14 123 , 14 133, x , 14 153

of 16 /16
1 SULIT 015/1 1. “Tiga puluh lapan ribu enam puluh empat” dalam angka ialah A. 3 064 B. 3 604 C. 30 064 D. 38 064 2. Tuliskan 1 1 4 dalam perkataan. A. satu empat per satu B. satu empat empat C. satu per empat D. satu satu per empat 3. Apakah nilai X dan Y ? X Y A. 14 125 14 127 B. 14 143 14 163 C. 14 144 14 166 D. 14 145 14 165 4. 34 608 + 735 + 1 329 = A. 35 672 B. 36 672 C. 37 672 D. 38 672 14 123 , 14 133, X , 14 153 , Y

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 14 123 , 14 133, X , 14 153

1

SULIT 015/1

1. “Tiga puluh lapan ribu enam puluh empat” dalam angka ialah

A. 3 064

B. 3 604

C. 30 064

D. 38 064

2. Tuliskan 1 1

4 dalam perkataan.

A. satu empat per satu

B. satu empat empat

C. satu per empat

D. satu satu per empat

3. Apakah nilai X dan Y ?

X Y A. 14 125 14 127

B. 14 143 14 163

C. 14 144 14 166

D. 14 145 14 165

4. 34 608 + 735 + 1 329 =

A. 35 672

B. 36 672

C. 37 672

D. 38 672

14 123 , 14 133, X , 14 153 , Y

Page 2: 14 123 , 14 133, X , 14 153

2

SULIT 015/1

5. Saya melebihi 56 821 dan kurang daripada 58 821.

Cuba teka siapa saya?

A. 55 821

B. 59 821

C. 58 821

D. 57 821

6. Penukaran manakah yang betul?

A. 906 mℓ = 0.906 ℓ

B. 906 mℓ = 9.06 ℓ

C. 9 060 mℓ = 9.6 ℓ

D. 9 060 mℓ = 90.6 ℓ

7. x 10 = 46 750 g

A. 4 .675 kg

B. 6 .475 kg

C. 46. 75 kg

D. 64 .75 kg

8. Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

A 0.7 0.9

Rajah 1

Nyatakan nilai A dalam peratus.

A. 0.5%

B. 5%

C. 50%

D. 500%

Page 3: 14 123 , 14 133, X , 14 153

3

SULIT 015/1

9. 6 m 30 cm

A. 63 cm

B. 603 cm

C. 630 cm

D. 6 300cm

10. Tukarkan 4 hari 5 jam kepada jam

A. 9 jam

B. 5 jam

C. 96 jam

D. 101 jam

11. Namakan sudut pada rajah 2 yang berikut

Rajah 2

A. sudut tegak

B. sudut tirus

C. sudut cakah

D. sudut refleks

12. 2 batang pen berharga RM 4.00.Berapakah harga sebatang pen itu?

A. RM 1.00

B. RM 2.00

C. RM 2.50

D. RM 3.00

13. Hitung RM 45 684 ÷ 9 =

A. RM 5 067

B. RM 5 076

C. RM 5 706

D. RM 6 076

Page 4: 14 123 , 14 133, X , 14 153

4

SULIT 015/1

14. 3 642 – 120 + 28 540 =

A. 3 522

B. 28 660

C. 32 062

D. 32 602

15. 2

5 +

3

10 =

A. 5

5

B. 7

10

C. 5

10

D. 5

15

16. Rajah 3 menunjukkan beberapa bahagian segiempat tepat

yang sama saiz.

+ A =

Rajah 3

A mewakili pecahan.

Cari bahagian yang mewakili A.

A. 1

8

B. 3

4

C. 1

4

D. 1

2

Page 5: 14 123 , 14 133, X , 14 153

5

SULIT 015/1

17. Rajah 4 menunjukkan jarak diantara dua bandar X ke Z melalui Y.

X Y Z

Rajah 4

Diberi jarak X ke Z ialah 4km.

Panjang garisan X ke Y 1km 850m.

Berapakah jarak Y ke Z?

A. 3 km 850 m

B. 2 km 850 m

C. 2 km 150 m

D. 1 km 150 m

18. 1 420 g x 5 ÷ = 710 g

Apakah nombor yang perlu diisi dalam di atas?

