1 manual pengguna : kerani laman web penilaian pbl

Download 1 MANUAL PENGGUNA : KERANI LAMAN WEB PENILAIAN PBL

Post on 14-Jan-2017

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sistem Penilaian PBL Online

  1

  MANUAL PENGGUNA : KERANI

  LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE

  Ini adalah muka hadapan laman web Cara Penggunaan Sistem 1. Sila klik imej kakitangan untuk mendapatkan skrin di bawah. Seterusnya pilih kategori .

 • Sistem Penilaian PBL Online

  2

  2. Skrin seperti rajah 2 akan dipaparkan. Sila masukkan ukmper dan katalaluan mengikut ewarga.

  3. Skrin Menu seperti Rajah 3 akan dipaparkan

  3.1. Semakan Kemasukan Data PBL:Facilitator Evaluation Form

  3.1.1. Modul ini adalah untuk melihat status kemasukan rekod borang Facilitator Evaluation

  Form. Sila klik Semakan Kemasukan Data PBL:Facilitator Evaluation Form untuk mendapat skrin seperti Rajah 3.1a.

  3.1.2. Sila pilih modul untuk melihat senarai topik. Selepas modul dan topik dipilih,klik butang

  Capai.Skrin seperti rajah 3.1b akan dipaparkan. Skrin ini memaparkan senarai fasilitator dan kumpulan untuk topik tersebut.

  Rajah 2

  Rajah 3

  Rajah 3.1a

 • Sistem Penilaian PBL Online

  3

  3.1.3. Untuk mendapat skrin seperti rajah 3.1c, sila klik pada nombor kumpulan. Skrin ini

  memaparkan senarai pelajar dan status pengisian Borang Facilitator Evaluation Form (FEF)

  Rajah 3.1b

  Rajah 3.1c

 • Sistem Penilaian PBL Online

  4

  3.2. Semakan Kemasukan Data PBL:Student Evaluation Form

  3.2.1. Modul ini adalah untuk melihat status kemasukan rekod borang Student Evaluation

  Form. Sila klik Semakan Kemasukan Data PBL:Student Evaluation Form untuk mendapat skrin seperti Rajah 3.2a.

  3.2.2. Sila pilih modul untuk melihat senarai topik. Selepas modul dan topik dipilih,klik butang

  Capai. Skrin seperti rajah 3.2b akan dipaparkan. Skrin ini memaparkan senarai fasilitator dan kumpulan untuk topik tersebut.

  3.2.3. Untuk mendapat skrin seperti rajah 3.2c,sila klik pada nombor kumpulan. Skrin ini

  memaparkan senarai pelajar dan status pengisian Borang Student Evaluation Form.

  Rajah 3.2a

  Rajah 3.2b

 • Sistem Penilaian PBL Online

  5

  3.2.4. Untuk mengisi borang Student Evaluation Form, sila klik belum.Skrin seperti rajah 3.2d

  akan dipaparkan.Sekiranya ingin mengedit borang Student Evaluation, klik Edit. Tindakan ini hanya untuk borang Student Evaluation Form sahaja.

  Rajah 3.2c

  Rajah 3.2d

 • Sistem Penilaian PBL Online

  6

  3.2.5. Setelah selesai mengisi borang tersebut,sila klik butang Submit.Anda akan melihat skrin

  seperti rajah 3.2e.

  3.3. Semak Kemasukan Data PBL:Self Evaluation Form

  3.3.1. Modul ini adalah untuk melihat status kemasukan rekod borang Self Evaluation Form. Sila klik Semakan Kemasukan Data PBL:Self Evaluation Form untuk mendapat skrin seperti Rajah 3.3a.

  3.3.2. Sila pilih modul dan topik, kemudian klik butang Capai. Skrin seperti rajah 3.3b akan

  dipaparkan.Skrin ini memaparkan senarai fasilitator dan kumpulan untuk topik tersebut.

  Rajah 3.2e

  Rajah 3.3a

 • Sistem Penilaian PBL Online

  7

  3.3.3. Untuk mendapat skrin seperti rajah 3.3c, sila klik pada nombor kumpulan. Skrin ini

  memaparkan senarai pelajar dan status pengisian Borang Self Evaluation Form.

  Rajah 3.3c

  Rajah 3.3b

 • Sistem Penilaian PBL Online

  8

  3.3.4. Untuk mengisi borang Student Evaluation Form, sila klik belum.Skrin seperti rajah 3.3d akan dipaparkan.

  3.3.5. Setelah selesai mengisi borang tersebut,sila klik butang Submit.Anda akan melihat skrin

  seperti rajah 3.3e.

  Rajah 3.3d

  Rajah 3.3e

 • Sistem Penilaian PBL Online

  9

  3.4. Senarai Pelajar Bergambar

 • Sistem Penilaian PBL Online

  10