1 8/21/14 4:48 pm - pos.com.my denggi perlindungan tambahan denggi teruk – kematian polisi...

Download 1 8/21/14 4:48 PM - pos.com.my denggi perlindungan tambahan denggi teruk – kematian polisi dikeluarkan dengan serta merta perlindungan sehingga umur

Post on 14-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POSHayat5.indd 1 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  LIN

  DU

  NG

  I

  D IR I

  & K E L U A RG

  A A

  ND

  A

  DA

  R I P A D A D EN G

  GI

  Dari Januari hingga Ogos 2014, jumlah kes denggi telah mencecah hampir 60,000 kes atau telah meningkat sebanyak 260% berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.

  Sumber: Kenyataan Akhbar, Menteri Kesihatan Malaysia, 16 Ogos 2014.

  POSHayat5.indd 2 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  Dalam menjalani kehidupan seharian, kita terdedah kepada risiko untuk ditimpa musibah seperti kematian, kemalangan, hilang upaya dan menghidapi penyakit berbahaya yang membawa maut seperti demam denggi.

  Sewajarnya kita harus sedar kepentingan mempunyai perlindungan insurans hayat bagi memastikan diri kita dan orang yang ditinggalkan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan memastikan kehidupan mampu diteruskan dengan tenang dan selesa.

  Perlindungan Kami Memberikan Anda Harapan!

  Ciri-Ciri Baharu dan Mampu Dimiliki POS Malaysia Berhad dan Gibraltar BSN Life Berhad mengambil inisiatif untuk memperkenalkan Pelan Pos Hayat, pelan insurans hayat yang dipertingkatkan dengan ciri-ciri baharu untuk menawarkan perlindungan pada harga yang amat berpatutan.

  Menjamin Masa Depan AndaMemberikan jaminan kewangan dengan perlindungan insurans dengan kos yang rendah.

  Nikmatilah Perlindungan Tambahan yang DitawarkanKami melengkapkan pakej pelan insurans Pos Hayat ini dengan ciri-ciri tambahan seperti manfaat tambahan kepada kehilangan nyawa dan hilang upaya akibat kemalangan.

  Perlindungan terhadap kehilangan nyawa jika disebabkan oleh Denggi Teruk dan Manfaat Tunai Penghospitalan akan dibayar jika anda dimasukkan ke hospital kerana menghidapi demam denggi.

  1

  POSHayat5.indd 1 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  Tiada Kerisauan Lagi Dengan Segala Manfaat Daripada Pelan-Pelan yang Ditawarkan Kepada Anda

  Perlindungan HayatKami memastikan keluarga anda mampu untuk menguruskan pengebumian dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi meneruskan kehidupan. Sejumlah wang akan dibayar jika sesuatu yang buruk berlaku ke atas diri anda.

  Hilang Upaya Kami membantu mengurangkan beban kewangan anda dan keluarga anda dengan membayar sejumlah wang jika anda hilang keupayaan secara menyeluruh dan kekal sebelum mencapai umur 60 tahun.

  Kehilangan Nyawa Disebabkan oleh KemalanganManfaat tambahan ini akan dibayar jika sesuatu yang tidak diingini terjadi akibat kemalangan untuk memberikan keluarga anda harapan bagi meneruskan kehidupan dengan tenang.

  Hilang Upaya Disebabkan oleh KemalanganSatu lagi manfaat tambahan akan dibayar bagi meringankan beban anda sekiranya anda tidak berupaya akibat daripada kemalangan jika anda ditimpa kemalangan tersebut sebelum mencapai umur 60 tahun.

  Perlindungan Terhadap Denggi Teruk Jika anda disahkan meninggal dunia akibat denggi teruk, keluarga anda akan dibantu dengan manfaat tambahan dalam bentuk pemberian sejumlah wang.

  Manfaat Tunai Hospital Untuk Demam DenggiBantuan dalam bentuk wang tunai akan diberikan jika anda dimasukkan ke hospital kerana disahkan menghidapi demam denggi.

  PERLINDUNGANKEHILANGAN

  NYAWA

  HILANGUPAYA

  KEHILANGAN NYAWA DAN UPAYA

  DISEBABKANKEMALANGAN

  TIDAKMEMERLUKANPEMERIKSAAN

  KESIHATAN

  MANFAAT TUNAIPENGHOSPITALAN

  AKIBATDEMAM DENGGI

  PERLINDUNGANTAMBAHAN

  DENGGI TERUK KEMATIAN

  POLISIDIKELUARKAN

  DENGANSERTA MERTA

  PERLINDUNGAN SEHINGGA

  UMUR 70 TAHUN

  2

  POSHayat5.indd 2 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  Siapa Yang Layak Menyertai Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun (tarikh lahir terdekat)Umur Kemasukan Maksimum: 65 tahun (tarikh lahir terdekat)

  Pelepasan Cukai Tahunan Pelepasan cukai tahunan untuk premium insurans (tertakluk kepada kelulusan Lembaga Hasil Dalam Negeri).

