1 sejarah ringkas kebangkitan dan kejatuhan

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2016

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sejarah Ringkas Kebangkitan Dan Kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah

  1

  SEJARAH RINGKAS KEBANGKITAN DAN KEJATUHAN

  KERAJAAN ISLAM UTHMANIYYAH

  Oleh:

  Mohd Roslan Mohd Nor, PhD

  PENDAHULUAN

  Pemerintahan Islam pernah menjadi kuasa besar yang mencorak lanskap

  pentadbiran dunia selama hampir 14 abad semenjak zaman Rasulullah

  S.A.W. Islam tersebar dengan agak pantas, menguasai seluruh Jazirah

  Arab, seterusnya meluas ke al-Sham (Jordan, Lubnan, Palestin dan Syria),

  Utara Afrika, Iraq, Parsi, Eropah dan juga Asia termasuklah Alam

  Melayu. Pemerintahan Islam melalui kerajaan yang terbentuk

  memberikan gambaran betapa Islam telah menguasai sebahagian besar

  dunia. Ia berlangsung sehinggalah kepada kerajaan Islam yang terakhir

  iaitu kerajaan Uthmaniyyah.

  Kerajaan Islam Uthmaniyyah juga dikenali sebagai Khilafah

  Uthmaniyyah. Gelaran khilafah memberi petunjuk bahawa sistem

  pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah berteraskan

  Penulis merupakan Pensyarah Kanan dan Ketua, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam,

  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Beliau boleh dihubungi melalui email:

  m_roslan@um.edu.my.

 • Baldatun Tayyibah: Model Uthmaniyyah

  2

  kepada sistem khilafah berdasarkan pemerintahan yang diwarisi

  semenjak zaman awal Islam.

  Kerajaan Uthmaniyyah mula terkenal dan bertambah kukuh apabila

  kota Constantinople telah ditakluk oleh seorang pemuda yang

  mempunyai kepimpinan dan wawasan yang jelas, iaitu Muhammad al-

  Fatih (1432-1481).1 Sejak dari awal era perkembangan Islam pada abad

  pertama hijrah (abad ke 7 Masihi), telah terdapat usaha untuk menakluk

  kota ini. Sesiapa yang menakluknya merupakan orang yang diiktiraf oleh

  Nabi S.A.W sebagai tokoh yang ideal. Ia bertepatan dengan sabda Nabi

  S.A.W:

  Maksudnya: Constantinople akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya

  (yang menakluk) adalah sebaik-baik raja dan tenteranya (yang menakluk)

  adalah sebaik-baik tentera.

  (Hadis Musnad Ahmad)

  Oleh yang demikian, tidak hairanlah tokoh seperti Abu Ayyub al-

  Ansari pernah cuba untuk menakluki kota ini demi menyebarkan Islam,

  di samping menggapai apa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut.

  Beliau dirakamkan sebagai pejuang yang berani, walaupun tidak

  mendapat kejayaan membuka kota tersebut, tetapi beliau telah berjaya

  berada di sisi ahli syurga setelah gugur syahid dalam misi menguasai

  Constantinople.

  Walaupun beliau gugur syahid, ia tidak bermakna misi membuka

  kota tersebut terhenti begitu sahaja. Malah, ia sebenarnya pembuka jalan

  serta penyuluh semangat juang umat Islam untuk terus berusaha

  merealisasikan sabda Nabi S.A.W itu. Akhirnya, setelah hampir 8 abad

  1 Steven Runciman (1965), The Fall of Constantinople, 1453, UK: Cambridge University

  Press, pp. 55 80; Franz Babinger (1992), Mehmed the Conqueror and His Time, New

  Jersey: Princeton University Press, pp. 269 278.

 • Sejarah Ringkas Kebangkitan Dan Kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah

  3

  kewafatan baginda, kota Contantinople berjaya dibuka oleh umat Islam

  pada tahun 1453, setelah dua tahun pemerintahan Muhammad al-Fatih.

  Penaklukan kota ini oleh umat Islam telah membawa erti sebuah

  kejayaan yang besar iaitu menewaskan pihak yang menjadi seteru

  kepada Islam. Ia menjadi lambang kejatuhan empayar yang terkenal iaitu

  Empayar Byzantine (Rome) yang berteraskan kepada Kristian. Empayar

  Rome Byzantine dan Empayar Parsi adalah antara empayar yang berjaya

  ditakluk oleh Islam. Kejatuhan Empayar Byzantine juga telah membuka

  ruang dakwah yang luas untuk Islam terus tersebar di Eropah, terutama

  Eropah Timur.

  Di bawah pemerintahan Islam, kota ini diberi nama Islambol, yang

  bermaksud keseluruhan kota itu adalah Islam. Ia dijadikan pusat

  pemerintahan Kerajaan Islam Uthmaniyyah.

  Pemerintahan kerajaan Islam Uthmaniyyah bermula pada akhir abad

  ke 13. Pemerintahan ini boleh dibahagikan kepada beberapa fatrah,

  sepertimana berikut:2

  i. Peringkat awal penubuhan (1299 1453)

  ii. Perkembangan dan pengukuhan (1453 1682)

  iii. Perkembangan mendatar, kebangkitan nasionalisme dan

  cabaran pihak Barat (1683 1827)

  iv. Kemerosotan dan kejatuhan (1828 1908)

  v. Pembubaran pemerintahan (1908 1924)

  2

 • Baldatun Tayyibah: Model Uthmaniyyah

  4

  Gambarajah 1: Wilayah Pemerintahan Uthmaniyyah.

