1 pertumbuhan penduduk (geo penggal 1)

Download 1 Pertumbuhan Penduduk (geo penggal 1)

If you can't read please download the document

Post on 30-Jun-2015

134 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pertumbuhan Penduduk

TRANSCRIPT

  • 1. Kumpulan 4 azam

2. merujuk kepada satu angka yang dapat menunjukkan satu arah pertambahan penduduk samaada pesat, perlahan, static atau berkurangan di sesbuah negara dalam suatu tempoh tertentu Angka ini diukur dalam unit % atau per/1000 orang 3. Kadar pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk semula jadi kadar pertumbuhan kasar kadar pertumbuhan bersih mengambil kira perbezaan migrasi dan emigrasi 4. Peratus kadar kelahiran-peratus kadar kematianLangkah- langkah pengiraan :Kadar kelahiran kasar = bilangan kelahiran------------- -------- x 1000Jumlah penduduk Pengiraan kadar petumbuhan penduduk semula jadi 5. Taraf hidup tinggi Sumber tidak diancam Pendapatan penggunaan teknologi Makanan Tempat tinggal mencukupi dan selesa Peluang kerja banyak Taraf sosial penduduk Pendidikan yang tinggi 6. Melaksanakan dasar keluarga kecil- langkah perundangan seperti yang dilaksanakan di negeriChina- dasar satu keluarga satu anak- tindakan undang-undang seperti cukai pendapatan tinggi . pelbagai insentif diberikan kepada mereka yang memiliki seorang anak seperti keutamaanmemiliki rumah ,biasiswa dan subsidi rawatan program preancangan keluarga melalui pencegahan kehamilan seperti pil perancang, penjarakan kelahiran 7. menggalakkan migrasi keuar dan transmigrasi bekerja di negara lain meningkatkan teknologi pengeluaran dan r & D bayak sumber alam dapat doeksploitasii dandibangunkan intuk keperluan penduduk- membuka peliung pekerjaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara agar tidak terllalu bergantung kpada satu sumber sahaja- seperti industri, perhidmatan, perniagaan, perdaganagan meningkatkan pendapatan perkapita dan menignkatkan taraf hidup rakyat 8. galakan untuk menigkatkan kadar kelahiran- kemudahan cuti bersalin ,pengurangan dan rebatcukai, rawatan percuma- contoh singapura program sosial Iaitu program mencari jodoh bagi mereka yang tlah lanjut usia mengurangkan had umur berkahwin menignktakan pendapatan perkapita dan traf hidup- supaya dapat menampung keperluan keluarga