14 123 , 14 133, x , 14 153

of 16/16
1 SULIT 015/1 1. “Tiga puluh lapan ribu enam puluh empat” dalam angka ialah A. 3 064 B. 3 604 C. 30 064 D. 38 064 2. Tuliskan 1 1 4 dalam perkataan. A. satu empat per satu B. satu empat empat C. satu per empat D. satu satu per empat 3. Apakah nilai X dan Y ? X Y A. 14 125 14 127 B. 14 143 14 163 C. 14 144 14 166 D. 14 145 14 165 4. 34 608 + 735 + 1 329 = A. 35 672 B. 36 672 C. 37 672 D. 38 672 14 123 , 14 133, X , 14 153 , Y

Post on 16-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT 015/1
1. “Tiga puluh lapan ribu enam puluh empat” dalam angka ialah
A. 3 064
B. 3 604
C. 30 064
D. 38 064
B. satu empat empat
C. satu per empat
3. Apakah nilai X dan Y ?
X Y A. 14 125 14 127
B. 14 143 14 163
C. 14 144 14 166
D. 14 145 14 165
4. 34 608 + 735 + 1 329 =
A. 35 672
B. 36 672
C. 37 672
D. 38 672
2
5. Saya melebihi 56 821 dan kurang daripada 58 821.
Cuba teka siapa saya?
C. 9 060 m = 9.6
D. 9 060 m = 90.6
7. x 10 = 46 750 g
A. 4 .675 kg
B. 6 .475 kg
C. 46. 75 kg
D. 64 .75 kg
A 0.7 0.9
A. 0.5%
B. 5%
C. 50%
D. 500%
A. 63 cm
B. 603 cm
C. 630 cm
D. 6 300cm
A. 9 jam
B. 5 jam
C. 96 jam
D. 101 jam
Rajah 2
A. sudut tegak
B. sudut tirus
C. sudut cakah
D. sudut refleks
12. 2 batang pen berharga RM 4.00.Berapakah harga sebatang pen itu?
A. RM 1.00
B. RM 2.00
C. RM 2.50
D. RM 3.00
A. RM 5 067
B. RM 5 076
C. RM 5 706
D. RM 6 076
A. 3 522
B. 28 660
C. 32 062
D. 32 602
yang sama saiz.
A. 1
SULIT 015/1
17. Rajah 4 menunjukkan jarak diantara dua bandar X ke Z melalui Y.
X Y Z
Berapakah jarak Y ke Z?
A. 3 km 850 m
B. 2 km 850 m
C. 2 km 150 m
D. 1 km 150 m
18. 1 420 g x 5 ÷ = 710 g
Apakah nombor yang perlu diisi dalam di atas?
A. 10
B. 100
Rajah 5
A. 31%
B. 39%
C. 61%
D. 71%
A. 1.65 cm
B. 16.5 cm
C. 165 cm
21. Rajah 6 di bawah menunjukkan sebidang permaidani yang berbentuk
segiempat sama.
Rajah 6
Cari luas permaidani tersebut.
A. 28 cm²
B. 35 cm²
C. 49 cm²
D. 56 cm²
22. Di sebuah kedai buku terdapat 15 437 buah buku rujukan dan
beberapa buah buku cerita.
Antara berikut manakah ayat matematik yang mewakili situasi
tersebut?
7 cm
23. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelancong bagi tiga bulan pertama
sempena Tahun Melawat Malaysia.Bilangan pelancong pada bulan
Mac tidak dinyatakan.
Bulan Bilangan Pelancong
Januari 25 391
Mac
Hitungkan pelancong yang datang pada bulan Mac .
A. 33 453
B. 33 543
C. 34 353
D. 35 453
24. Isi padu sebotol air mineral ialah 500 m. 2 botol air mineral itu dapat
mengisi suku daripada sebuah mangkuk kosong.
Berapakah isi padu, dalam m, air mineral yang dapat memenuhi
mangkuk itu sehingga penuh?
3 1.5
SULIT 015/1
25. Rajah 7 menunjukkan isi padu air dalam dua bekas, M dan N.
Rajah 7
1 250 m daripada air dalam bekas M dituang keluar.
Berapakah jumlah isi padu air, dalam , yang terdapat di dalam kedua-
dua bekas itu sekarang?
A. 3 150 m
B. 3 250 m
C. 4 250 m
D. 4 500 m
26. Terdapat 25 126 buah buku fiksyen dan 12 895 buah buku bukan
fiksyen di perpustakaan. Sebanyak 15 134 buah buku telah dipinjam
untuk Program Nilam, berapakah bilangan buku yang masih ada?
A. 22 878
B. 22 887
C. 38 021
D. 38 201
kurang 20 hari untuk bertukar menjadi
Nyatakan masa itu dalam minggu dan hari.
A. 1minggu 7 hari
B. 1minggu 20 hari
M N N
Nyatakan alat tulis yang berada di kedudukan A5.
A. pembaris
B. pemadam
C. buku
D. pensel
harga asal.
Rajah 8
peti sejuk seperti harga yang ditunjukkkan di atas.
Berapakah yang harus dibayar oleh Puan Khoo?
A RM7 480
B RM6 470
C RM6 680
D RM4 720
30. Terdapat 25 067 biji belon merah dan 10 599 biji belon biru di dalam
sebuah kotak. 1 708 biji belon yang bocor telah dibuang.
Cari bilangan belon yang ada di dalam kotak itu.
A. 12 760
B. 33 958
C. 35 666
D. 37 374
1
Nadia?
32. Piktograf di bawah menunjukkan bilangan murid di dalam empat
buah kelas.
5 Merah
5 Kuning
5 Biru
5 Hijau
mewakili 4 orang murid
Berapakah jumlah murid di dalam Kelas 5 Merah dan 5 Biru?
A. 11
B. 36
C. 44
D. 72
bagi sekumpulan murid.
Berapakah jumlah bilangan murid dalam kumpulan itu?
A. 11
B. 12
C. 21
D. 22
Bilangan Murid
Jenis Permainan
SULIT 015/1
34. Carta pai di bawah menunjukkan kelab yang disertai murid-murid di
sebuah sekolah.
A. 20% daripada murid-murid di sekolah itu menyertai Kelab Robotik.
B. Kelab yang mempunyai paling ramai ahli ialah Kelab Matematik.
C. Kelab Seni dan Kelab Tekwando mempunyai bilangan ahli yang sama.
D. Kelab yang mempunyai paling kurang ahli ialah Kelab Tekwando.
35. Cari beza antara 21 minggu 4 hari dengan 13 minggu 3 hari.
Beri jawapan dalam hari.
A. 8 hari
B. 9 hari
C. 57 hari
D. 245 hari
36 Jangka hayat seekor kucing hutan ialah kira-kira 5 tahun. Jangka
hayat seekor harimau pula ialah 3 kali jangka hayat seekor kucing
hutan.
A. 15 bulan
B. 36 bulan
C. 60 bulan
D. 180 bulan
SULIT 015/1
37. Rajah 9 di bawah terdiri daripada gabungan segi empat tepat PQRS
dan segi tiga UTS. Diberi PR = ST dan SU = 4 cm.
Hitungkan perimeter seluruh rajah.
Nilai
A RM 1 620
B RM 1 714
C RM 1 882
D RM 2 008
Rajah 10
A. B3
B. B5
C. E2
D. E4
40. Rajah 11 menunjukkan skor yang diperolehi oleh 7 orang murid dalam kuiz
Bahasa Inggeris.
Rajah 11
Berikan mod
A. 34
B. 35
C. 36
D. 39