100 resepi kuih muih

Download 100 resepi kuih muih

Post on 13-May-2015

66.555 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysiaMukasurat 1 dari 104

2. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysiaPrakataAssalamualaikumdansalamsejahtera,Terimakasihkeranamembeli ebook100ResepiKuihmuihMalaysia.Resepiresepiyangterdapatdidalam ebookiniadalahkompilasiresepimasakanhalaldariseluruhMalaysiadaripadapelbagsumber.Tujuan ebookiniditerbitkanadalahsebagaibahanrujukandalamBahasaMelayuuntukparapembacaterutamanyakepadayanggemarmencubaresepipelbagaimasakankuihmuih.Kuihmuihyangdisajikandidalamebookinisesuaiuntukdijamahpadaminumpagiatauminumpetang.KesemuaresepiyangadamenggunakanbahanbahanyanghalaldanmudahdidapatidipasarayapasarayaseluruhMalaysia.Didalam ebookiniterdapat100resepikuihmuihMalaysiayangdisampaikansecaramudahuntukdisediakan.Diharapkanandaberpuashatidenganpenyampaian ebookini.Selamatmencubadanmenikmatikelazatankuihmuihtempatan.~WanNorizanbtHj.AbdulHamid~http://www.freewebs.com/onenoreason/November2006Mukasurat 2 dari 104 3. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysiaKandunganNo. TajukM/s No.Tajuk M/s1 AbukAbuk542 Kaswi462 AgarAgarSantan 643 Keria473 ApamBalik 744 Koci 484 ApamGulaHangus 845 KociLabu495 ApamPisangCoklat 946 KuihBom 506 ApamTapaiTepungBeras10 47 KuihGulung(Ketayap)517 ApamSeriAyu11 48 KuihJagung528 BadakBerendam 12 49 KuihLapis 539 BebolaUbiKeledek 13 50 KuihLapisBatik 54 10 BingkaBakar 14 51 KuihLapisCoklatJagung 55 11 BingkaJagung15 52 KuihLapisKeladi56 12 BingkaKastad16 53 KuihSagu57 13 BingkaKukus 17 54 LempengCoklat 58 14 BingkaTepungBeras18 55 LempengPisang 59 15 BingkaTepungGandum 19 56 LepatJagung 60 16 BingkaUbi 20 57 LepatLabu 61 17 BuahBidara21 58 LepatPisang 62 18 BuahGomak 22 59 Lompang63 19 BuahMelaka23 60 LompangBerlauk64 20 BurgerMalaysia24 61 LompatTikam 65 21 Cakoi25 62 Lopes66 22 Cara 26 63 Nagasari 67 23 CaraBerlauk 27 64 PaiTee68 24 CekMekMolek28 65 PauGoreng 69 25 CucurBadak29 66 PauKukus70 26 CucurBerperisa30 67 PizzaMini 71 27 CucurDurian 31 68 PopiaGoreng 72 28 CucurIkanBilis 32 69 PudingGulaHangus 73 29 CucurJagungBersamaUdang 33 70 PudingRoti74 30 CucurKaryaPedas34 71 PudingRotiCoklat 75 31 CucurLemakManis35 72 PulutBerinti76 32 CucurNestum 36 73 PulutPanggang 77 33 CucurPisang 37 74 PulutSerunding78 34 CucurUdang38 75 PuteriBersiram79 35 Donat39 76 PutuBambu 80 36 Getas40 77 RotiJala81 37 Jongkong 41 78 RotiJohn82 38 JongkongKelapaMuda 42 79 Samosa 83 39 Karipap43 80 SamosaSayuran 84 40 KaripapMudah44 81 SeriMuka85 41 Kasturi(KuihKacang)45 82 SeriMukaDurian 86 Mukasurat 3 dari 104 4. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysiaNo.Tajuk M/s No.Tajuk M/s 83 SomSom87 92 TalamKeledek96 84 TahuSumbat88 93 TalamNangka 97 85 Tako 89 94 TalamPisang98 86 Talam(Hijau)90 95 TalamSuji 99 87 TalamBerlauk91 96 TalamUbi100 88 TalamJagung 92 97 TatTelur101 89 TalamKacangHijau 93 98 TepungBungkus 102 90 TalamKacangMerah 94 99 TepungPelita103 91 TalamKeladi 95100 Wajik104 Mukasurat 4 dari 104 5. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia1. ABUKABUKBahanbahan: 1) 300gramsagubiji 2) 1cawangulamelaka(dipotongkecil)ataugulamerah 3) bijikelapaparut(bahgianlembutsahaja) 4) Daunpisang(dipotongsegiempatsama) 5) Garamsecukuprasa 6) Lidi(keratkecil)untuksematan 7) 2helaidaunpandan(masukdalamairkukusan)Cara: 1) Bilassagudenganairbersihdantoskan. 2) Campurkansagubijidengankelapadangram.Gaulrata. 3) Bentukkandaunpisangsepertikonuntukdibuatkelongsong.Masukkancampuranbahantadikedalamkelongsongsehinggaseparuhpenuh. 