1pptema1sej2 14

Download 1PPtema1sej2 14

Post on 24-Sep-2015

32 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan sej tema 1

TRANSCRIPT

JAWATAN KUASA PEMIKIR SEJARAH STPM PULAU PINANG 2014

MODUL SUKSES SEJARAH 940/2PENGGAL 2 SEJARAH ISLAM[500 1918]PENYELARAS : EN. RIZUAN BIN ABDULLAHPENOLONG PENGARAH (TINGKATAN 6 AKADEMIK) SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PULAU PINANG

PENASIHAT: EN. AHMAD ZAKI BIN MOHD NOORPENOLONG PENGARAH, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PULAU PINANG JU PULAU PINANG : PN HJH SAKINAH BINTI SALEH

JAWATAN KUASA PEMIKIR SEJARAH STPM PULAU PINANG 2014

MODUL SUKSES SEJARAH 940/2PENGGAL 2

SEJARAH ISLAM[500 1918]PENASIHAT: EN.AHMAD ZAKI BIN MOHD NOORPENOLONG PENGARAH, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PULAU PINANG

PENYELARAS :EN. RIZUAN BIN ABDULLAHPENOLONG PENGARAH (TINGKATAN 6 AKADEMIK) SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JPN PULAU PINANG

ENCIK YEOH HUP THEAM SMK ST XAVIER, LEBUH FARQUHARAZAHARBIN KASASMK SRI MUDA

ENCIK SHARUL NIZAM B SUHAIMI SMK DATO' ONNPUAN SALMIAH BINTI ABU BAKARSMKA ALl MASHOOR (P)

PUAN ANNIE WONG YUN FUISMK BKT MERTAJAMENCIK SHANMUGANATHAN A/L KALLIDASENSMK ST MARK

PUAN SHALINI A/P KRISHNAMURTHYSMK ABDULLAH MUNSHIPUAN NOOR AISHAH BINTI ABU HASSANSMK BAKTI

TUAN HAJI MOHD SOKRI BIN SAADSMK PENANTIPUAN NUR SAJIDALILLAH

ENCIK AZMAN B AHMAD SMK DATUKHAJI AHMAD BADAWI

TEMA 1 : Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Perhubungan Luar

Soalan 1

Bincangkan agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah

Pengenalan Konsep jahiliah mengikut al-Quran ialah masyarakat yang tidak mempunyai kitab suci dan nabi sebagai petunju. Tidak bertamadun, tidak berakhlak dan sombong Masyarakat yang tidak tahu membaca, menulis dan tidak mengesakan Allah Zaman ini bermula sekitar 300 M, selepas runtuhnya empangan Maarib sehingga turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w pada 610 m. Mereka mengamalkan pelbagai agama dan kepercayaan Agama utama ialah Wathani, Samawi, Nasrani, Hunafa dan Majusi selain melakukan amalan-amalan jahiliahIsi-Isia. Agama Wathani/ Agama Menyembah berhala Agama Wathani ialah agama menyembah berhala dan merupakan agama dominan dan berpusat di Mekah Penganut agama ini mengukir berhala daripada batu, kayu dan galian yang mempunyai pelbagai bentuk dan rupa. Di puja kerana menganggap berhala akan membawa manfaat seperti al-Wad yang melambangkan kekuatan kelelakian, al-Suwa yang melambangkan kecantikkan wanita dan al-Yaghuth yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekliling Kaabah. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. Berhala paling popular dan mendapat penghormatan ialah al-Uzza,al-Manat dan al-Lata. Menganggap berhala adalah tuhan dan menempatkan satu berhala di sekeliling kaabah pada awl zaman Islamb. Agama Samawi Ia dianggap agama yang turun dari langit. Antaranya ialah agama Yahudi. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa a.s dan diutuskan kepadanya kitab Taurat Penganut asalnya ialah Bani Israel yang berasal dari Palestin. Di Yathrib, Bani Nadhir, Qunaiqa dan Quraizah mempraktikkan agama ini. Namun mereka mengubah isi kandungan Taurat dan Allah s.w.t telah melaknat penganutnya.

c. Agama Nasrani Agama ini dibawa oleh Nabi Isa a.s yang diutuskan kitab suci Injil. Penganut awal agama ini ialah Bani Israel. Dibawa ke Tanah Arab oleh golongan pendakwah, pedagang atau paksaan oleh tentera Rom atau Habsyah. Mereka juga telah menguba isi kandungan Kitab Injil dan mengingkari perintah Allah. Agama ini dianuti dan diamalkan oleh penduduk suku Ghassan dan Hirah serta sebelah selatan oleh penduduk Habsyah Antara penganut terkenalnya- Waraqah bin Naufal dan Uthman bin Huwairith. Pusat utamanya ialah di Najran.

d. Agama Majusi Popular di bahagian timur Semenanjung Tanah Arab. Agama ini berasal dari Parsi dan tidak mempunyai kitab suci. Golongan peganut agama ini mengakui kewujudan anbi-nabi palsu Mereka menyembah cahaya dan kuasanya seperti api, bulan, bintang dan matahari. Api ialah symbol tuhan mereka. Terdapat tiga mazhab dalam agama ini iaitu Kayumarthiyah, Zarwaniyah dan Zaradushtiyah Penganut agama ini tinggal di Oman, Yaman dan Bahrain Antara penganutnya yang terkenal-Zaharah dan anaknya Hajib.

