04 s2-pengurusan organisasi

Click here to load reader

Post on 21-Feb-2017

360 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

  PELAKSANAAN SKPMg2

  JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  TAHUN 2017

  1

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

 • PERUBAHAN

  SKPM2010 SKPMg2 Nama Aspek: 2.2 Pengurusan Prasarana 2.3 Pengurusan Kewangan, Aset

  Alih dan Aset Tak Alih Kerajaan

  2.5 Pengurusan Sumber Pendidikan dan TMK

  Nama Aspek: 2.2 Pengurusan Aset 2.3 Pengurusan Kewangan 2.4 Pengurusan Sumber

  Pendidikan

  Aspek yang digugurkan/Diserap: 2.4 Pengurusan Data dan

  Maklumat 2.8 Pengurusan Asrama

  Aspek ditambah: 2.6 Pengurusan Perpaduan

  Bil. Aspek: 8 Bil. Aspek: 7

  Pengiraan Skor: 8 Aspek Pengiraan Skor: 9 TUMS 13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  2

 • PERNYATAAN STANDARD

  Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  3

 • ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

  ASPEK KRITERIA KRITIKAL

  Aspek 2.1: Pengurusan Sumber Manusia

  Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

  Aspek 2.2: Pengurusan Aset

  Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

  Aspek 2.3: Pengurusan Kewangan

  Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

  Aspek 2.4: Pengurusan Sumber Pendidikan

  Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  4

 • SAMBUNGAN ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL

  ASPEK KRITERIA KRITIKAL

  Aspek 2.5: Iklim Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

  Aspek 2.6: Pengurusan Perpaduan

  Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

  Aspek 2.7: Permuafakatan Strategik

  Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  5

 • STANDARD KUALITI DAN TUMS

  BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

  2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.

  Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan telus. (LINK 2.1.1)

  2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

  Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan, mengambil kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.1.2)

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  6

  LINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.1.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.docLINK-2.1.2-Sumber Manusia.doc

 • 13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  7

  BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

  2.2.1

  Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.

  Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap hasil pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.2.1)

  2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.

  Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara menyeluruh. (LINK 2.3.1)

  2.4.1

  Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.

  Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod sumber pendidikan serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.4.1)

  SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS

  LINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.2.1-Aset.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.3-Kewangan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.docLINK-2.4-Sumber Pendidikan.doc

 • BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

  2.5.1

  Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

  Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara berterusan. (LINK 2.5.1)

  2.5.2

  Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.

  Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan melaksanakan program peningkatan keakraban dengan mekanisme yang sesuai, secara tekal, menyeluruh dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. (LINK 2.5.2)

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  8 SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS

  LINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.1-Iklim i.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.docLINK-2.5.2-Iklim-ii.doc

 • 13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  9

  BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

  2.6.1

  Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara terancang.

  Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program yang berteraskan kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara menyeluruh dan berterusan. (LINK 2.6.1)

  2.7.1

  Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan terancang.

  Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan serta mewujudkan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang sesuai, mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan. (LINK 2.7.1)

  (LINK-RUBRIK)

  SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS

  Standard 2 -13012017-2.6.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.6-Perpaduan.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.docLINK-2.7-Permuafakat Strategik.doc01-Link-Rubrik.doc01-Link-Rubrik.doc01-Link-Rubrik.doc

 • CONTOH PENULISAN EVIDENS BAGI ASPEK 2.1.1

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  EVIDENS PELAKSANAAN

  Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun 2017

  Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2017

  Maklumat Guru

  Rekod Pemantauan

  Rekod Pencerapan

  Memo PGB

  Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

  10

 • SEKIAN

  TERIMA KASIH

  13 Januari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

  11