4) Masukkansesuduketulangulamelakaataugulamerah. 5) Masukkancampuransagubijitadiuntukpenuhikelonsong(janganterlalupenuh,tinggalhujungdaununtuklipatankelongsong) 6) Lipatkankelonsongdaunpisang.Cucukbatanglidiuntuksematan 7) Kukusselama30~40minit. Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 5 dari 104 6. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia2.AGARAGARSANTANBahanbahan: 1) 1bungkusagaragar(rendamsehinggakembang) 2) 5cawanair 3) 1cawangulamerah 4) cawangulapasir 5) 3cawansantan 6) 2bijitelur 7) 1helaidaunpandanCara: 1) Masukkanagaragar,airdandaunpandandidalamperiuk.Masakdenganapisederhanasehinggaagaragarhancurdanmendidih. 2) Masukkangulamerahdangulapasir.Kacaudanbiarkanmendidih. 3) Tapisbahanbahantadikedlmperiuklain.Biarkanmendidih. 4) Sementaraitugaultelurdansantansehinggasebati. 5) Tapisadunantelurdansantan kedalamadunanagaragar.Kacaudanbiarkanmendidihseketika. 6) Tutupapidantuangkanadunankedalamloyangatauacuan. 7) Sejukkandanpotong. Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 6 dari 104 7. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia3.APAMBALIKBahanbahan:Bahanuntukkulit Bahantaburan1) 2cawantepunggandum2) cawangula1) Sedikitmentega3) sudukecilsodabikarbonat2) 1cawankacangtanah(dimesin)4) 1sudukecilpewarnakuning 3) 1tinjagungmanis5) 1bijitelur4) cawancoklaturai6) 1cawanair 5) cawangulapasir7) sudutehserbukpenaikCara:1) Kisargulabersamatelurhinggakembang.2) Masukkansoda,air,serbukpenaikdanpewarnakuning.Kisarhinggasebati.3) Masukkantepungdankisarlagisupayatidakberketul.4) Sapumentegaratamentegapadakualileper(pan).Panaskankualidenganpikecil.5) Ambilsatusendukadunantadidanratakanpadakualileper(pan).Biarkanseparuhmasak.6) Taburkanbahantaburan.Masakhinggakekuningan.7) Setelahmasak,lipatdua.Dandipotong4/6.Sediauntukdihidangkan. Mukasurat 7 dari 104 8. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia4.APAMGULAHANGUSBahanbahan: 1) 1gelasgula (cairkanguladidalamkualidenganapiyangkecilsehingga 2) gelasairkekuning-kuningan) 3) gelasgula 4) 3bijitelur 5) 1gelassantanatausususegar 6) 2gelastepunggandum ayakbersama 7) 2sudutehsodabikarbonatCara: 1) Panaskankukusan. 2) Pukultelurdangulasehingganaikdankembang. 3) Masukkangulahangusdantepunggandumdansodabikarbonat. 4) Masukkansantanatausususegardangaulrata. 5) Masukkanadunankedalamloyang. 6) Kukuskanselama1015minit. 7) Sejukkandanpotong.Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 8 dari 104 9. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia5.APAMPISANGCOKLATBahanBahan: 1) 2cawantepunggandum 2) 2sudumakancawanserbukkokoCampur&ayak 3) 1sudutehsodabikarbonat 4) 1sudutehbakingpowder 5) sudutehgaram 6) 1cawanpisangemaslecek 7) 1cawanminyakmasak 8) 1cawangulaperang 9) 2bijitelur(pukul)Cara: 1) Panaskankukusan. 2) Masukkanbahanyangtelahdiayakkedalammangkuk. 3) Masukkanbahanbahanyangtidakdiayakkedalamadunantadi.Gaulsebati. 4) Masukkandalamacuankecilatauloyang. 5) Kukusselamajamatausehinggamasak.Sediauntukdihidangkan. Mukasurat 9 dari 104 10. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia6.APAMTAPAITEPUNGBERASBahanbahan: 1) 2cawantapaipulut 2) 500gramtepungberas 3) 2cawangula 4) 4cawanair 5) 1bungkusgarameno(pelegakembungperut) 6) sudutehpewarna(jikaperlu) 7) 1bijikelapamudaparut(ambilputihsahaja) 8) 1sudutehgaramCara: 1) Masukkangula,airdantapaikedalampengisar.Kisarhinggahalus. 