08 answers cd

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2015

65 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

B A B

8

Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan SubjektifSoalan 1 (a) Kos jualan = 100 RM38 000 20 = RM190 000

Soalan 1 (b) Jualan = Kos jualan + Untung kasar = RM190 000 + RM38 000 = RM228 000 Soalan 1 (c) Untung bersih = Untung kasar Belanja operasi = RM38 000 RM8 400 = RM29 600 Soalan 1 (d) Peratus untung bersih atas jualan = Untung bersih 100% Jualan bersih RM29 600 = 100% RM228 000 = 12.98 %

Soalan 1 (e) Modal awal = 100 RM29 600 10 = RM296 000

Modal akhir = Modal awal + Untung bersih = RM296 000 + RM29 600 = RM325 600 Soalan 2 (a) Untung kasar = 30 RM25 000 100 = RM7 500

J215

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 2 (b) Jualan = Kos jualan + Untung kasar = RM25 000 + RM7 500 = RM32 500 Soalan 2 (c) Untung bersih = Untung kasar Belanja operasi = RM7 500 RM3 400 = RM4 100 Soalan 2 (d) Peratus untung bersih atas jualan = Untung bersih 100% Jualan bersih RM4 100 = 100% RM32 500 = 12.61 %

Soalan 2 (e) Modal awal = 100 RM4 100 20 = RM20 500

Modal akhir = Modal awal + Untung bersih Ambilan = RM20 500 + RM4 100 RM600 = RM24 000 Soalan 3 (a) Kos jualan = Stok awal + Belian Stok akhir = RM18 800 + RM56 000 RM15 300 = RM59 500 Soalan 3 (b) 125 Jualan = RM59 500 100 = RM74 375 Soalan 3 (c) Untung kasar = Jualan Kos jualan = RM74 375 RM59 500 = RM14 875 Soalan 3 (d) Peratus untung kasar atas jualan = Untung kasar 100% Jualan bersih RM14 875 = 100% RM74 375 = 20 % J216

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 3 (e) (i) Kadar pusing ganti stok (kali) = Kos jualan Stok purata RM59 500 = (RM18 800 + RM15 300) 2 = 3.49 kali 365 hari 3.49 kali = 104.58 hari

(ii) Kadar pusing ganti stok (hari) =

Soalan 4 (a) Stok purata = Stok awal + Stok akhir 2 RM6 800 + RM8 400 = 2 = RM7 600

Soalan 4 (b) Kos jualan = Kadar pusing ganti stok Stok purata = 10 kali RM7 600 = RM76 000 Soalan 4 (c) 135 Jualan = RM76 000 100 = RM102 600 Soalan 4 (d) Untung kasar = 35 RM76 000 100 = RM26 600

Soalan 4 (e) Kos jualan = Stok awal + Belian Stok akhir Belian = Kos jualan + Stok akhir Stok awal = RM76 000 + RM8 400 RM6 800 = RM77 600 Soalan 5 (a) (i) Kos jualan = Kadar pusing ganti stok Stok purata (RM7 200 + RM8 700) = 9 kali 2 = RM71 550

J217

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

(ii) Untung kasar = Jualan Kos jualan = RM88 000 RM71 550 = RM16 450 Tokokan = Untung kasar 100% Kos jualan RM16 450 = 100% RM71 550 = 22.99 % Untung kasar 100% Jualan bersih RM16 450 = 100% RM88 000 = 18.69 %

(iii) Margin untung kasar =

(iv) Untung bersih = Untung kasar Jumlah perbelanjaan = RM16 450 RM7 100 = RM9 350 Pulangan atas modal = Untung bersih 100% Modal awal RM9 350 = 100% RM50 000 = 18.7%

Soalan 5 (b) Maksudnya ialah setiap RM100 kos jualan, perniagaan dapat memperoleh untung kasar sebanyak RM22.99 Soalan 6 (a) (i) Untung kasar = 25 RM142 800 100 = RM35 700