e. Agama Hanif Terdapat juga masyarakat Arab jahiliah menganut agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s. dan puteranya Nabi Ismail a.s yang digelar sebagai Hunafa. Mereka tidak mengamalkan mana-mana agama. Masyarakat ini meninggalkan amalan tardisi nenek moyang mereka seperti minum arak, berjudi, makan darah dan sebagainya. Penganut agama ini menentang agama dan kepercayaan masyarakat jahiliah sebelum Islam namun mereka melupakan ajaran tersebut dan mencampuradukkannya dengan amalan tradisi oleh golongan tertentu. Antara penganutnya Zaid bAmr dan Umaiyah bin Abi Salt

e. Kepercayaan lain Masyarakata Arab Jahiliah juga mempunyai kepercayaan adat yang berunsurkan karut dan tahyul Mereka percaya kepada kuasa sihir dan azimat. Mereka juga mempunyai amalan menilik nasib untuk menentukan masa depan. Mereka turut memerhatikan keadaan sekeliling untuk mengetahui petanda baik atau buruk sebelum memulakan perjalanan Mempercayai apa sahaja yang dianggap ganjil termasuklah bulan, matahari, pokok, gua,batu dan sebagainya.

Kesimpulan Masyarakat Arab hidup dalam keadaan kesesatan, kejahilan dan terpesong daripada akidah yang sebenar. Keadaan mereka mengalami perubahan besar setelah kedatangan Islam. Islam telah membawa kemajuan yang sempurna dan mentamadunkan orang Arab

TEMA 1 : Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Perhubungan Luar

Soalan 2

Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. Bincangkan.

1. Definisi zaman jahiliah merujuk kepada satu masyarakat Arab yang hidup pada satu tahap antara tahun 300sm iaitu bermula ketika runtuhnya empangan Maarib dalam Kerajaan Sabak hingga tahun 610 Masihi iaitu turun ayat Al-Quran yang pertama kepada Rasulullah saw.1. Dari segi bahasa, jahiliah berasal dari perkataan Arab iaitu Jahala yang bererti bodoh, dungu atau jahil. Mengikut P.K Hitti, beliau telah memberi pengertian bahawa masyarakat Arab Jahiliah adalah satu masyarakat Arab yang telah mencapai tahap tamadun yang tinggi kecuali dari aspek social dan akhlak.3.Latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam- masyarakat Hadari dan masyarakat Badwi4.Masyarakat Arab mempunyai struktur masyarakat dan ciri-ciri kehidupan yang tersendiri. Ciri-ciri kehidupan mereka dapat dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

PERUBAHAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT ARAB SELEPAS KEDATANGAN ISLAM

1. Agama &KepercayaanZaman Jahiliah Agama dan kepercayaan mereka dipenuhi dengan tahyul. Agama penyembahan berhala paling dominan kerana sebahagian besar masyarakatjahiliyah menganut agama ini. Terdapat agama langit iaitu Nasrani dan Yahudi tetapi telah diselewengkan olehpaderi mereka untuk kepentingan diri sendiri.Selain itu, terdapat agama Majusi iaitu pengaruh daripada Parsi. Antara kepercayaan yang diamalkan adalah tilik nasib, sangka baik dan sangka buruk,animisme dan sihir.Zaman Islam Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa Rukun Islam : 5 perkara Rukun Iman : 6 perkara

2. AkhlakZaman jahiliah Moral dan akhlak orang Arab sangat buruk.Tiada batas kesopanan dan kemanusiaan. Berzina, minum arak, bunuh anak perempuan merupakan perkara biasa kepadamasyarakat Jahiliah.Zaman Islam Islam melarang umatnya melakukan perkara-perkara terkutuk. Islam menganjurkan nilai-nilai yang baik seperti hormat menghormati, bekerjasama,bertolak ansur dan lain-lain.

3. PolitikZaman Jahiliah Tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu, teratur dan bersistematik. Hal iniberpunca daripada faktor wilayah-wilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugatoleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah, Rom dan Parsi. Mengamalkan sistem berkabilah dan setiap kabilah diketuai oleh syeikh kabilah.Setiap suku kaum taksub kepada suku masing-masing yang dipanggil assabiyah.Keadaan ini mencetuskan peperangan antara suku walaupun berpunca daripadamasalah kecil. Keadaan inilah yang menyebabkan suasana politik yang tidak stabil.Zaman Islam Islam menekankan konsep ummah, masyarakat tanpa kelas. Ada sistem pemerintahan yang teratur. Pemerintahan berlandaskan Al- Quran dan Hadith. Kerajaan Islam Madinah wujud berasaskan Piagam Madinah.

4. EkonomiZaman Jahiliah Selepas keruntuhan empangan Maarib ekonomi masyarakat jahiliyah sangatmeruncing. Kegiatan pertanian merosot kerana mereka tiada pengetahuan untukmembangunkan semula empangan tersebut. Menjadikan aktiviti merompak sebagaisumber ekonomi mereka. Menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala, amalan riba, menipu dansebagainya.Zaman Islam Menghapuskan riba, menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. Memperkenal dasar ekonomi Islam. Nabi Muhammad s.a.w menggalakkan umat Islam menceburi bidang pertanian danperniagaan. Hal ini menyebabkan ekonomi umat Islam meningkat maju sehingga dapatmengatasi kegiatan monopoli orang Yahudi dalam ekonomi.

5. Ilmu PengetahuanZaman jahiliah Mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang, ilmu tilik dan ilmu keturunan. Walaupun begitu majoriti mereka buta huruf. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan hanyabersifat hafalan dari satu generasi ke satu generasi. Jika sesuatu ilmu itu tidakdiminati maka ilmu tersebut akan pupus begitu sahaja.Zaman Islam Terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir. Di Madinah, masjid dijadikan sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan.

6. Sistem MasyarakatZaman jahiliah Mengamalkan sistem perhambaan, semangat assabiyah. Mementingkan kedudukan dala