2) Masukkantepungberasdanperamsekurang-kurangnya4jam. 3) Kemudianmasukangaramenodlmadunanperapantadidanperaplagiselamasekurang-kurangnya1jam.] 4) Tambahpewarnajikasuka,kacaudanmasukkankedlmacuan.Kukusselama20minit. 5) Sementaraitugaulkelapabersamagaram. 6) Setelahapammasak,keluarkandariacuandantaburkelapaparut.Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 10 dari 104 11. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia7.APAMSERIAYUBahanbahan 1) 3bijitelur 2) 240gramgula 3) 240mlsantanatausususegar 4) 1sudumakanjuspandan 5) 270gramtepunggandum 6) 1sudutehovallate 7) 1sudumakantepungkanji 8) 1bijikelapamudaparut(ambilputihsahaja) 9) GaramsecukuprasaCara: 1) Telurdikisarbersamagulahinggakembang. 2) Masukkansantan/sususegar,ovallatedantepunggandum.Kisarsehinggasebati. 3) Panaskankukusandansapurataminyakpadaacuan. 4) Gaulratakelapadangaram. 5) Masukkansedikitkelapatadikedalamacuan.Tekanhinggapadat. 6) Tuangadunantepungmemenuhiacuantadi. 7) Kukushinggamasakanggaranselama15minit.Keluarkandaripadaacuan.Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 11 dari 104 12. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia8.BADAKBERENDAMBahanbahan: 1) bungkustepungpulut 2) 8helaidaunpandan(kisardanperahpatinya) 3) bijikelapaparut(untukdibuatinti) 4) 3cawansantan 5) 1cawangulamerah 6) 1cawanair 7) 1sudutehgaramCara: 1) Kelapaparutdigauldenagngulamerahdan dimasakhinggamenjadiinti. 2) Panaskankukusan. 3) Bancuhtepungpulutbersamaairdanpatipandanhinggamenjadidohyanglembut. 4) Bentukkandohlembutbulatbulatdanisiintididalamnya. 5) Sementaraitubancuhsantanbersamagaram. 6) Letakkandohberintididalambekasdantuangkansantandisekelilingnya. 7) Kemudiankukushinggamasak. 8) Sejukkan.Sediauntukdihidangkan. Mukasurat 12 dari 104 13. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia9.BEBOLAUBIKELEDEKBahanbahan: 1) 2cawanubikeledek(rebusdanlecek) 2) cawangulapasir 3) 1bijitelur 4) suduserbukpenaik 5) cawan tepunggandum 6) 1kgminyakmasak(untukmenggoreng) 7) GaramsecukuprasaCara: 1) Gaulrataubikeledekbersamagula. 2) Masukkantelur,tepungsedikitdemisedikitbersamaserbukpenaikdangarammembentukdoh.Ulidohhinggatakmelekatditangan.(jikamasihmelekt,tambahlagisedikittepung) 3) Bentukkandohbulatbulat. 4) Sementaraitupanaskanminyakdidalamkuali. 5) Gorengdohyangtelahdibentuksehinggawwwarnakeemasan.Angkatdantos.Sediauntukdihidangkan. Mukasurat 13 dari 104 14. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia 10.BINGKABAKAR Bahanbahan: 1) 6bijitelur 2) 1tinsusucair 3) 2tinair 4) 4cawantepunggandum 5) 2cawangulapasir 6) cawanjuspandan 7) cawanbijan(gorengtanpaminyak) Cara: 1) Kisarsemuabahankecualibijandanminyakmasak. 2) Sapuacuanatauloyangdenganminyakmasak. 3) Tuangkandunantadikedalamacuan/loyang. 4) Masukacuan/loyangkedalamketuhar.Bakarpadasuhu180Cselamajam. 5) Keluarkandariketuhar,taburkanbijandansambungbakarselama20minitatausehingga nampakmasak. 6) SejukkandanpotongSediauntukdihidangkan.Mukasurat 14 dari 104 15. 100ResepiMasakanKuih-MuihMalaysia11.BINGKAJAGUNGBahanbahan:1) 500gramsantan2) 1sudutehgaram3) 3bijitelur4) 200gramtepunggandum5) 100gramgula6) 50grammarjerin7) 2sudumakantepungkastad8) tinjagungberkrim9) cawanbijan(gorengtanpaminyak) Cara:1) Masukkansemuabahankecualibijankedalampengisar.Kisarhinggasebati.2) Masukkankedalamperiukdanmasaksebentardiatasapi.3) Sementaraitusapurataacuanatauloyangdenganmarjerin.4) Tuangadunankedalamacuan/loyang.Taburkanbijangorengdiatasnya. Masukkanloyangkedalamketuhardanbakarpadasuhu180selamasejam/ hinggamasak.5) Sejukkandanpotong. Sediauntukdihidangkan.Mukasurat 15 dari 104 16. 100ResepiMasakanKuih-MuihMala