(ii) Kos jualan =

75 RM142 800 100 = RM107 100 Kos jualan Stok purata Kos jualan Stok purata = Kadar pusing ganti stok RM107 100 = 9 kali = RM11 900

(iii) Kadar pusing ganti stok =

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J218

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

(iv) Stok purata =

Stok awal + Stok akhir 2 Stok awal = (Stok purata 2) Stok akhir = (RM11 900 2) RM7 500 = RM16 300

(v) Kos jualan = Stok awal + Belian Stok akhir Belian = Kos jualan + Stok akhir Stok awal = RM107 100 + RM7 500 RM16 300 = RM98 300 Soalan 6 (b) Dua kesan apabila kadar pusing ganti stok adalah rendah ialah: (i) Terlalu banyak wang terikat dalam stok. (ii) Barang yang dijual bukan terkini atau kurang segar. Soalan 7 (a) Kos jualan = Stok awal + Belian Stok akhir = RM7 200 + RM80 000 RM4 700 = RM82 500 Soalan 7 (b) Untung kasar = Jualan Kos jualan = RM105 000 RM82 500 = RM22 500 Soalan 7 (c) Untung kasar Tokokan = 100% Kos jualan RM22 500 = 100% RM82 500 = 27.27 % Soalan 7 (d) Margin untung kasar = Untung kasar 100% Jualan bersih RM22 500 = 100% RM105 000 = 21.43 %

Soalan 7 (e) Peratus untung bersih atas jualan = Untung bersih 100% Jualan bersih (RM22 500 RM11 400) = 100% RM105 000 = 10.57 %

J219

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 7 (f) Kadar pusing ganti stok (kali) = Kos jualan Stok purata RM82 500 = (RM7 200 + RM4 700) 2 = 13.87 kali 365 hari 13.87 kali = 26.32 hari

Kadar pusing ganti stok (hari) =

Soalan 7 (g) Pulangan atas modal = Untung bersih 100% Modal awal RM11 100 = 100% RM40 000 = 27.75 %

Soalan 8 (a) Kos barang untuk dijual = Stok awal + Belian Belian = Kos barang untuk dijual Stok awal = RM76 800 RM4 300 = RM72 500 Soalan 8 (b) Jualan = Kos barang untuk dijual Stok akhir + Untung kasar = RM76 800 RM6 240 + RM37 600 = RM108 160 Soalan 8 (c) Margin untung kasar = Untung kasar 100% Jualan bersih RM37 600 = 100% RM108 160 = 34.76 %

Soalan 8 (d) Untung kasar Tokokan = 100% Kos jualan RM37 600 = 100% RM70 560 = 53.29 %

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J220

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 8 (e) Kadar pusing ganti stok (kali) Kos jualan Stok purata RM70 560 = (RM4 300 + RM6 240) 2 = 13.39 kali =

Soalan 8 (f) Nisbah semasa = Aset semasa Liabiliti semasa RM380 + RM43 000 + RM51 600 + RM1 900 = RM32 000 + 540 RM96 880 = RM32 540 = 2.98 : 1

Soalan 8 (g) Kadar pulangan atas modal = Untung bersih 100% Modal awal (RM37 600 RM12 450) = 100% RM50 000 = 50.3 %

Soalan 8 (h) Nisbah ujian mampu = = Jumlah liabiliti Jumlah aset

RM32 000 + RM540 RM380 + RM43 000 + RM51 600 + RM1 900 + RM6 240 RM32 540 = RM103 120 = 0.316 : 1 Soalan 8 (i) Nisbah ujian asid = Jumlah aset semasa Stok akhir Belanja terdahulu Jumlah liabiliti semasa (RM380 + RM43 000 + RM51 600 + RM1 900 + RM6 240) (RM6 240 + RM380) = RM32 000 + RM540 RM96 500 = RM32 540 = 2.97 : 1

J221

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 9 (a) Kadar pusing ganti stok (kali) = Kos jualan Stok purata RM120 000 = (RM5 400 + RM6 200) 2 RM120 000 = RM5 800 = 20.69 kali