  Jadual Jumlah Manfaat dan Premium

  MANFAATJUMLAH MANFAAT (RM)

  Pelan 1 Pelan 2 Pelan 3 Pelan 4 Pelan 5 Pelan 6

  Manfaat Kematian1 3,000 5,000 7,000 3,000 5,000 7,000

  Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kemalangan 10,000 20,000 30,000 10,000 20,000 30,000

  Manfaat Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)1 & 2

  Tidak berkaitan

  3,000 5,000 7,000

  Manfaat Tambahan HUMK Akibat Kemalangan2 10,000 20,000 30,000

  Manfaat Tambahan Kematian Akibat Denggi Teruk 10,000 20,000 30,000

  Manfaat Tunai Hospital untuk Demam Denggi (Tertakluk kepada Had Seumur Hidup sebanyak 10jumlah hari)

  30 sehari

  50 sehari

  70 sehari

  UMUR SEMASA PREMIUM TAHUNAN3

  18 hingga 50 38 56 75 48 69 91

  51 hingga 60 78 121 165 95 147 200

  61 hingga 70 151 245 335 156 250 343

  1 Sekiranya Kematian atau HUMK berlaku dalam tempoh dua (2) tahun dari Tarikh Dikeluarkan atau tarikh terakhir penguatkuasaan semula Sijil Insurans, jumlah manfaat adalah terhad kepada premium tahunan yang dibayar untuk tahun kejadian.

  2 Manfaat HUMK dan Manfaat Tambahan HUMK Akibat Kemalangan akan ditamatkan apabila Orang yang Diinsuranskan mencapai umur 60 tahun.

  3 Premium semasa pembaharuan adalah tidak terjamin dan akan meningkat berdasarkan kepada umur pembaharuan. Kami berhak mengubah premium selepas 90 hari kami memberikan anda notis bertulis.

  3

  POSHayat5.indd 3 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  Pengecualian

  Manfaat tidak akan dibayar untuk keadaan seperti berikut:

  Ketidakupayaanyangdiakibatkanolehkecederaandirisendiriyangdisengajakan.

  Kematian akibat Denggi Teruk yang berlaku setelah 2 minggu dari pengesahandiagnosis Denggi Teruk.

  Nota Penting

  1. Sijil Insurans yang dikeluarkan oleh pelan ini TIDAK mempunyai sebarang nilai tunai.

  2. Anda diberi tempoh 15 hari untuk menilai semula pembelian pelan ini dan jika anda membuat keputusan untuk membatalkannya, sila kembalikan Sijil Insurans tersebut kepada Gibraltar BSN Life Berhad. Premium yang telah dibayar akan dipulangkan tanpa sebarang faedah tambahan.

  3. Sijil insurans perlu diperbaharui setiap tahun bagi memastikan perlindungan berterusan.

  4. Waris atau anda perlu memaklumkan kepada Gibraltar BSN Life Berhad dalam tempoh 30 hari dari tarikh kejadian jika tuntutan pampasan hendak dibuat.

  5. Sebelum anda membeli pelan ini, pastikan ianya bersesuaian dengan keperluan dan anda mampu untuk membayar premium yang dikenakan.

  6. Pelan ini adalah untuk warganegara Malaysia sahaja.

  7. Risalah ini hanyalah untuk maklumat am sahaja dan senarai pengecualian serta terma dan syarat yang dipamerkan di sini adalah tidak menyeluruh. Ia bukan kontrak insurans. Sila rujuk kepada Helaian Maklumat Produk dan Penyata Maklumat Polisi untuk keterangan terperinci.

  Pelan ini diedarkan oleh POS Malaysia Berhad. Sila berbincang dengan kakitangan POS Malaysia kami untuk keterangan lanjut.

  4

  POSHayat5.indd 4 8/21/14 4:48 PM

 • Insurans untukRakyat

  Insurans untukRakyat

  HA

  PU

  SK

  AN

  A E D E S , C EG A

  H D

  EN

  GG

  I

  Pesanan Komuniti daripada

  POS Malaysia Berhad dan Gibraltar BSN Life Berhad.

  POSHayat5.indd 1 8/21/14 4:49 PM

 • Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian khidmat pelanggan Gibraltar BSN Life Berhad.

  Khidmat Pelanggan Gibraltar BSN Life BerhadTel: 03 2687 2020Faks: 03 2026 6097Emel: customerservice@gibraltarbsn.com

  Ditaja jamin oleh:

  Gibraltar BSN Life Berhad [277714-A](Dahulunya dikenali sebagai Uni.Asia Life Assurance Berhad)

  berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.

  POSHayat5.indd 2 8/21/14 4:49 PM