10. teacher certification

Download 10. teacher certification

Post on 27-May-2015

97 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. NAMA NO MATRIK SITI MUSLIHAH BINTI HAJI HARON M20131000395 FAIZAH BINTI ABDUL HAMID M2O131000405 MONICA NURI M20131000411 FARAHANA BINTI SANI M20131000389 NOR FAZMIRA BINTI MOHD RAZALI M20131000388

2. Pemberian atau penganugerahan sijil setelah seseorang atau sesuatu mencapai atau memenuhi syarat- syarat, piawai yang dikehendaki atau ditetapkan. Kamus Dewan Edisi Keempat 3. pemberian sijil kepada seorang guru yang telah mencapai syarat yang ditetapkan oleh kerajaan dan merupakan guru yang berkualiti. 4. BILANGAN GURU DI MALAYSIA LELAKI PEREMPU AN RENDAH 73,359 170,259 MENENGA H 55,343 125,780 JUMLAH 128,702 296,039 Sumber : Data Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) seperti 30 April 2014 5. Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Fokus - Kursus Dalam Perkhidmatan & Program Pendidikan Perguruan Pra-perkhidmatan Pendidikan Guru Malaysia IPGM (Institut Pendidikan Guru Malaysia) Fokus melatih bakal-bakal guru sekolah rendah dan menengah IPTA ijazah pendidikan 6. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU (BPG) -pemilihan guru untuk mengikuti kursus perguruan untuk ditempatkan di IPGM WAN HARUN WAN YAACOB, Mac 2008, USM ~ Institut Pendidikan Guru berusaha melahirkan guru-guru yang berkualiti untuk hasil pendidikan yang berkesan 7. PERANAN BPG Melatih guru permulaan untuk memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia. Menyediakan program pembangunan profesionalisme yang berterusan untuk guru terlatih. Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram dan berdaya tahan yang boleh mendidik dengan cekap dan berkesan. Mengembangkan Institut Pendidikan Guru sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan 8. Institut Pendidikan Guru Malaysia Institute of Teacher Education Malaysia The New IPG - A Learner Centered University Penaiktarafan 13 Julai 2005 (daripada Maktab Perguruan kepada Institut Pendidikan Guru) Pelajar Kursus Persediaan, Ijazah Sarjana Muda, Kursus Perguruan Lepasan Ijazah & Kursus Sijil Perguruan Khas Rektor Tuan Sulaiman Bin Wak Timbalan Rektor Dr. Lee Boon Hua Lokasi Cyberjaya, Malaysia (3 Januari 2010) 9. Visi IPG - IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Misi IPG-Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. 10. IPTA Antara IPTA yang menawarkan ijazah pendidikan ialah: Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Universiti Utara Malaysia, UUM Universiti Teknologi Mara, UiTM Universiti Malaya, UM Universiti Sains Malaysia, USM Universiti Teknologi Malaysia, UTM Universiti Malaysia Sabah, UMS Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM 11. Syarat Kemasukan ke Profesion Perguruan Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) @Lulus setaraf STPM Matrikulasi. 12. KUALITI GURU usaha menyediakan guru berkualiti dimulakan dengan pengambilan 30 peratus daripada lepasan terbaik Sijil Pelajaran Malaysia sebagai bakal guru (PPPM 2013-2025) Peningkatan profesionalisme dan kualiti guru harus diutamakan bagi mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). ~Tan Sri Muhyiddin Yasin Berita Harian 16 Mei 2014 13. MATLAMAT KURSUS PERGURUAN Kemahiran ikhtisas Ilmu pengetahuan Sahsiah Amalan nilai-nilai murni Falsafah Pendidikan Kebangsaan Perkembangan Teknologi 14. SKIM PERJAWATAN PERKEMBANGAN STAFF PROFESSIONAL GURU MEWUJUDKAN GURU BERKUALITI PENGKHUSUSAN MATAPELAJARAN CEKAP,YAKIN DAN KEMAHIRAN YANG TINGGIROS & PRAKTIKUM TUJUAN 15. STRATEGI PERLAKSANAAN Tempoh ROS dijalankan selama dua minggu pada cuti semester * Tertakluk kepada keperluan mengikut program SEMESTER TEMPOH PENEMPATAN 3&4 2 Minggu Sekolah Rendah ( ROS 1 ) 5&6 2 Minggu Sekolah Menengah ( ROS 2 ) KONSEP ROS 16. Praktikum adalah kesinambungan ROS yang memberi peluang kepada guru pelatih mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah.. 17. TUJUAN PRAKTIKUM 1. Menyepadukan teori dan amali pengajaran pembelajaran. 2. Menguasai pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. 3. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. 4. Memupuk sikap positif, membentuk daya kefahaman, mengamalkan dan menghayati nilai profesion keguruan. 5. Mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas bagi memperbembangkan potensi diri. 6. Menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum. 7. Mengoptimumkan kegunaan sumber teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran. 18. Kejayaan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan adalah bergantung sejauh mana seseorang guru dapat membentuk muridnya menjadi seorang berguna kepada masyarakat dan negara.Hal ini adalah kerana kemahiran professional seseorang guru terletak pada keupayaannya menggunakan ilmu pengetahuan dan dengan itu membentuk sikap dan nilai yang betul. (Workshop Reports,1970;7) 19. Fokus Utama Perkembangan Profesionalisme Pendidikan guru Peranan yang dimainkan oleh institusi perguruan iaitu Maktab Perguruan dan IPTA. Kualiti Guru-guru. Guru yang biasa memberitahu Guru yang baik menjelaskan Guru yang hebat mengispirasi ~willian ward~ 20. Perubahan yang dilakukan Perancangan Kurikulum pendidikan guru Latihan sistem penilaian Silibus Sekolah dan Kursus IPG dan IPTA Lembaga Peperiksaan Bahagian sekolah- sekolah DASAR PENDIDIKAN WAWASAN 2020 21. Perubahan yang dilakukan Bahagian Sukan Jabatan Pendidikan Teknikal. Bahagian perancangan _ Pusat Perkembangan Kurikulum dan penyelidikan dasar pentadbiran Jemaah Nazir Sekolah-sekolah. Bahagian buku teks DASAR PENDIDIKAN WAWASAN 2020 22. Perbezaan guru terlatih dan guru pelatih Guru Terlatih Guru Pelatih Wujudnya pengetahuan isi padagogi (pck) - Shulman Mementingkan peranan guru dari segi hubungan entnusiasm Perkembangan profesional(pengalaman dan kesanggupan guru untuk memajukan diri dalam perkhidmatan). (Patrick dan smart 1998) Kabur dan kurang faham dengan fungsi dan tanggungjawab mereka semasa berada di sekolah.Guru pelatih diajar dan diasuh supaya mengikut perlakuan dan budaya mengajar guru yang dianggap standard disekolah secara umum dan tidak mengambil kira faktor-faktor lain seperti persekitaran dan kerena pelajar yang berbeza. Kajian kaltsaunis & Nelson (1968) 23. Marzita (2003) Menegaskan seorang guru cemerlang selalunya sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku di persekitaran. Selaras dengan itu segala tindakannya akan berubah selari dengan desakan keadaan agar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa. 24. Cadangan Pembentukan Program Pendidikan Guru PPG perlu tinjau: Contoh-contoh negara yang diambilkira untuk menambah baik sistem pendidikan di Malaysia:- 25. SISTEM PENDIDIKAN JEPUN Source : Oleh En. Ow Yong Kean Guan, M.Ed. (Jepun) Persatuan Pengurusan Pendidikan Malaysia (Pakar Pendidikan Teknologi, SEAMEO RECSAM, Pulau Pinang) 26. SISTEM PENDIDIKAN JEPUN Guru di Jepun dihormati dan dihargai dengan pemberian segala kemudahan. Lebih-lebih lagi, guru sekolah rendah mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pensyarah universiti yang mula berkhidmat. Semua guru sekolah rendah adalah berijazah dan sekiranya tiada (segelintir kecil sahaja), mereka digalakkan meneruskan pelajaran mereka. Semua sekolah Jepun adalah satu sesi dan ini memang sesuai dengan iklim di sana. 27. SISTEM PENDIDIKAN JERMAN Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa sistem pendidikan Jerman amat menekankan kepada pemahaman teori dan aplikasi praktikal secara sekaligus. Selain itu, hubungan erat di antara pusat pengajian tinggi dan industri(school) juga membolehkan graduan yang dihasilkan adalah benar-benar mahir, berkebolehan, menguasai sepenuhnya bidang yang mereka ceburi dan secara langsung boleh mengatasi dilemma siswazah menganggur. Lebih daripada itu, sistem pendidikan percuma yang diamalkan oleh negara Jerman. 28. ISU 1 : KPLI dan DPLI 29. Empat isu yang melibatkan guru-guru KPLI dan DPLI Minat Jalan mudah mencari pekerjaan Penguasaan kemahiran pelajar KPLI dan DPLI dalam kursus ikhtisas. Menolak hak pelajar ISMP yang layak. 30. Kajian yang dijalankan terhadap beberapa orang guru mengenai kejadian burn-out terhadap guru jelas menunjukkan faktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang berminat sejak dari awal lagi dalam bidang yang diceburi (Wan Mohd Zahid Nordin) 31. Apabila jenis personaliti tersebut tidak sepadan dengan persekitarannya, maka berlakulah punca kepada sikap tidak berminat terhadap kerja mahupun perkembangannya ( Holland, 1973) 32. ISU 2 : GURU INTERIM 33. Kesan yang paling ketara terhadap graduan pendidikan yang baru menamatkan pengajian di mana bekerja mengikut kontrak tanpa mendapatkan jawatan yang tetap Ini tidak adil bagi mereka yang sepatutnya di dahulukan penempatan daripada graduan dari program KPLI dan DPLI. 34. ISU 3 : GURU LUAR BIDANG 35. Bekas Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein telah membuat kenyataan sebagai reaksi kepada rungutan bahawa berlaku masalah kekurangan guru di negara ini; di sebaliknya beliau melaporkan terdapat lebihan 6000 guru (Penempatanguru tidak seimbang, 2006) 36. Satu situasi pasti akan berlaku, pelajar dahagakan ilmu, guru terkejar-kejar mempelajari ilmu terbabit. Situasi lain juga turut dialami apabila seorang pelajar bertanya mengenai satu soalan, kemudian guru tidak tahu akan jawapannya: - Jawapan guru?? 37. Guru: Kita simpan dulu, esok-esok kita bincang Guru: Soalan ini sudah berada di luar pengetahuan awak, tidak perlu tahu pun! *Dilontarkan dengan suara tegas, tujuan supaya pelajar tak bertanya semula* 38. Saya yang menurut perintah 39. 4.4 lambakan guru dan guru tidak mengajar opsyen 40. Lambakan guru berlaku apabila bilangan guru tidak terkawal jumlahnya dan tidak mengikut kekosongan dan kek

Recommended

View more >