  http://www.ottomansouvenir.com/img/Maps/Ottoman_Empire_Map_1359-1856.jpg

  BERMULANYA PEMERINTAHAN UTHMANIYYAH

  Pada peringkat awal, penubuhan kerajaan Islam Uthmaniyyah telah

  diasaskan oleh Osman I, yang turut juga dikenali dengan nama Osman

  Gazi Khan dan Osman I El-Gazi (1258-1324). Beliau merupakan pengasas

  kepada Kerajaan Uthmaniyyah dan mengasaskan Empayar

  pemerintahan tersebut. Beliau pada awalnya telah memimpin pasukan

  tenteranya untuk membebaskan diri daripada kerajaan Saljuk pada

  tahun 1299. Bermula dari itulah beliau telah membentuk sistem

  pemerintahan tersendiri yang menjadi pewaris kepada kekhalifahan

  yang memerintah Turki. Beliau mengisytiharkan diri sebagai sultan yang

  berkuasa ke atas pemerintahan dinasti tersebut.3

  Golongan Byzantine yang merasai kehangatan kehadiran Osman di

  Turki, sebahagian mereka telah mengambil pendirian untuk

  meninggalkan kependudukan mereka menuju ke perkampungan-

  perkampungan countryside dalam negara yang dikenali sebagai Anatolia.

  3 Suraiya Faroqhi (1999), Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources, UK:

  Cambridge University Press, pp. 5 15; __________ (2008), The Ottoman Empire: A Short

  History, Princeton: Markus Wiener Publisher, pp. 39 50.

 • Sejarah Ringkas Kebangkitan Dan Kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah

  5

  Kepimpinan pihak Byzantine sedaya upaya ingin mempertahankan

  Osman dari menyeberangi ke wilayah Eropah dan cuba untuk

  menghalang mereka dari meluaskan kekuasaan ke Barat. Namun, pihak

  Osman tidak berdiam diri; mereka terus mara untuk menguasai wilayah-

  wilayah di sebelah Barat. Osman berjaya menguasai Eupheses, iaitu

  kawasan yang berhampiran dengan Laut Aegen. Pasukan beliau juga

  turut bergerak untuk menguasai sebelah timur Anatolia, di mana mereka

  telah berjaya menguasai Laut Hitam, kawasan strategik bagi Byzantine.

  Ini menyebabkan Byzantine terpaksa melepaskan wilayah tersebut yang

  telah membuka jalan kepada Osman untuk melebarkan jajahannya.

  Misi terakhir Osman sebelum kematiannya ialah menentang tentera

  Byzantine di Bursa pada tahun 1324. Walaupun beliau tidak menyertai

  peperangan itu, tetapi beliau cukup bersemangat memberikan nasihat

  dan tunjuk ajar sehinggalah pasukannya berjaya menewaskan Byzantine.

  Ia merupakan satu kemenangan yang sangat penting dalam sejarah

  Uthmaniyyah kerana ia telah membuktikan bahawa pasukan Islam boleh

  menewaskan pasukan bukan Islam di kawasan kubu kuat mereka.

  Kekalahan Byzantine telah memberi tamparan hebat sehingga mereka

  terpaksa berundur. Bursa menjadi tapak perkembangan seterusnya bagi

  Uthmaniyyah. Anak yang mewarisi kepimpinan Osman ialah Orhan,

  telah menjadikan Bursa sebagai pusat utama pemerintahan mereka.

  Kepimpinan Osman Gazi ini telah membuka ruang yang besar

  kepada kerajaan yang diasaskan oleh beliau untuk terus menyebarkan

  Islam dengan menguasai wilayah-wilayah penting di sebelah Asia dan

  Eropah. Penguasaan ke atas beberapa kota sebelum kematiannya juga

  memberikan gambaran betapa pasukan pimpinan beliau merupakan satu

  pasukan yang hebat dengan membawa misi jelas ke pelosok dunia.

  PERKEMBANGAN DAN PENGUKUHAN

  Setelah kematian Osman, kerajaan Uthmaniyyah tidak luntur. Malah

  semangat juang mereka sentiasa membara untuk berhadapan dengan

  kelompok Byzantine. Semasa era ini, perkembangan kerajaan

  Uthmaniyyah boleh dibahagikan kepada dua kategori:

 • Baldatun Tayyibah: Model Uthmaniyyah

  6

  i. Kejayaan penaklukan kota Constantinople (1453) sehinggalah

  Sultan Sulaiman al-Qanuni meninggal dunia pada tahun 1566.

  ii. Kelemahan struktur pentadbiran pasca 1566 sehinggalah

  kegagalan menguasai Vienna pada tahun 1683.

  Pembukaan kota Constantinople oleh Muhammad al-Fatih telah

  menjadikan kerajaan Uthmaniyyah terus dihormati oleh pihak Barat.

  Kekuatan yang ditunjukkan oleh golongan Byzantine berakhir kerana

  kota tersebut merupakan antara kota terpenting bagi mereka. Apabila ia

  jatuh ke tangan kaum Muslimin, maka ia membawa maksud kekuatan

  yang ada pada tentera Islam tidak dapat ditandingi. Oleh sebab itu,

  Byzantine tidak mampu bangkit untuk menentang atau merampas

  kembali kota Constantinople tersebut. Kota itu telah menjadi jambatan

  penghubung di antara Islam dan Barat, Asia dan Eropah.

  Sebelum Kota Constantinople dapat ditakluk, pihak Uthmaniyyah

  telah menguasai beberapa wilayah penting di rantau Balkan. Antaranya

  ialah kejayaan dalam peperangan Kosovo pada tahun 1389. Kejayaan

  tersebut menandakan berakhirnya kuasa Serbia yang merupakan salah

  satu dari kuasa Eropah yang ada. Ia adalah kemenangan yang strategik

  bagi membuka jalan ke atas pembukaan Kota Constantinople.

  Pada peperangan Nicopolis pada tahun 1396, yang di