Soalan 9 (b) Kadar pusing ganti penghutang = Jualan kredit Purata penghutang bersih RM150 000 = (RM22 000 + RM28 000) 2 RM150 000 = RM25 000 = 6 kali 365 hari Pusing ganti penghutang 365 hari = 6 kali = 60.83 hari

Tempoh kutipan dan pembayaran hutang =

Soalan 10 (a) Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Purata penghutang bersih RM200 000 = (RM23 000 + RM32 800) 2 RM200 000 = RM27 900 = 7.17 kali

Soalan 10 (b) Tempoh kutipan dan pembayaran hutang = 365 hari Pusing ganti penghutang 365 hari = 7.17 kali = 50.91 hari

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J222

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

Soalan 10 (c) Kos jualan = RM25 000 + RM120 600 = RM145 600 Untung kasar = Jualan kos jualan = (RM60 000 + RM200 000) RM145 600 = RM114 400 Untung bersih = Untung kasar Jumlah perbelanjaan = RM114 400 RM9 800 = RM104 600 Pulangan atas modal = Untung bersih 100% Modal awal RM104 600 = 100% RM800 000 = 13.08%

Soalan 11 (a) 100 (i) Jualan = RM57 900 30 = RM193 000 (ii) Kos jualan = Jualan Untung kasar = RM193 000 RM57 900 = RM135 100 Tokokan = Untung kasar 100% Kos jualan RM57 900 = 100% RM135 100 = 42.86 %

(iii) Untung bersih = Untung kasar Jumlah perbelanjaan = RM57 900 RM17 400 = RM40 500 Peratus untung bersih atas jualan = Untung bersih 100% Jualan bersih RM40 500 = 100% RM193 000 = 20.98 %

(iv) Kadar pusing ganti stok (kali) =

Kos jualan Stok purata RM135 100 = (RM30 000 + RM42 000) 2 = 3.75 kali

J223

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

(v) Pulangan atas modal =

Untung bersih 100% Modal awal RM40 500 = 100% RM160 000 = 25.31 %

(vi) Nisbah semasa =

Aset semasa Liabiliti semasa RM42 000 + RM18 600 + RM3 820 = RM23 800 + RM5 400 RM64 420 = RM29 200 = 2.21 : 1 Jumlah liabiliti Jumlah aset RM23 800 + RM5 400 = RM42 000 + RM18 600 + RM3 820 + RM29 800 RM29 200 = RM94 220 = 0.31 : 1

(vii) Nisbah ujian mampu =

(viii)Nisbah ujian asid

Jumlah aset semasa Stok akhir Belanja terdahulu Jumlah liabiliti semasa RM3 820 = RM29 200 = 0.13 : 1 =

Soalan 11 (b) Saya akan memilih Perniagaan Linza, kerana nisbah semasanya adalah lebih baik daripada Perniagaan Maxima. Soalan 12 (a) (i) Kos jualan = Jualan Untung kasar = RM220 310 RM66 330 = RM153 980 (ii) Tokokan = Untung kasar 100% Kos jualan RM66 330 = 100% RM153 980 = 43.08% Untung kasar 100% Jualan bersih RM66 330 = 100% RM220 310 = 30.11 %

(iii) Margin untung kasar =

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J224

Prinsip Perakaunan Ting. 5 Jawapan: 8 Maklumat untuk Membuat Keputusan

(iv) Kadar pusing ganti stok (kali) =

Kos jualan Stok purata RM153 980 = RM22 540 = 6.83 kali

(v) Pulangan atas modal =

Untung bersih 100% Modal awal RM22 480 = 100% RM190 000 = 11.83 % Jualan kredit Purata penghutang bersih RM220 310 = RM6 350 = 34.69 kali 365 hari Pusing ganti penghutang 365 hari = 34.69 kali = 10.52 hari

(vi) Pusing ganti penghutang =

(vii) Tempoh kutipan dan pembayaran hutang =

Soalan 12 (b) Prestasi Kedai Metro lebih baik daripada Kedai Jus