi Boleh laksanakan tugas yang rumit dengan cepat. Digunakan dalam kerja saintifik, kejuruteraan & grafik

 • Komputer dan Peralatan Mudah alih Paling banyak digunakan pada masa kini. Termasuklah komputer buku (notebook), tablet PC,pembantu digital peribadi (PDA)& Smart PhoneMempunyai keupayaan memproses seperti keupayaan kerangka utama pada tahun 80an dan keupayaan ini semakin meningkat.

 • KOMPONEN SISTEM KOMPUTER