A. 10

B. 100

C. 1 000

D. 10 000

4km

1km 850m

Page 6: 14 123 , 14 133, X , 14 153

6

SULIT 015/1

19. Rajah 5 menunjukkan petak 100

Fahmi mewarnakan 39 daripada 100 petak.

Rajah 5

Nyatakan peratus bagi petak yang tidak berwarna.

A. 31%

B. 39%

C. 61%

D. 71%

20. 12.7 cm + 3.8 cm =

A. 1.65 cm

B. 16.5 cm

C. 165 cm

D. 1 650 cm

Page 7: 14 123 , 14 133, X , 14 153

7

SULIT 015/1

21. Rajah 6 di bawah menunjukkan sebidang permaidani yang berbentuk

segiempat sama.

Rajah 6

Cari luas permaidani tersebut.

A. 28 cm²

B. 35 cm²

C. 49 cm²

D. 56 cm²

22. Di sebuah kedai buku terdapat 15 437 buah buku rujukan dan

beberapa buah buku cerita.

Jumlah kesemua buku di kedai itu ialah 62 000.

Antara berikut manakah ayat matematik yang mewakili situasi

tersebut?

A. 15 437 + 62 000 =

B. 15 437 + = 62 000

C. 15 437 - = 62 000

D. 62 000 + = 15 437

7 cm

Page 8: 14 123 , 14 133, X , 14 153

8

SULIT 015/1

23. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelancong bagi tiga bulan pertama

sempena Tahun Melawat Malaysia.Bilangan pelancong pada bulan

Mac tidak dinyatakan.

Bulan Bilangan Pelancong

Januari 25 391

Februari 9 216 lebih daripada bulan Januari

Mac

Jadual 1

Jumlah pelancong ketiga-tiga bulan ialah 93 451 orang.

Hitungkan pelancong yang datang pada bulan Mac .

A. 33 453

B. 33 543

C. 34 353

D. 35 453

24. Isi padu sebotol air mineral ialah 500 mℓ. 2 botol air mineral itu dapat

mengisi suku daripada sebuah mangkuk kosong.

Berapakah isi padu, dalam mℓ, air mineral yang dapat memenuhi

mangkuk itu sehingga penuh?

A. 1 000

B. 2 000

C. 3 000

D. 4 000

Page 9: 14 123 , 14 133, X , 14 153

9

3 1.5

SULIT 015/1

25. Rajah 7 menunjukkan isi padu air dalam dua bekas, M dan N.

Rajah 7

1 250 m daripada air dalam bekas M dituang keluar.

Berapakah jumlah isi padu air, dalam , yang terdapat di dalam kedua-

dua bekas itu sekarang?

A. 3 150 m

B. 3 250 m

C. 4 250 m

D. 4 500 m

26. Terdapat 25 126 buah buku fiksyen dan 12 895 buah buku bukan

fiksyen di perpustakaan. Sebanyak 15 134 buah buku telah dipinjam

untuk Program Nilam, berapakah bilangan buku yang masih ada?

A. 22 878

B. 22 887

C. 38 021

D. 38 201

27. Dalam proses kitaran hidup lalat ,mengambil masa lebih

kurang 20 hari untuk bertukar menjadi

Nyatakan masa itu dalam minggu dan hari.

A. 1minggu 7 hari

B. 1minggu 20 hari

C. 2 minggu 6 hari

D. 2 minggu 7 hari

M N N

Page 10: 14 123 , 14 133, X , 14 153

10

SULIT 015/1

28. Petak grid di bawah menunjukkan taburan alat tulis.

Nyatakan alat tulis yang berada di kedudukan A5.

A. pembaris

B. pemadam

C. buku

D. pensel

1

2

3

4

5

A B C D

Page 11: 14 123 , 14 133, X , 14 153

11

SULIT 015/1

29. Rajah 8 menunjukkan sebuah televisyen,sebuah peti sejuk berserta

harga asal.

Rajah 8

Sekiranya Puan Khoo membeli dua buah televisyen dan sebuah

peti sejuk seperti harga yang ditunjukkkan di atas.

Berapakah yang harus dibayar oleh Puan Khoo?

A RM7 480

B RM6 470

C RM6 680

D RM4 720

30. Terdapat 25 067 biji belon merah dan 10 599 biji belon biru di dalam

sebuah kotak. 1 708 biji belon yang bocor telah dibuang.

Cari bilangan belon yang ada di dalam kotak itu.

A. 12 760

B. 33 958

C. 35 666

D. 37 374

RM2 760 RM1 960

Page 12: 14 123 , 14 133, X , 14 153

12

SULIT 015/1

31. Nadia menggunakan 3

5 kg mentega untuk membuat kek dan

1

2 kg

lagi untuk membuat biskut.

Berapakah jumlah jisim, dalam kg mentega yang digunakan oleh

Nadia?

A. 11

10

B. 9

10

C. 4

7

D. 1

10

32. Piktograf di bawah menunjukkan bilangan murid di dalam empat

buah kelas.

5 Merah ●●●●●

5 Kuning ●●●●

5 Biru ●●●●●●

5 Hijau ●●●

● mewakili 4 orang murid

Berapakah jumlah murid di dalam Kelas 5 Merah dan 5 Biru?

A. 11

B. 36

C. 44

D. 72

Page 13: 14 123 , 14 133, X , 14 153

13

SULIT 015/1

33. Carta palang di bawah menunjukkan jenis permainan kegemaran

bagi sekumpulan murid.

Setiap murid akan memilih dua jenis permaian yang digemari.

Berapakah jumlah bilangan murid dalam kumpulan itu?

A. 11

B. 12

C. 21

D. 22

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Badminton Ping Pong Bola Keranjang Bola Sepak

Bilangan Murid

Jenis Permainan

Page 14: 14 123 , 14 133, X , 14 153

14

SULIT 015/1

34. Carta pai di bawah menunjukkan kelab yang disertai murid-murid di

sebuah sekolah.

Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak betul?

A. 20% daripada murid-murid di sekolah itu menyertai Kelab Robotik.

B. Kelab yang mempunyai paling ramai ahli ialah Kelab Matematik.

C. Kelab Seni dan Kelab Tekwando mempunyai bilangan ahli yang sama.

D. Kelab yang mempunyai paling kurang ahli ialah Kelab Tekwando.

35. Cari beza antara 21 minggu 4 hari dengan 13 minggu 3 hari.

Beri jawapan dalam hari.

A. 8 hari

B. 9 hari

C. 57 hari

D. 245 hari

36 Jangka hayat seekor kucing hutan ialah kira-kira 5 tahun. Jangka

hayat seekor harimau pula ialah 3 kali jangka hayat seekor kucing

hutan.

Hitung jangka hayat dalam bulan bagi harimau.

A. 15 bulan

B. 36 bulan

C. 60 bulan

D. 180 bulan

Seni 20%

Matematik 45%

Robotik 20%

Tekwando

Page 15: 14 123 , 14 133, X , 14 153

15

SULIT 015/1

37. Rajah 9 di bawah terdiri daripada gabungan segi empat tepat PQRS

dan segi tiga UTS. Diberi PR = ST dan SU = 4 cm.

Hitungkan perimeter seluruh rajah.

P 4cm Q

10 cm

13 cm

R S T

Rajah 9

A. 27 cm

B. 41 cm

C. 43 cm

D. 47 cm

38. Jadual 2 menunjukkan nilai wang yang dimiliki Danny

Nilai

RM100 RM50 RM10

Bilangan

9 8 32

Jadual 2

Hitung nilai wang yang dimiliki Danny

A RM 1 620

B RM 1 714

C RM 1 882

D RM 2 008

U

Page 16: 14 123 , 14 133, X , 14 153

16

SULIT 015/1

39. Rajah 10 menunjukkan kedudukan gerai di Dataran Angsana.

Rajah 10

Apakah kedudukan gerai laksa?

A. B3

B. B5

C. E2

D. E4

40. Rajah 11 menunjukkan skor yang diperolehi oleh 7 orang murid dalam kuiz

Bahasa Inggeris.

Rajah 11

Berikan mod

A. 34

B. 35

C. 36

D. 39

KERTAS SOALAN TAMAT

39, 35, 37,34, 39, 36, 35, 39